Tord Hustveit

Alder: 30
  RSS

Om Tord

Leder av Unge Venstre

Følgere

Et unødvendig symbolvedtak

Publisert nesten 5 år siden

Norge trenger verken virkningsløs symbolpolitikk eller klespoliti. La oss droppe dette blindsporet i integrerings­debatten.

Regjeringen har foreslått at det skal inn­føres et nasjonalt forbud mot heldekkende hodeplagg på skoler og utdanningsinstitusjoner. Det er lett å være enig i målet om at alle skal vise ansikt og ikke dekke seg til, men jeg er uenig i at et nasjonalt forbud er veien til å nå det målet.

Når vi som samfunn skal forby noe må vi stille oss noen kontrollspørsmål. For det første: Hvilke problem er det vi prøver å løse og hvor stort er dette problemet? Ifølge regjeringens eget høringsnotat er det under 100 kvinner som bruker heldekkende plagg i Norge. Hvor mange av de som er under utdanning har de ingen anslag over. Det er altså et marginalt problem med elever som dekker seg til.

Kan reguleres lokalt. Det andre kontrollspørsmålet er om det finnes andre løsninger enn et ­nasjonalt forbud. Både i skolen og høyere utdanning er det i dag anledning til å vedta lokale forbud. De har også anledning til å nekte ansatte i skolen å dekke seg til. Flere kommuner, fylker og utdanningsinstitusjoner har innført lokale forbud mot heldekkende plagg. Betegnende nok er det vanskelig å hente ut noen erfaringer fra disse forbudene – det har simpelthen ikke vært noe problem at elever har møtt opp i heldekkende plagg.

Regjeringen vil altså innføre et nasjonalt forbud mot noe som ikke er et problem og som helt fint kan løses lokalt med dagens regelverk. Fra land som har innført lignende regler meldes det om større splid mellom majoritetsbefolkning og minoriteter, og at de jentene som dekker seg til i større grad blir isolert. Det er en høy pris å betale for et unødvendig symbolvedtak.

Blindspor i integreringsdebatten. Norge trenger verken virkningsløs symbolpolitikk eller klespoliti. La oss droppe dette blindsporet i integrerings­debatten og heller bruke tid og energi på det som faktisk betyr noe, som en bedre skole, sterke felles­institusjoner og flere i arbeid.

Tord Hustveit, Leder Unge Venstre

Gå til innlegget

Eutanasi fortjener en reflektert debatt.

Publisert rundt 5 år siden

Debatten om eutanasi skiller seg fra andre debatter ved at det er et klart folkelig flertall, men få politikere som støtter innføring en form for aktiv dødshjelp. Et så viktig spørsmål fortjener en bredere og mer kunnskapsbasert debatt, derfor ønsker jeg Venstre går inn for en utredning av eutanasi.

Eutanasi fortjener en reflektert debatt.

Som Vårt Land har skrevet, er forslaget om å utrede eutanasi innstilt avvist av landsstyret i Venstre, men debatten skal først endelig avgjøres på landsmøtet om to uker. Alle spørsmål som handler om liv og død er vanskelige og inneholder en rekke moralske avveininger – en utredning kunne gitt oss et bedre utgangspunkt til å gjøre disse avveiningene.

Selvråderett

Unge Venstre mener det er en verdi å ha kontroll over eget liv, også i sluttfasen. Den private autonomien og selvråderetten over egen kropp er et viktig prinsipp som gjelder de fleste faser i livet, men som vi ikke har mot slutten.

For mange vil det også være en verdi å vite at de ikke vil komme i en situasjon hvor de ikke har kontroll over egen kropp eller må leve med store smerter. Dermed kan det å innføre aktiv dødshjelp gjøre at mange føler en større ro i møte med slutten, selv om de ikke velger å benytte seg av det.

Likevel er ikke Unge Venstre for eutanasi betingelsesløst – etter en stor debatt på landsmøtet sist høst gikk vi bort fra aktiv dødshjelp og over til legeassistert selvmord. Altså at leger skal kunne utstyre pasientene med en dødbringende dose medisin. Poenget her er at det finnes mange ulike versjoner av dødshjelp – alt fra aktiv dødshjelp hvor legen setter en sprøyte og til assistert selvmord hvor pasienten utstyres med en pille de selv må ta.    

Grenser og utglidning 

Hvordan det innføres vil også ha mye å si. Skal det være forbeholdt bare de sykeste og hvor skal eventuelt grensen gå? Og ikke minst hvordan kan vi unngå utglidninger? Jeg tror svarene på disse spørsmålene har noe å si for den store majoriteten som i dag sier de er for dødshjelp. Noen vil kanskje endre standpunkt, mens andre vil få forsterket meningen om at dette er rett.

For Unge Venstre er det et mål at vi på et tidspunkt skal innføre aktiv dødshjelp i Norge, og vi må være ærlige på at en slik utredning er første steg på veien. Samtidig bør også de som er mot at det skal innføres kunne se verdien av en slik utredning – for alle taper på en uopplyst debatt.

Fakta på bordet

I flere av landene som har innført dødshjelp har det kommet som følge av press nedenfra og ofte blitt hastig innført. Det er en dårlig måte å behandle et så vanskelig spørsmål. Gjennom en god offentlig debatt er det mulig finne tiltak som kan forhindre utglidning og sikre at det skjer innenfor gode rammer.

Som samfunn er vi ikke tjent med å skyve bort vanskelige verdispørsmål som dødshjelp. En utredning som den Unge Venstre, og flertallet i Venstres programkomite ønsket kunne fått fakta på bordet og være et godt utgangspunkt for en slik debatt. Jeg håper derfor landsmøtet snur innstillingen og går inn for en utredning.

Gå til innlegget

Europa-mesterskap i streng asylpllitikk

Publisert over 6 år siden

Når det blir viktigere å fremstå som strenge enn å ha en asyl- og integreringspolitikk som fungerer, er vi på tynn is.

Denne uken kommer Danmark til å vedta en lov som åpner for å frata asylsøkere verdisaker for å dekke kostnadene knyttet til asylsøknadene. Her hjemme varsler stortingsdelen av FrP at de vil gjøre det samme.

Jonas Gahr Støre stiller seg sympatisk til prinsippet bak forslaget. Det å frata asylsøkere verdisaker vil ikke gi store inntekter, det bidrar ikke til integrering, men det er et ledd i kappløpet i Europa om å ha asylpolitikken som fremstår som strengest.

Støtt. Lenge har vi i Skandinavia stått støtt på de humanitære prinsippene. Dessverre har vi den siste tiden latt oss rive med, og anført av Danmark er vi i ferd med å bli blant Europas strengeste. Det er forståelig at det var behov for innstramminger i møtet med ­rekordhøye antall­ med asylsøkere. Men vi må ­klare å holde hodet kaldt. For mange­ vil fortsatt ha rett til beskyttelse og flere av tiltakene som skal skremme bort asylsøkere vil hemme integrering.

Skal vi gjøre det til en konkurranse om hvor det er verst å være, vil Europa aldri klare å slå Assads tønnebomber og IS’ brutalitet. Målet med innstramminger må være at de som ikke har ­behov for ­beskyttelse lar være å legge ut på en farefull ferd, ikke å skyve unna de som faktisk har et behov over på andre stater i Europa. Vi må heller jobbe for en bedre fordeling av flyktninger mellom landene i Europa.

Begrense. Det beste tiltaket for å begrense ankomsten av asylsøkere uten grunnlag for opphold er en raskere saksbehandling og uttransportering. Der bør også hovedvekten av innstrammingspolitikken ligge. Dette må norske stortingspolitikere huske på når de skal behandle regjeringens forslag om innstramminger.

Kostnaden ved en ekstra flyktning er ikke så stor, men gevinsten ved bedre integrering av alle som kommer er enorm. Det gjelder både de økonomiske og sosiale kostnadene. Det er lett å ty til populisme for å vise handlekraft. Nå trenger vi ikke enkle løsninger, men lederskap som evner å se hva som virker og er i stand til å veie innstramming opp mot integrering.

Vi skal ikke få kontroll over grensene ved å gjøre livet til de som trenger beskyttelse hardest mulig. Stortinget må lytte til innspillene som kommer i høringen, og ikke glemme at flertallet av de som kommer får bli, og må integreres.

Først publisert i Vårt Land 22.01.2016

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere