Tore Hansen

Alder: 53
  RSS

Om Tore

En kristen

Følgere

IAF for fred i midtøsten

Publisert rundt 8 år siden

Som kristen har jeg alltid beundret Israel. Og Jeg føler også en stor takknemlighet for at nesten, om ikke hele, bibelen er skrevet av jøder. Min mester er også en jødisk rabbuiner. Israelerne har alltid hatt sine fiender, og Adolf Hitler avskydde dem fordi det var de som "oppfant" samvittigheten. Selv om det var Gud som la samvittigheten ned i menneskene i skapelsen. Abraham (Israels stamfar) var en mann Gud brukte for fremtidige planer for verdens frelse. Jødene var en viktig del av det, og uansett deres feil og mangler, så er iallefall undertegnende veldig glad for at jødene finnes. 

Jeg ser annerledes på midtøstenkonflikten enn mange andre, fordi jeg har andre kilder å lese fra enn den ofte samledes medias skjeve historieløse holdninger. Og de har feil, mens bibelen har rett. En dag vill alle folkene samles rundt Jerusalem for å angripe og ødelegge det, en gang i fremtiden i følge Sakarja 12 og 14. Og folkene vill som sagt bli ødelagt som det også står beskrevet i samme kapitler. Gud utfordrer hvems sin sannhet som vill stå: Hans Ord eller medias ord, FNs ord eller hvem som helst sine ord. Og Gud taper aldri sine slag!

Se denne spennende filmen om hvordan det israelsk flyvåpnet, mot alle odds, vinner sine slag i bla Yom Kippor krigen, en krig som Israel skulle tape i det naturlige, ettersom fienden hadde flere tanks enn hva Hitler brukte for å invandrere Sovjet. Det hadde overraskelsesmomentet

(det var Yom Kippur, ingen jøder tok telefoner og det gikk noen dager for de fleste israelere visste at de var i krig. Og det var vanskelig å få tak i soldatene for å forsvare sitt land, og forsvaret var veldig svakt ved grensene og ble tatt på sengen), var overmektig og hadde alle fordelene på sin side. Og de tapte.

Vi må heller ikke glemme at det fantes mange overnaturlige inngrep, eks så kom en hånd fra skyen og stoppet endel av den syriske tankdivisjonen, en eremitt som bodde i en hule, tok sitt gevær og løp ut mot en hel haug med syriske tanks, og tanksene stoppet ettersom det kom 2 store engler med dragne sverd rett bak ham. De flyktet fra kampplassen av frykt for englene. Det finnes massevis av dokumentasjoner fra både muslimer og jøder som så og opplevde at Gud stred for Israel, akkurat som Han gjorde i Gamle testamentet, og de vant kriger mot overmektige fiender.

Her er filmen:

http://youtu.be/0xlalUXx3Sg

Gå til innlegget

Den overnaturlige menighet

Publisert rundt 8 år siden

Vi feirer de ulike høytidene men oftest aner vi ikke det overnaturlige i kristendommen. Pinse er den beste å illustrere det på:

"Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted.  Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.   Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.   Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne." Ap. gj 2

Gud fødte sin menighet inn i det overnaturlige for å vise at det var sånn Guds menighet skulle være. Det har aldri vært Guds vilje å få det ned på ett sånn naturlig måte at det aldri eller sjelden skjer tegn og under.

Leser vi igjennom bibelen så ser vi overnaturlige ting hele veien, fra 1 mosebok til Åpenbaringsboken. Og bibelen selv gir nøkkelen for at det overnaturlige skal skje: Gjennom tro.

Jesus selv sier det sånn: «Ha tro til Gud! Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: ‘Løft deg og kast deg i havet!’ og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, da skal det også gå slik.  Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det." Mark 11. 

Dette sier han etter å ha demonstrert tro ved å tale ett ord over ett fikentreet. Og dagen etter hadde det visnet. Jesus sier så at ingenting skal være umulig for den som tror.

Og Jesus demonstrerte Guds kraft hele tiden i sin tjeneste. Ett hverdagsbilde av Jesus da han gikk her nede på jorden illustreres her:

" Da det ble kveld, brakte folk til ham mange som var besatt av onde ånder. Han drev åndene ut med et ord, og helbredet alle som var syke.  Slik skulle det bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja: Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. " Matteus 8

Her ser vi at Jesus virket i det overnaturlige, både ved å helbrede de som hadde ulike typer skrøpligheter, og kastet ut onde ånder, som sto for plager og smerte. På den tiden var de veldig bevisst på den usynlige verden i motsetning til vår tids moderne rasjonelle mennesker.

Det minner meg på da jeg var på en liten misjonstur til Filipinene på 90 tallet. Vi dro langt inn i jungelen inn der hvor det sjelden var hvite å se. Og der hadde vi møter og så det overnaturlige rett foran våre øyne. Mange mennesker med sykdommer ble helbredet, ånder for ut og det ble stor glede der evangeliet fikk gå frem. Men likvel, det som gjorde mest inntrykk på meg var en ung jente som kom på møtet. Hun hadde fått ødelagt foten, da den var helt vridd. Jenta fortalte at hun hadde klatret opp i ett palmetre, og der hadde det vært en ond ånd. Denne dyttet henne ned, så hun falt på foten og den ble vridd.

Vi ba og profeterte over beinet. Ca 1 uke etterpå så hadde beinet rettet seg fullstendig ut som normalt.

I ettertid så ser jeg at det ikke var så mye min/vår tro som gjorde dette, men forventningene (troen) til de vi kom til. Det er en kjent sak at troen vokser sterkt i det enkle, mer enn i det intelektuelle. Selv Jesus kunne ikke gjøre mye der det var vantro.

Jesus ga menigheten mandatet til å gjøre de gjerninger som Han gjorde, for at evangeliet skal gå frem. Derfor er det ovarnaturlige normalt i en ekte kristendom. Fordi Gud er overnaturlig og virker i det usynlige. Og det usynlige kan komme inn i vår verden, ved tro!

Hebreerbrevet 11 er ett bra sted å begynne å lese om hva tro er og som det også står om Moses :"Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige." 

Gå til innlegget

Arkologi: Utgraving av Sodoma?

Publisert rundt 8 år siden

Jeg fant denne linken

http://www.assistnews.net/Stories/2011/s11120037.htm

Og den virker veldig interessant!

Vi kan lese om Sodoma og Gomorra i 1 Mosebok 19

 " Da lot Herren svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra – ned fra Herren, fra himmelen.  Han ødela disse byene, hele sletten, alle som bodde i byene, og alt som vokste på marken. Men Lots kone så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte.

     Tidlig neste morgen skyndte Abraham seg til det stedet hvor han hadde stått for Herrens ansikt.  Da han så ut over Sodoma og Gomorra og hele slettelandet, fikk han se at det steg røyk opp fra landet, som røyken fra en smelteovn. Den gangen Gud ødela byene på sletten, husket han på Abraham. Gud hentet Lot rett ut av ødeleggelsene som han sendte over de byene Lot hadde bodd i. "

Jesus bekrefter byens ødeleggelse ved å si: " Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og gjorde ende på dem alle."  Lukas 17:29

Gå til innlegget

Konflikten i Egypt

Publisert over 8 år siden

Hver dag blir vi "proppet" ørene med journalistenes og maktens mennesker om hva som skjer i verden, og jeg vet ikke om hvor mange som egentlig tenker på at vi er utsatt for propaganda, eller skal man kalle det løgner.

Men ikke hele løgner, bare posjonert med en del sannheter, og så vinklet ut av sine proposjoner. Og den vanlige mannen i gaten har ofte ikke andre kanaler å hente sin informasjon enn gjennom norsk (og kanskje engelsk) media.

Men man kan idag kan finne mange sannheter ved å bruke Google Chrome, selv om oversettelsen kan være til dels dårlig. Men jeg tror de fleste foretrekker å høre, se og lese nyheter på norsk, og etter hvordan norsk media foretrekker å fremstille ting på. Endel av journalistene/telegram byråene er ikke nøytrale i sine observasjoner.

Legg merke til visse nyheter hvor journalistene blir veldig følelsmessig dratt med. De kan være temmelig profesjonell, helt til visse nyheter blir vist, og det er som visse ord og visse setninger hvor man involverer seerne på en nesten ufrivillig måte å tro på det som blir servert uten reservasjoner.

Midtøsten konflikten er interessant fordi det finnes ingen andre steder hvor ting blir fokusert i feil proposjoner i forhold til hva "den vanlige mannen i gata oppfatter det som", han/henne som er i og nær konflikten.

Midtøsten konfliktene er interessant fordi det finnes få stedre hvor sannheten sporer av som ett løpsk tog, i forhold til hva det vanlige mennesket på gaten nær og i konflikten oppfatter det som. Og det finnes også få steder hvor mytene og løgnene er mer seiglivet, og ikke bare pga religion, men også pga handel (les: Olje). Vestens interesser er ofte mer motivert av penger på bankbok enn det vi kaller rettferdighet.

Les da denne i dagens avis http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/--Forstar-ikke-at-UD-kan-vare-sa-bombastisk-7282091.html#.Ug4g8yQ4W1s

Om Morsi og det Muslimske brorskapet (som også i sin tid hadde nær forbindelse med de som drepte Anwar Saddat i 1979. Hele brorskapet har endel mål som burde også skremme oss her hjemme på bjerget.

Gå til innlegget

Egypts fiender er USA og Israel

Publisert over 8 år siden

Ikke det at det var noen bombe for meg. Men det er greit at USA får høre at de 1,3 milliardene de har sendt i støtte til Egypt, ikke går til noen som ønsker allianse med de, men heller ser de som en del av det store fiendebilde.

Her ble de tatt på direkte tv

http://www.theblaze.com/stories/2013/06/12/im-very-fond-of-battles-egyptian-cabinet-minister-caught-on-hot-mic-discussing-war-with-enemies-israel-and-america/

For meg er det skrekkelig at så mange nasjoner gir støtte til regimer som avskyr dem igjengjeld. Er det naivitet, eller ett bevisst spill...?

Arafat holdt rett etter fredsprisen i 1993 en tale i en moske i Johannesburg. Der han fortalte sine egentlige intusjoner og mål mot Israel, som var å ødelegge Israel. Desverre for han, så var det en journalist som hadde sneket seg inn og tok det opp. Men hvem er intressert i å ødelegge norsk prestisjeprosjekt som egentlig bare er ett luftslott. La oss ikke være negative og snakke om "fred". Men ingen prater om hva palestinerne egentlig holder på med, bare hvor forferdelig Israelerne er. Er det naivitet eller ett bevisst spill...?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere