Tore Hansen

Alder: 53
  RSS

Om Tore

En kristen

Følgere

Menighet III – angrepene mot troen

Publisert nesten 8 år siden

Dette er da del 3 av 5.

Jeg har undervist litt om menighet og vill da også ta med angrepene mot den kristne troen.

Jesus kom med sterke formaninger i forkynnelsen om endetiden, og for å forstå det rett, endetiden er alle de 2000 årene som har vært siden Jesu  Oppstandelse, ettersom disse årene er som 2 dager i Guds øyne. Advarslene er selvfølgelig rettet mot en bestemt periode like før Jesus kommer igjen, men samtidig også for alle kristne i alle tider.

En av de tingene som Jesus advarte til de utvalgte kristne (utvalgte tror jeg er rett og slett de som kommer frem til evigheten, som ikke bommer på målet underveis) var ” «Pass på at ikke noen fører dere vill!  For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange.” Matteus 24. 

”Jeg er Messias” kan også sies på denne måten ”Jeg er den salvede”. Og dessverre, så har jeg hørt noen kristne predikanter som har nettopp sagt noe lignende og kristne som tror de nettopp har såpass stor salvelse (Salvelse betyr Guds nærvære, Guds olje) at de nesten er uangripelige mot denne verdens krefter og fristelser. Overmot kan straffe seg i lengden.

Jesus går videre og sier ” For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.” Matteus 24:24. Eneste måten å forstå hva som er falskt, er først å forstå det som er ekte. Selv som nyfrelst kan man avsløre det, om man lytter til sitt indre vitnesbyrd. Herren vil vitne i ditt indre om hva som er rett og hva som er feil. Å våke betyr at man uansett pris, så holder man sin ånd/sjel ren så man kan bedømme til enhver tid situasjonen i sitt eget liv og rundt en. Man leser Guds Ord og forstår tidene man lever i. Det omhandler ikke å vite alt, men å forstå hva Faderen gjør nå, og hva som skjer rundt deg.

For å forstå falske messiaser og falske profeter så må man lese hva Paulus sier i sin avskjedstale til Efeserne i Apostlenes gjerninger 20:26-31 ” Så gi da akt på dere selv, og på hele den hjord som den Hellige Ånd satte dere til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som han vant seg ved sitt eget blod!  Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden;  ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene etter sig.  Våk derfor,….”

Her kommer vi inn på hva Jesus advarer imot. Falske profeter kan gjerne være brødre og søstre som har vandret med Herren ett stykke, kanskje de har vært veldig salvet til å be for syke, kaste ut onde ånder, gjøre gode gjerninger, vært trofaste i menigheten. Men ved en anledning så hengir de seg til synd på en eller annen måte ved opprør eller avgudsdyrkelse (ofte kan dette være en langsom prosess). De fortsetter å gjøre Jesu gjerninger med tegn og under. Fordi Herren angrer ikke sine nådegave og kallelse, kan de fortsatt gjøre gjerninger i Jesu navn. Men du vill merke at det de sier, ikke lengre alltid samstemmer med Guds Ord hovedsannheter. Det begynner lett, så tar det bedre tak, og når man da venner seg til dem nye kurs, så blir også de som har behag i dette menneskenes ord vill da ta del i dennes nye kurs. Om det ikke stemmer med Guds Ords dype sannheter (grunnvollene) så kan det lett bli frafall.

Man skiller ikke ut lenger det som blir servert (man er ukritisk), fordi man kanskje mer har blitt avhengig av systemet og at predikanten ”har jo alltid vært en Guds mann”. Man har glemt formaningen; ” Pass på hva dere hører! For i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere, og enda mer skal gis dere. ” Mark 4:24.

Meningen er ikke å gå rundt å være redd for alt og alle, men å ha en indre trygghet i Herren som gjør at du alltid kan skille. Troen handler om å vokse videre inn i nye ting Herren vill lære oss og føre oss inn i. Kan anbefalle å lese boken Pilgrims vandring med Bunyon, en klassiker som omhandler mye av det å være en kristen.

Del I http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread455045/

Del II http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread455233/

 

Gå til innlegget

Menighet II - Du er Guds tempel/menighet

Publisert nesten 8 år siden

Jeg har skrevet 5 innlegg om menigheten som jeg tror kan være viktig. Første del: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread455045/#post_455232

Å være en nykristen kan være vanskelig, fordi man har så mange valg. Og de fleste hengir seg til en lokal menighet for å bli bevart. Og det er bra, om menigheten gir mat (ditt nye pånyttfødte hjerte trenger riktig næring som Guds Ord og tjenestegaver vill gi deg) så du kan vokse og bli en grunnfestet kristen.

I Guds Ord betegner Gud menigheten :” For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.” Matteus 18. Jeg tenker at en menighet starter med det tallet. Gud er aldri tilknyttet sted eller beliggenhet eller ett stort antall, men av hjerter som hengir seg til Han i enhet.

I den gamle pakt så hadde man ett fysisk tempel som var det aller helligste. Og skulle man ofre noe, gå i høytiden  eller søke Gud, så gikk man til Jerusalem til Guds hus.

Jesus som 12 åring var med mor og far til Jerusalem, Lukas 2:41- . Og ble borte for dem i folkemengden. Foreldrene lette etter han i 2 dager før de fant han i templet. Jesus  svarte på deres bekymring og uro ” «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» Jesus gikk der hvor det var normalt for Ham å være, nær sin Far i himmelen, og tempelet var da ett sted hvor Guds navn hvilte ved.

Da Jesus betalte denne verdens all synd på Korset, skjedde det noe merkelig. Det står ”Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden.” og ” Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst.” Matteus 27:50-51. Det store forhenget som skilte det aller helligste fra det hellige inni templet ble delt/revnet. Guds Ånd forlot nå sin plass ettersom dette ikke lengre var nødvendig.

Ypperstepresten i den gamle pakt gikk èn gang  inn i det aller helligste vært år for å bære frem syndeoffer for hele Israel. Men med at det fullkomne lammet, Jesus døde, så flyttet Den Hellige Ånd ut. Han skulle besegle en ny pakt fullført ved ett bedre offer. Les gjerne i Hebreerbrevet hvor en del at dette tas opp.

Det nye bostedet hvor Gud Herren har flyttet til beskrives her ” Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?  Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere.” 1 Kor 3:16-17

Som pånyttfødt kristen så er du Herrens nye tempel og du er bæreren av Hans herlighet overalt hvor du beveger deg. Når du går til en lokal menighet, så blir det gudstjeneste fordi du er der, ikke pga lokalet i seg selv. Menighet betyr for øvrig fellesskap, og som kristen er fellesskap viktig, men viktigst er fellesskap med Herren.

 

Gå til innlegget

Menighet I – Den kristne grunnvoll

Publisert nesten 8 år siden

Har skrevet 5 deler om menigheten. Her er del 1.

Før jeg sto opp i dag, lå jeg og tenkte rundt emnet å være en kristen/menighet. Hva avgjør om du er en sann kristen, og hva er en falsk kristendom?

De fleste kristne vet at troen starter med det Jesus sier til Nikodemus, en jødisk rådsherrer, som besøkte Jesus når ingen andre så han. Jesus sier ” «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Johannes 3:3

Senere kan vi lese i Bibelen, i brevet til Romerne 10:9-10 om hva som må til for den nye fødselens skyld :” For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.  Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.”  Og i vers 13 sier romerbrevet ” Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.”

Om man ber bønnen oppriktig, eller i sin nød rope på Jesu navn, så vill man bli frelst. Dør man 20 sekunder etterpå, så går man rett hjem til evigheten sammen med Jesus. Freden i hjertet er tegnet på at Herren har flyttet inn. 1 Kor 1:22 sier ” Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter. ” Såfremt man holder på Jesus hele livet, så vill aldri den panten forsvinne. Den er ett tegn på din frelse. Og den er merkbar, om du kjenner etter. Om ikke den er merkbar, så burde du gå til Jesus og prate med Ham snarest.

Ettersom de fleste ikke dør etter 20 sekunder, så betyr det at man faktisk har begynt ett nytt liv og man er ett spedbarn i Guds rike. Valgene er enorme og likevel, så snakker Jesus om at man må begynne å vandre gjennom den trange port, og man vandrer på en smal vei (som betyr at det ikke er noen enkel  vei). Det betyr at man må lære å gjøre de rette valgene, noe som er en livsprosess helt til du dør. Og noen ganger kan det koste å følge Jesus.

 Jesus selv sier ” Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.  Jeg er kommet for å sette skille: Sønn står mot far, datter mot mor, svigerdatter mot svigermor, og en manns husfolk er hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.

Jesus sier  også” Gå inn gjennom den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den; for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den.” Matt 7

Hvorfor den er smal, vill man snart finne ut. Du har begynt å få en sjelefiende. Og han vill stå deg imot hele livet. Han vill bruke kristne, ikke kristne og hvem og hva som helst for å få deg til å miste fokusen. Å synde betyr å bomme på målet, dvs og det igjen vill gi deg feilfokus i forhold til det Evige. I Galaterne 3 så refser Paulus Galaterne fordi de begynte å miste fokusen på Kristus og Han korsfestet, og henga seg heller til ting som man hadde blitt frelst fra: På yttre tro, dvs her omskjærelse og gå mot jødisk tro. Vi ser ett lignende problem i Hebreerbrevet.

Sann kristen tro omhandler ikke yttre ting som Gudshus/kirke, statuer av de hellige, bilder og lignende., men hva som skjer i ditt eget hjerte når Herren bor der. Det som er hellig nå er ikke de yttre tingene, men du er Guds hellige pga Jesu offer på korset. Du er uten lyte og synd, fordi Jesus betalte all din synd.

Gå til innlegget

Ulf Ekman retning mot katolismen

Publisert nesten 8 år siden

Da jeg både har gått på Livets Ord bibelskole og vært i menigheten i noen år så er det en sorg det som nå skjer. Jeg har respekt for de katolske, men ikke det katolske systemet. Martin Luthers kamp var tydeligvis helt forgjeves, ettersom Ulf Ekman vet bedre.

Les da denne arikkelen (på svensk):

http://aletheia.se/2013/11/27/sarmatiska-krigarna-fran-ost-bryter-med-livets-ord-uppsala/#disqus_thread

Og her er hele brevet fra denne Ukrainske pastoren og hans innsiktsfulle brev om hvordan ting har utviklet seg fra det ille til det verre:

https://docs.google.com/document/d/184o6WNGwQOKUQDaST2ZThmfj93fma6BbKpnk2tyVDko/edit?pli=1

At Ulf skaper forvirring med sin nye tro, er vel hans personlig greie, men at han skal tvinge andre til å følge hans overbevisninger og forvirre andre er ikke greit. Det er alt annet enn bibelsk eller evangelisk. Men det var også sånn jeg har opplevd tros-bevegelsen sist jeg var med: Mye tvang, kontroll og usunn fokus på enkelte ting i bibelen (men også en god del som ikke har noe med bibelen å gjøre), mens det som veier tyngre og er viktigere i Guds Ord har blitt nedprioritert eller med vilje sett på som uviktig. 

Før Ulf Ekman vender om fra alt sammen, om han gjør det, så holder jeg meg langt unna hans forkynnelse og ser det som vranglære og alle som har behag i det og følger det, vill da komme ut av nåden i Kristus. Les gjerne Galaterbrevet.

Ellers kan vi lese hva bibelen sier om frelse av nåde:

"For av nåde er dere frelst, ved tro, og det ikke av dere selv, det er Guds gave,  ikke av gjerninger, forat ikke noen skal rose seg" Efeserne 2:8-9

Man er frelst av troen alene, jmfr Romerne 10:9-10. Etter frelsen gjennom sin pånyttfødte hjerte, så gjør man også gjerninger som er verdig den frelsen du har fått i Kristus. Og det omhandler ikke å be til døde statuer og be til døde mennesker. Men å ha samfunn med den levende Kristus i hverdagen og gjøre vel mot sin neste.

Gå til innlegget

Fred i vår tid

Publisert rundt 8 år siden

Det er interessant for oss som er opptatt av det profetiske og se hvordan ting og valg skjer i Israel, rundt Israel og hvordan nasjonene forholder seg til Israel.

I går leste jeg dette på Karmel net:

"Army Radio meldte i går at USA har informert Israel og palestina-araberne om at de vil presse igjennom en fredsavtale dersom de ikke komme frem til enighet. Det betyr at USA vil ta et standpunkt på hvert av de punktene de to partene nå har forhandlet om. Den amerikanske utenriksministeren John F. Kerry sa under et besøk i Saudi Arabia at USA vil fortsette linjen med «fredsforhandlinger» fordi dette er den eneste veien mot en løsning."

Jeg vet at hele "fredsforhandlinger" akten ikke er noe annet enn en opptakt til krig, og ikke fra Israels side. Man kan si mye om Palestinerne, men at de ønsker fred kan ingen dokumentere. At det finnes visse palestinerne som ønsker det: Ja visst, men lederskapet drømmer om å eie Jerusalem i sin egen PLO/Hamas stat. Og når man da vet at milliarder av norsk bistand til disse ikke kan gjøres rede for, og vi andre som har lest andre kilder, vet at mange av de pengene blir brukt til å investere våpen, PLOs ledere grenseløse sløseri og luksus, Tunneler som blir bygd inn i Israel for å smugle våpen og terrorister er betong gitt av Israel brukt som byggesteiner (som skulle brukes for å bygge hus til sivile mål). Mens den fattige og elendige er like fattige.

Så om USA går inn her og tvinger de til forhandlingsbordet mot deres vilje, så vet jeg at sluttresultatet blir mye mer destruktivt enn noen kunne drømme om. Det kan bli opptakten til en storkrig. Saken blir ikke bedre at det finnes flere vestlige nasjoner som gjerne mer eller mindre vill støtte araberne i deres sak. 

Det er ett bibelord som jeg tenker på som Jesus talte om ved den siste tid "Hvor åtselet er, vil gribbene samles." Matt 24  Åtselet er kanskje arabisk olje, mens gribbene er oljesleskapets "De syv søstre" og andre som blir rike av oljen. Det gjør ikke saken bedre at det sorte gullet, iallefall frem til nå, har vært samlet under Islams banner. Gjør man forretninger så forsøker man å behage den man gjør forretninger med. Og der har mange gjort knefall for Islams hjertesaker: Å få unna Israel! Mye av media, også i USA er jo eid av få eiere med bla. bakgrunn i Oljen, og om journalisten skriver godt om Israel, så kan man risikere å få sparken. Tross alt: Det er jo business!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere