Tore Hansen

Alder: 53
  RSS

Om Tore

En kristen

Følgere

Bjørnen reiser seg

Publisert over 7 år siden

Det er jo interessant å lese det som skjer i Ukraina og hvordan Russland stiger frem tilsynelatende med krigstrommer.

Jeg skrev dette i fjor: http://troende.no/2013/08/22/russland-reiser-seg/

Her har jeg også en oversettelse av en profeti av Dumitri Duduman, en profeti av 1997, 1 mnd før han døde. Desverre virker det som om nettsiden jeg skrev ut en gang har blitt borte (www.evigliv.com).

Den går sånn:

«Jeg knelte ved siden av min seng og begynte å be, som jeg gjør hver natt før jeg legger meg til å sove. Etter å ha bedt ferdig, åpnet jeg øynene, men jeg var ikke lenger i rommet. I stedet befant jeg meg i en skog. Jeg så meg om til høyre og så en mann som var kledd i hvitt som pekte på meg og sa: «Se og husk». Det tok meg en tid for å finne ut hva han pekte på. Det var en liten bjørn som så ut til å ligge halvt dødende på marken. Mens jeg fortsatte å se på bjørnen, begynte den å puste dypere.

Etter hvert som minuttene gikk, så den ut til å livne til, og mens jeg så på den, så den ut til å bli sintere. Den begynte så å vokse. Snart var den større enn skogen og etter som den fortsatte å vokse, ble den enda sintere. Den begynte så å skrape i jorden, og når labbene berørte jorden, begynte jorden å skjelve. Bjørnene ødela alt som kom i dens vei, inntil den møtte noen mennesker med kjepper som forsøkte å stoppe den. Men da hadde bjørnen vokst så stor at den knuste mennesker under sine føtter og fortsatte ødeleggelsen. Jeg ble stum mens jeg så på og spurte mannen som sto ved siden av meg: «Hva menes med dette?»

«Først trodde de at bjørnen var død", sa mannen, «Nå den begynner å røre på seg igjen, vil de se på den som harmløs. Plutselig vil den enda en gang vokse seg sterk og bli voldelig. Gud vil forblinde øynene på dem som tramper på Jesu Kristi offerblod, inntil en dag da bjørnen vil gå til angrep."

Den dagen vil man være uforberdt, og bjørnen vil bli akkurat som du så den». Mannen sa videre: » Fortell mitt folk at dagene er talte, og at dommen er blitt avsagt. Hvis de vil søke mitt ansikt  og vandre i Rettferdighet foran meg, så vil jeg åpne deres øyne, slik at de ser faren som nærmer seg. Hvis de bare nistirrer på faren, vil de bli oppslukt av den og nedtrampet. Bare i rettferdighet vil de finne trygghet. Plutselig var jeg nok en gang inn i mitt rom på knærne, med svette som dekket ansiktet.

Tolkning av drømmen av Thomas S. Gibson

Den første delen av tolkningen som Gud gav meg, var at bjørnen er Russland (se Dan 7, Sakarja 6 og åp. 6) Bjørnen så død og harmløs ut, men vil reise seg igjen! Mennene med kjeppene som prøver å stoppe bjørnen, er USA og dets allierte. I den siste delen ser vi at Gud vil forblinde øyene på de mennesker og nasjoner som har forlatt Guds veier. De vil være uforberedt når Russland reiser seg igjen i kraft og fornyet styrke. Når Russland angriper, vil det komme som en total overraskelse. Det er bare ved omvendelse og rettferdighet at vi kan finne trygghet og beskyttelse mot et sterkt Russland. Nå ser vi at USA har redusert sitt forsvar mot Russland. Det er blitt bestemt at bjørnen er død, eller i hvert fall så kraftløs at den er harmløs. Denne feilen vil bli deres bane en gang i fremtiden. Hvor raskt vet jeg ikke. Herren har ikke åpenbart det for meg ennå. Men det vil komme hvis ikke det skjer en virkelig omvendelse.

Artikkel hentet fra profetisk røst.

Gå til innlegget

Ett fantastisk vittnesbyrd

Publisert nesten 8 år siden

Dette her er ett fantastisk vittnesbyrd om at Gud er større enn døden, og Han gjør også mirakler idag som da Han gikk rundt på jorden. Vår Jesus vant en evig seier på Golgata. Og jeg er så takknemlig!

http://faithtap.com/657/jeff-markins-back-to-life-miracle/#t/657/

Gå til innlegget

Ja, jeg kommer snart (brått).

Publisert nesten 8 år siden

Dette er Jesus siste ord i Guds Ord, Åpenbaringen 22:20. Ordet snart kan også oversettes med brått. Å komme brått passer også med ordet i Matt 24:42-43 og 2 Pet 3:10, hvor Herren vill komme “som en tyv om natten”.

I snart 2000 år har menigheten ventet på Jesu 2 komme. Og spørsmålet som Jesus fikk før sin himmelferd var: “Herre, vil Du på den tiden gjenopprette riket for Israel?” Svaret var “Det er ikke deres sak å kjenne tider eller stunder som Faderen har underlagt sin egen myndighet…”

Og kjernen i spørsmålet var opprettelsen av riket for Israel. Og Israel er midtpunktet for stort sett alle/eller alle fremtidige profetier.

Jesus sier i Lukas 21:20-22 “Men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer, da skal dere vite at dens ødeleggelse er nær. Da må de som er i Judea, flykte til fjellene, de som er midt inne i byen, må dra ut, og de som er ute på landet, må ikke dra inn i byen. For dette er straffens dager, når alt det som står skrevet, skal bli oppfylt.”

Da Jerusalem første gang ble omringet, så forsto de kristne tiden. Romerhæren trakk seg tilbake, og de kristne (over 60.000) forlot Jerusalem. Da romerhæren kom tilbake, startet ødeleggelsen, for at alt som var profetert skulle bli oppfylt. Men alle, eller i alle fall de fleste kristne, var ikke latt tilbake.

Jesus sier videre i Lukas 21:24 “De (min mrk.:Israelittene) skal falle for sverdets egg og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal være nedtrampet av hedningefolk inntil hedningefolkenes tider er oppfylt.”

Hedninger er alle som ikke er Israelitter. Og sånn sett har mange folkeslag og mange nasjoner styrt over Israel og Jerusalem inntil 1948 og 1967. Jesus gjenkomst, eller det vi også kaller bortrykkelsen, kan ikke oppfylles uten at Israelittene er tilbake til sitt eget land og styrer over sin egen nasjon. Ved Israels opprettelse startet også Guds endetidsklokke igjen til den dagen Han igjen vill sette sine føtter på Oljeberget iflg Sakarja 14:4 og Ap.gj. 1:9-12

Den første menigheten ventet på Jesu gjenkomst, uten å helt å vite tidene. Eva til Adam fikk en profeti om Messias (1 Mos 3:15) og gikk i en forventning at den første sønnen var oppfyllelsen av den, 1 Mos 4:1. Men fra den første profetien gikk ut, til den ble oppfylt, gikk det ca 4000 år, eller 4 dager i Guds øyne. Gud ser annerledes på tidene enn hva vi gjør det. Men alt blir oppfylt i sin tid.

Men også flere av våre kirkefedre hadde den oppfattning at Guds tidstabell innholdt 6000 år, eller skal man si 6 dager, for så å få 1000 år med fred, eller 1 dag med sabbat (Gud skapte på 6 dager og hvilte på den syvende).

Disse 6000 årene ligger nå inne, enten pluss eller minus, siden Adam ble skapt.

Uansett, Gud ville ikke sette av tid så vi visste , men ønsket at vi skulle se tegnene i tiden, for å forstå når Hans gjenkomst var. Menighetens oppgave var å fylle himmelen med sjeler, mens Jerusalem er Kongens by, der Messias skal styre i 1000 år. Vår Messias er også jøde født ut av Juda.

Vi er inn i ett nytt år, og profetisk så tror jeg at vi nærmer oss slutten på slutten. Jeg tror at det blir flere og verre værkatastrofer (og jeg er ikke av den oppfattning at utslipp alene er med på å påvirke naturen), større kriger, mer frykt og mer uro. (selv mange vitenskapsmenn gir fremtiden dårlige utsikter) og siste store innhøstning. Jeg tror at Gud vill sende en siste vekkelse for å høste inn de siste sjeler jmfr med Åp 14:14 -.

At ting går langsomt, er fordi Gud av nåde utsetter tidene (2 Pet 3:9+12) for at flest mulig kan bli frelst. Men Han ønsker at de kristne ikke mister motet og at Han kommer til å oppfylle også de siste profetiske ordene ganske snart. Vi må ikke miste motet eller troen, men heller forberede oss på vår opprinnelige oppgave: Å forkynne evangeliet til alle nasjoner (Matt 28 og Mark 16). Det er derfor vi er her, og verden trenger å høre at syndene er utslettet på korset, om man tar imot. Uansett hva man har gjort eller vill gjøre, så finnes det ingen synd som ikke er forsont på Korset. Bekjenner man Jesus som Herre, så er man født på ny, om man mener det av oppriktig hjerte.

Peter sier “Først av alt skal dere vite at i de siste dager skal spottere stå fram. De skal gå fram etter sine egne lyster og si: “Hvor er løftet om Hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, fortsetter alle ting som de var fra skapelsens begynnelse av.” 2 Pet 3:3-4

Og Peter sier også “Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp.” 2 Pet 3:10

Og “Siden dere, min kjære, altså vet dette på forhånd, så være på vakt så ikke dere også blir ledet bort ved de ugudeliges villfarelse og faller bort fra deres egen faste stand. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren både nå og til evighetens dag! Amen” “ Pet 3:17-18

Gå til innlegget

Profetien

Publisert nesten 8 år siden

Gud sender alltid tegn og advarsler før ting skjer. Som det står ”For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene.” Amos 3

Jeg har lest boken ”profetien” med Jonathan Cahn

http://cdon.no/b%C3%B8ker/cahn%2c_jonathan/profetien-23589711

Og det finnes ett skriftsted som legger grunnen for boken og det er Jesaja 9:10 : ” «Murer av teglstein har rast sammen,  vi bygger opp igjen med tilhogd stein. Morbærtrær er felt,  vi planter sedertrær isteden.»

Jesaja, som var en profet på en kritisk tid for Israel, nordriket, (år 928-722 f.kr) kom med ett advarende ord. Israel ble først angrepet og lett såret i krig, og istedenfor å ta tegnene og omvende seg så begynte de å bygge og gjøre Israel sterkere. Og noen år senere så falt de for Assyrenes hånd og ble bortført. For de tok ikke tegnene og advarslene på alvor.

I denne boken Profetien, som er bygd som en roman på ett hemmelig mysterium, så forteller forfatteren om at historien gjentar seg men nå i nasjonen USA. Det begynner med 11 september, tar med holdningene til USAs ledere, og den økonomiske nedturen. Og alt som har skjedd, finnes det forbløffende mange likhetspunkter med hva som skjedde i Israel noen år før 722.

Ett nesten 3000 år gammelt mysterium er i ferd med å oppfylles igjen.

Se dette intervjuvet på

Del 1 http://www.youtube.com/watch?v=lcsv4t9SzTg

Del 2 http://www.youtube.com/watch?v=xlrDYRVlUf0&src_vid=lcsv4t9SzTg&feature=iv&annotation_id=annotation_781149

Gå til innlegget

Skjult for media

Publisert nesten 8 år siden

Jeg synes denne er ganske interessant.

http://www.youtube.com/watch?v=WuMNE4WiQ2Y

Det omhandler endel ting som sjelden eller aldri kommer via nyhetene. Her kan du høre om Obamas økonomiske støtte av sin slektning i Kenya, enhetsbestrebelser mellom Islam og den katolske kirken, planlegging av å bygge templet på tempelplassen etc. Og avsluttes med om du er en lunken eller en varm kristen.

For min del syntes jeg dette var interessant stoff.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere