Tore Hansen

Alder: 53
  RSS

Om Tore

En kristen

Følgere

Herrens dag - er det så nøye?

Publisert over 7 år siden

Alle tegn som viser seg tegner ett bilde på Jesu nære gjenkomst. Jeg har trodd det hele tiden, men nå som disse tegnene vises gjennom blodmånene som kommer nå i år, og neste år, så virker det som om tiden av nåde er i ferd med å skrumpe inn dramatisk.

Jeg har sett på Sid Roths program, hvor han intervjuver David Jones. Og han har ett mektig vittnesbyrd. Han fikk 2 ganger visjoner om Herrens dag, og den var så skremmende at selv om han var en åndsfylt kristen, så måtte han gå til korset og omvende seg. Se denne videon, og la Herren få forandre deg, meg og vårt hjerte:

The final day

Gå til innlegget

Tiden for enden og jubileumsåret

Publisert over 7 år siden

Hentet dette fra min egen blogg: http://www.toreblogg.info/355739071


Vi nærmer oss Jesu komme, og jeg snakker ikke lengre om 100 år, eller 50 år, jeg snakker kanskje om mindre enn 5 år. Jesus sa vi ikke skulle vite dagen eller timen, men samtidig la han spor ut til oss, eller det vi kaller tegn, for at vi skulle forstå hvor i Hans tidskjema vi er i.

Under 2 verdenskrig var det mange som mente at enden var kommet pga all trengselen som da var, men det manglet endel profetiske oppfyllelser til at det kunne være rett tid.

Gud tidsskjema: Jødene, landet og Jerusalem

Da Israel ble opprettet i 1948, begynte Guds endetidsklokke igjen å tikke. Det er viktig å se dette i henhold til Jesu egne ord:

"Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i greinene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere vite, når dere ser alt dette, at han er nær og står for døren. Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer" Matt 24:32-34

Vi skulle forstå tegnene, og at denne slekten, den jødiske slekten, skulle ikke forgå før alt dette skjer. Mange bibeltolkere mener at den slekten som så Jerusalems opprettelse, vill også ikke forgå før alle profetiske ordene om Mesias gjenkomst oppfylles.

Fikentreet er også ett bilde på Israel.

Jesus forutsier i Lukas Evangelium Jerusalems fall og opprettelse: "De skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger. Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende." Lukas 21:24

Dette ble oppfylt i år 70 e.kr. da Jerusalem ble under hedningenes herredømme, og det i helt frem til 1948. Det siste delen av verset tyder på at når hedningenes tider (herredømme) nærmer seg helt til slutten, så skal Jerusalem igjen bli gitt tilbake til de rettmessige eierne: Israelittene, Abrahams ætt (Abraham ble født 1948 f.kr).

Men tiden fra 1948 til idag har gått langsomt, og det har vært en sovetendens de siste årene spesielt i de veslige menighetene, jmr med Matteus 25:1-10. Disse jomfruene sovnet/sover ettersom alt sammen drøyde ut. Kanskje fordi tegnene for Hans komme har hele tiden vært der, men ettersom ting ikke skjer umiddelbart, så mister man også lett forventingene.

Blodmåner

For noen år siden var det en som fant blodmåner i NASAs database, både i fortiden og i fremtiden, og samtidig fikk han sterkt en tanke om han burde sjekke de jødiske høytidene sammen med de. Og han fikk ett sterkt sjokk, da han så at blodmånene i 1948-49 forekom ved påske og Løvehyttefesten (og det ble krig og Jerusalem ble delvis befridd), samme i 1967-68, (det ble krig igjen, og Jerusalem ble så godt som befridd, utenom Tempelhøyden). Og så dukker Blodmåner 2014-2015 opp nå først den 15 april i vår kalender, så ved Løvehyttefesten i høst, og så gjentar det samme seg i 2015.

Da bør vi minnes Herrens Ord: "Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger" Lukas 21:25

Tegnene i sol, måne og stjerner kan ikke manipuleres eller ordnes. Når de tegnene inntreffer, så vet vi hvor vi er i Guds tidsskjema. Les også Joels profeti gjengitt i Ap.Gj 2:

"I de siste dager skal det skje, sier Gud,.......Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og strålende" Herrens dag er også ett annet navn på det som blir åpenbart i Johannes Åpenbaringer.

Tegn skal vise seg, og solen skal forvandles til mørke som vill skje 15 mars 2015 (total solformørkelse) og blodmåner nå først den 15 april, så til høsten ved Løvhyttefesten, og gjenta seg ved de samme jødiske høytidene neste år, 2015.

Rabbi Ben Juda Samuel og Jubileumsårene

Legg da til Rabbi Ben Juda Samuel, som levde 1140 til 1217 e.kr, som kom med Jubileumsår 2017-18, en profetisk fremstilling av de 50 jubileumsår ganger med 10. Han skriver:

Rabbi Juda Ben Samuel - "Når ottomanerne (Tyrkerne) - som allerede var en kraft å regne med i Bosporos (grensen mellom Europa og Asia) i tiden som Juda Ben Samuel levde - de vill erobre Jerusalem og de skal herske over Jerusalem for åtte jubileer.” Etterpå Jerusalem vil bli ingenmanns land i ett jubileum, og deretter i den niende jubileum vil Jerusalem igjen komme tilbake i besittelse av den jødiske nasjon -. Som ville bety begynnelsen av den messianske endetiden "

De ottomanske tyrkerne fikk kontroll over Jerusalem i 1517, og legger man til 400 år (som er 8 jubileumsår) til 1917, da den engelske generalen Allenby tok over byen. Dette skjedde på Hanukkah den 17 desember 1917. Tyrkerne kapitulerte 30 oktober 1918 og Folkeforbundet (forløperen til FN) overdro Tyrkia, Syria, Egypt og Israel (med Jerusalem) som da ble kalt Palestina (Palestina var ett navn Romerne fant på i ca 135 e.kr, ett navn som betyr filisterne, de urgamle fiendene til Israel) til det britiske imperiet.

Så skriver Rabbi Ben Samuel i profetien "Etterpå Jerusalem vil bli ingenmanns land for ett jubileum."  Altså, ingen ville ha hele eiendomsretten i 50 år, altså frem til 19 juni 1967, hvor Jerusalem ble atter igjen, etter ca 1900 år i utlendighet, igjen Jødenes eie. Den linjen i Jerusalem før 1967, som delte Israel fra Jordan, ble kalt Ingenmannsland både av jødene og jordanerne.

Rabbi Ben Samuel fortsetter  "Den niende jubileumet så vill Jerusalem igjen komme tilbake i besittelse av den jødiske nasjon - som vil bety begynnelsen av messianske endetiden."

Så den tiende jubileumsåret er snart på slutten, og vi vet ikke helt hva som skjer og i hvilken rekkefølge ting vill skje innen tidsrommet 2017-18. Men det er ingen tvil om at Jesus står på døren og banker på våre hjertedør for at vi skal våkne opp av vår slummer, søvn og sløvhet, så vi kan være rede.

Gå til innlegget

Steve Hills advarsel til alle kristne

Publisert over 7 år siden

Steve Hill er en av mine forbilder. Han var evangelisten som bringte med seg vekkelsen til Pensacola i USA (han fikk selv ett møte med Gud i England, da han nesten var utbrent i tjenesten. Og dro med seg ilden videre til Pensacola)

Flere millioner var innom den lille kirken i løpet av de 5 årene den varte. Pensacola kirken lå i ett såkalt Red District område, ett område med prostituerte. Da vekkelsen gikk over dette området, så ble distriktet tømt for prostituerte, og mange ble frelst. Noen av disse damene ble senere med i bønnegrupper og ba for andre mennesker. Politiet kunne komme opp med en forbryter til møtet og ba han gå inn og sa: Dette er den siste sjansen du får. Mektige under skjedde og mennesker fikk forandret og fornyet sitt Gudsliv.

Jeg har selv vært på møter med han, og han er en oppriktig mann full av Den Hellige Ånd, og ble selv frelst av Jesus mens han var bundet av narkotika. Gud bruker det som ingenting er, for å forløse sin Herlighet.

Selv Ludvig Karlsen, som startet Evangeliesentrene,  var i Pensacola og spurte Gud om 3 tegn på at dette kunne være ekte, og i løpet av møte fikk han bevis på alle 3, og skjønte at dette var fra Herren.

Her er videon: http://www.youtube.com/watch?v=9UNtZhy6FS4

 

Gå til innlegget

Guds tider og det profetiske

Publisert over 7 år siden

Dette er da hentet fra http://www.toreblogg.info/355739071

Det var morsomt å starte en blogg, men samtidig så vet jeg at mange ikke er såpass intressert i "sære" emner som profetiske ting. Men som kristen så er det profetiske veldig viktig. Vi kan lese om den første profetien som det ble gitte ett løfte til i 1 Mosebok:

"Jeg vil sette fiendskap mellom deg (min mrk: satan) og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode (Min merk: ved Korset), men du skal ramme dens hæl.»

Denne profetien ble gitt til de ulykkelige menneskene Adam og Eva, fordi de brøt det eneste budet mennesket fikk og de opplevde virksomheten i Guds evige Ord:

«Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø.»

Ordet dø så står det i grunnteksten "døden dø". Dvs. de skulle dø dobbelt om de brøt dette budet. Mennesket var i utgangspunktet skapt som evighetsmennesker, og døden eksisterte ikke. Men da de tok av frukten og åt, så døde først deres indre menneske, deres ånd, den eneste måten å ha direkte kontakt med Gud. Senere, ca 950 år etter, så døde kroppen. Altså de døden døde.

Det samme ser man på små barn som blir født, de har Hans (Guds) Evige natur i seg, men senere så dør menneskets indre menneske om man da ikke er Guds evige barn i kraft av Jesu offer. Og uten forsoningen blir mennesket oftest mer tom i øynene, sjelens speil.

Men tilbake til profetien til Adam og Eva. Gud visste at Han selv måtte opprette mennesket så de igjen kunne få fellesskap, ettersom mennesket er skapt for fellesskap med skaperen.

Gud lovte at fra kvinnens ætt skulle det komme en frelser som skulle redde dem. Det som er intressant er at når Eva føder Kain, så sier hun "Jeg har båret fram en mann ved Herrens hjelp." Det virket som om det var en forventing til at Gud skulle oppfylle sin løfter allerede ved hennes første barn. Men det skulle gå lang tid, veldig lang tid før dette ble oppfylt.

Ca 4000 år etter Adams skapelse så ble Jesus født i Bethlem og oppfylte profetien ca 33 år senere på korset. Så Gud holdt sine løfter, men ting tok lang tid. Ettersom Gud er evig så betyr ikke tid noe for Ham, men for oss dødlige, så kan det virke som en lang tid.

Derfor når profetier blir båret frem og Gud sier "snart", så kan det gå 1 år, 5 år, 10 år, 50 år, 100 år, 500 år etc. Om man leser bibelen når profetier blir oppfylt, så blir de alltid oppfylt og ofte kan de kjennes igjen ved tegn som Gud lovte at skulle gå forut for dem. Eller at man kun ser de oppfylt når de inntreffer. Derfor er tidsaspektet vanskelig for ett menneske som toppen lever kanskje 80-90 år, noen mer eller mindre.

Endetiden er også ett vanskelig tema, og utallige mennesker har forsøkt å sette tid, og ofte har tiden slått feil. Men noen ganger kan det også være at Gud utsetter tiden. Vi kan lese det i Jonas bok:

"Om førti dager skal Ninive bli omstyrtet."

Gud ville ødelegge Ninive (Hovedstaden i Assyria) for dens ondskap (og det var ett grusomt folk for mange av folkeslagene som levde i og rundt midtøsten på den tiden).

Men da skjedde det noe spesielt:

Da trodde folket i Ninive på Gud. De lyste ut faste og kledde seg i botsdrakt, både store og små.  Saken kom også kongen i Ninive for øre. Da reiste han seg fra tronstolen og tok av seg kongekappen. Han kledde seg i botsdrakt og satte seg i støvet.

Etter påbud fra kongen og hans stormenn ble det utropt i Ninive: «Verken mennesker eller dyr, verken storfe eller småfe skal spise noe; de skal ikke gå på beite og ikke drikke vann.   Men de skal kle seg i botsdrakt, både mennesker og dyr, og rope til Gud av all makt og vende om fra sin onde ferd og den urett de gjør.   Kanskje Gud da vil endre sin plan og holde sin brennende vrede tilbake, så vi ikke går til grunne.»

Og da skjedde noe som gjorde Jona litt missfornøyd :" De vendte om fra sin onde ferd, og da Gud så det, endret han sin plan og gjorde ikke alvor av å sende den ulykken han hadde varslet."

Nærmere bestemt så utsatte Gud straffen med ca 150 år. Han sparte dette slektet for dom, ettersom de angret på dypet. Men da de (senere slektsledd) senere tok opp sin gjerning igjen, så ble Ninive ødelagt.

Så tidene for en profeti, om man setter tid på oppfyllelsen, kan forandre seg om forutsetningene for at de skal oppfylles forandres ved eks. omvendelse.

Gud forandrer aldri det Han sier, men Han kan utsette, og om vi blir frelst ved Jesu offer på Golgata kors, så blir den straffen som var tiltenkt oss for våre synder, tatt bort. Syndene eksisterer ikke lengre. Ettersom straffen vi skulle ha rammet Jesus.

Gå til innlegget

Er jeg for hard?

Publisert over 7 år siden

Da jeg var nyfrelst, så overhørte jeg Ulf Ekmans tale ”få slutt på frafallet og dens konsekvenser” (1988, sommerkonferanse). Ulf Ekman gikk i rette med liberalteologenes dobbeltmoral og sa bla ”de (liberalteologene) hopper til sengs med kvinner som kaninene på Gotland, de har ingenting å lære meg eller å fortelle meg hva jeg skal gjøre”. På slutten av møtet, så gråt Ulf Ekman. Han sa ”folk kommer til meg og sier jeg er for hard”. Så jeg gikk til Jesus og spurte ”er jeg for hard? Jesus svarte ”Du er ikke hard nok. Tenk på Meg når jeg refset fariseerne eller på Johannes døperen” (sitert etter hukommelsen).

Vi husker Jesus for kjærlighet, mildhet og for å forstå andre mennesker, spesielt de som er i nød. Men vi forstår Jesus sjelden for det hva Han var når Han kom til templet med ild i øynene og en pisk i hånden. Han drev ut selgerene og deres dyr ved templet og veltet vekslernes bord. Skriften sier ”Ta dette bort herfra! Gjør ikke min Fars hus til en handelsbod” og ”Men hans disipler kom i hu at det er skrevet: Nidkjærhet for ditt hus skal fortære meg” Johannes 2

Johannes døperen var ikke snauere i sin tjenste: "Men da han så mange av faeriseerne og sadduseerne kom til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! Hvem lærte dere å fly fra den kommende vrede? Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, og tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far! For jeg sier dere at Gud kan oppvekke Abrahams barn av disse stener. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hugget ned og kastet på ilden”. Matteus 7

Vi sier at evangeliet er de gode nyheter, og dette over er en del av det. Vi kommer ikke unna Guds vrede over synden når vi snakker om evangeliet. Hvorfor tror du at det heter ”kristen-dom”?

Bibelen sier klart ”ved din hardhet og dit ubotferdige hjerte opphoper du deg vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares, Han som skal betale enher etter hans gjerninger”. (Romerbrevet 2). Og ”Og jeg så tronger, og de satte seg på dem, og det blev gitt dem makt til å holde dom” Åpenbaringen 20. Så da vi har lært å frykte Gud, så vet vi at enhvert enkeltindivid (inkludert meg selv) som har blitt født på denne jorden, skal innenfor Guds domstol og avlegge regnskap for sitt liv, enten det er godt eller ondt.

David Wilkerson sa i en tale at ”han savnet Johannes døperen tjenester”, folk som talte Guds sannheter kompromissløst.

Så ble da disse menneskene/Guds sønn behandlet godt for sin Gudfryktighet? Vel, det står sånn ”Da ble de helt fra seg av raseri og begynte å snakke sammen om hva de skulle gjøre med Jesus”. Fordi han helbredet på Sabbaten dvs en helligdag. Johannes døperen må nok ha ”missforstått” hva bibelen lærer i Romerne 13 om å underordne seg myndighetene (satt litt på spissen, ettersom Romerbrevet enda ikke var skrevet), ved å refse kongen for hans umoral. Og det kostet han også hodet.

Så let ikke etter bløte ”gode” ord om det ikke finnes salt (dvs kraft) i dem. Smisk og positiv tale kan være andre ord for å bøye rettferdighet. Og Gud er rettferdighet og dømmer alltid rettferdighet i enhver sak. Og Han er jorden dommer, enten vi liker det eller ikke.

Det står sånn i Ordspråksboken ” Åpenlys irettesettetelse er bedre enn kjærlighet som holdes skjult.” Ords 27:5 og ” Mange mennesker roper høyt, hver om sin kjærlighet; men hvem finner vel en trofast mann?” Ords 20:6.

Og de menneskene jeg har møtt som viser kjærlighet, er gjerne de som prater minst om det, men viser det heller i gjerning. Guds kjærlighet driver oss til omvendelse, for at vi kan ta del av Hans hellighet.  Og Hans kjærlighet kan til tider være tøff, men bare for vårt eget beste.

Guds kjærlighet ble bevist da Faderen sendte sin sønn til korset, ikke det at Han satt i himmelen og syntes synd på oss. Gud elsket oss mens vi enda var syndere, dvs fiender av Ham. Bør vi ikke da også elske og ære Ham for den Han er, ikke for det vi ønsker at Han burde være?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere