Tore Hansen

Alder: 53
  RSS

Om Tore

En kristen

Følgere

Fordommer mot sin egen etnisitet?

Publisert nesten 6 år siden

Synes dette innlegget klargjør mye den veien samfunnet tar, og på den måten også degraderer oss som da ikke har "mørk hud":

http://www.vg.no/nyheter/meninger/facebook/snorre-valens-blindsone/a/23693869/

Da jeg vokste opp på 70-80 tallet, så var det her aldri noe problem. Og jeg oppfatter heller ikke nordmenn (eller svensker, ettersom jeg har bodd i Sverige i 5 år) som noen rasister eller noen med høye fordommer. Men jeg oppfatter gjerne mennesker som kommer fra visse land og visse steder, med høye fordommer mot nordmenn og deres måte å leve på. Og noen vil gjerne trøble oss for å skrive R (rasisme) ordet og F (fordommer) ordet, når det egentlig bare er snakk om å diskutere samfunnsutvikling som er mindre god. Såpass lite god at de med "hvit etnisitet" må virkelig ordlegge seg riktig, for å ikke havne i medias gapestokk. Og det er mye, mye verre i Sverige.

"Houston We have a problem", vi har ett demokratisk problem! Det er bare å vise til Ambulansesjåfør Erik Schjenken, som ble uthengt av Kristin Halvorsen som da var finansminister i 2007. Han ble heng ut i media, også med "gode norske krefters" hjelp, men senere ble han frifunnet i retten. Han var ingen rasist. Men hva kan man da betegne Kristin halvorsen (med flers) oppførsel, som forhåndsdømte uten å vite? Kanskje man da kan bruke R ordet og F ordet mot egen etnisitet? Les saken her:

https://no.wikipedia.org/wiki/Ambulansesaken_(2007)

Spørsmålet er om de som roper høyest om rasist og fordommer, kanskje har det i seg selv? Om en med en "mørkere hud" hadde kalt meg som "hvit" noe nedverdigende, så hadde jeg aldri gått inn til hverken pressen eller til politianmeldelse. Tross alt, jeg har jo vokst opp i denne kulturen, jeg tåler litt støy, uten å lage en rettsak av det. Og det gjør vel også våres nye landsmenn? De tåler en debatt mot ting vi nordmenn reagerer på, uten å ta frem det Røde kortet for utvisning? Eller....?

Gå til innlegget

Tegn på omveltende tider?

Publisert over 6 år siden

I mitt første innlegg, så skrev jeg om frelsen, i mitt andre om hva Frelseren frelste/reddet oss fra, og det tredje, om hvorfor en kristen burde velsigne Israel pga. lydighet mot Guds Ord.

Det fjerde, tenkte jeg å skrive "vandringen med Kristus", men en drøm i natt forandret det. Jeg drømte at Norge fikk ett nytt styre, med ett menneske med lik mentalitet som den Nord-Koreas leder har. Nå vet jeg ikke, tror ikke at dette er en reell profetisk drøm. Men likevel, jeg opplevde etter drømmen at Herren talte til mitt hjerte, om å tale om "det som snart skal skje"(åp. 1:1), eller tegnene som taler om at ting snart vil skje.

Guds tegn i himmelrommet

Om man leser gjennom bibelen, så allerede i 1 Mosebok 1, i skapelsen, så taler Herren om Tegn i himmelrommet, 1 Mos. 1:14. Og i 3 Mos. 23:3 står det (engelsk oversettelse):

"Speak to the sons of Israel and say to them, The feasts of the Lord, which you shall proclaim, holy convocations, even these are My appointed feasts"

(Dette er Herrens høytider, de hellige sammenkomster, som dere skal utrope til deres fastsatte tider: " 3 Mos 23:3)

Ifølge Strongs Konkordanse, det hebraiske ordet for "utrope" gir ideen om tiltale et personlig møte: kaller på eller adressere ved å navngi dem som er innbudt, eller å invitere, omtale, publisere, eller lese.

Gud sender sine profeteter for å advare nasjonen

Legg da til dette bibelverset:  "For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sitt hemmelige råd for sine tjenere profetene. " Amos 3:7.

Gud gjør ingenting uten at Han taler til sine profeter, og Han viser tegn på himmelrommet. Og noe kommer til å skje, eller vil starte noe, som vil forandre alt det vi har vært vant til til nå.

Tegnene på Noahs tid

Da Noah bygde sin ark, så var også arken ett tegn for det slektet. Noah blir også beskrevet som "rettferdighetens forkynner" dvs. at Han forkynte om det som skulle komme, uten at noen trodde på ham. Det må være hardt å forkynne noe som ingen tror på. Vel, men det er derfor Herren sender ut profeter i kritiske tider, for å kanskje redde noen. Det var mye plass i arken til Noah, men det var kun 8 sjeler, i tillegg til dyrene, som ble reddet. Da flommen kom, så var nådetiden over.

Dette er hentet fra Jasers bok (jødisk bok, ikke kanonisert):"Og alle sønner som var igjen på jorden, ble utpint på grunn av dommen gjennom regnet, for vannet kom enda mer voldelig ned på jorden, og dyrene og villdyrene var fortsatt rundt arken. Og menneskenes barn samlet sammen, omtrent sju hundre tusen menn og kvinner, og de kom til Noah i arken.
Og de kalte på Noah og sa: Åpne for oss at vi kan komme til deg i arken - og hvorfor må vi dø? Og Noah, med høy røst svarte dem fra arken og sa: Har du ikke alle gjort opprør mot Herren, og sa at han ikke eksisterte? og derfor førte Herren over deg dette onde, for å ødelegge og rykke deg opp fra jordens overflate. Er ikke dette ting som jeg snakket til dere om fra ett hundre og tyve år tilbake, og du ville ikke høre på stemmen til Herren, og nå ønsker du å leve på jorden?"

Selv om dette ikke er gjengitt i Bibelen, så kan det godt være sånn det skjedde. Noah var en profet, og de lyttet ikke. Arken var den tidens tegn, og de aktet ikke på det. De trodde nok at Noah var en idiot og dåre. Jeg kan tenke meg at det var mange som lo av han mens han bygde arken og forkynte.

Jeremia, en profet for sin tid

For Gud førte dom over Juda (Israel var blitt delt opp i 2, Nordriket Israel og sørriket Juda) for sine synder skyld, eller skal vi si at Juda fikk smake sine egne synder, så var likevel Herren da villig til å tilgi alle deres synder. Så Han sendte bla. Jeremia, som fikk virkelig føle hvordan det var å være en upopulær profet. Han ble behandlet dårlig og sett på som en forræder. Og få aktet på det han sa, og Babylon kom og utførte Herrens dommer.

For hver tid så reiser Herren opp sine profeter, og hører man ikke på dem, så lar Herren vår egen ondskap komme over oss. I Norge så har vi hatt blant annet Børre Knudsen, og vi behandlet han på en lik måte som de gjorde med Jeremia. En profet blir sjelden tatt godt imot. Men Gud blir harm når Hans tjenere blir behandlet dårlig.

Se filmen om Børre her.

Hosea beskrev vanlige tegn før dom

Ett annet tegn før en nasjons fall står beskrevet her i Hosea 4:1-3.

"Hør Herrens ord, dere Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet.  De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord.  Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes"  

Forandringer i naturen er ikke det som FN forteller oss, men kan være ett tegn mot ett land og dens innbyggeres ondskap. Vi forstår de fysiske lovene som også Gud har skapt, men vi har blitt en nasjon som er blind for Guds åndelige lover. Bryter man Guds Ord konsekvent, så kommer det følger som vi vil føles som høyst ubehagelig.

Det er bare å nevne Abort, som Herren ser som mord. Og vi er nå over 500.000 sjeler som ikke har fått leve siden 1979. Gud likte ikke når Israels barn ofret sine barn til guden Molok, og Han liker ikke abort, som Han ser som det samme.

Tegnene før Jesu første komme

Før Jesus kom, så var jødene veldig klar over at Jesaja 53 var en oppfyllelse av sin Messias og hans lidelser. De hadde Daniels bok hvor man kunne regne på tiden når Israels Messias skulle dukke opp. Og så jeg har hørt, så forventet også jødene at Messias skulle dukke opp før Templet ble ødelagt. Alt dette skjedde og ble innfridd. Men likevel, det slektet som skulle ta imot Messias, var på ingen måte forberedt. I hovedsak sto de eldste og de religiøse mot Jesus på alle måter. Hvordan kunne det skje?

Da jeg var nyfrelst i 1988, var det en stor forventning blant kristne om Jesu gjenkomst. Idag har den forventningen nesten opphørt aa eksistere blant oss troende. Det er ett tegn.

Dette skjer pga. åndelig blindhet og at man går inn i søvn som jomfruene i Matt 25. En sånn søvn er troens verste fiende.

Og Jesus var ikke taus for dens tids blindhet "Fariseerne og saddukeerne kom til ham. De ville sette ham på prøve og ba ham vise dem et tegn fra himmelen.  Men han sa til dem: *«Om kvelden sier dere: ‘Det blir godvær, for himmelen er rød’,  og om morgenen: ‘I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk’. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.  En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet.» Dermed gikk han fra dem og dro bort. " Matt. 16:1-4

Det kan virke som hver gang det skjer en stor hendelse hvor Himmelen besøker jorden, så blir nesten alle lærde og vise, religiøse og mange andre "truffet" av en stor blindhet.

Tegnene i vår tid

Jeg snakket om profetene og tegn Gud sender. Og den neste store hendelsen Gud snakker om er bortrykkelsen, Israels fødselssmerter og Kongens tilbakekomst. Det bibelen kaller slutten på endens tid. Og det største profetiske tegnet for at vi er i enden på endens tid, er Israels gjenopprettelse.

Jesus sa " Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende. " Lukas 21:24.

Da Jersualem ble helt befridd i 1967 fra Jordansk okkupasjon. Så skjedde det noe profetisk. At verden har gått av skaftet og krever at Israel skal både gjørde det ene eller det andre, er jo ikke noe overraskende om man forstår det profetiske. Ingenting av det Gud gjør, skjer ikke uten at det blir utfordret, også av mennesker som mener de tror på Gud.

Religøse ledere som er blinde, drar ikke bare seg selv bort fra Gud, men de drar også deres tilhørere bort. Dette fordi vi har stolt mer på tradisjoner enn selv å lære å lytte til Herren selv. Herren gjør sjelden det vi forventer. Han gjør ting etter sine egne tanker, visdom og timeplan. Og Han bryr seg ikke om hva alle måtte mene om det. Han leter isteden etter de som er ett med Ham og tror på Ham, og stoler på Hans profetiske ord.

Israel er denne tidens tegn, og for noen ett like dåraktig tegn som da Noah bygde arken på tørt land. Men det er også ett tegn på Jesu annet komme nærmer seg.

Tegn i September 2015

Flere ting skjer nå som kan virke skremmende, iallefall for meg. Vi nærmer oss den 29 elul i et Sabbatsår, eller også kalt Shmita. Da Israel inngikk en pakt kalt Oslo-avtalen, så underskrev de avtalen i ett Shmita år og fikk fredsprisen 1 år etter, på slutten av Shmita året. Det skjedde lite da. Men 7 år senere, så kom det første skjelvet økonomisk på børsen den 29 Elul, rett etter 11 sept 2001.

Det neste økonomiske skjelvet kom den 29 elul 2008, og vi husker alle hva som skjedde da.

Den neste 29 Elul skjer nå den 13 september (dette blir da 3 X Shemita, og en av Guds tall er 3).

Skjer det ett nytt og større skjelv på børsen?Jeg tror det. Og denne gangen kan alt bli verre. Husk at Oslo avtalen var i Guds øyne ett svik mot Hans planer og pakt, og ikke minst ettersom Bibelen sier at skjøtet til Landet Israel tilhører Gud. Kanskje Israel gir bort land, men Gud har på ingen måte gitt nasjonene eller Israel lov til å gi bort noe som tilhører Gud og hvor KUN paktsfolket Israel og Jødene har førsterett til å bo på.

Sabbatsåret fungerer sånn at om man holder den som Gud har ment, så blir det en velsignelse som bare Han står for (man skal la jorden hvile, ikke så eller annet arbeid, og bare ete at det som kommer opp av seg selv). Om man ikke holder den, så kommer det en forbannelse ved at all gjeld blir slettet og økonomien brister. Du kan lese mer om Shmita i denne boken:

Bestill boken til Jonathan Kahn her.

Blodmåner

Vi har hatt noen sjeldne himmelske tegn som vises i himmelrommet. Og de har hatt sin forbindelser med Jødiske høytider, påske og løvehyttefesten (Gud følger sine profetiske planer etter jødiske høytider og kalender). De har oppstått 8-9 ganger siden Korsfestelsen, og har hatt sine profetiske oppfyllelser, for det meste knyttet til spesielle hendelser som har skjedd med jødene .

Vi hadde 4 blodmåner i 1949-1950, Etter Israels krig mot de krigsagressive araberne, hvor Israel fikk etablert sin stat. Den neste var i 1967-1968, i tilknyttning til at de vant tilbake full suverenitet over Jerusalem for første gang på rundt 1900 år.

Den neste tetraden, som det kalles, kom først i 2014, og den siste kommer nå den 28 september. Hvor også en supermåne vil vise seg.

Og det vil ikke komme noen blodmåner på over 400 år. Og det må bety at dette bibelordet kommer til å bli oppfylt:

"Og jeg vil la under skje på himmelen i det høye, og tegn på jorden i det lave: blod og ild og røkskyer; solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige.  Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. " Ap. gj. 2.

Du kan lese hele profetien i Ap.Gj.2, hvor Peter referer fra profeten Joel. Før Herrens dag (som betyr dag med dom), dvs. åpenbaringsbokens redsler, åpenbares, så vil solen bli mørk (det har vært solformørkelse og kommer også en partiell solformørkelse), og månen vil bli til blod.

Jeg tror ikke endetiden referer til om 400 år, men nå. Kjære venn, lever vi i profetiske tider. Og vi må våkne av vår søvn.

Les her om hva mer som vil skje i september.

Hva som skjer etter, vet jeg ikke. Jeg antar at økonomien får seg en stor knekk. Og jeg tror ogsà at Israel vil angripe Iran, ettersom Israel vet at om de ikke gjør noe, så vil de snart bli målet for en iransk atombombe.

Gud vil rense sin menighet

Det neste jeg tror vil skje, er oppfyllelsen av dette bibelverset:

" For det er nå tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hva blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen?" 1 Pet. 4:17-18

Nyere bevis, tyder på at åpenbaringsboken var skrevet en god del år tidligere enn antatt, og at Peter kan muligens ha referert til den her. For starten av åpenbaringsboken, så går Herren gjennom de 7 ulike menigheten, som tydeligvis referert til Guds universale menighet på jorden. 

Så Gud starter sin renselsesprosess, for å skille det rene fra det rene, gjennom vanskelige tider og forfølgelse.

Leser man hele profetien til Joel, som Peter gjengir på pinsedagen, så vil det også komme en vekkelse. Gud vil høste inn sin dyrebare grøde, og Han vil bruke de troende som er villig til å følge Ham, til sin innhøstning.

Gå til innlegget

Vandringen med Kristus

Publisert over 6 år siden

I mitt fñrste innlegg, så skrev jeg om frelsen, i mitt andre om hva Frelseren frelste/reddet oss fra, og det tredje, om hvorfor en kristen burde velsigne Israel pga. lydighet mot Guds Ord.

Nå vil jeg skrive om kanskje den vanskeligste akten med å vaere en kristen. Nemlig vandringen. Jesus fikk foelge av en stor flokk, mennesker som så undrene og miraklene og ble imponert, men en del av dem, hadde mistet taket på den roede tråden av det Jesus forsoekte å formidle til dem. Derfor snudde Han seg og kom med denne alvorlige formaning:

"«Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel.  Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel." Lukas 14:26-27.

Etter å ha v´rt frelst i mer enn 20 år, så er min erfaring at det er en pris og betale, noe som de fleste kristne ikke helt forstår.

Jeg glemmer ikke den dagen den 14 mai i 1988, hvor jeg bekjente Jesus som Herre. Noe skjedde merkbart på innsiden. Jesus flyttet inn, jeg ble foedt på ny. Guds fred flyttet inn. Jeg kom inn i Guds familie. Og trodde da at alt skulle bli bra. Vel, jeg skjoente ikke da at det nettopp var da kampen begynte.

Mitt foerste moete med familien ble ett sjokk. De merket med en gang at noe var skjedd, og vi ble plutselig fremmed for dem. Min beste venn, som hadde drevet med okkultisme i mange, mange år. Vel, min frelse skapte en merkelig strid mellom oss hver gang vi moettes. Enda idag kan vi ikke moetes. Fordi Lys går ikke sammen med moerke.

Nå tror ikke jeg at jeg ble ett bedre menneske enn andre, men jeg fikk en levende ånd på innsiden, og den Aand påvirker hvor jeg enn går . Så jeg gikk på bibelskole for å laere mer om min frelser. Jeg dro på små misjonsturer, og så hva Guds kraft kunne gjoere. Lamme gikk, kreft forsvant, ben vokste ut,  de syke ble helbredet, bein som var vridd i en grotesk stilling ble rettet tilbake. Guds kraft kom plutselig på ett ungdomsmoete, og alle ungdommen falt uten at vi gjorde noe som helst. En nabo som bodde 200 m. borte, kjente at Guds kraft falt også inn i hennes hus.

Vi mintes Apostlenes gjerninger og Jesu egne under, og som Jesus sa "For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det." Matt. 10.8

Etter bibelskolen havnet jeg i mange ulykkelige episoder med menighets-ukultur, splittelse og mangel på hyrder som brydde seg mer om fårene enn sin egen posisjon. Jeg gikk virkelig ned i en bitter, vond periode. Og den lange peridoen kan minne meg om dette:

Selv om jeg går i dødsskyggens dal,
        frykter jeg ikke for noe vondt.
        For du er med meg.
        Din kjepp og din stav, de trøster meg." Salme 23

Det ble mange Selv om jeg går i dødsskyggens dal,

        frykter jeg ikke for noe vondt.
        For du er med meg.
        Din kjepp og din stav, de trøster meg." Salme 23

Det ble mange år med en smertefull vandring. Og i den smerten, så kunne jeg gjoere som mange andre jeg visste om og kjente, de falt fra, enten i menigheten (hvor de fortsatt trodde de var frelst, men ble vissen på innsiden) eller de gikk ut i verden. Endel av de som falt hadde sett syner av engler, de hadde kastet ut onde ånder, helbredet syke, men likevel, når det ikke lenger var "inn" å vaere kristen forlot de Ham.

Men Jesus advarte for lenge siden at det vil kose å foelge Ham. Og jo mer du foelger Ham, så vil Han gjoere deg liten i deg selv. Ham ydmyker deg. Og verden vil få en enda stoerre anledning til å forakte deg.

Jeg valgte å ikke svikte min Frelser, selv om jeg ikke så noen utvei. I den perioden laerte jeg meg til å stole på Ham. Jeg stolte ikke lengre på alle som sa de tjente Gud, men laerte meg å skille, mellom klinten og hveten. Jeg laerte meg å leve i tro uten å stole på andre enn Gud selv.

Gå til innlegget

Israel

Publisert over 6 år siden

Jeg skrev først om frelsen og hva vi er frelst fra. Nå ønsker jeg å skrive om hvordan Bibelens Gud ønsker at en som kaller seg kristen, skal fungere i forhold til Israel. Når det finnes ett sånt vanvittig kjør mot det eneste demokratiet i Midtøsten, så må man sette seg ned og lese Guds Ord, og ikke VG, Dagblad, NRK, Aftenposten, med flere. Det vil bare forvirre å lese hva denne verdens talsmenn sier. For det som utspenner seg rett foran våre øyne, kunne bibelen fortelle oss flere tusen år tilbake.

I mai 1982, så var jeg en gutt på 13 år, og ikke kristen, ikke opptatt av politikk eller vet noe om Midtøsten problematikken. Jeg er ikke interessert i nyheter generelt. Så titter jeg tilfeldig på TV, og ser en Israelsk tanks dytter bort en FN tanks/beltebil som forsøker å hindre Israelske soldater å komme frem. Da skjer det noe som brenner seg fast i hukommelsen. Jeg merker ett sinne gløde opp i mitt hjerte, og får avsky mot Israelerne. Uten at jeg vet noe som helst over konflikten. Jeg ble overrasket. Det tar meg mange år i ettertid, for å forstå hva som skjedde.

Men det finnes en som kan forklare den følelsen som steg opp i meg. Han heter Sakarja, og levde for rundt 2500 år siden. Han forteller om en situasjon som aldri har blitt oppfylt i historien. Og dette sier Sakarja:

"Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt.  Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. " Sakarja 12:2-3.

Tumleskål kan også bety beruset av vin. Og dette oppstår når man vil skade og ødelegge innbyggerne i Jerusalem. Men før det skjer, så må det jo oppstå ett fiendeskap som berører såpass store mengder mennesker i alle verdens nasjoner, at (omtrent) alle blir revet med i beruselsen, og lar seg rive med i å gå til krig mot de som da bor i Jerusalem og stedene rundt. Og vi ser tendensen gror og øker ettersom verden mer og mer blir urolig.

På 30 tallet så vi en lignende beruselse. Da var det Adolf Hitler og nazistene som tok grep og forførte tyskerne. Så selv oppriktige tyskere med jøder som naboer (og historisk sett så er jødene dyktige til å integrere seg) reiste seg opp mot sine jødiske naboer. Og ikke bare spredte denne følelsen seg i Tyskland, nei den spredte seg til landene rundt, selv de landene som vi anså som gode demokratiske land, som vårt eget. Det var en tumleskål, en beruselse. Men neppe oppfyllelsen av Sakarjas profeti. Men i Hesekiel 37, står det om resultatet av den tidens beruselse av jødehatet:

" Så sa han til meg: Menneske, disse knoklene er hele Israels folk. Hør hva de sier: «Våre knokler er tørket inn, vårt håp er knust. Det er ute med oss!»  Tal derfor profetord og si til dem: Så sier Herren Gud: Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Så fører jeg dere til Israels land.  Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav!  Jeg gir dere min ånd så dere blir levende, og lar dere finne hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt og satt det i verk, sier Herren." Hesekiel 37 Les gjerne hele profetordet i Hes. 37:1-11.

Bokstavelig talt, Gud førte sitt folk ut av gravene, fra Hitlers dødskammere og leire, mot sitt eget land. Og en annen profeti gikk i oppfyllelse. Les hele den utrolige fortellingen om det nøyaktige årstallet i 1948 nedfelt i Bibelen, hvor Israel fikk tilbake sitt land:

Guds overnaturlige tider

Så når Paulus sier:

"Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme.  Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg." Romerne 11:1-2.

Men vi er i den nye pakt og den gamle pakten eksisterer ikke. Vel, i bruksanvisningen for kristne, dvs. Bibelen står det noe annet. Vi kan lese hva Gud sier i Jeremia:

"Så sier Herren, han som satte solen til å lyse om dagen og bestemte månen og stjernene til å lyse om natten, han som rører opp havet så bølgene drønner, Herren over hærskarene er hans navn:  Lar jeg disse ordningene vike, sier Herren, da skal også Israels ætt for alltid opphøre å være et folk for mitt ansikt." Jeremia 31:35-36.

Den dagen solen ikke lyser, og månen og stjernene slutter å lyse om natten, da skal Israels ætt opphøre å være et folk for Gud. Og det har ikke skjedd enda.

Vi må ikke glemme at pakten Israels ætt kom inn i, var ikke i utgangspunktet en frelse pakt. Det var en pakt som Gud hadde med Gudsmannen Abraham, og vi kan lese om pakten i 1 Mos. 15. Både i den gamle pakt og i den nye pakt, så må den rettferdige leve av tro, kun av tro. Selv mange kristne lever ikke i tro, og kan heller ikke vente at de kommer til himmelen etter sin død. Det står "men den rettferdige skal leve ved sin tro" Hab. 2:4 og " men uten tro er det umulig å tekkes Gud" Hebr. 11:6.

Funksjonen til Israel var å spre Guds Ord til alle nasjoner, og for at Messias skulle komme i en nasjon som var adskilt for Gud. Da de (fleste) forkastet Messias, og like før Jesus dro opp til himmelen, så spurte de jødiske disiplene Jesus "Herre! gjenreiser du på den tid riket for Israel?   Han sa til dem: Det tilkommer ikke dere å vite tider eller timer som min Fader har fastsatt av sin egen makt;" Ap.Gj. 1:6.

Dette var noe de troende tenkte på da, og det er noe de troende tenker på nå, i læren om endens tid, den tid vi er i nå. Derfor, for å virkeliggjøre sitt eget Ord, opprettet Gud nasjonen Israel i 1948. For at de igjen skulle være klar for å møte sin Messias, Jesus annet komme. Denne gangen kommer ikke Jesus på ett esel ridende inn i Jerusalem, men på en stridshest klar til å stoppe og utrydde de onde som forsøker igjen å ødelegge nasjonen Israel med dens innbyggere. Åp. 19., Sakarja 12 og 14.

Derfor er det en strid om jødene og Israel. Og dessverre, så er det mange kristne som ikke forstår at å tro på Guds Ord og ikke tvile på det, er en strid. Alt som skjer i Israel er en kamp mellom religioner, og egentlig mellom Gud og denne verdens gud. Og løgnene kan ikke bli for mange i kamphandlinger.

Ett jødisk ordtak heter "Om Gud hadde bodd i ett hus på jorden, så hadde menneskene knust vinduene" (fritt gjentatt). Ettersom Gud ikke bor her nede, så vil menneskene kvele og ødelegge de som navnet til Gud (JHVH) er knyttet til. Menneskene i verden forstår ikke den usynlige striden eller at de er en del av den. Men vi kristne burde forstå den.

Og i Åpenbaringsboken så står det også noe interessant, når da dragen forfølger kvinnen, dvs. Israelittene, så står det "Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus" Åp. 11. Det kan tyde på at vi har slektninger som troende, nemlig jødene/israelittene. Det finnes en link mellom oss som vi burde forstå bedre. For avskyr du jøder/isralittene og deres stat Israel og støtter deres fiender, så kan det hende at du kutter av din egen rot hvor du henter næring til din frelse. Så vær forsiktig!

Konklusjon: Velsign jødene/Israel, så får du velsignelse tilbake!

Les da denne artikkelen om en utdypning av 1 Mos. 12:2-3.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere