Thor Dag Halvorsen

Alder: 68
  RSS

Om Thor Dag

Er opprinnelig fra Molde,har bodd størstedelen av mitt liv i Oslo, men har nå trukket meg ut av storbyen og slått meg ned i Sarpsborg.

Er cand.mag av utdannelse, med fagene fransk, engelsk og kr.dom, og har jobbet hele min yrkesaktive tilværelse som frilansoversetter.

Var medlem i Venstre i 27 år, helt til det gikk opp for meg at partiet var i ferd med å utvikle seg til en politisk korrekt sekt, der takhøyden til slutt ble så lav at jeg ikke kunne stå oppreist lenger. Våknet opp av den romantiske forestillingen om et salig, fargerikt fellesskap da jeg tilfeldigvis havnet midt opp i den stormfulle demonstrasjonen der 3000 rasende muslimer krevde Salman Rushdies hode på et fat.

Har hatt det med å skrive leserkommentarer i allehånde aviser opp gjennom årene, og både Romsdals Budstikke og de fleste hovedstadsavisene har nok atskillige spaltemetere med mine bidrag om alt fra miljøvern, fredsbevegelser, den antikverte tomtefesteordningen, kongehuset, vårt svik mot trosbrødre i muslimske land, venstresidens selektive moral osv osv.

De siste årene har jeg mest av alt vært opptatt av forsvaret av våre vestlige verdier i kamp mot et stadig mer radikalisert islam i Europa. Her føler jeg sterkt at våre politikere og vår kirke har sviktet grovt. Er fremdeles medlem av DnK, men anser den nå som så venstrepolitisert og feig at medlemsskapet henger i en veldig tynn tråd. Dessuten oppdaget jeg allerede på MF (har kr.dom mellomfag) at jeg nok er mer som reformert og arminianer enn lutheraner å regne - om det sier noen noe som helst ;-)

Kan nok være litt skarp i kanten iblant, men det er fordi jeg går bevisst inn for å svare på et vis som folk forstår, og som viser at den selvopphøyde, politisk korrekte og nedlatende "godhetsmafiaen" ikke skal få herje fritt og tro at ingen tør å gi dem svar på tiltale.

Følgere

Jesus og det å være "nyansert"

Publisert nesten 3 år siden
Martin Alfsen – gå til den siterte teksten.

Ja, Jesus var veldig nyansert iblant, spesielt da han kalte datidens selvgode godhetsposører for ormeyngel og kalkede graver. Dette er en side ved jesus som aldri nevnes av sinnelagsetikere som Paus og andre som forsøker å innbille oss at de er så "gode", mens hatet formelig oser mellom linjene.
Jeg ser ingen godhet  i det Paus skriver, men en sært påtrengende selvtilfredshet.


Gå til kommentaren

Tolkning

Publisert over 6 år siden
Les deg opp litt Holt... Til og med uinteriserte og ureligiøse meg har fått med meg at koranen kun er utgangspunktet, tolkningene i de forskjellige rettningene i islam er det hadither og Sulaer (?) som står for...

Du burde kanskje selv bestrebe deg på å tolke. Det jeg oppfattet at Holt sier, er at de bare bruker Koranen som lærebok. Ikke at de bruker kun koranen.

Gå til kommentaren

Merkelapper

Publisert over 6 år siden
Så lenge vi anser det som formåls tjenlig å sette merkelappene

Vi? Hvem er vi? Omtaler ikke disse gruppene seg selv ved å bruke disse merkelappene?
Selvfølgelig skal ALLE behandle hverandre som mennesker. Men når man følger en trosretning hvis stifter sier at man IKKE skal det, så er det selvfølgelig både en plikt og en rett til å påpeke at dette er galt.

Også nazister og kommunister kan være hyggelige som mennesker og fortjener å behandles med samme respekt som andre. Men når det begås massemord i deres ideologis navn og de ikke protesterer, så må man selvfølgelig kunne snakke om et kollektivt ansvar. Man kan ikke være nazist uten å støtte nazismen. Man kan ikke være muslim uten å støtte islam.

Gå til kommentaren

Hva kan vi gjøre?

Publisert over 6 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.
Hva mener egentlig Halvorsen vi skal gjøre? Helt konkret? Hvordan kan vi, etter din mening, stanse dette? Og hva er vårt svik? Jeg synes ikke jeg kan finne noe svar i din artikkel.

Det viktigste vi kan gjøre er å slutte å fornekte at dette har noe med islam å gjøre. Ved å påstå, slik media, politikere og kirken gjør, at volden ikke har noe med islam å gjøre, løper vi terroristenes ærend. Ved å lyve og late som om det handler om annet enn islam, fratar vi islam og dets tilhengere ansvaret for det som skjer. Og vi legitimerer fordømmelsen av islamkritikere for at de retter søkelyset mot "feil" kilde.
Ingen er så flinke til å snakke om "vi" som muslimer. Når de mest grufulle avrettinger av mennesker skjer i islams navn, ja, så må vi være såpass modige og ærlige at vi i det minste retter søkelyset mot massemordernes ideologiske inspirasjon og kilde.
Enten vi liker det eller ei, henter de den fra samme sted som 1,6 milliarder andre muslimer, og når hele denne "fredelige" muslimske verden ikke protesterer mot ugjerningene som begår i deres religions navn, skal ikke våre journalister og redaktører, politikere og kirke kappes om å unnskylde dem og  si at de ikke har noe med grusomhetene å gjøre fordi religionen er noe helt annet enn det vi ser tusener av grusomme vitnesbyrd om hver enester dag. Det er muslimene selv som må tas avstand!
Denne siden bannlyses og kritiseres stadig av mennesker som er ute etter å tilsløre sannheten, ene og alene fordi nettsiden bringer uomtvistelige FAKTA om hvilke forbrytelser som begås hver eneste dag i islams navn. Det er på høy tid at vi tar av oss bindene for øynene og våger å se hva som faktisk skjer, i stedet for å lulle oss inn i et drømmebilde som ikke eksisterer. Og stiller islam til ansvar!

Krever vi ikke ansvar, vil heller ikke muslimer føle noe ansvar for sin religion. De har jo vestlige medier, politikere og kirker som enstonig bortforklarer terroristenes kobling til islam for dem. Og jo mer man bortforklarer, desto mindre ser den muslimske verden noe poeng i å ta et oppgjør med sine religiøse fundamentalister. Slik løper Vesten islamistenes ærend. I sin febrilske iver etter å frikjenne islam og dens tilhengere for terroristenes gjerninger, legitimerer vi holdningen: "muslimer har ikke noe med terrorismen å gjøre."
Muslimer er tilhengere av islam. Dermed har de et ansvar for islamistisk terror så lenge de ikke protesterer, akkurat som tyskere også hadde et kollektivt moralsk ansvar for nazistenes herjinger.

Mitt svar er derfor klart. Vi skal bruke de rette ordene på det vi ser. Og ikke minst: Vi skal be den såkalte "muslimske verden" som både muslimene selv og vestlige medier snakker om (selv om det er en "rasistisk" generalisering om muslimer) ta ansvar for ugjerninger i deres religions navn. Det er nemlig ikke snakk om noen få enkelttilfeller. En hel verden terroriseres. HUndretusener myrdes mens det ropes "allahu akbar".
Dersom deres religion virkelig blir skjendet av terroristene, så får muslimene reise seg i protest! Når de nå ikke gjør det, burde det det MINSTE man kunne forlange av media, politikere og kirken være at de spurte "den muslimske verden": Er det virkelig slik islam er? Og da snakker vi ikke bare om terrorisme, men den grove undertrykkelsen og krenkelse av menneskerettighetene som vi ser i alle muslimske land.
Det er muslimene selv som må stanse terroren og ta et oppgjør med terrorens ideologiske opphav. Så lenge de ikke gjør det, er det vår fordømte plikt og rett til å påpeke at så lenge det ikke skjer, da er det faktisk en akseptert versjon av islam vi ser når mennesker halshugges eller skytes eller får halsen skåret over i Allahs navn.

Å unnlate å stille muslimske troende til ansvar er vårt svik. Å unnlate å se at den islamske terroren har sitt opphav i islam, er vårt svik. Å unnlate å protestere mot at kristne og andre minoriteter myrdes og forfølges under islam, er vårt svik. Å demonisere og fordømme  islamkritikere og demokratiforkjempere, er vårt svik. Å ikke forsvare våre verdier om ytringsfrihet, personlig frihet og likestilling er vårt svik.  Og som sagt: her stiller media, politikere og kirke i forreste rekke.

Les gjerne denne kommentaren også.

Gå til kommentaren

Kirkens svik(t)

Publisert over 6 år siden

Jeg kan bare snakke for meg selv - (og muligens et par til som jeg vet er enige med meg) - og si at kirkens både svik og svikt ved at den i stadig større grad er gått over fra å være et åndelig fellesskap til å bli et politisk meningsfellesskap.

Kirken opptrer stadig er som en politisk bevegelse, der de "rette" meningene har erstattet den "rette" tro. I tillegg har kirken de siste tiårene funnet stadig mer tilbake til den middelalderske katolske kirkes inkvisitoriske stil, og bannlyser, demoniserer og fryser ut enhver som ikke bøyer kne for kirkens politiske meninger. Jeg har snakket med prester som opplever denne situasjonen som svært ubehagelig, men de våger ikke å tone flagg. Det sier ikke lite.

Meningstyranniet og fordømmelsen av annerledes tenkende (ikke troende) har jaget mange ut av den norske kirke. Selv meldte jeg meg ut i fjor sommer nettopp på grunn av kirkens åndelige fattigdom (og da snakker jeg ikke om lystenning og ritualer) men den åndelige fattigdommen der Jesu forkynnelse er blitt erstattet med politikk i religiøs forkledning.

Vi kan derfor både snakke om kirkens svik og kirkens svikt.

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere