Tonje Sofie Ranvik

Alder: 26
  RSS

Om Tonje Sofie

Student ved Universitet i Oslo. Nestleder i Viken KrFU

Følgere

Feminisme gjelder oss alle

Publisert over 3 år siden

8. Mars og kvinnedagen nærmer seg, og da er det noe som slår meg – vi har alle har et ansvar for å sørge for likhet, rettferdighet og likestilling i vårt samfunn. Det er en oppgave kvinner som menn bør omfavne og jobbe for. Uavhengig av alder, kjønn og politisk tilhørighet bør vi kunne stå sammen for å bygge et samfunn som fremmer likhet og rettferdighet. Et samfunn som gir lik lønn for lik stilling. Et samfunn som gir like mulighet til både unge jenter og gutter. Et samfunn som gir trygghet for alle. Hvis du er enig i disse prinsippene, er jeg ganske sikker på at du er en feminist. Som Emma Watson sa så fint i en tale foran FN:

 “And if you still hate the word—it is not the word that is important but the idea and the ambition behind it. Because not all women have been afforded the same rights that I have. In fact, statistically, very few have been” (Emma Watson, 20. September 2014, FN).

Er du ennå ikke overbevist? Som et resultat av engasjementet feminismen har brakt, har vi et bedre samfunn. Allmenn stemmerett var helt avgjørende for et aktivt demokrati. Det har sørget for tilgang til høyere utdanning og i dag er det nesten like mange kvinner som menn i arbeidslivet med kun 5.3% flere menn i jobb (SSB, 2017). Likevel er det utfordringer med likestilling i Norge i dag. På tross av at det nesten er like mange menn som kvinner i arbeidslivet er arbeidsmarkedet kjønnsdelt, med overvekt av menn i industrinæringene og bygg- og anleggsvirksomhet, mens kvinner dominerer i undervisningsnæringene og helse- og sosialnæringene (SSB, 2017).  

Årets paroler i 8. mars toget i Oslo er ikke bare med på å styrke kvinners status i samfunnet men er med på å skape et samfunn som er mer mangfoldig og åpent for alle. Ikke bare er fokuset på utfordringer i Norge, som for eksempel parolen «Likelønn NÅ! – Aktiv politikk for kjønnsbalanse i alle yrker» og fokus på samtykket i parolen: «Sex uten samtykke er voldtekt – vi krever samtykkelov!». Men det er også paroler som fokuserer på kvinners ansvar i det internasjonale samfunnet. Parolene som «Kvinner for fred: Stans norsk våpeneksport og militarisering av Norge», «Støtt demonstrantene i Iran, ned med det kvinneundertrykkende presteregimet i Iran» og «Kvinnekamp er klimakamp / klimakamp er kvinnekamp» er gode eksempler på internasjonalt ansvar.

Så til dere som er usikre på om dere skal delta på årets 8.mars tog, vil jeg si til dere at feminisme handler ikke om å sette kvinnen over mannen eller hate menn. Feminisme handler om likhet og frihet. Så heng deg på, og vær med på å skape et bedre samfunn for alle!

 

 

Gå til innlegget

Menneskeverd gjelder oss alle

Publisert over 4 år siden

«We all make mistakes, but none of us are mistakes». Den setningen har preget meg siden første gang jeg hørte den. For meg signaliserer denne setningen at det er noe skjørt ved oss alle, at vi ikke er perfekte. Mannen sitatet tilhører heter Nick Vujicic, han er en motivasjonstaler som selv vet hvordan det er å være annerledes. Han ble født uten fullt utviklede armer og ben og har brukt sin plattform for å skape åpenhet rundt det å være annerledes. Han understreker også at alle mennesker er like mye verdt. Da det er 21. mars i dag, verdens Downs syndrom dag tenker jeg det er passende å snakke om hvorfor menneskeverd er viktig.

Menneskeverd handler ikke bare om at hver enkelt av oss lever med den overbevisningen om at vi har en iboende lik verdi kun i kraft av å være menneske, men det skaper også en åpenhet og respekt i samfunnet. Er det slik at vi beveger oss mot et sorteringssamfunn, hvor noen opplever at de ikke er velkomne? Jeg tenker at det er viktig at vi tenker over hva slags samfunn vi vil ha og hvem som skal få lov til å bestemme hva som er det «normale». Vil vi som medmennesker stå på sidelinjen og godta at andre føler seg tilsidesatt? Jeg tror de fleste ikke ønsker det. Så hva kan vi gjøre for å skape et inkluderende samfunn hvor alle føler seg godtatt og verdifulle? En hverdagslig ting vi alle kan gjøre er å snakke åpent om det samfunnet vi vil ha. Men hvis du vil utgjøre en forskjell i dag, kan du jo støtte kampanjen Rockesokk som organisasjonen Menneskeverd har satt i gang. Det eneste du gjør er å bruke to forskjellige sokker for «å vise omtanke fra topp til tå» på den internasjonale dagen for Downs Syndrom.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere