Tone Wilhelmsen Trøen

Alder: 55
  RSS

Om Tone Wilhelmsen

Stortingspresident (H)

Følgere

Senterpartiet sovnet på vakt

Publisert over 6 år siden

Kjersti Toppes sterke oppgjør med den forrige regjeringens viktigste helsereform er sjelden kost i norsk politikk.

Kjersti Toppe fra Senterpartiet er i gang med vårrengjøringen, og hun tar kraftig i. Å skrote samhandlingsreformen, som er realiteten i det hun sier (Vårt Land 23. mars), er vel som å kaste babyen ut med badevannet.

Når Toppe nå tar et sterkt oppgjør med den forrige regjeringens viktigste helsereform og evnen til å gjennomføre denne, er det sjelden kost i norsk politikk. I åtte år lot Senterpartiet ulike helseministre fra Arbeiderpartiet prege Helsedepartementet. Senterpartiet aksepterte en samhandlingsreform, uten at den ga kommunene skikkelig tid til forberedelse. Nå, når reformen har virket i tre år, ombestemmer partiet seg.

Advarte. Vi var mange som advarte og holdt pusten da reformen ble rullet ut i norske kommuner. Det foreligger en rekke rapporter og tilsyn som bekrefter at det har vært krevende utfordringer mange steder. Mange helsearbeidere og helseledere i kommunene har krummet nakken og stått i krevende prosesser.

Ingen kunne forvente at samhandlingsreformen skulle stå støtt uten at vi rustet kommunene bedre til å møte den. Den rødgrønne regjeringen anerkjente ikke kompleksiteten og bredden i de oppgavene som kommunene ble tildelt.

Toppe viser til at antall liggedøgn har gått ned etter at reformen ble innført. Det var en ønsket utvikling da reformen ble innført. Selvfølgelig forutsatt at pasientene skal ha et forsvarlig tilbud i kommunene. Det har også vist seg å være en økning i antall pasienter som må legges inn igjen på sykehus innen 30 dager.

Engstelig. Det vi alle er engstelige for er at økningen skyldes at pasientene skrives ut for tidlig eller at kommunene ikke er klare til å ta imot dem. At pasienter legges inn på nytt i sykehus kan være et uttrykk for at pasienter skrives ut før de er reelt utskrivningsklare, men reinnleggelser kan også være del av et sammensatt og komplekst sykdomsbilde. Eldre pleietrengende har ofte mange diagnoser, og helsesituasjonen kan endre seg raskt.
Det ideelle ville vært om kommunereformen og en helhetlig gjennomgang av kommunehelsetjenesten hadde vært gjennomført før samhandlingsreformen. Det var imidlertid umulig å få til med Senterpartiet i regjeringskontorene.

Men den sittende regjeringen er alt i full gang med en kommunereform, og kommer denne våren med primærhelsemeldingen. Det er på høy tid, for det eksisterer en ubalanse mellom sykehus og kommuner mange steder. Dette gjelder både definisjonsmakten på når pasienten er utskrivningsklar, men også når det gjelder kompetanse og tetthet på fagkunnskap. Disse utfordringene tar regjeringen tak i nå. Kommunene stimuleres til å styrke sin kompetanse, til å bygge flere flerfaglige team på sykehjem og i hjemmesykepleien og ved å bygge flere sykehjem og omsorgsboliger.

Ikke likegyldige. Når Kjersti Toppe nå etterlyser mer kompetanse og flere leger i kommunene, bør hun ha i minne at det var den rødgrønne regjeringen som gjorde den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven profesjonsnøytral, samtidig som samhandlingsreformen ble innført.

Dette vil Høyre-Frp-regjeringen reversere. Vi trenger ikke færre profesjoner eller mindre flerfaglighet i de kommunale teamene; vi trenger flere. Vi er derfor ikke likegyldige til hvilke profesjoner kommunene plikter å ha på plass i sine tjenester, og vi lovfester det.
Å ruste kommunene til å møte samhandlingsreformen bedre, er som ei travel dagvakt på avdeling. Senterpartiet og den rødgrønne avdelingen hvilte på vakt, da de innførte samhandlingsreformen uten å ruste kommunene for oppgavene først.


FØRST PUBLISERT PÅ VÅRT LANDS DEBATTSIDER 26.03.2015

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere