Torgeir Tønnesen

Alder: 3
  RSS

Om Torgeir

Familiemann, far til fire.
Cand.Mag -Samf/kr.dom. Bibelskole.
Teologisk ståsted: Indremisjonen. Ingen tro på stor vekkelse.
Synger og komponerer Min kanal på Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCBVErc7iygm1-2OmfjSJY7Q?view_as=subscriber

Følgere

Militære militser marsjerer gjennom gatene i Portland og i mange amerikanske byer. De er bevæpnet med maskingevær og kledd i Rambo-klær og pannebånd. Venstreradikale og høyreradikale står oppstilt rett imot hverandre - som moskusokser i kampmodus. Verden er i opprør mot autoriteter.

På et halvt år er verden blitt kaotisk og ganske skremmende for mange. Sarte sjeler bør ikke gruble for mye over fremtiden og verdens-problematikk nå for tiden. Korona-viruset trekker ut. Ingen vet om pesten er kommet for å bli i 10, 20 eller 30 år. Og mange kristne bagatelliserer viruset som herjer med menneskene og verden.

Opprøret mot President Trump og urolighetene i USA, er også noe historisk ekstremt og skremmende, like forvirrende for mange som koronaen skaper usikkerhet. 

I denne globale og etterhvert oversiktlige verden, får vi med oss det meste av det som skjer i alle land. Ingenting tyder på at menneskene søker meningen med livet, eller Gud i disse tider. De kristne holder på med sine aktiviteter og lovsang i sine kirkebygg, skjult for de fleste. TV-predikantene taler til mennesker som oppfatter budskapet deres som underholdning og de ler gjerne hånlig.

Hva slags kamp og konflikt er det vi alle skuer i verden fortiden? Det virker på meg, som opprørere i verden slåss mot en fiende de ikke kan sette navn på. Demonstrantene slåss mot autoriteter og ledere de mener er urettferdige, krenkende og autoritære. Budskapet deres er vanskelig å forstå.

President Donald Trump blir anklaget av pressen og av politiske motstandere, for å ikke håndtere hverken korona-krise eller økonomien i USA. Eller de kritiserer ham for sitt forhold til Kina, Russland eller verden forøvrig. Enten stenger Trump landet for lite for korona - eller for mye. Enten er han for snill med Kina – eller for streng. Trump snakker for mye med Putin, – eller for lite. Han er for streng mot aksjonærene på børsen, – eller han er for snill med de rike og velsituerte. Uansett - er alt som Trump gjør galt.

Det er altså ikke lett å bli klok på anklagene mot Donald Trump. Samme hva han gjør blir det feil. Han blir anklaget for å være abortmotstander, Palestina-hater, kvinnehater, machomann, sexist og sjåvenist. Norsk presse er særdeles kreative, på å finne årsaker til Trump sin politikk: Alt han gjør - det gjør han for å vinne valget, sies det ofte på NRK.

Samtidig herjer koronaen. Mens mennesker i ulike land lengter etter det gamle og kjente – med sosialt liv, ferier og underholdning, øl og natteliv, så reiser hele tiden koronaen seg imot dette gode ønsket.

Kanskje er det lengselen etter det gamle, som skaper meningsløse demonstrasjoner, vold og opprør? Menneskets usikkerhet og fortvilelse? Da passer det godt å finne syndebukker å legge skylden på. Slike som Trump. Han skaper kaos hevder de. Trump splitter folket. Han er maktsyk, sies det.

Jesus ble også hånet. Han ble hetset og korsfestet. Det fikk konsekvenser, ikke bare til frelse eller dom for mennesker, men også til dom og frelse for hele nasjoner.

Hele bibelen er et samlet verk om menneskehetens historie. Syndehistorien. Tragediene. Onde og fæle mennesker – og noen gode og gudfryktige. Midt i vår synd - elsker Gud verden. Gud prøver derfor å kommunisere med verden i dag. Først gjennom bibelen, - deretter gjennom handlinger. 

Gud handler i verden, nå som i fordums tid. Han ryster jorden og menneskene som bor der. For Han vil ha kontakt med oss. Det som synes ondt,- og er ondt nå, nemlig koronaen – det har Gud en plan med. Han ønsker å vende det onde til det gode. Demonstrasjonene og plyndringen, hva med det – er det også Gud verk? Neppe. 

Opprørs-fenomenet er vel heller menneskenes svar til Gud. Et signal om at de ikke vil ha med Gud å gjøre. Verden går sin gang – som den alltid har gjort. Og Gud gjør gjerninger som han alltid har gjort. Det er intet nytt under solen. Og alt er tomhet, sier Predikeren.

Mer om denne problematikken kan du se på min kanal på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IinwTBByO3g

Gå til innlegget

Mange predikanter lærer at du bør løfte hendene under lovsangen, for å bli velsignet og forløst og fri, som de sier.

En ung jente som er intervjuet i Vårt Land - Johanne, uttrykker bekymring for, om hun "klarer å løfte hendene på de riktige tidspunktene", under gudstjenesten i pinsemenigheten Filadelfia.

Da jeg leste denne overskriften, opprørte det meg på det sterkeste. Jeg mener dette fenomenet med løftede hender gjenspeiler en religiøs ukultur, kommet helt utenfor norm og sømmelig atferd. Det er ikke sunt, rett og slett. 

Hva er det som skjer i pinsemenigheter for tiden? Bygges det opp enda flere tankebygninger om tilbedelse og Gudsdyrking, som er fremmed for bibelen og bygger egentlig på lovtrelldom og krav? Når en stakkars ungdom søker Gud, og vil oppsøke en menighet - er det første han møter ritualer og klamme og flaue krav? Skal en søkende sjel måtte gå igjennom akrobatiske øvelser for å innøve en slags Gudsfrykt? Jeg trodde Gud var allerede nær, jeg?

Forklaringen fra pinseteologene  kjenner jeg godt: Det bygger på en lære som er utviklet i trosbevegelsen og senregn-bevegelsen (latter-rain). Og som går ut på at tiden vi lever i nå, er en "senregn-tid". Det vil si at Gud utøser en særlig kraft og tilbedelse over verden akkurat i denne tiden. Kraften er så stor, og åndsutgytelsen så intens, sies det fra teologene, at mange ikke klarer å motstå og lukke øynene og løfte hendene til Gud. Klimaks er når hele forsamlingen løfter hendene samtidig, og går inn i en høylydt tilbedelse, som et brus, - et vær fra himmelen, som på pinsefesten dag i apostelgjerningene. Tungetale høres også som hvisking eller rop.

Vel, denne læren er høyst diskutabel. Jeg kan ikke se noen tegn i verden, som viser at Gud er mer på besøk hos oss, enn tidligere. Jeg vil heller si tvertimot. Krisene, endetidstegn og åndelig frafall er vel heller det som karakteriserer verden for tiden. Verden sliter mer enn noen gang. Klimakriser, skogbranner, pest og korona, fattigdom, konflikter og flyktninger. 

Er det da ikke på tide å søke Gud? sier du da. Jo, det er absolutt tiden for alle mennesker å søke Gud, men jeg vet ikke om  løftede hender og åndelige øvelser er det som skal til. 

Og om vi skal gjøre en fysisk øvelse, så bør det kanskje være å "bøye våre knær for Faderen", som Paulus sa, og gjorde. Slite på buksene våre, på harde gulv, ville være mer bærekraftig, om vi ville røre Guds hjerte.

Jeg finner ikke denne skikken nevneverdig tjenlig, i ny-testamentet. Det finnes noen eksempler på løftede hender ja, men ikke som et obligatorisk rituale på gudstjenester. Mye mer stoff om lignende tema finner du på min youtube kanal : https://www.youtube.com/channel/UCBVErc7iygm1-2OmfjSJY7Q?view_as=subscriber

Gå til innlegget

Hvor finner pinsevennene pastorkulturen i Bibelen? - eller lovsangstilbedelsen? Hvordan teologisk forklare såkalte kunnskapsord, eller profetier og total nedsmelting i ånden – hvor mennesker ligger strødd, og som i svime på gulvene? Jeg vil ta for meg her 4 villfarelser, som jeg mener preger norsk pinsekarismatikk i dag.

Pastorkulturen. Denne skikken har gradvis blitt utviklet gjennom påvirkning fra trosbevegelsen og den 3. bølge pinsekarismatikk fra 1960 tallet - og frem til i dag. Nå for tiden drives mange titalls menigheter i Norge av unge pastorer, innsatt på livstid – altså såkalt «salvet og utvalgt». Disse unge pastorene - med team, drives nesten som en enmannsbedrift, og styres gjerne uten noen form for valg, demokrati, hyrder og eldsteråd. Hierarkiet er teologisk uomtvistelig, og motstand mot systemet er fånyttes.

Vekkelseteologien. Denne ideen, for det er i realiteten bare en ide, - ikke noe de har hentet i bibelen, – tanken om store endetidsvekkelser, også i Norge, preger pinsemenigheter og ny-apostoliske menigheter. Lederne ser for seg at 30-40% av Norges befolkning skal bli kristne. En fantasi-spør du meg. Ingen spør hvor dette står om i bibelen? I bibelen så antydes det motsatte fenomen i endetiden, nemlig frafall, en fryktelig syndig trengselstid, falske profeter, forvirring og villfarelser fra sunn tro. Personlig tror jeg denne læren er utviklet, ubevisst kanskje, for å skape entusiasme og engasjement, og slik blir store ressurser og penger tilført menighetene og pastor-systemet. Troen på fremgang, seier og positive rapporter blir det viktige – ikke hva bibelen sier. Idag i Norge ser vi hurtig avkristning - færre og færre kristne.

Syndefrihetslæren. Denne læren går ut på at kristne, når de blir født på ny, ikke lenger lever  i noe form for syndenederlag, men de «helliges» og lever i seier og fremgang, hver eneste dag. Gud dyrker frem et nytt menneske, etter modell fra romerbrevet 8, alltid nyttig og seirende for Gud. https://www.youtube.com/watch?v=cvpnzYUjzL0&t=129s 

En effektiv sjelevinner og trofast kirkegjenger som aldri svikter. En superkristen supermann og kvinne, som lykkes i jobb, skole, sosialt og i menigheten.

"Mirakler og tegn skal velle frem i den siste tid". Til tross for at ingen av oss noen gang har sett amputerte føtter vokse ut igjen, blinde plutselig bli seende, døve hører, folk som spretter ut av rullestoler- så mener pinsekarismatiske teologer at dette fenomenet skal øke og tilta i endetiden. Bare vi ber og innvier oss nok, blir det sagt, så vil det nok skje. Problemet med denne læren er at den skiller ikke på Jesu enestående gjerninger, -gjort i hans Guddomskraft, - og på oss skrøpelige og forgjengelige mennesker. Den differensierer heller ikke på Peter, Paulus, Silas og Guds helt utvalgte redskaper på den tiden, og på Ola, Petter, Nina og Guri fra Norge i 2020. Ingen jeg kjenner går på vannet, drikker dødelig gift – eller tar slanger i hendene i Norge i dag. Ønsker du mer om dette tema – gå på min youtube.

Gå til innlegget

Lengter vi så inderlig tilbake til den gamle verden? Bygger vi videre på Babels tårn? Er Gud så skrøpelig avhengig - av vår bønn og tilbedelse? Klarer Han seg ikke noen måneder uten?


Jeg klarer ikke helt å forstå dette fenomenet med drive-in-Gudstjenestene. Det begynte visst i USA, for så å spre seg til hele verden. Jeg tror nok at fenomenet ville spredd seg uansett hvor det startet.

Hva er motivasjonen? Det er liksom noe gjenstridig og desperat over dette, spør du meg. Vi vil liksom ikke akseptere krisen. Nå skal vi virkelig vise Gud at «vi stiller opp»

Vi vil ha «business as usual».

Vi vil at det kommersielle, lett underholdende showet skal fortsette. 

Ingen skal få ta fra oss Kirken. Det ligger noe trass her. Vi vil ha et tilbud, - et åndelig marked, - en meny vi kan forsyne oss av,- en buffet av «kristendom» - vi liker ikke at maten er tatt av bordet, slik koronaen har forårsaket. Vi skal jammen vise koronaen, at dette finner vi oss ikke i.

Problemet er - at Gud er ikke i nød. Det er ingen krise hos Gud. Han har full kontroll og oversikt. Han har alltid nok tilbedelse. Han er tilfreds.

Han er vel ikke avhengig av at menigheten stiller opp for Ham? Tester Han ut vår vilje? Vil han sjekke om vi er her liksom? Forventer han - at vi strider for vår tro, - og skaffer oss reklame og oppmerksomhet i denne verden? Forventer Han et slags forsoningsoffer, for å blidgjøre Ham, - og stille hans vrede? Skal vi nå liksom trøste Gud - i kampen mot djevelen?

Nei, det hele blir feil, etter min mening.

La oss heller svelge koronaen med bein, marg og innvoller – og oppfatte budskapet. La oss ta straffen som angrende og bekjennende syndere, - Det er alvor nå, - for vi har ikke oppført oss slik vi skal. Vi har syndet.

Det er på tide å våkne nå, og slutte med overfladisk kristendom, som kun tjener kommersielle interesser og føles behagelig for vårt skrøpelige og lystige kjød. Light-kristendom, med høyttalere og show, neonlys og høy musikk.

Jeg tror ikke om det er dette Herren forventer mer av nå.

Gå til innlegget

Mens mange kristne skylder på syndfallet og satan, så er det likevel både bibelsk og riktig - å tenke seg at Gud er både arkitekt og strateg bak korona-krisen.

Slik som vi mennesker innfører regler, forbud og påbud for å beskytte mennesker og samfunnet mot farer, slik er også denne samme tankegang å finne hos Gud. 

Av kjærlighet ønsker Gud å beskytte menneskene mot ytre fare, men også mot farer som menneskene påfører seg selv.

Jeg ser det slik at Gud er en god far som beskytter sine barn, og han er også barmhjertig mot verden. «Han lar det regne, både over gode og onde» Gud elsker verden, og har en plan for verden og menneskene.

Noen grupper har den teologi, - at Gud ikke er aktiv, eller handler direkte inn i historien, nå lenger. Jesu død og oppstandelse var liksom det siste han gjorde. Han skal ikke gjøre noe før han kommer igjen – da skal det skje ting, sier disse.

Andre grupper tror at Gud handler, men at han kun handler på en positiv måte, dvs at han kun gjør gode ting, ingenting ondt, som å starte kriger eller komme med pest og plage.

En tredje gruppe tror at kun satan er aktiv på jorden, fordi han er «denne verdens Gud», som det står, og at han derfor kan starte kriger og konflikt, og lokke og lede til sult og katastrofer.

En fjerde gruppe tror at Gud handler, positivt, men at også har regien over det onde, på den måten at satan er «Guds lenkehund», slik som Luther sa. Gud tillater det onde, og det er hans vilje.

Jeg tror denne siste gruppen har landet på den rette teologien og Gudsforståelsen og Gudsbilde.

For det står vitterlig at ; «Den Gud elsker - den tukter han også ».

Mange vil nok oppfatte tukt som noe ondt. Men Gud tenker ikke sånn – hans hensikt er alltid god ; – å frelse og å bevare, å redde. Jeg tror Gud beskytter verden mot seg selv i denne krisen. Hans budskap til verden kan være: «Ro deg ned, husk du er et forgjengelig menneske – tenk nye og bedre tanker.

Til menigheten kan jeg tenke meg at Gud sier; » Du må omvende deg, kjære menighet, du er blitt verdslig og er på ville veier i synd og villfarelse»

Hvordan kan så Gud tillate det triste faktum - at folk nå lider, mister arbeid og sulter i mange land?

Gud ønsker ikke det, men han redder samtidig mange tusen liv i form av mindre forurensning, mindre kriminalitet og drap, mindre skoleskytinger, mindre voldtekter og ran. Mindre trafikkulykker og mindre stress, hjerteinfarkt og slag. Det siste er allerede påvist på norske sykehus, ifølge Bergens Tidende.

Gud har satt verden i karantene, i arrest.

Gud sender verden og menigheten en kraftig advarsel – en advarsel om at han kommer snart, og alle må søke ham, og hans nåde. Besøk gjerne min kanal på youtube for mer teologi.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere