Torgeir Tønnesen

Alder: 2
  RSS

Om Torgeir

Familiemann, far til fire.
Cand.Mag -Samf/kr.dom. Bibelskole.
Teologisk ståsted: Indremisjonen. Ingen tro på stor vekkelse.
Synger og komponerer Min kanal på Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCBVErc7iygm1-2OmfjSJY7Q?view_as=subscriber

Følgere

På hytta hører jeg mye radio, og streifer stadig innom Radio 3.16, som nå også er på Dab. Jeg blir ikke imponert over denne radioen, som har sitt utspring på Sørlandet. Filadelfia Kristiansand er en av menighetene med flest innslag i denne kanalen. Jeg stiller spørsmål ved om dette er bærekraftig.

På Radio 3.16 finner du andakter, intervjuer og musikk.

Men reelt sett er innholdet 80-85%  musikk- hvorav 80% er på engelsk, - sånn omtrent. Denne musikken er av typen lovsang, - lovsangsrock, lovsangsballader, kort sagt, en slags tilbedelse og takksigelse-trend, ifølge musikerne selv og anmelderne i kanalen. Problemet er poesien, tekstene og det monotone uttrykket. Det er umulig for lytteren å få noe vesentlig bibelsk oppbyggelig innhold, annet enn mantraene som gjentas;

«Jesus - ingen er som deg» «Gud - du er alt i mitt liv» «Fyll meg med din kjærlighet» «Fyll meg med din ånd».

Stort sett er tittel og tekst den samme gjennom hele sangen, – en bønn om mer av Gud. Men lite konkret hva Gud skal gjøre, – mer som et skrik om bekreftelse på egen eksistens, slik jeg opplever det.

Musikerne som kommer fra USA er store stjerner, og et enormt musikkapparat støtter dem. Lytterne, sponsorer og reklame betaler showet.

Andaktene på Radio 3.16 er stort sett av typen herlighetsteologi, men noen få innslag av luthersk tradisjonsteologi. 80% er likevel av det trendy, kule, ungdommelige, moderne preget: «kom til Jesus, så ordner han alt, helbreder deg, leder deg på mirakuløst vis»

Det skumle med denne forkynnelsen er mystisismen, den overfladiske læren om lyse og spennende dager, hvor Jesus daglig gir deg en overstadig kraft, visdom og styrke – «ingenting kan hindre deg» - Alt er lett og lyst. Man vandrer hele tiden ledet av Gud - på overnaturlig vis. Dette mener jeg kan bane veien for overåndelighet, svermeri og i verste fall leder ungdom ut i helt feile Gudsbilder, med fare for virkelighetsbrist som konsekvens.

Lite om synd og nåde, djevelens glupske angrep, anti-krist, og endetidens stadige preg på en syndig jord. Også lite av kritisk blikk på falske profeter og villfarne menigheter og pastorer. Det er tydelig at her skal ikke være noe negativ og sur kritikk.

Jeg er bare redd at denne radioen ikke tjener til noe fremgang for evangeliet, annet enn forbruk av penger. Mye ressurser i bruk, med hvem forstår dette budskapet der ute? Finner denne musikken veien til syndernes hjerte?

Selv vil jeg fortsette å lytte til Elvis og de gamle retro-kanalene. Med litt kritisk blikk, og evne til å sile ut det onde, banale og vulgære, så har disse musikk-kanalene så langt aldri forsuret eller svekket mitt kristenliv. Men noe er selvsagt tydelig demonisk på de verdslige kanaler. Men det er jeg ikke redd. Jeg er mer redd det verdslige som sniker seg inn i kristenheten.

Gå til innlegget

Enhver som studerer forsiden og lay-outen til avisen Dagen fortiden, kan ikke unngå å legge merke til dreiningen avisen har fått mot pinsebevegelsen. Styret i avisen bestemte nylig oppkjøp av pinseorganet «Korsets seier». Det gjør ikke bindingene og den ideologiske koblingen til pinsebevegelsen mindre, - men større. 

Vebjørn Selbekk kom inn i avisen Dagen som redaktør, direkte fra den ultra-karismatiske avisen «Magasinet». Menighetene Livets ord og Oslo Kristne Senter hadde stor innflytelse i denne avisens profil og fremtoning. Det var på denne tiden at pastoren i Livets Ord, Ulf Ekman sto frem med en appell og kraft, som mange tolket som han skulle bli Skandinavias frelser og befrier. Åge Åleskjær var den nye karismatiske lederen i Norge, med Arild Edvardsens fallende popularitet, og med sin med sin påståtte lefling med katolikker og Arbeiderpartiet.

En stor vekkelse var på vei, -trodde mange. En ny tid for Norge. Man snakket om en ny reformasjon. Denne vekkelsesånden var godt forent med forherligelsen av Høyresiden, og av kapitalismen i Norge og USA, og FrP sto sterkt i disse kretser.

Redaktør Selbekk gikk selv på bibelskolen i Livets Ord, og siden den gang har han jevnlig besøkt menighetens sommerstevne, noe reportasjer i avisen har vist.

Da Finn Jarle Sæle tok over som Dagen-redaktør etter sin forgjenger, merket vi lesere tydelig at Sæle farget avisen med forherligelse av karismatiske menigheter og omstridte predikanter. Siste årene har avisen fått et enda tydeligere pinseavtrykk under den nye redaksjonen i Dagen.

Noe av stoffet som presenteres er feks; Willow Creek, Bethel Church, Hillsong, Wales, Visjon, Q42, ACTA, IMI-kirken, osv -kort sagt hele det globalistiske nettverket og  blanding trosmenigheter, dollarpredikanter og mystisisme. Dagen lever midt i denne i denne strømmen, og fremmer den, til forundring for oss gamle konservative.

Utallige intervjuer av Pinsepastorer har versert i avisen Dagen. Og Dagen legger i særdeleshet vekt på lederstyrken og nådegavene som disse pastorene mener seg å ha.

Det rare er, at skjønt avisen Dagen har en klar og utfordrende konkurrent i avisen Norge I DAG, så har de to avisen veldig lite «krig» mot hverandre. Hva skyldes det? Det skyldes, slik jeg ser det, ganske enkelt at avisene forherliger de samme verdier. Verdier som den karismatiske vekkelse, tegn under og mirakelbevegelsen, anti-homo, anti-abort, pro-Israel osv.

Så hvor gikk Dagen teologisk - midt i alle strømninger i kirkene og i verden?

I det siste har Dagen hatt gjentagende reportasjer og intervjuer med unge kvinner, som har vært, eller nylig blitt «pastorer» for pinsemenigheter, i særdeleshet. Disse, ofte unge kvinnene, forteller om pastorkallet sitt, om planene sine, om klimasynet sitt, likestillingen, og om retningen politikken og verden burde gå i.

Det er disse unge pastorer selvsagt i sin fulle rett til å gjøre og mene,- men det rare er at Dagen sine journalister har forlatt konservativ tenkning og den historiske tradisjonen i Dagen, gjennom disse ukritiske reportasje-intervjuene. Ingen bibelvers av Paulus fremmes som kritikk. Det finnes ikke snev av journalistisk kritikk mot rettet mot tematisk vinkling eller pastorenes teologi, personer som er sterke forbilder og rollemodeller.  

Det andre er klimasaken og klimaprofilen.

Dagen skriver nå daglig om den truende og farlige klimakrisen, og etterlyser strenge tiltak på linje med miljøpartiene. Mye av dette strider mot konservativ tenkning, mener jeg. Avisen skriver om å «redde verden» med tiltak, gode gjerninger og en radikal og ekstrem miljøpolitikk.

 Et tredje fenomen, vi har sett i det siste -er mange artikler som er tydelig imot Trump, og hans politiske profil. 

Selbekk står nå altså frem som anti-USA og Trump. Selbekk forsvarte indirekte riksrettssaken mot Trump, og han lovpriste den ikke-evangeliske Mitt Romneys sitt, etter min mening svik mot Trump. Når Selbekk nå trekker avisen mot pinsebevegelsen i disse dager, så vet han vel at dette også er tidsånden  hos pinsevenner: miljøvern, samarbeid med katolikker, anti-Trump, karismatikk og Hillsong. 

Dagens nye profil bifaller stadig flere kristne retninger, men også ikke-evangeliske oppfatninger. Det er nå stadig flere  katolske og muslimske skribenter i Dagen, som det er luthersk-evangeliske. Dette finner jeg rart.  

Dagen gjør seg også stadig mer til talsmann for en liberal flyktningpolitikk. At Norge må gripe inn, politisk og gjennom kirken, å redde verdens flyktninger og forfulgte kristne», er blitt gjennomgangstone i avisen. Men få journalister har noe konkrete forslag til hvordan dette skal gjøres i praksis, foruten å samle inn enda mer penger til organisasjoner som jobber med forfulgte, og å be staten om å ta imot enda flere flyktninger. 

Det bli mange hatter for Dagen, å gå med dette, etter min mening. Det blir mye å forsvare, og mye og fremme, en kristendomsprofil, som går i alle retninger, hvor man vil tekkes å tilfredsstille alle, frikirker og høykirker, katolikker, miljøvernere og karismatikere.

Hvor er kritikken og evne til analyse? Hvorfor har Selbekk og redaksjonen i Dagen aldri til denne dag, turt å skrive, at det som foregår i Visjon Norge ikke tjener kristendommen eller menneskeheten?

Selbekk har aldri tatt et skriftlig oppgjør med trosbevegelsen, og herlighetsteologien, mener jeg. Det virker som han åndelige ståsted er nå i Pinsebevegelsen. Så står han selvsagt i Den Norske Kirke, som medlem, noe som er et krav hos de lutherske konservative menn i avisens tilsyn og styret.  

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere