Torgeir Tønnesen

Alder: 2
  RSS

Om Torgeir

Familiemann, far til fire.
Cand.Mag -Samf/kr.dom. Bibelskole.
Teologisk ståsted: Indremisjonen. Ingen tro på stor vekkelse.
Synger og komponerer Min kanal på Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCBVErc7iygm1-2OmfjSJY7Q?view_as=subscriber

Følgere

Hvor finner pinsevennene pastorkulturen i Bibelen? - eller lovsangstilbedelsen? Hvordan teologisk forklare såkalte kunnskapsord, eller profetier og total nedsmelting i ånden – hvor mennesker ligger strødd, og som i svime på gulvene? Jeg vil ta for meg her 4 villfarelser, som jeg mener preger norsk pinsekarismatikk i dag.

Pastorkulturen. Denne skikken har gradvis blitt utviklet gjennom påvirkning fra trosbevegelsen og den 3. bølge pinsekarismatikk fra 1960 tallet - og frem til i dag. Nå for tiden drives mange titalls menigheter i Norge av unge pastorer, innsatt på livstid – altså såkalt «salvet og utvalgt». Disse unge pastorene - med team, drives nesten som en enmannsbedrift, og styres gjerne uten noen form for valg, demokrati, hyrder og eldsteråd. Hierarkiet er teologisk uomtvistelig, og motstand mot systemet er fånyttes.

Vekkelseteologien. Denne ideen, for det er i realiteten bare en ide, - ikke noe de har hentet i bibelen, – tanken om store endetidsvekkelser, også i Norge, preger pinsemenigheter og ny-apostoliske menigheter. Lederne ser for seg at 30-40% av Norges befolkning skal bli kristne. En fantasi-spør du meg. Ingen spør hvor dette står om i bibelen? I bibelen så antydes det motsatte fenomen i endetiden, nemlig frafall, en fryktelig syndig trengselstid, falske profeter, forvirring og villfarelser fra sunn tro. Personlig tror jeg denne læren er utviklet, ubevisst kanskje, for å skape entusiasme og engasjement, og slik blir store ressurser og penger tilført menighetene og pastor-systemet. Troen på fremgang, seier og positive rapporter blir det viktige – ikke hva bibelen sier. Idag i Norge ser vi hurtig avkristning - færre og færre kristne.

Syndefrihetslæren. Denne læren går ut på at kristne, når de blir født på ny, ikke lenger lever  i noe form for syndenederlag, men de «helliges» og lever i seier og fremgang, hver eneste dag. Gud dyrker frem et nytt menneske, etter modell fra romerbrevet 8, alltid nyttig og seirende for Gud. https://www.youtube.com/watch?v=cvpnzYUjzL0&t=129s 

En effektiv sjelevinner og trofast kirkegjenger som aldri svikter. En superkristen supermann og kvinne, som lykkes i jobb, skole, sosialt og i menigheten.

"Mirakler og tegn skal velle frem i den siste tid". Til tross for at ingen av oss noen gang har sett amputerte føtter vokse ut igjen, blinde plutselig bli seende, døve hører, folk som spretter ut av rullestoler- så mener pinsekarismatiske teologer at dette fenomenet skal øke og tilta i endetiden. Bare vi ber og innvier oss nok, blir det sagt, så vil det nok skje. Problemet med denne læren er at den skiller ikke på Jesu enestående gjerninger, -gjort i hans Guddomskraft, - og på oss skrøpelige og forgjengelige mennesker. Den differensierer heller ikke på Peter, Paulus, Silas og Guds helt utvalgte redskaper på den tiden, og på Ola, Petter, Nina og Guri fra Norge i 2020. Ingen jeg kjenner går på vannet, drikker dødelig gift – eller tar slanger i hendene i Norge i dag. Ønsker du mer om dette tema – gå på min youtube.

Gå til innlegget

Lengter vi så inderlig tilbake til den gamle verden? Bygger vi videre på Babels tårn? Er Gud så skrøpelig avhengig - av vår bønn og tilbedelse? Klarer Han seg ikke noen måneder uten?


Jeg klarer ikke helt å forstå dette fenomenet med drive-in-Gudstjenestene. Det begynte visst i USA, for så å spre seg til hele verden. Jeg tror nok at fenomenet ville spredd seg uansett hvor det startet.

Hva er motivasjonen? Det er liksom noe gjenstridig og desperat over dette, spør du meg. Vi vil liksom ikke akseptere krisen. Nå skal vi virkelig vise Gud at «vi stiller opp»

Vi vil ha «business as usual».

Vi vil at det kommersielle, lett underholdende showet skal fortsette. 

Ingen skal få ta fra oss Kirken. Det ligger noe trass her. Vi vil ha et tilbud, - et åndelig marked, - en meny vi kan forsyne oss av,- en buffet av «kristendom» - vi liker ikke at maten er tatt av bordet, slik koronaen har forårsaket. Vi skal jammen vise koronaen, at dette finner vi oss ikke i.

Problemet er - at Gud er ikke i nød. Det er ingen krise hos Gud. Han har full kontroll og oversikt. Han har alltid nok tilbedelse. Han er tilfreds.

Han er vel ikke avhengig av at menigheten stiller opp for Ham? Tester Han ut vår vilje? Vil han sjekke om vi er her liksom? Forventer han - at vi strider for vår tro, - og skaffer oss reklame og oppmerksomhet i denne verden? Forventer Han et slags forsoningsoffer, for å blidgjøre Ham, - og stille hans vrede? Skal vi nå liksom trøste Gud - i kampen mot djevelen?

Nei, det hele blir feil, etter min mening.

La oss heller svelge koronaen med bein, marg og innvoller – og oppfatte budskapet. La oss ta straffen som angrende og bekjennende syndere, - Det er alvor nå, - for vi har ikke oppført oss slik vi skal. Vi har syndet.

Det er på tide å våkne nå, og slutte med overfladisk kristendom, som kun tjener kommersielle interesser og føles behagelig for vårt skrøpelige og lystige kjød. Light-kristendom, med høyttalere og show, neonlys og høy musikk.

Jeg tror ikke om det er dette Herren forventer mer av nå.

Gå til innlegget

Mens mange kristne skylder på syndfallet og satan, så er det likevel både bibelsk og riktig - å tenke seg at Gud er både arkitekt og strateg bak korona-krisen.

Slik som vi mennesker innfører regler, forbud og påbud for å beskytte mennesker og samfunnet mot farer, slik er også denne samme tankegang å finne hos Gud. 

Av kjærlighet ønsker Gud å beskytte menneskene mot ytre fare, men også mot farer som menneskene påfører seg selv.

Jeg ser det slik at Gud er en god far som beskytter sine barn, og han er også barmhjertig mot verden. «Han lar det regne, både over gode og onde» Gud elsker verden, og har en plan for verden og menneskene.

Noen grupper har den teologi, - at Gud ikke er aktiv, eller handler direkte inn i historien, nå lenger. Jesu død og oppstandelse var liksom det siste han gjorde. Han skal ikke gjøre noe før han kommer igjen – da skal det skje ting, sier disse.

Andre grupper tror at Gud handler, men at han kun handler på en positiv måte, dvs at han kun gjør gode ting, ingenting ondt, som å starte kriger eller komme med pest og plage.

En tredje gruppe tror at kun satan er aktiv på jorden, fordi han er «denne verdens Gud», som det står, og at han derfor kan starte kriger og konflikt, og lokke og lede til sult og katastrofer.

En fjerde gruppe tror at Gud handler, positivt, men at også har regien over det onde, på den måten at satan er «Guds lenkehund», slik som Luther sa. Gud tillater det onde, og det er hans vilje.

Jeg tror denne siste gruppen har landet på den rette teologien og Gudsforståelsen og Gudsbilde.

For det står vitterlig at ; «Den Gud elsker - den tukter han også ».

Mange vil nok oppfatte tukt som noe ondt. Men Gud tenker ikke sånn – hans hensikt er alltid god ; – å frelse og å bevare, å redde. Jeg tror Gud beskytter verden mot seg selv i denne krisen. Hans budskap til verden kan være: «Ro deg ned, husk du er et forgjengelig menneske – tenk nye og bedre tanker.

Til menigheten kan jeg tenke meg at Gud sier; » Du må omvende deg, kjære menighet, du er blitt verdslig og er på ville veier i synd og villfarelse»

Hvordan kan så Gud tillate det triste faktum - at folk nå lider, mister arbeid og sulter i mange land?

Gud ønsker ikke det, men han redder samtidig mange tusen liv i form av mindre forurensning, mindre kriminalitet og drap, mindre skoleskytinger, mindre voldtekter og ran. Mindre trafikkulykker og mindre stress, hjerteinfarkt og slag. Det siste er allerede påvist på norske sykehus, ifølge Bergens Tidende.

Gud har satt verden i karantene, i arrest.

Gud sender verden og menigheten en kraftig advarsel – en advarsel om at han kommer snart, og alle må søke ham, og hans nåde. Besøk gjerne min kanal på youtube for mer teologi.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere