Torgeir Tønnesen

Alder: 2
  RSS

Om Torgeir

Familiemann, far til fire.
Cand.Mag -Samf/kr.dom. Bibelskole.
Teologisk ståsted: Indremisjonen. Ingen tro på stor vekkelse.
Synger og komponerer Min kanal på Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCBVErc7iygm1-2OmfjSJY7Q?view_as=subscriber

Følgere

Gud innsetter og avsetter konger, presidenter og ministere på jorden slik han vil og foretrekker, og slik han alltid har gjort. "Det finnes ingen øvrighet( hverken god eller ond) som ikke er av Gud." (rom. 13) Mennesker kan ikke gjøre noe utenom Gud. Han har en finger med i absolutt alt vi foretar oss, - på individnivå og kollektivt.

Pinsevennenes profetinne i Det Hvite Hus tapte slaget, og spådde feil - igjen. 

Dessverre lot Trump seg forføre, til å tro at Paula White var et Guds utvalgte redskap. Gjennom youtube kan de fleste av oss se og avsløre hennes falske profetier gjennom flere ti-år. Hun passer godt inn, og er akseptert og forherliget av Visjon-Norge og norske pinsevenner. 

Her kan vi også se hvordan trosbevegelsens falske predikanter makter å snike seg inn i maktens korridorer med sin list og åndelige manipulasjon. 

Jeg skrev i avisen Dagen før valget, at jeg regner med at Biden vinner dette valget av flere årsaker:

Det betyr også dessverre, at Gud avsetter Trump nå. Mange kristne tror ikke at Gud blander seg direkte inn i våre liv, og i valgene og i politikken vår her på jorden. Jeg tror Gud er veldig engasjert. Han elsker nemlig verden, og han elsker Trump også. Trump er en gammel og aldrende mann, og han har lidd nok nå, og jeg tror Gud vil spare ham for 4 nye år. 

I bibelen er det nemlig vanlig at Gud forbarmer seg over eldre mennesker. Han gjorde det med Adam og med med Abraham, Isak, Jakob, Moses, og mange andre. Han gav dem fred i sine siste år. Krigeren og kongen David døde også i fred, og han sønn Salomo likeens. 

Etter Salomo, gjorde folket feil valg av konge. Rehabeam "hørte ikke på de gamle", står det. Rehabeam kom til å tukte folket med pisken. Kongen Saul var også et feil valg som folket tok,og folket led under Kong Saul.

Trump er for god for denne sinte verden, og gamle mennesker skal ikke gå gjennom slik mobbing. Det er helt unaturlig og feil på alle måter, - derfor tar Gud ham ut av denne tjenesten. Gud unner ikke haterne og mediene å få lov å hate og forakte Trump i 4 nye år. 

Trump er altfor klok og rettferdig til å bli behandlet slik han blir. Gud setter strek nå. Nå får folket velge seg en ny konge (president)- en ny leder, - etter sitt eget hjerte, som bibelen sier. Dommen over USA og mange andre land er begynt. Ting vil gå fort nå, mot slutten av denne tidsalder.

Biden vinner nå, fordi Gud har bestemt det slik.- Ingen profeti, men bare slik jeg tenker at Gud tenker. Men hans tanker er høyere enn våre tanker.

Men Gud kunne ikke ha en falsk kristendomslærer i Det hvite hus, derfor falt Trump. Han hadde ikke nok bibelkunnskap og åndelig gangsyn til å forstå dette. Men en god president var han, en av de beste på mange tiår, en periode uten krig i midtøsten, noe ingen president i USA har klart på lang tid. Her er Paula White sitt siste bønnmøte sist onsdag. Hun ser at det kommer engler fra Afrika til USA: https://youtu.be/SJ5QbIymFG8

Gå til innlegget

Jesus døpte ikke kristne med ild

Publisert 3 måneder siden

Myten om at Jesus døper kristne med ild, er en myte og en lære som pinsevenner har innarbeid som en verdensomspennende selvfølgelighet. Bibelen sier ingenting om at dåpen i ild setter kristne i fyr og flamme for Jesus.  Hele læren bygger på to bibelvers. La oss se på de to versene.

Det finnes så mange lærer og myter, som moderne kristne ukritisk har tatt imot og akseptert, – uten å undersøke om det finnes grunnlag i bibelen for læren.

La meg først si at jeg tror på dåp. Bibelen snakker om mellom 6-7 ulike dåper: Her er de fleste av dem:

- De ble "døpt til Moses i skyen" (GT) (1 kor 10.2) 

- Omvendelsens dåp. (for jøder) (Matteus 3.10 )

- Dåp i den Hellige Ånd. ( i det øyeblikk vi blir født på ny)

- Vi blir døpt til Kristus i hans død. (Romerne 6 - dette er ikke vanndåp) 

- Vi blir døpt til Kristus i vann. (Apg 8.27 -hoffmannen)

-Vi blir døpt med en ånd (fellesdåp) til ett legemet (1Kor 12.13)

Selv begynte jeg å gå i den lokale pinsemenigheten, etter kun noen måneder som nyfrelst. Jeg synes det var spennende at pinsevenner ba så kraftfullt, og at de talte i tunger og tydet tungene. Ofte følte jeg at budskapene traff meg i hjertet. Kanskje var det til sjelelig hjelp også noen ganger, når livet var tøft og vanskelig for en ungdom. Jeg lurte på hva dette var for noe.

«Om du vil bli døpt med den hellige ånd og ild, så kan du bli det i dag. - Kom og ta imot kraften fra Gud» sa predikanten. 

Og selvsagt ville jeg ha «kraften». Hva var kraften og denne ilden - spurte jeg lederne. "Jo, Jesus sa at han skulle døpe oss med den hellige ånd og ild", - var svaret jeg fikk. Da blir du djerv og frimodig, sa de. (problemet var at jeg allerede var djerv og frimodig)

Her er grunnlaget for "åndsdåplæren i ild", som undervises i hele verden i dag:

Matteus 3.10 Johannes døperen sier:

10 Øksen ligger allerede ved roten av trærne; derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hugget ned og kastet på ilden. Jeg døper eder med vann til omvendelse; men han(Jesus) som kommer efter mig, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild; 12 han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne opp med uslukkelig ild. 13

Tre ganger nevnes ild i disse versene. Ild - i tre vers etter hverandre. 

Første vers 10: Hvert tre(menneske) som ikke bærer god frukt – skal kastes på ilden. Andre vers Jesus skal døpe dere med den Hellige ånd, og (med) ild. Altså en dåp som gir frukt – og en (dåp til dom) og til ilden. Tredje vers(12) sier Jesus Hveten(de frelste) skal han samle, men agnene(som ikke er fruktbærende) skal han brenne på ilden. Han har «kasteskovelen» klar.

Hva er en kasteskovel? Det er et arbeidsredskap. Det er som et stort brett med to kammer, hvor kornet ble renset. Agnene la seg på en siden av brettet, mens det gode korn la seg på den andre siden. Så fjernet man det brukbare kornet, og kastet resten på ilden og brente det opp.

Når Jesus sier han skal døpe sitt folk med ild, så er det negativt ment. En dåp til liv – en dåp til helvete. Jesus ild er dom og gru, som skal fullføres etterhvert. Vi ser 3 negative vers etter hverandre med ordet ILD. Det ville ikke være naturlig med to negative ILD, og deretter en positiv dåp i ILD.

Hva med pinsedag da, når Gud sendte den Hellige ånd over jødene og hedningene – overalt kjød?

«Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.  2 Og med ett kom det en lyd fra himmelen som av et fremfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt.  3 Og det viste sig for dem tunger likesom av ild, som skilte sig og satte sig på enhver av dem.  4 Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.

Det viste seg «liksom kløvde tunger av ild» og satte seg på hver enkelt av dem. Det står IKKE, at dette i virkeligheten var ild, eller Guds ild. Det var noe som "så ut som ild" – «liksom ild». Kløvde ildtunger. 

Dette var altså et himmelsk syn – en åpenbaring av Gud. Det skjedde en forandring i disiplene, ja, men det var den hellige Ånd - ikke ilden. Ilden var kun et symbol.  

Min erfaring, er at jeg ikke kan finne nevneverdig forskjell på såkalt ilddøpte og ikke-ildsdøpte. Mange som sier at de er døpt med ild, viser seg tvert imot å være redde, feige, forknytte og innkrøkte kristne. Men mange som sier at de ikke kan vise til noen ilddåp, - er mer frimodige og utadvendte enn de såkalt ild-døpte.

Gå til innlegget

Hvorfor elsker vi denne onde verden så høyt? Når noen skriver om verdens ende, Jesu gjenkomst og dom, så møter det alltid liten oppslutning og interesse i kristne medier. Hvorfor er det slik? Det kan umulig være et sunnhetstegn, at store deler av kristenheten stritter imot, - og ikke vil gi tommel opp og likes på slike tema.

I de snart 33 årene jeg har vært engasjert i kirkeliv og media, så har jeg registrert, at kun en smal gruppe kristne har engasjement for teologiske spørsmål som vedrører Jesus gjenkomst, opprykkelsen, endetiden og dommedag.

Kristen-Norge har noen spesielle tema og noen saker, som aldri slutter å engasjere; Det er engasjementet for abortsaken, kristendom i skolen, humanitært arbeid, likestilling, dåpsopplæring, likeverd og rettigheter osv. Disse sakene har vært på dagsorden i media og menighetsliv så lenge jeg har levd.

Men det blir både litt komisk og urovekkende, når temaet Jesus gjenkomst omtrent ikke finner klang hos kristne hverken til høyre eller til venstre i kirkelandskapet. Er dette temaet kun for spesielt interesserte?

Jeg har diskutert dette, - denne problemstillingen, kan man nesten si, med hundrevis av kristne, i tusener av samtaler gjennom mange år. Det er de samme argumentene som går igjen: Både mine nære venner og slektninger, mine meddebattanter, mine litt mer fjerne venner og de fleste sier det samme:

1) Dette med at endetiden er nær, – det har folk alltid sagt og alltid trodd.

2) Dette med endetiden - det er preget av så mange forskjellige syn, at det er ingen vits å komme med enda et nytt syn.

3) Dette med endetiden - det er så vanskelig og bibelen er så uklar, at det er ingen vits å engasjere seg i.

4) Dette med endetiden – det får bare komme når det kommer. Skjer det - - så skjer det.

En ting er i hvert fall sikkert: at vi er nærmere endetiden enn vi har vært noen gang, - uansett om branner, flommer, kriger og koronakriser ikke skulle ha noe med endetiden å gjøre. Det rare er, at på meg så virker det nesten som at jo nærmere vi er verdens ende, slik vi kjenner verden, - så mindre engasjerer endetidstegnene oss i kirkene. "For vi nærmer jo oss ikke", sies det.

Er mange blitt så veldig glade i dette livet, og i denne onde verden, at vi ikke vil til himmelen? Paulus og Johannes må være fortvilte i himmelen, over at deres møye med å skrive åpenbaringer om himmelen, og om advarsler om endens tid, blir så lite verdsatt, prekt, lest og debattert.

 Men jeg ser en positiv ting, -det er de ikke-kristne; De verdslige mennesker ser ut til å både fornemme og forvente, at verden gå imot et crescendo av usikkerhet og mulige skrekkscenario. Mitt håp er at disse blir frelst - fra vreden som kommer over verden. For når Guds segl skal brytes, og englene får beskjed om å blåse i basunene, da vil vi ikke være her.

Jeg har skrevet hundrevis og tusenvis av artikler og kommentarer i 25 år, i mange av landets kristne og i verdslige aviser. I mine 2500 kommentarer i Bergens Tidende, har jeg ofte et tilsnitt av kristendom og personlig tro. 

Det jeg har sett i det siste, er at verdslige mennesker, faktisk oftere enn kristne verdsetter mine kommentarer og syn på endetiden og på en snarlig inngripen fra Gud i denne verden. De er i hvert fall ikke likegyldige og kalde, noe jeg oppfatter at flere og flere kirkeledere og kirkesamfunn er til endetidstemaer.

Jeg vokter meg vel for å dømme mennesker, anklage, krenke og opptre som fariseeisk rettroende. Men jeg er klar på hva jeg mener. Derfor blir jeg ikke stengt ute fra mediene og avisene, selv med et klart vitnesbyrd.

Gå til innlegget

Når menigheten og alle sanne kristne er borte fra jorden, ved opprykkelsen, er saltet også borte, forklarte Jesus. Mange sier at tusenvis av folkeslag ikke er nådd med evangeliet, så "endetiden" er ikke aktuelt nå. Jeg tror ikke det stemmer. Jeg tror veien er allerede nå, banet for antikrist. Han skal styre verden alene som en verdenshersker. Mange forstår dette, selv ved å ikke lese bibelen grundig, - selve historiens gang tvinger antikrist frem.

Hvem er antikrist?

- Antikrist kommer like etterpå det store kristne frafallet, - som er nå.

Han er en "kristen" - men en ekumenisk leder for flere religioner. 

-Han er inkarnasjonen av den onde, etter samme prinsipp som Jesus var Guds inkarnerte sønn.

-Han skal styre jorden i 3.5 år - like lenge som Jesus hadde sin tjeneste (3.5 år).

-Han skal kreve tilbedelse og bli tilbedt – slik Jesus i sin tid ble opphøyd som Gud

-Han vil drepe alle kristne (de som ikke kom med i bortrykkelsen), innta landet Israel og starte kriger.

Antikrist er selve motstykket til Jesus, og vil derfor komme ut fra den universelle frafalne menighet, - den katolske eller karismatiske.

Antikrist kommer frem, - innenfra menigheten, lurer seg frem i det politiske systemet, og blir anerkjent også av Jødene og Israel. Han blir verdens største politiske leder, og leder for flere religioner, men han selv gjør hevd på å være Gud.

Jesus snakker med disiplene om antikrist og verdens ende ( ikke om Jerusalem ende i år 70) i Daniels bok (8,9,10 11) Lukas 21, Markus 13 og Matteus 24.

 Lukas 21. 20:

«Men når I ser Jerusalem bli kringsatt av krigshærer, da skal I vite at dets ødeleggelse er nær. 21 Da må de som er i Judea, fly til fjells, og de som er inne i byen, må gå ut, og de som er ute på landet, ikke gå inn i den; 22 for dette er gjengjeldelsens dager, for at alt det som skrevet er, skal bli oppfylt.

Tyrkia, Iran, Libya, Syria, IS, Libanon og flere land har ønske om å "befri Jerusalem" i dag, og tiden nærmer seg:

Matteus 24. 15

«Når I da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn - den som leser det, han se til å skjønne det! – 16

Mange tradisjonelle bibelfortolkere stagnerte sin egen doktrine, ved å tro at Jesus kun snakker om Jerusalems fall i år 70, og at oppfyllelsen var Antiokius Epifanus, som slaktet en gris i tempelet: at dette var "styggedommen". 

Men Antiokus levde før Jesus kom til jorden (død 164 f.kr), så det kan ikke stemme. Denne vranglæren har ledet menighetens inn i passivitet og villfarelse. Antikrist er en konkret, reell person og figur, ifølge Paulus. Man kan gjerne si at Antiokius var en antikrist, men han er ikke DEN antikrist, som Jesus peker på.

Det ser vi ut av sammenhengen som Jesus taler om. Jesus sier:

Resten av Matteus 24 ser slik ut: 

-Det skal være total trengsel i verden.

-Det skal være verdens ende(tidsalderens ende, hedningenes tidsalder, nådens tidsalder).

-Det skal være stor nød på jorden

-Det skal være gjengjeldelsen dager

-Jesus snakker om sin egen gjenkomst i sammenhengen

- Ble ikke de dager forkortet, sier Jesus, ville «intet kjød bli frelst» (dvs hele verden ville omkomme av krigen)

Jesus sier at Antikrist skal sette opp "den ødeleggende styggedommen" på tempelplassen, «der den ikke burde stå» - eller «på det hellige sted»

Hva styggedommen er for noe, vet ikke jeg, men sannsynligvis er det selve antikrist som er styggedommen.

Jesus nevner IKKE noe om at styggedommen skal settes opp i tempelet, - så vi trenger ikke vente på at det skal settes opp noe nytt tempel, før antikrist kommer. Antikrist kommer uten hjelp av noe tempel.

Men før dette skjer - skjer bortrykkelsen - den kan skje i morgen, eller idag,

Gå til innlegget

For fire år siden mente mange at en playboy og sexist, var kommet til makten som USA sin nye president. Donald Trump het han. Mange kjente ham fra business og TV-show, og de hevdet at han hadde ingenting å gjøre i det hvite hus pga sine kvinnehistorier og garderobehumor. Skepsisen toppet seg da han sa ble avslørt i et TV-opptak hvor han sa at man gjerne «dra kvinnene inn i sengen etter underlivet». Hva skal kristne mene om dette?

Hva er det kristne menneskesynet? Hva er en synder? Hva er et menneske i bibelen?

Skal kristne bli med i forakten, moraliseringen, og gjentagende repetering og påminning av horebukk og mannegris-stempelet, som Trump fikk på seg for fire år siden, og ennå bærer? 

Har Trump en lavere moral enn folk flest? Jeg tror ikke det. Menneskesynet i bibelen tillater heller ikke en slik fordømmelse. Når vi peker en finger mot en synder, så peker fire fingre tilbake på oss selv. Det er Guds standard og leveregel for oss alle.

Hvem av oss har rett til å dømme? Hvor er vårt mandat?

Når Gud karakteriserer «mennesket» i bibelen, går dette både på biologi og på atferd, på roller, identitet og på våre sosiale system . Vi kaller dette i teologien for  "menneskesynet".) Summa sumarum så finnes det hovedsakelig tre grupper mennesker som karakteriseres av vår Herre:

Det er 1) frelste syndere, 2) de ugudelige(kjenner ikke til Gud) og 3) de selvrettferdige (kjenner til Gud). Frelste syndere og ugudelige er det håp og tilgjengelig nåde for, i Guds rettferdighet og nåde.

De selvrettferdige derimot, levnes lite håp for i Guds øyne. Dette er de religiøse og sekterisk ledere og lovlærere, som Jesus kaller for hyklere, de selvrettferdige. Jesus karakteriserer denne gruppen som mye verre enn de ugudelige. Det samme gjør Paulus. Årsaken til det, er at de selvrettferdige setter seg i Gud sete - som dommere og lovgivere over andres sjeler og skjebne.

De religiøse hyklere og skriftlærde som styrte både institusjonene, tempeltjenesten og privatlivet i jødedommen ble foraktet av Jesus, og Jesus la ingenting imellom i sin karakteristikk. 

Jesus kalte dem for ormeyngel og slangers avkom, og for djevelens barn, i full offentlighet. Jesus proklamerte dom og forkastelse over dem, mens de ennå levde. Kun Nikodemus og Gamaliel fra NT, opptrer med ett mer ydmykt «hjerte», hvor de viste at de trengte å bli skjenket nåde av Gud.

Salomo, Davids sønn var en vis mann:

Salomos Ordspråk kapittel 11:

12 Den som taler foraktelig om sin neste, er uten forstand; men en forstandig mann tier. 13 Den som går omkring som baktaler, åpenbarer hemmeligheter; men den som er trofast i ånden, skjuler saken."

Dette verset kan selvsagt tolkes og brukes på flere måter, men generelt er det en oppfordring til ikke å fare med ondsinnet prat og sladder. Man krenker nemlig sin neste, ved å stadig fortelle andre, om en 3.persons nederlag, mangler, feil og synder.

En klok man tier sier Salomo. Hvorfor tier han? Kan det være fordi - han kjenner seg selv igjen i nederlag og synd? For hvem har ikke feil, mangler og nederlag? Den kloke innser, vet om sin egen svakhet og synd, sier Salomo.

Ordspråkene sier videre 29,11

 «En rik mann (selvrettferdig) er vis i sine egne øine; men en fattig (som vet om sin synd) som er forstandig, gjennomskuer ham»

Det er å være vis i egne øyne, er i bibelen ofte det samme som å være selvrettferdig (rik)

Vi mennesker mener ofte at vi er litt renere, klokere, og litt mer moralske enn andre mennesker. Vi setter noen synder større enn andre, og vi dømmer andres fliser, når vi har store bjelker i våre egne øyne. Vi bruker det bibelen kaller, menneskemål eller englemål.(Åpb 21.17)

Vi dømmer etter det ytre, men Jesus avslørte det indre, hjertet hos menneskene.  

Hvem vil kaste den første sten på "skjøgen" Trump? For det gjøres hver eneste dag, gjennom medier og aviser og offentlige uttalelser fra ulike mennesker og politikere over hele jorden. 

Og fordømmelsen av Trump rettferdiggjøres ved at Trump er eksempelvis kvinnehater, sexist, rasist osv. Jeg spør da: Er ikke denne rettferdiggjørelsen av fordømmelsen bare et utrykk for menneskers egen selvrettferdighet?

Johannes 8 kapittel.

Har vi ikke forstått alvoret i Jesu ord, om de som ville steine kvinnen som var grepet i hor, om at «den som er ren, han kaste den første sten»? 

Hvorfor la de fra seg steinene? : 

Ord 27.19 19 Likesom ansikt speiler sig mot ansikt i vannet, så finner det ene menneske sitt hjerte igjen hos det andre. 20

De eldste la først fra seg steinene – av den enkle grunn at de visste med seg selv at de hadde pornografisk smuss, hor i hjertet og seksuelle fantasier på sin samvittighet. De erkjente at de var fæle syndere, når de ble gjenstand for Jesus åndelige autoritet og nærvær av den Hellige Ånd. Da gikk alle bort i skam – alle hadde drevet hor i sitt hjerte.

Jesus gjennomskuer alle menn, som sier de ikke driver hor..

Alle selvrettferdige fariseere og skriftlærde går rundt med fordømmelse og kaster steiner mot menn eller kvinner som har drevet hor.

Men for Gud alle menn er "skjøger og horer", som driver hor i sitt hjerte, slik som Trump engang gjorde.

 Jesus sa til de eldste som ville steine en synder: Er det noen som er ren her? Nei ingen, ikke en. Alle er vi urene som også Trump er.

Hatet mot Trump er derfor bare ren og skjært hykleri og fariseisme, utført av selvrettferdige, «syndfrie mennesker». Alle menn overalt på denne syndige jord er fulle av seksuelle fantasier og utroskap i sitt hjerte, - kristne som ukristne. Kristne er bare mye mer hykleriske, og de tror de er mindre syndige enn andre.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere