Torgeir Tønnesen

Alder: 3
  RSS

Om Torgeir

Familiemann, far til fire.
Cand.Mag -Samf/kr.dom. Bibelskole.
Teologisk ståsted: Indremisjonen. Ingen tro på stor vekkelse.
Synger og komponerer Min kanal på Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCBVErc7iygm1-2OmfjSJY7Q?view_as=subscriber

Følgere

Å forstå helvetet er enkelt - om en vil

Publisert over 5 år siden

For att noen skal straffes, må det foreligge en lov og lovbrudd. Kjenner du til Mose-loven - vil du også forstå helvetet. Å snakke om rettferdighet,- uten straff, soning og hevn gir ingen mening for mennesker. Ingen blir i helvetet for evig, - ser det ut til.

 

(Denne artikkelen er ment som et studieopplegg - siden mye mer kunne vært sagt)

 

Oppstandelsen først. På dommens dag, altså når Kristus skal regjere, skal det skje en oppstandelse av de døde. Hvert kne skal bøye seg for Kristus på den dagen. Dette skjer etter at ulike historiske begivenheter er kommet til en ende. Tusenårsriket,- demonstrasjonstiden, når Kristus skal styre fra Jerusalem, er også over. Da skal de som døde, uten Kristus, dømmes til helvetet, etter sine gjerninger. På grunnlag av det onde de har gjort. Helvetet er som et stort fengsel, et åndelig sted.

Individuell straff utmåles og tilkjennes. Hver enkelt synder tilmåles individuell straff. Den blir meget forskjellig fra individ til individ. Hver enkelt dømmes individuelt. Dette prinsippet er helt vesentlig for å forstå hva helvetet er. Gamle Marte, humanisten, snill og god som hun var - dømmes ikke slik som Hitler eller andre psykopater.

Uansett straffeutmåling vil straffen kjennes som en evighet, og den vil være pinefull. Straffen begynner med at synderen nå forstår at Gud finnes, og at en oppstandelse av døde har skjedd. Synderen forstår at han har syndet, og at han sa nei til Jesus,- fordi han ikke ville tro. Han er fryktelig bitter på de som nådde frem til det salige og evige livet, men mest bitter på seg selv. At «ilden aldri slukker og ormen aldri dør» (Jesu ord), betyr at pinen er som en åndelig ild (synden) som brenner i sjelen: Han kan åndelig talt høre jubelen og sangen fra den andre siden. Han forstår nå at Gud aldri ville han noe vondt, men innser at det nå er for sent å angre. Han vet at han fikk mange innbydelser til Guds rike, men at nå kommer ikke flere muligheter. Synderen skiller nå klart både godt og ondt, lys og mørke, noe han ikke gjorde før. Dette blir en fryktelig åpenbaring for ham, og dette brenner som en ild i hans sjel. Så hvor lenge skal gamle Marte befinne seg i dette helvetet? Til hun har sonet ferdig sin synd. Hvor lenge er det? For å forstå det må en forstå Mose-loven, som er hva den bibelske helvetes-lære bygger på. Loven er grunnlaget for forståelsen av helvetet. Lov - dom - straff.

Domsgrunnlaget

Slik de fleste av oss kjenner loven, tenker vi på øye for øye, tann for tann, liv for liv, sjel for sjel (det hebraiske ordet for liv/pust) Helvetet har sitt rettslige begrunnelse og legitimitet fra loven. Loven skulle virke avskrekkendende, slik også vår norske lov er i dag. Loven var derfor ikke en straff for Adams synd - men en konsekvens. Hadde ikke Adam syndet, trengte vi ikke loven. Loven var likevel til, før syndefallet, - da i Adams hjerte. Adam visste at han ikke skulle drepe - eller være ulydig. Adam kjente derfor loven, likevel brøt han den. Slik også med de fleste mennesker i dag - de vet hva som er galt, men gjør likevel det onde .

Rom 2. 11-15 forklarer helvetet.

Her kommer hele forklaringen, fra vers 11: (for eksempel de som har levd før oss)

«Gud gjør ikke forskjell på folk Alle som syndet, uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven, og alle som har syndet under loven, skal dømmes ved loven».

Skal de som ikke visste om loven gå fortapt? Nei, sier Paulus i vers 14:

«For - når hedninger, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse som ikke har loven, SEG SELV EN LOV. De viser at den gjerning loven krever, er skrevet i DERES HJERTER. Om det vitner også deres SAMVITTIGHET og deres TANKER, som innbyrdes ANKLAGER dem eller FORSVARER dem».

Her ser du at de gikk ikke nødvendigvis fortapt, selv om de ikke kjente Gud, men de dømmes ut ifra sin samvittighet og tanker - som enten anklager dem eller forsvarer dem - de blir sin egen dommer, sin egen lov. ( da har vi alle et alvorlig problem)

Mennesker, både frelste og ufrelste, er skapt i Guds likhet (image). Det innebærer at vi alle kan kjenne på rettferdighetsfølelse og vi har en rettsoppfatning. Noe av Guds lov er nedskrevet i alle menneskers hjerter. Romerbrevet sier at vi alle kan vite noe om Gud, fordi hans  

«usynlige vesen , hans kraft og hans guddommelighet har vært synlig fra verdens skapelse av» (Rom 1.20)

Skaperverket vitner om Gud. Mose-Loven finnes derfor ikke bare i 3 og 5 Mosebok, men loven er en rød tråd eller en ånd, som går igjen i hele bibelen. Loven er bare god - dette stadfester både Jesus og Paulus. Forstår du ikke loven kan du ikke forstå helvetet heller.

Hva blir så straffeutmålingen?

Øye for øye, tann for tann, liv for liv. Har du ødelagt et øye ( av ond hensikt), blir du ansvarliggjort for det. Du får kjenne hvordan det er å ikke ha øye. Har du tatt ett menneskeliv, - får du 70 år i helvetet for det. Bibelen sier at et menneskers dager er 70 år, -80 år hvis styrken er stor. Har du tatt 100 menneskeliv - får du 100x70 år = 700 år i helvetet. I det amerikanske rettssystemet bruker de denne straffeutmålingsmetoden den dag i dag. Mange dømmes til for eksempel 300 år i fengsel. Det er et godt og egnet bilde og en lignelse på hvordan Gud vil straffe lovbrytere.

Hva så nå alle har sonet straffen sin i helvetet?

Bibelen lærer at Djevelen, dyret, den falske profet ( de falske profeter og religioner) og helvetet ble kastet i ildsjøen.

« Og døden og dødsriket(gresk: hades) ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død -ildsjøen» (Joh.åp 20.14)

Når verdens despoter og terrorister har sittet sine mange millioner år i helvetet, skal hele helvetet kastes i ildsjøen, og da opphører sjelen å eksistens hos disse. Djevelen selv, vil da mest sannsynlig opphøre å eksistere.

Konklusjon

Min konklusjon er at det blir forferdelig, selv for den frommeste sjel i verden å våkne opp i dødsriket og dømmes til helvetet. Den fromme sjelen, gamle Marte hadde syndet mer enn hun trodde. Hun hadde krenket flere enn hun trodde. Hun hadde krenket Gud mer enn hun trodde, selv om Gud lar seg ikke krenke. Det er på grunnlag av hva du har gjort imot din neste - at du dømmes, ikke bare Gud.

 

Gå til innlegget

Regjeringen må trekke avtalen med Siem Pilot-Dette er ikke bærekraftig nødhjelp.

 

Av Torgeir Tønnesen-

Den norske båten Siem Pilot frakter nå inn ukentlig tusenvis av migranter til Europa. -Ikke lenger fra Europas kystlinje, men formelig like utenfor Afrikas hvite strender. Mange røres i sine hjerter og sjeler når NRK viser hvordan barn «reddes», bare noen kilometer utenfor Libyas kystlinjer. Det virker som Europas kollektivt dårlige samvittighet lindres litt, når småbarn låres trygt om bord i den norskeide båten Siem Pilot, som er rigget med ulltepper og den mest avanserte teknologi. Jeg liker likevel ikke scenene jeg ser på tv og i sosiale media. Burde vi som nasjon være glade og stolte over dette, eller burde vi være betenkt?

Jeg tror, at vi regelrett fyller lommene og bankkontiene til menneskesmuglere med denne politikken og denne strategien. Hva er planen til den norske regjeringen? Hva er EUs plan videre i forhold til dette vi nå ser, at vi faktisk henter hundretusener av mennesker på få uker, for å bosette dem i Europa? Kan noen i det hele tatt vise til kalkyler for hvor lenge dette skal pågå, - og hvor mange migranter Europa skal kollektivt absorbere av menneske fra den tredje verden? Hvor blir det av alle menneskene som kommer inn til Italia, Spania, Hellas og alle «øyer i Middelhavet»?

Migrantkrisen er forutsagt for lenge siden av samfunnsvitere.

Flyktningstrømmen som vi nå ser, har vært spådd komme i ti-års-vis, og har Orwellske dimensjoner over seg. Med nye muligheter for mennesker i den tredje verden til å skaffe seg billetter og flytte seg over landegrenser, har millioner av mennesker satt seg Europa som mål. I århundrer har disse migrantene vi nå ser, vært hindret fra å reise til Europa p.g.a sterke diktatorer i egne land, og lukkede grenser til Europa. Nå slipper menneskemassene gjennom grensene - som en vannstrøm i en elv. 

Lukker vi nå øynene for dette fenomenet og ser bare dette historiske forløpet som i ett tunnelsyn? Har nestekjærlighetens lov blitt slik, at vi faktisk talt «selger alt» vi eier og gir til de fattige? For meg ser det sånn ut. Vi drar ut til verdens ender for å hente flyktninger og migranter, mens vi sulteforer de som allerede er kommet hit. Vi har ikke noe å gi til dem. Det er allerede for mange ankommet ti Norge, til at vi klarer å bry oss om enkelt- individet. Da tenker jeg ikke på penger og mat, men på omsorg, kjærlighet, jobb og integrering. Enslige ungdommer sitter på institusjonen i årevis med fare for å bli herset med og krenket fysisk og psykisk. Imens drar vi ut i verden for å hente inn flere?

Et annet etisk aspekt er hva Norge har i Middelhavet å gjøre. Vi kunne vel likegodt vært utenfor den persiske gulf, Bangladesh, India, Pakistan, Sør-Indiahavet, Filippinene, - hvor som helst i verden. Dette er dobbeltmoralen. Dette er, etter min mening panikk-politikk, uetisk og dobbeltmoralsk. 

Migrantkrisen og flyktningstrømmen vil øke i omfang. Fortsetter europeiske skip og store båter og hente flykninger helt inntil Afrikas landegrenser, kommer dette til å eskalere til uoverkommelig dimensjoner. En fem til 10-dobling av migrantstrømmen kan lett skje om Europa inviterer. Med dagens samferdsel og kommunikasjon, teknologi, internett og sosiale medier, -til og med i Afrika, så er det ingen problem for menneskesmuglere å intensivere og mangedoble sin kapasitet. Denne bransjen er allerede en av verdens store industrier om omsetningen er på milliarder av dollar. Et enkelt regnestykke kan illustreres med om 5000 migranter hver dag ankommer Europa, eller som del av familiegjenforening, - blir det 1,825000 i året. På 10 år,- blir regnestykket 20 millioner mennesker. Med familiegjenforening og annen ulovlig innvandring, samt nye fødsler, kan tallet komme opp i 40-60 millioner nye migranter til Europa på 10 år. Kan Spania, Italia og Hellas sin allerede kriserammede økonomi tåle dette? Er det mulig å bosette og integrere slike enorme menneskemasser?

EU, Norge, Europa, FN , Nato, - ingen ser ut til å ha noe som helst plan med å håndtere flyktningstrømmen. Mens krisen gjøres verre slik det nå er, går meldingene på sosiale medier «norske båter står klar, og nordmennene er snille mennesker» - Denne meldingen gir menneskesmuglere muligheten til å love gull og grønnes skoger, og samtidig tjene seg søkkrike. Dette opplyser gløden i øynene på enhver som går med planer om å flykte. Og det har kanskje 2 milliarder mennesker på kloden vår i dag begynt å tenke på. Hva gjør vi? Sender flere toppmoderne skip og henter dem like ved strendene?

Erna Solberg må ta ansvaret for dette som regjeringssjef. Vi må hoppe av denne forvirrede politikken og sende signalet til resten av Europas ledere. Vi må sette oss ned å jobbe langsiktig. Hvor blir det av innsatsen og gløden for å hjelpe mennesker der de er. Hjelpe dem til demokrati, og utruste, og stille krav til ledere som forvalter gaver fra Europa.

 

Gå til innlegget

Strømmestiftelsens generalsekretær Øyvind Ådland går i dag friskt ut på verdidebatt og agiterer for at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger, - da har de har valgt politisk side.

Etter min mening så kan ikke religions-nøytrale eller politisk nøytrale organisasjoner velge en klar politisk profil, og deretter henvende seg til det brede lag av folket og be om penger. Strømmestiftelsens absolutte toppleder går nå altså hardt ut og oppfordrer til at vi som nasjon må vise "medlidenhet og barrmhjertighet" , og ta imot flere kvoteflyktninger.

Med den ukontrollerte flyktmingstrømmen over Storskog friskt i minne, synes jeg det er nesten frekt av en leder for en politisk uavhengig organisasjon, å ta slike klare politiske standpunkt. For det finnes vitterlig to fløyer her i Norges land, av meningsbærere i denne saken hva gjelder flyktninger, -de som er for - og de som er imot å ta inn flere.

"Alle vet" at venstresiden,  liberalister, humanister, og kultureliten er positivt innstillt til innvandring uten å frykte konsekvensene. På den andre siden er det kristenkonservative, verdikonservative og anti -eu/Schengen fraksjonen sterke motstandere av både moderat og ukontrollert innvandring.

Hvordan kan da generalsekretær Øyvind Aadland gå frimodig ut og gjøre seg til politisk motstander av "halve Norge?" -Og samtidig appellere til vår dårlige samvittighet for verdens fattige,- og be om flere givere og gaver?

Så spør jeg meg selv om Aadlands motiver. Hvorfor vil han fylle opp igjen mottakene og hente enda flere innvandrere til Norge?

Det sier seg jo selv at arbeidet til Strømmestiftelsen i den tredje verden møter finansieringproblem. Verden omkring oss er blitt farligere. I disse dager da vi i Norge årlig mottar og bosetter ti-tusenvis av flyktninger til Norge, er vel ikke akkurat hjelp til den tredje verden det vi først åpner lommeboken vår for å gi til. Nordmenn holder gavene sine tettere til brystet- vi er skeptisk til hva vi gir til.

For det andre så er det betydeligere vanskeligere å arbeide i mange land. Nasjonalismen er sterkere enn den har vært tidligere i mange land, og vestlige hjelpere blir sett på som inntrengere med egne agendaer. Et åpent spørsmål er da om Strømmestiftelsen prøver å flytte sitt hjelpearbeid til Norge, og at de derfor driver lobby-virksomhet for å få inn enda flere flyktninger.

Strømmestiftelsen har allerede støtte fra Norad, - men er de nå ute og fisker i opprørt vann, for å få nye økonomiske oppdrag og berike seg på flyktningkriser? Eller er det som Strømmestiftelsen sier: "Norge har overvettes av ressurser og økonomisk evne til å ta inn og bosette flyktninger?

Uansett - jeg kan ikke gi økonomisk støtte til en,-som jeg oppfatter som en politisk motstander. Da er jeg blitt krenket. Da vil jeg heller advare andre om å gi gaver og penger.

Gå til innlegget

Hareide vil ha flere -

Publisert nesten 6 år siden

Er KRF med Hareide i spissen i ferd med å avkristne hele KRF? Svaret er ja, ifølge Apgj. 17

Idag kunngjorde Dag Arid Hareide at han vil ha større innvandring på kvote, og han har ifølge avisene slåss med Listhaug ihele dag.

 Bibelen sier klart at hvert folkeslag skal bo innenfor sine grenser. Om det er en god eller ond leder i det landet forandrer ikke Guds vilje. Gud skapte de forskjellige språk som en varig ordning:

Dette sier Paulus til Atenerne(de vise)

"Gud, han som gjorde verden og alt som i den er, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer gjort med hender;25 heller ikke tjenes han av menneskelige hender som om han trengte til noget, han som jo selv gir alle liv og ånde og alle ting; 26 og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, 27 forat de skulde lete efter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss. 28

Når bibelen taler om å ta seg av fremmede, er det en ordning med begrenset omfang. En kan ikke ta inn hele folkslag som lider eller har krig. Da måtte en ta imot 2 milliarder mennesker på jorden til Norge. Disse vet om Norge og ønsker seg hit.

Vil Hareide først integrere de vi har, som ikke har bolig og jobb, eller koner (for vi tar inn omtrent bare menn) eller sosialt nettverk?

Svaret er nei: Han vil ta inn enda flere flyktninger til øde norske bygder som ikke har råd til helsepersonell eller et bibliotek, eller råd til appelsiner til de som sitter på gamlehjemmet.

Er Hareide en uansvarlig leder? Mitt svar er ja.

Er Hareides politikk kristelig? Nei, ukristelig og ubibelsk

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere