Torgeir Tønnesen

Alder: 3
  RSS

Om Torgeir

Familiemann, far til fire.
Cand.Mag -Samf/kr.dom. Bibelskole.
Teologisk ståsted: Indremisjonen. Ingen tro på stor vekkelse.
Synger og komponerer Min kanal på Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCBVErc7iygm1-2OmfjSJY7Q?view_as=subscriber

Følgere

Igjen så leser vi i mange av landets aviser om kristen økonomisk svindel. Jeg opplever det ondt og krenkende. Jeg føler meg som en brydd kristen på Jesu vegne.

VG ser faktisk ut til å gjøre en grundig og etterrettelig jobb med å avdekke Svein Magne Pedersen sin virksomhet som et bedrag, hvor givernes penger har gått til helt andre ting en U-hjelp og misjon. Jeg leser nå Pedersens tilsvar, hvor han hevder at han er utsatt for “personforfølgelse”. Denne strategien - som vi kjenner så tydelig igjen fra Pedersens åndelige partnere, avisen Norge Idag og Visjon Norge. “Personforfølgelse” - hva betyr det? Jo, at ansvaret skyves over på motpartens anklage, hvor selve anklagen er forbrytelsen. Selv har ikke Pedersen noe å angre eller beklage. Dette kjenner vi også igjen, fra den karismatiske tre-enigheten NorgeIdag, Visjon og Pedersen, hvor taktikken deres er å slå hardt tilbake, for å bringe meningshavere til taushet med trusler om at de motarbeider selveste Gud og Guds rike. Meningsmotstandere er “brukt av djevelsen”, sies det ubluferdig over mediakanalene. Og treenigheten lykkes med taktikken. Kristenledere sitter på gjerdet, som tause nikkedokker og og avventer situasjonen og godtar at det er det sekulære media som er på avveie og er fake news.

Pedersen sier i kommentaren sin mot VG, at India var så utsatt for drap på kristne, at noe måtte gjøres. Han hevder at 16000 kristne hadde blitt drept i en av provinsene, og at Paven hadde kommet med et opprop om å redde de kristne. Her mener altså Pedersen, at han skal komme inn i bildet, - som Indias kristnes redningmann. Vel, da mener jeg at Pedersen har veldig store tanker om seg selv og sin virksomhet. Hva tenker Pedersen at han kan gjøre i store India med en milliard mennesker? Vet han ikke at i India finnes det ti-tusenvis av menigheter og kristne hjepeorganisasjoner? Pedersen må da vite, at India lå under det strengt pietistiske britiske imperiet i århundrer, hvor både den engelske kirke, ortodokse, katolske, baptististene og pinsemenigheter og kirkesamfunn av alle slag, har hatt stor innflytelse og aktiv offentlig virksomhet i hundrevis av år? Da synes jeg det er forunderlig at Pedersen fra lille Norge, skal komme inn som redningsmann for Indias forfulgte barn. Pedersen sier at de måtte sette opp små og effektive bygninger, i hast, som kostet en million kroner hver. Han sier også at de bygget 12 brønner. Han argumenterer med at barnehjemmene måtte bygges for at drapene og forfølgelsen i India skulle opphøre, - og han var lydig Pavnes opprop, vitterlig.

Bilder av glade barn har altså blitt manipulert, slik at en skulle tro at misjonen “Jesus leger” stod bak skolegang og matutdeling som skjedde untaksvis noen få dager, mens Pedersen lot seg fotografere med barna. I virkeligheten var det et samarbeid med en liten “new-life” menighet, som skulle organisere driften og hjelpen, men som aldri har vært bærekraftig.

Indias myndigheter betalte mat for de spedalske, som Pedersen sier han driftet. Taktikken nå, fra Pedersen, ser ut til å være å legge skylden på de innfødte, at de har misbrukt penger, har vært korrupte eller vært i opprør med Pedersen.

Nei, jeg tror mer på VG enn på Pedersen, i denne saken. Men som Paulus sier til menigheten: “Dere tåler å bli slått og kuet, så inderlig vel, av deres egne ledere og hyrder”.

For min egen del føles det som et overgrep, en voldtekt, hver gang jeg leser om kristen økonomisk svindel, og som stadig oftere skjer. Nylig kom det en oversikt over de hundre rikeste predikanter i USA, med deres inntekter. Flere hadde inntekter på flere ti-talls milliarder, og mange har egne flyplasser på sine rancher, og en rekke jetfly. Vi ser nå samme tendenser i Norge, hvor blåøyde kristne lar seg lure av falske apostler som beriker seg på de dumme og svake fårenes bekostning.Gå til innlegget

Forakten for Sylvi Listhaug ble så stor - at KrF kanskje blir borte for godt.

KrF går nå en uviss skjebne i møte, som sannsynligvis ender med død, eller venstrekjøring for evig fremtid. Venstrekreftenes dynamikk er hatet til FRP og Sylvi Listhaug. Hennes navn nevnes og brukes som hatretorisk metode og manipulasjon i hundretalls KrF- møter landet over, eller på daglig basis kan man si. Hennes navn skal sette skrekk i velgerne: "Tenk om Sylvi kommer til makten igjen, uffa gru og grav"

Hun fremstilles av kristenledere, men også av grasrota i KrFsom kristendommens verste fiende, en farlig høyreekstrem, som umulig kan være en troende kristen. Hun billedliggjøres som den ødeleggende styggedommen, som det tales om i Lukasevangeliet - hun fremstilles som antikrist og om mulig noe enda verre - venn av Trump og motstander av innvandring. Til og med rasist er hun blitt kalt av kjente politikere. KrFere fremstiller henne som fremmedfiendtlig, nasjonalist, muslimkritisk og mørkeblå.

Denne massesuggesjonen har nå fått lov å spre seg i mange år. Nå har hatet surnet hele deigen og produktet som kommer ut smaker av død og undergang for partiet. Jeg har advart i mange år med mine tusener av kommentarer, om at selvutslettelsen ville komme en vakker dag, om partiet ikke tok et oppgjør med sine partipolitiske villfarelser.

Her er de viktigste og verste.

1. KrF sitt hat til FrP, med en samtidig overdreven lyst på innvandring og tilrettelegging for økte kvoteflyktninger og prioritering av flyktninger fra muslimske land.

2. Krf sitt fokus og flørt for å legge til rette for homofile ekteskap og fremme rettigheter til barn og adopsjon for homofile. KrF har forkastet ekteskapet mellom mann og kvinne og dermed gjort Gud til en løgner.

3. KrF er et parti hvor miljøvern, og miljøskremsel om verdens undergang, som ikke er dokumentert, har fått mer og mer oppslutning. Miljøvern er blitt en kristensak. KrF vil bruke enorme statstilskudd og skattepenger på prosjekt som ingen vet om fungerer. Miljøvernvitenskapen regnes av flere og flere som en psevdovitenskap, dvs at de leker vitenskapsfolk, men at det de driver er egentlig ikke seriøs forskning. Vitenskapsfolk og forskere som ønsker enorme budsjettoverføringer. KrF vil redde planeten, istedet for å redde mennesker.

4. Lysten på makt er overdreven i et parti på 4%. KrF ledelsen snakker om kristne verdier, da mener de feks abortloven. KrF vet inderlig vel, at 90% av representantene på Stortinget aldri vil gå med på en innstramming av abortloven. Det merkelige er at når Erna Solberg nå har gått ut og vil forby tvillingabort, så er det bemerkelsesverdig stille i Krf. Var ikke abortsaken så viktig likevel? Ingen nevner Solberg sitt utspill. Det virker som KrF vil ha makt og statsråder, hvilke politikk som skal føres er ikke så nøye, ser det ut til.

Uansett utfall av den kommende avstemmingen, så har hatet til KrF og monstergjøringen av Sylvi Listhaug ført til et politisk ukamuflert og sakte selvmord, og pusten holder nå i disse dager på å gå ut av liket. Gravølet gjenstår, men knappest noen vil vel smake det. Hovmod står for fall, og frukten er død, og de stolte står Gud fortsatt imot.
Gå til innlegget

Regjeringen fungerer ikke godt nok, - bare de rike er tilfreds. Vi har fått tusentalls nye milliardærer.

Erna Solberg og Siv Jensen, har sammen med resten av regjeringen ført Norge inn i en overopphetet økonomi, og et kaldere samfunn. Mer stress, støy og hektisk aktivitet preger samfunnet. Den yngre generasjon sliter med tilliten til styresmakter.

Joda, Erna Solberg har gitt mye penger, og gitt KrF medhold i mange saker, ofte feil saker, vel og merke, - slike som større miljøvernbyrde, mer innvandring, og mer skatter på middelklassen. Sånn sett kan ikke KrF klage, de har fått gjennom mye, noe positivt bla flere lærere.

Likevel driver regjeringen en råere økonomisk politikk. Skillelinjer i samfunnet blir tydeligere. De fattige blir fattigere, og de rike blir rikere. Særlig middelklassen, de som eier hus og bil skal tappes, virker det som. Regjeringen vil at middelklassen skal jobbe mer for de rike, eller for den rike staten, og de skal skattlegges mer med eiendomsskatt og bomringer og dyrere bensin. De virkelig rike og mektige går fri. Vi har fått flere hundre milliardærer siste årene.

- Regjeringen er smålig - de tar småpenger fra uføre, blinde, handikappede. Tar fra dem spesialskoler, bilordninger, tjenester og betalt hjelp. Døvstumme er blitt fratatt tolker og assistenter. Kan et menneske ribbes mer og krenkes mer?

- Regjeringen sin reduksjon av selskapsskatten og skatter for næringslivet, har ikke gitt flere arbeidsplasser. De rike, eiendomsbaroner, storaksjonærene, børsspekulanter, shorting-spekulanter (å selge aksjer man ikke eier), har fylt bankkontiene sine og lommene sine enda mer. Med andre ord : - regjeringen skaper klasseskiller, noe som kan skape opprør og misnøye, på sikt.

- Regjeringen taler med to tunger i mange saker, for eksempel miljøvern. Husmødre som er avhengig av bil, skattlegges med 30.000 i bompenger i året i Stavangerområdet og på Østlandet, - for å få ned biltrafikken. Likevel settes det ikke busser nok, og prisene settes ikke ned. Noen grupper for lov av staten å forurense, for eksempel lakseoppdrettsnæringen som dreper reker og småfisk med lusemiddelet de bruker. Fjordene dør og er forurenset av laksedritt. Vindmølleprosjekter uten mål og mening, og dyrere strømpriser som følge av strømleveranser til EU gjennom Acer. Også regjeringspolitikk. Regjeringen innfører eiendomsskatt, og FrP er blitt det nye skatte og avgiftspartiet.

- Regions-reformen, tvangssammenslåing, er foreløpig mislykket, og politireformen er i hvert fall mislykket. FrP og Høyre skaper mindre demokrati og lokalstyre med sine nye reformer. Ikke virker reformene heller. Folk på bygdene står regelrett uten politi og beskyttelse. I Finnmark er folk rasende.

- Skolen er verre enn den var. Mobbingen tiltar i verre former enn før. Vold og trusler. Tiltakene som settes inn er bare maskepi og forkledning av de virkelige problemene i skolen. Skolen preges av større karakterpress og misbruk og overgrep med sosiale medier. Regjeringen sitter år etter år og ikke gjør noe. I andre land dukker det opp løsninger og nye måter å tenke på.

- Kommunikasjon og samferdsel. Fergeprisene stiger noen steder helt hinsides, fordi forvaltningen er kommet over på fylkeskommunen. De finansierer vegprosjekt på udemokratisk vis, og skattlegger fjerne fergestrekninger for å tilføre kapital til veiprosjekt et helt annet sted. Å ta fly Bergen-Oslo koster 299,- Å ta bil på fergen Bergen - Austevoll koster det samme. NSB sliter med togavganger, mens det er avdekket store lederlønninger og sløseri med penger i NSB. Planer og lovnader blir bare ord, ord, ord.

Boligpriser - Regjeringen klarer ikke å få fart på boligbygging, slik at ungdommene våre kan få seg hus. Kun 2% av ungdommen i under 30 år i Oslo klarer å finansiere sin egen bolig. Dette skaper pessimisme og lave fødselstall - en deprimert i ungdomsgenerasjon. Et resultat av 6 år med Høyre og FrP. EØS og Schengen gjør at 100.000 arbeidsinnvandrere har tatt opp tilsvarende boliger i Oslo og driver prisene opp. Erna Solberg er ivrig forkjemper for, og betaler milliarder til EU.

-Kjendisaksjonærene Røkke og Stordalen og en rekke andre, banksjefer, Telenor, Statoil, toppledere i staten, laksebaroner, entreprenører og eiendomsbaroner lever livets glade dager, fordi de finner lovlige måter å omgå skatt på aksjer og overskudd. Penger flyttes fra privat til næring, og visa versa, alt for å unngå konkurser og skatteforfølgelse. Regjeringen velsigner alt som forgår på børsen, og de nikker og bukker for EU og alle internasjonale avtaler. Omtrent ingen nye nasjonale lover vedtas lenger, hva gjelder kapitalisme og økonomisk styring. Fri flyt av alt slag, arbeidskraft, kapital - hvit og svart. Fritt kaos.


-Sentralisering og dårlig distriktspolitikk. Mangel på småindustri og industri som må flagge ut. Alle statlige foretak og bedrifter skal ha en gedigen sentral styring, helst i Oslo, med femsifrede xxxxx telefonnummer, datatvang for brukere og dårligere tjenestetilbud for brukere. Brukere skal nå gjøre alt selv, staten betale for mindre og mindre. Skoler og tjenestetilbud nedlegges i distriktene. Biblioteker, små museum, dårlig vedlikehold på veier og infrastruktur fordi oljepenger ikke skal brukes til investeringer. Oljefondet syltes ned og lagres i et stort risikoprosjekt, som kan falle til halvparten og en fjerdedel i verdi ved neste internasjonale finanskrise, som helt sikkert kommer.

- Krisen i helsevesenet. Helsereform som ikke fungerer. Store byråkratiske ledd som slåss om makten i sykehusene og helseforetakene. Maktkamp mellom leger og avdelingsledere. Leger som jobber 14 timer skift, og står derfor over og utenfor loven. Mangel på sykepleiere og studieplasser. Nattevakter som går alene på jobb. Stress og uendelig med arbeidsoppgaver på få hender. Nedleggelse av fødestuer, og kvinner som er livredde for å føde i en drosje i en 20 mil lang tur til nærmeste fødeavdeling. Stadig færre for lov å overnatte på et sykehus og fødestuer. Helsevesenet får tilført hundrevis av milliarder, likevel er vi utrygge ved akutthjelp og ved vanskelig diagnostiserte sykdommer. Ekstreme høye tall for sykehustabber. Kjipe og små erstatninger blir utbetalt.

Slik kan en fortsette, - å ramse opp konsekvenser av vannstyring og mangel på styring i norsk politikk. Det blir ikke noe bedre med AP i styre, men det trengs en stemme som Audun Lysbakken i mange saker i Norge, på tross av deres syn på mange ting som kristne er uenig i. Hvis jeg var Hareide ville jeg ikke kunne sitte å se passivt på denne regjeringens styre og stell. Moralsk sett er det derfor riktig å markere avstand til denne regjeringen.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere