Torill Born

Alder: 74
  RSS

Om Torill

Jeg er en gift dame som bor på Nordstrand. Jeg har et kristent livssyn og er meget interessert i både politikk, religion (tro) og vitenskap. Jeg har arbeidet i helse-bransjen i over 40 år og er nå pensjonert.

Følgere

Medier: HOLD OPP med hat-retorikken

Publisert nesten 7 år siden

De første som kommer med pekefinger og liksom skal oppdra oss andre i befolkningen skjønner jo ikke selv at de er bærer av hatretorikk. Og disse mediene må vi slite med. Savner andre aviser som Dagen og Norge Idag på kiosk-stativene

Når det gjelder dette med multikultur og å prøve og bringe forståelse og god dialog blant den ulike befolkningen vi har idag - driver mediene nettopp  med det de preker til ANDRE (vi vanlige borgere) om at vi IKKE skal gjøre - å drive såkalt hat-retorikk.

Dette ordet fremmedfiendtlighet. HVORFOR bruker mediene dette ordet til stadighet - istedetfor ordet fremmedhet. At man kan føle fremmedhet kontra sin egen identitet i møte med folk fra det vi kaller ikke-vestlige land er ikke noe nytt. Men ordet fremmedhet er noe helt annet enn fremmedfiendtlighet. Vi leste da i alle år og hørte på radio og så de første tv-sendinger om folk fra disse landene uten at noen nordmenn visste om ordet fremmedfiendtlighet. Vi ble lært om og vi hørte om hvordan de levet og hadde det. Ordet fremmedfiendtlighet - langt mindre fremmedfrykt var helt ukjente ord den gangen. Det er i dagens mulitkultur at mediene til stadighet "dytter" på oss ord mange av oss ærlig talt ikke kjenner oss igjen i. Men se - de turer frem og styrer nærmest folkemeninngen og retorikken anført av enkelte av våre politikere. Jeg er så lut lei tabloid-mediene og deres retorikk at det er en ren vederkvelgelse å lese kristen-avisene Dagen og Norge Idag. Der gjenfinner jeg min mentale medie-helse for å si det slik. Og Gud takk og lov for medier som står for rett ferd og sannhet og IKKE bruker hat-retorikken.

HOLD OPP tabloide medier å snakke om fremmedfiendtlighet - bruk heller det mer kjente ordet fremmedhet - som man også kan føle for andre likesinnede med samme identitet. GÅ I DERE SELV og les selv hva dere skriver og frembærer.

Arbeiderpartiet må også ta skylden for mye av hat-retorikken - som gikk åpent ut i mediene foran forrige stortingsvalg og utropte Frp til sin FIENDE. Slik kaller jeg USIVILISERT oppførsel og berme-mentalitet - og direkte dumskap. Ta heller en ærlig og redelig debatt med politiske motstandere enn den hat-retorikken vi til stadighet hører om. Stoler overhodet ikke på de tabloide medier - herunder Aftenposten og NRK og desslike.

Kart og terreng må stemme overens iallefall i mitt hode - ellers blir det bare forvirring - og er det noe vi har nok av i dagens samfunn - så er det nettopp det.

Og nå skal jeg roe meg ned og telle til ti, sukk.

Gå til innlegget

Hans Bratteruds bok: Islams fall

Publisert nesten 7 år siden

Etter mange års studier ser Bratterud at Bibelens profetier stemmer overens med dagens hendelser. Likesom kommunismen og Sovjetsamveldet falt og andre religioner som ikke hører Israels Gud til - vil også falle.

Bøkene, blant annet Verdens Gjenfødelse og Islams fall er å bestille på kristen-kanalen Visjon Norge.

Synes islam virker helt fremmed her i landet. Ikke bare Bibelen fremholder det, men også mange og min egen intuisjon sier meg at noe er grunnleggende galt. Forøvrig er jeg også meget imot det multikulturelle samfunn. Også Bibelen fremholder Folkeslag med egne land og grense-skjell mellom landene, så dette er dypere matematikk. Det virker kanskje beroligende på sosialister at jeg kan meddele at jeg ikke har noen nasjonsfølelse for dette landet. For meg er Norge en global stat i verden og det forholder jeg meg til. Slik sosialistene har preket i alle år siden masse-innvandringen.

 

Gå til innlegget

Evolusjon og kristen-samfunnet

Publisert nesten 7 år siden

Noen av oss i den såkalte evolusjons-verdenen har valgt et kristent samfunn som altså er bygd på overnaturlighet via Jesu komme til jorden.

Man må da spørre seg hvorfor noen i denne evo-verdenen har valgt kristen-samfunnet som bygger på overnaturlighet og at pr idag er de de beste samfunn å leve i hvor tusener fra andre religioners samfunn søker til.

Jeg holder på at det ikke finnes noen annen frelse enn ved Herren Jesus Kristus, så får enhver finne ut hvor de står og komme til SIN sannhets erkjennelse.

Gå til innlegget

Spør: Er Israels Gud høyre-ekstrem

Publisert rundt 7 år siden

Bibelen er klar på hvor viktig begrepet nasjoner er for de forskjellige folkeslagene. Apostelgjerningene skriver om Folkeslag med EGNE land med grense-skjell mellom landene. Israels Gud har valgt Israel som nasjon for jødene

Man gjør sine tanker om det multikkulturelle samfunn. Dette er MENNESKE-SKAPT og jeg tror IKKE på bærekraften i menneskeskapte institusjoner som IKKE bygger på Israels Guds bud og lover. Jeg holder Bibelens ord for de eneste sanne og holder meg trygt til disse ord.

Vi har jo sett etterhvert at dette glimrende EU etterhvert har fått sprekker og sår. Det ble IKKE slik mange hadde tenkt seg. Enkelte som blir kalt høyre-ekstreme ønsket ikke at EU skullle være overnasjonal - de så sin nasjon som viktigere enn det store fellesskap, selvom EU hadde de beste intensjoner. Det er jo interessan t å spørre seg som i overskriften når det står at Jesus i dag sitter ved sin Faders HØYRE (min uthev) hånd og skal komme igjen for å dømme levende og døde, som det står.

Jeg tror IKKE på arten menneske. Det er feilbarlig og uberegnelig og i noen tilfeller direkte ondt og ødeleggende. KUN de nasjoner og institusjoner som bygger på Israels Guds ord og Jesus Kristus og den Hellige Ånd er det som gir bærekraft til sunne og holdbare samfunn. Men det er MIN klare mening og erkjennelse, etter mange års personlig forskning og studier. Jeg kan jo ikke skryte på meg all verdens eksamener fra mer eller mindre populære læreanstalter - men Bibelen holder klart for MINE studier og mange ganger synes jeg faktisk jeg får bedre innsikt av denne - enn mangen lesning av lærdes kunnskap og viten.

Iallefall tror jeg på nasjoners bærekraft og det eksempel som Israels Gud har gitt oss. Utfra nasjoner som bygger på Jesus Kristus kommer både logikk, dyp tenkning, studier, litteratur, diktning, musikk, sanger, ja, ju naim it - av kraft og kløkt for et godt samfunn for ALLE. Og takk for det i Jesu Kristi navn.

Gå til innlegget

Jubel-folket kontra Kirke-folket

Publisert over 7 år siden

Slo på programmet med Evangeliesentret på Visjon Norge igår og kom rett inn in strengemusikken til guttene og jentene som synger og spiller før møtene. Jeg tror dette er det nærmeste man kommer glade gospel-toner som i afrikanske menigheter

Guttene spilte så gitarene virkelig fikk kjørt seg og Hans Henrik Grooth så jeg sitte ved pianoet og spilte jazz til. Det var svingende toner og teksten på sangen var like enkel å synge slik at enhver med letthet kunne følge med: "Vi reiser hjem til Jesus, vi reiser hjem, og en dag Halleluja er vi der - hvor Jesus er. " Og så hopper de nesten av glede, gitar-gutta mens de svinger gitarene. Det er virkelig stemning. Så vi har faktisk også afrikanske tilstander og glad-sang her i Norge også.

Og forkynnelsene er alltid fylt med ånd og kraft og en fryd og høre på. Sist var det et gammel opptak fra Ludvig Karlsens taler fra da han levet og det var like kraft-fullt å høre på som den gang det var direkte-sending.

Jeg tenker på hvor stor forskjell det er fra de mer stillferdige forkynnelser fra prekestolene i Kirkene og den mer dempede salmesangen. Det er heller ikke uten forkleinelse for Kirken, men at det er forskjeller det er helt sikkert. Selv må jeg nok si at jeg har blitt mer åndsfylt ved de evangeliske forkynnelser fra Evangeliesentrene enn jeg har blitt det i Kirken. Det er både humor og varme i forkynnelsene og tydelige Bibel-tale som er viktig for meg å høre. Det er så godt å høre at her tales det mye og varmt om Jesus Kristus - i motsetning til f eks når jeg av og til hører morgenandaktene fra NRK hvor navnet Jesus Kristus ikke nevnes EN GANG. Jeg vet ikke hva som rir NRK - men en eller annen slags Jesus-fobi må de da ha, siden dette navnet ser ut til å helt ha falt ut av andaktene der og det er mange slags prester som preker der.

Men takk og lov - vi som har tv-menighetene kan bare fryde og glede oss over klar og tydelig Bibel-tale og med herlig lovsangsmusikk til - som det virkelig svinger av.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere