Torill Born

Alder: 74
  RSS

Om Torill

Jeg er en gift dame som bor på Nordstrand. Jeg har et kristent livssyn og er meget interessert i både politikk, religion (tro) og vitenskap. Jeg har arbeidet i helse-bransjen i over 40 år og er nå pensjonert.

Følgere

Nyere forskning på u-hjelp har vist at u-hjelpen stat til stat, inklusive FN, stort sett ikke virker. Penger til misjonærer og frivillige organisasjoner som arbeider på GRASROTNIVÅ, er den beste u-hjelp

.Men Stat til stat-u-hjelp finansierer eliter, tribalisme, klaner og diktatorer som beriker seg selv og sine. Så blir det krig og korrupsjon i stedet for fred og utvikling. Tar vi ikke hensyn til kompleksiteten, gjør vi mer skade enn gavn - i Afrika og Palestina

 

Det er derfor Afrikas store kvinnelige økonom Dambisa Mojo ba følgende innstendige bønn for Afrika i en bok: Vær så snill, ta u-hjelpen fra oss slik at vi i Afrika kan begynne å utvikle oss selv Lag en nedtrappingsplan for u-hjelpen over fem år. 

for teknologi, heter FAILED NATIONS

 

Dette skriver redaktør FInn Jarle Sæle og jeg kan bare slutte meg helt og fullt til dette da jeg selv i mange år har gått med AKKURAT De samme tanker

Gå til innlegget

VELDIG SELEKTIV

Publisert nesten 5 år siden

ja. jeg er også blant dem som har store fordommer. Både identitets-avhengig, islamofob og homofot og jeg vet ikke alt hva det heter. Og JEG skal være kristen.....DERFOR trenger jeg nettopp Jesus Kristus

Jeg tror de fleste av oss er ganske selektive selvom ikke alle vil innrømme det. Jeg må bare erkjenne at jeg er full av fordommer selvom jeg ønsker å være kristen aldri så mye. Jeg må jo prøve å finne unnskyldninger i alt dette og det må være at jeg elsker å gi penger til misjons-virksomhet. Jeg er konservativ kristen og holder meg fullt og helt til Bibelen og Guds ord - og tror på et HELLIG liv - så langt man kan. Egentlig trenger vi konservative og liberale ikke komme med vond-ord mot hverandre. LA HVERANDRE I FRED. Det er jå så mange likesinnede på hver av oss at vi bare kan holde oss til våre meningsfeller. Ethvert menneske må SELV komme til en sannhets erkjennelse og ikke hetse andre eller komme med fornærmelser fordi noen ikke tenker eller mener som en selv. Det må gå begge veier - når det gjelder f eks homofili. De må også respektere at noen holder seg fast til Bibelens ord om ekteskapet.

Når det gjelder islam - hadde jeg ikke vært SÅ bekymret om det ikke var fordi de er så veldig mange - ikke bare her i Norge - men overalt i verden. Og jeg er redd muslimske ansikter fordi jeg er eldre og har vokst opp i Norge med bare lyse. Så jeg er veldig identitets-avhengig for å føle meg trygg. Men jeg må bare respektere de som synes multi-kulturen er et gode.

Jeg slet en lang tid med hvorfor jeg følte slik uro overfor folk fra ikke-vestlige land - altså flyktninger og ikke-vestlige innvandrere. Jeg søkte i Bibelen etter svar - selvom jeg ikke er blitt beroliget - men kanskje forstår bedre. I Apostelgjern. står det om at Folkeslagene skal ha egne land med grenser. Og så kan vi jo se til jødene og landet Israel. Et folkeslag - en nasjon. Dette tror jeg det er slik det SKAL være.

Jeg var nylig i et av de baltiske land og DER fant jeg tilbake til roen - for der var det bare lyse - som det var i Norge på 50-60-tallet. Det var stille og harmonisk - mange parker og som å bo i en liten landsby. Mange kafeer med sunn og grønn mat og innredet som stuer i et hus. Og SÅ vennlige hyggelige mennesker. Nydelige lange og hvite strender.

DIT har jeg lyst til å flytte - å kjenne igjen andre på MEG SELV. For noen - og for MEG er dette veldig viktig for at jeg skal føle meg vel og trygg.

Jeg kan jo ikke annet enn være ærlig og si hva JEG føler og mener så lenge ytrings-friheten gjelder, selvom det støter eller krener noen. Når det gjelder sistnevnte skulle vi jo egentig ikke ytre oss i det hele tatt.

Det var iallefall godt og på en måte Finne seg igjen - for å si det litt penere enn Finn Kalvik - Finne - sæ sjæl....

Det er godt å vite det er steder hvor man føler harmonien kommer inn i sjel og sinn - i denne uharmoniske - og skal vi si - umusikalske verden.

 

 

Gå til innlegget

ÅNDELIG INTELLEKTUALISME

Publisert rundt 5 år siden

Når jeg først ikke var skole-flink - fikk jeg oppleve Guds visdom - som overgår alt. Altså Guds visdom overgår alt - men jeg fikk iallefall oppleve en del av den

Vi som ikke ble utstyrt med et boklig og faglig intellekt - må jo takk for Guds visdom - i våre liv - som gir oss en ekstra dimensjon for å forstå mennesket - livet og verden på en ny og bedre måte.

Jeg tenker over hvor mange virkelig intelligente mennesker det er på jorden som jeg takker Jesus for - fordi de har utviklet mange gode ting på alle områder til beste for oss andre - som ikke ble utstyrt med slik viten.

Så all ære til dere - eller skal vi si ALL ÆRE til Gud. Den som ikke tror på en guddom men som er høyst intellektuell har jo fått en gave i livet - som ikke alle er forunt.

Det er derfor veldig interessant å lese om slike intellektuelle som I TILLEGG har fått en åndelig dimensjon til sitt intellekt - som f eks Albert Schweizer. Han hadde alt det en ung mann kunne ønske seg. Ble både lege og teolog og var en eminent konsert-mester og omga seg mest med rike - kongelige og andre eminenser - og hadde utgangspunkt for et godt liv.

MEN denne hr Schweitzer skulle få en visjon fra Gud - som var helt spesiell - og forandret ham totalt - les selv om han.

Iallefall arbeidet han mesteparten av sitt inne i svarteste Afrika - i Lambarene - som lege og misjonær. Han fikk innredet et hønse-hus til operasjonssal - og innfødte kom fra alle kanter for å bli helbredet og frisk av denne legen.

Under den annen verdenskrig ble han funnet av nazistene som trodde han var en rømt nazist. Han ble fengslet - men ble jo sluppet ut etter en viss tid - da de fikk høre at han var lege der inne i dette dypeste av Afrika. Han reiste ned igjen etter en tid og fortsatte der sitt liv og virke i høy alder.

Han kom til Oslo for å hente Nobel-prisen for fred og folk jublet med tente fakler foran Grand Hotell.

FOR ET LIV.

Jeg tror at Gud har en plan for oss ALLE - vi må bare ha et ydmykt hjerte og være mer forundret og ydmyke til livet - enn å sette oss selv i første rekke. Som Jesus sier: Gi Gud æren først og Han vil gi deg alt godt i tillegg.

Tenk litt dypere over livet - og husk at i Guds øyne- er du en juvel - la deg selv være et smykke i livet - for Gud. For da vil du også oppnå andres gunst - en skinnende juvel...Gud velsigne deg i Jesu navn

Gå til innlegget

Exodus og Jesus

Publisert over 5 år siden

Da isralittene var på vei ut av Egypt - den gangen for mange tusen år siden - var det et lam som ble slaktet og blodet ble folket bedt om å stryke over dørkarmen - for at døds-englene skulle gå forbi...

Er det noe av dette  Israels Gud vil fortelle oss om Jesus - og det slaktede lam - at KUN ved Ham blir vi frelst og får vår redning og det evige liv i himmelen med Ham og de hellige.

 

Mye av det som skjedde i det gamle Testamentet peker jo mot det som hendte i det Nye Testamentet - blant annet Jesu komme til jorden og Jeus annet komme til jorden - sistnevnte som De siste tider. Et av endetids-tegnene er jo Israels tilblivelse som ble proklamert på en dag - (v FN) og som altså også var profetert i Bibelen skulle kungjøres på EN dag. 

Jesus er altså Frelseren og kun ved Ham og blodet fra Golgata er det som renser og frelser menneskene fra å gå fortapt....

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere