Kjell Haugen

Alder: 62
  RSS

Om Kjell

Alltroende kristen ( klarer ikke å målbinde Gud i en menneskeskapt teologi) Statskirken valgte å ha meg som medlem for noen år siden.

Følgere

Tro i sin tid og sted...

Publisert over 2 år siden
fikk pave Bonifacius VIII til å godkjenne

Våre Ortodokse og katolske hedrer våre forgjengere i troen gjennom å ta vare på tidskapsler fra svunnen tid. Om det er noe rundt legeme , ting de har brukt eller man minner dem dem et kunstverk i klassisk forstand eller i ikon design.  Alt dette er symboler for hvor mye man ønsker å hedre den enkelte.   Hvor vitenskapelig tro skal være i denne sammenhengen er for mange lite relevant.  Selve sannhetens evangelium som mange hevder er en hellig bok - innholder så mange kjente feil , sitater og kopierte historier med ukjente forfattere at den neppe kan brukes som en akademisk kilde for historiske hendelser.  

Men påpyntede versjoner av Jesu liv og de første tider finnes utenfor NT også. Disse historiene tilhørte de kristne som var villige til å dø for sin tro.  Vi sitter igjen med et NT som er samlet av en Mithraist for å tilfredsstille sin Kristne mor og gjeninnføre statsreligion i det romerske rike.   Til Jul pleier jeg å ta frem en norske kopi av Koranen og lese juleevangeliet der.  Så gamle historier fra den tiden er skrevet ned i mange varianter helt frem til dagens "Da Vinci kode" og tilsvarende. 

Jeg har vært rundt i en del gamle kirkebygg som idag brukes av "Protestantene" der ser vi tilsvarende at de gamle helgenbildene /  Ikoner er byttet ut med mer moderne bilder av kirkens sogneprester gjennom siste 200 år.  Utenfor kirken ser vi forsatt gravene som har vært urørt i flere hundre år blir stelt av menigheten.  Så fedredyrkingen av fortidens velgjørere lever i Norge den dag i dag.  Det er intet nytt under solen - henger opp bilder av lokale helter i et vigslet rom - ved siden av Kristus på korset.  Så helt borte er ikke denne gamle helgendyrkelse - men vi har ikke noen formell prosess få helligkåre de som er på våre bilder i de hellige rom. 

Du nevner at Maria M. var den første om så Jesus - og referer til Markus 16,9.  Det verset og resten av det kapittelet er usikker om hører hjemme i NT. I  det fleste nyere biblene er disse versene avmerket som at man er"usikre" om de skal være med.  Deriblant er jo  misjonsbefalingen...som i sin tur er grunnlaget for forkjellig variasjoner at teologi - men fra en akademisk kritisk synsvinkel brude de ikke ha vært med.

Gå til kommentaren

Er ikke det flott ?

Publisert over 2 år siden
Mona Ekenes – gå til den siterte teksten.
Ikke alle menigheter (de vranglærende sektene) disse som ikke er av Guds Menighet, selv om det blir hevdet. Det finnes både falske hyrder, falske forkynnere og falske kristne som også driver sine menigheter/sekter, eller blander seg sammen med andre kristne.

Alt er fullbragt - sa Jesus .  Det er bare det man har på sine egen kanne som gjorde at brudepikene slapp inn i bryllupet.  (Markus 9:28-40: ) Det minner oss om noen annet.  Jesus fordømte ikke nabomenigheten ( dine "vranglærende sekter") - han sa bare "La de bare holde på". ----  "Den som ikke er mot oss er med oss".  Vi er et legeme alle sammen - selv om nesen ikke liker lukten av det som kommer ut bak. Livet er for kort til dømme andre menigheter.  I din egen kan dine lærere irettesette ja - så dere står samlet - og gjøre mektige gjerninger sammen i Jesu navn.  

Vi behøver ikke å dekke hele bredden i kristendommen alle sammen.  Noen ligger på magen når de ber, andre kneler , noen sitter med foldede hender , noen står med foldede hender og senket hode, andre holder hendene opp , ander hopper rundt , noen åpner munner i lovprisning , noen snakker og synger i språk vi ikke forstår når vi ber..  Men uansett vi er ett legeme og ber til den samme Herre og Gud.

Gå til kommentaren

Helt naturlig.

Publisert over 2 år siden
Jeg finner stor glede i å lese Bibelen, og overraskes over at andre kristne kan finne på å mobbe meg eller snakke nedsettende fordi de ser på det som skryt om jeg forteller om dette.

Kristne ser Gud fra forskjellige sider. Vi uttrykker vår tro forskjellig. Det at noen mener noe er riktig / sannhet viser bare at de setter seg over Gud og setter oppfatting av sin Gud som alles Gud.  
Nå nettopp hadde DNK en evangelie-lesing fra NT (Matt 25:1-...)  om de fem vise og de fem uforstandig brudepiker.    Når vår tid kommer og vi skal å inn i måle for vår tro, må vi ha olje i kannen. Hver dag må vi fylle på litt olje i våre kanner - så vi har nok når tiden kommer.  Det er ikke mange som er enige om hva oljen er i praksis eller hvordan vi skaffer oss den i løpet av dette livet.  
Vi går i mot det samme målet alle sammen.  Alt er tillatt sa Paulus (1.Kor 6:12) - men ikke alt tjener det gode.   I mange debatter ser vi navlebeskuende innlegg uten å se den store Guds allsidighet og variasjon i trossuttrykk vi er gitt.  Det er alt for mange som tar på seg rollen som ham med "Kasteskovelen" ( Matt 3:12) og det er trist-  det er ikke vår jobb.  Vi er i hver vår enfoldighet er ikke gitt den rollen.  For å bevare en god debatt - så må vi få lov til å bruke dumheten - vi som har den.  
Det er bedre å fortell hvorfor man gjør som man gjør.  En fersk Normann som voks opp i en annen kultur kunne ikke forstå hvordan vi våget å sitte i våre gudstjenester.  I respekt for vår Gud måtte vi jo enten stå med bøyet hode eller knele når man bad.  Jeg måtte da forklare min nyankomne venn at vi ikke hadde slik respekt for vår Gud og at vi stort sett fiklet med mobilen når presten surret med sitt der fremme.  Det er mange måter å uttrykke sin tro på - vi alle gjør det litt forskjellig. 

Gå til kommentaren

Gamle Kirkebygg...

Publisert over 2 år siden
Den protestantiske lære og tradisjon knyttet til kirkebyggene

Hvorfor tviholder protestantene på de gamle kirkene fra før Luthers tid. Kan ikke snart katolikkene få tilbakeført sine gamle kirkebygg som Protestantene nå har okkupert de siste 500 år ? Våre nye landsmenn med ortodokse/romersk katolske uttrykksformer  behøver å få ansvar for de kirkene som deres trosbrødre har finansiert byggingen av.

Gå til kommentaren

Mange fortellinger...

Publisert over 2 år siden
Min muslimske elev rister oppgitt på hodet i møte med kristen troslære i førjulstida. At Gud skulle nedverdige seg til å bli et menneske er usannsynlig nok. Men å bli et barn?

Evangelienes to historier om Jesu fødsel kjente. Selv har jeg prøvd å lese jule evangeliet fra andre kilder enn Bibelen som en variasjon.   Det er spesielt to variasjoner jeg liker best. De ene henter jeg fra Koranen i historien om Isa og Mari hvor Isa som barn selv sier han er Guds sønn og det andre er fra Jakobs barndomsevangeliet hvor Betlehems fortellingen er litt mer utbrodert - Jakob er Jesu eldre halvbror forteller litt mer om Josef sin families bakgrunn og Jesu barndom.  

Alle disse Juleevangeliene - NT sine inkludert - er alle bygd på andre vandrehistorier gjennom tidene og flettet inn i datidens "fantacy" historier i hentet fra Astroligen /  mytologien og religionens fortellinger.  De alle er satt inn i en fortid uten helt nøyaktig kalender referanse.  Evangeliene ble vel skrevet lenge etter at jødene ble jaget fra sitt land og tidsvitnene var få.  

Julestjernen er jo mest sannsynlig at Saturn og Jupiter som møttes tre ganger i år 7 før vår tidsregning i Fiskenes tegn  mens Herodes var i livet. Da skulle den Astrologiske "Fiskens Menneskesønn"  fødes ifølge Astrologiske myter. Som Herodeses vismenn bekrefter.  Og vi vet også at når Jesus var 12 år utgikk det en befaing fra Keiser Augustus at alle menn skulle på sesjon.  Rommer rike skulle utvides nord-østover og Asarbajan skulle innlemmes. Vi hører ikke mer til Jesu far - Josef etter dette - men det var ikke mange Jøder som kom hjem fra denne krigen.  Vi vet jo også fra de første sidene i Snorres kongesaga at "Asene" og "Odin-folket" (de  blåøyde og blonde fjell folkene der) rundt fjellet Arrarat flyktet til Skåne i Sverige en gang på disse tider og knytningen fra Skandinavia via Østerled til dette området var sterk i mange hundre år etter dette.

Det at vi i vår nåtid ser folk spinner vidre og konstruerer nye historier som knytter fantasi og virkelighet sammen er noe vi mennesker har likt i alle tider.  Vi ser f.eks "Da Vinci koden"  og "Life of Brian" som lar hjulet spinne videre på kjente tema i dagens fantasi virkelighet.    Men menneskets søken etter livets tre store spørsmål blir vel aldri løst : Hvor kommer vi fra , hvor går vi og hvem betaler turen?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere