Thomas Østerhaug

Alder: 46
  RSS

Om Thomas

Idéhistoriker

Følgere

160.000?

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.
de ca. 160.000 nyankomne om året

Hvilke 160.000 snakker du om? Ifølge SSB ble det registrert en innvandring til Norge på ca 78.500 personer i 2012, hvorav ca 54.000 var fra Norge og andre europeiske land: http://ssb.no/befolkning/statistikker/innvutv/aar

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.
Men på hva jeg siterer deg på, ville jo jeg være en slik forfører og Antikrist?!

Ja, jeg ville tro det :) Det ser ut til at enhver som fornekter at Jesus er Kristus, ikke bekjenner Jesus og/eller benekter at Jesus Kristus ble kjøtt og blod er antikrister. Det betyr, som du sier, ganske mange, men neppe paven.

Gå til kommentaren

Mange antikrister

Publisert over 9 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.
Men la meg så soørre, i all min uvitenhet: er Antikrist bare én? Altså teologisk sett.

I Johannes første brev 2,18 står det: "Mine barn, dette er den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at dette er den siste tid."

Allerede på Johannes' tid var det altså flere antikrister.

Så kan vi ta med de tre andre bibelversene hvor Antikrist nevnes:

1 Joh 2,22: "Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen."

1 Joh 4, 3: "Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden."

2 Joh 1,7: "For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Dette er forføreren, Antikrist!"

Ingen andre bibelsteder bruker betegnelsen "Antikrist". Jeg klarer heller ikke se ut fra disse sitatene at det å representere Kristus på jorda (paven) er ensbetydende med at man er Antikrist.

Gå til kommentaren

Menyen på Lompa

Publisert over 9 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.

sjekk menykortet

Hvis du er interessert i menyen på Lompa, kan du sjekke sjøl her: http://www.olympen.no/meny

Her er det også lenker til et par anmeldelser i norsk presse:

Aftenposten: http://www.osloby.no/article528795_2.ece

Hegnar Kvinner(!): http://www.hegnar.no/kvinner/article684972.ece

Gå til kommentaren

Innvandrere og innvandrere

Publisert over 9 år siden

79 500 innvandrere

Det stemmer at det ifølge SSB var 79 500 innvandrere til Norge i 2011, men alle disse er vel ikke et like stort problem for integreringen? F.eks. var 8750 av dem nordmenn som returnerte til Norge og 50 000 var fra andre land i Europa.

http://www.ssb.no/emner/02/02/20/innvutv/

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere