Thomas Kleivenes

Alder: 43
  RSS

Om Thomas

Beskriv deg selv her

Følgere

Helge Simonnes – gå til den siterte teksten.
«Det vi som er best, det er vi som har de beste verdiene».

Dette tolket jeg som et direkte sitat fra Jyllands-Postens leder, men dette er bare Simonnes' karikering av innholdet. JP mener at tiden er inne for å verne om de danske verdiene. Dette provoserer Simonnes, som tydeligvis helst ser at alle deler hans verdirelativisme. Jeg kjenner ikke dansk kultur veldig godt, men det skulle ikke forundre meg om danske verdier på alle måter er langt bedre enn islamistiske verdier, og at de også sammenfaller bedre med verdiene Vårt Land burde forfekte, kanskje bortsett fra all øldrikkingen, da.

Gå til kommentaren

Simonnes' selvmotsigelser

Publisert nesten 7 år siden

Som flere andre har påpekt, motsier Simonnes seg selv. Han benekter at han sammenlikner og trekker linjer mellom CH og nazistenes jødetegninger, samtidig som han hevder at disse hører med i samme diskusjon. Som Halvorsen skriver, er det nettopp her Simonnes tar feil. Det er som om man i en diskusjon om økning av forsvarsbudsjettet i Norge skulle trekke fram Hitler-Tysklands opprustning på 30-tallet. "Når vi nå diskuterer økt forsvarsbudsjett, må vi ikke glemme hva opprustningen i Tyskland før krigen førte til!" Det er selvsagt absurd.

Som flere andre også har nevnt, havner angrepet på det jødiske supermarkedet i skyggen av angrepet på CH. Dersom Simonnes ønsker at vi skal lære av andre verdenskrig, er det her han må begynne, i stedet for å gjøre muslimene til ofre også i denne saken.

Gå til kommentaren

@ Avnskog

Publisert nesten 7 år siden

Premisset om at setninger i samme tekst ikke skal ses i sammenheng, er jeg ikke med på, så lenge det ikke er en lommeparlør man leser. Ellers må avsender eksplisitt uttrykke dette gjennom setninger som "nå over til en helt annen sak" eller i det minste et lite "uten sammenlikning forøvrig". Å konkludere med at Simmones trekker linjer mellom CH og jødetegninger før og under andre verdenskrig, er ingen søkt kobling, men den aller mest naturlige.

Gå til kommentaren

Avnskog og tekstforståelse

Publisert nesten 7 år siden

Avnskog etterlyser tekstforståelse og hevder han er en av de få i denne tråden som egentlig har skjønt hva Simonnes skriver. Dessverre er det Avnskog selv som kommer til kort. Heller ikke Morken imponerer i så måte, siden han finner det relevant å opplyse om at Muhammed-karikaturen Halvorsen bruker som eksempel, ikke var utgitt da Simonnes skrev sitt innlegg. Som om det skulle ha noe å si for Halvorsens poeng. Poenget er jo at denne karikaturen er representativ for det Charlie Hebdo driver med, og at jødekariktaturen er representativ for det Der Stürmer drev med. Også Avnskog henger seg opp i denne totale avsporingen.

Skal man forstå en tekst, er det helt grunnleggende at man ikke tolker hver enkelt setning hver for seg, men ser alle setningene i samme tekst i sammenheng. Det er et minimumskrav for å kunne delta i en offentlig debatt. Jeg kan med andre ord ikke skrive:

Hvert år døde 15 000 barn i Irak under Saddam Hussein.
Også norske abortleger tar livet av 15 000 barn hvert år.

Og deretter hevde at det ikke var min hensikt å sammenlikne norske abortleger med Saddam Hussein.

Avnskog sier han forsøker å se saken fra flere sider, noe som ofte er bra, men slett ikke alltid.
Som Will Mcavoy sier i The Newsroom, det er slett ikke alltid en sak har flere sider. Dersom en sak handler om at jorda er rund, er det ikke riktig å hente inn en person som hevder at jorda er flat. Det er falsk balanse. Å sammenlikne CHs Muhammed-karikaturer med nazistenes jødehets eller trekke paralleller mellom disse to vidt forskjellige fenomenene er galt. Blasfemi og rasisme er ikke det samme. Stemmer som hevder noe annet, er ikke verdt å lytte til.

Gå til kommentaren

Hillestads agenda

Publisert nesten 7 år siden

Når Hillestad utelater de fire jødene som ble drept kun fordi de var jøder, er det neppe tilfeldig. Jeg antar at han syns det var "forståelig". Eller fordi han ved å nevne dem, var redd for å støte sine samarbeidspartnere. Hillestad samarbeider gjerne med kunstnere fra de mørkeste og mest undertrykkende regimer i verden, men ikke fra Israel. Der går grensen for Hillestad.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere