Thomas Fjelde Krog

Alder: 7
  RSS

Om Thomas Fjelde

Følgere

Publisert over 5 år siden
Ja, tvang og seksualisering av barn - i motsetning til trådstarters perspektiv. Hun snakker som burkini er et plagg som benyttes av praktiske og funksjonelle årsaker - og ligger det noe annet til grunn, så spiller det ingen rolle. Synnestvedt sier at barn gjerne går med klær som ikke passer seg, og da må foreldrene forklare hvordan man bør kle seg.

Jeg oppfatter dette som en trivialisering av et meget alvorlig emne.

Vel, jeg mener jeg i mine innlegg har satt et stort "det kommer an på" både ved din og trådstarters argumentasjon.

Alt etter hvordan og hvor mye den personlige friheten vil bli brukt i fremtiden og hvor stor rolle tvang og/eller seksualisering av barn vil spille i fremtiden, så kan trådstarters utgangspunkt bli alt fra nokså kritikkverdig, via nøytralt, og til ønskelig.

Altså er dette ganske åpent ennå. Vi ser to ganske motstridende trender - på den ene siden kroppspress og perfeksjonshysteri, og på den andre siden de trygge men akk så illiberale "totalløsningene" som religionen kommer med. Utfordringen for fremtidens kvinner antar jeg blir å finne en balansegang som tar et oppgjør med begge deler.

Det vil si, for de som er interessert i å finne denne balansegangen...

Gå til kommentaren

Takk

Publisert over 5 år siden
- På den ene siden: I full respekt for muslimers tro og integritet, utfordre til og stå sammen i en felles kamp for menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati. Dette dreier seg heller ikke indirekte om en strategi for å få muslimer til å bli kristne, men åpner selvsagt ofte for en dialog om grunnlaget for vårt felles engasjement som har trosmessige over- eller undertoner.

- På den andre siden: Et klart og tydelig program i våre menigheter og organisasjoner for å nå fram til muslimer med evangeliet. Også dette må skje med respekt. Være kunnskapsbasert. Og varhet overfor de utfordringene de som er i en konverteringsprosess står overfor, også når dette gjelder spørsmål om eventuelt konsekvenser for å få innvilget opphold i Norge.

Hei Tor Berger Jørgensen!

Det står nok annet i denne tråden nå, så jeg nøyer meg med å si: takk for et utfyllende og seriøst svar, samt at jeg helt klart først ville prioritert det punktet du starter med "På den andre siden ...".

Når det gjelder ditt første punkt om dialog og felles engasjement for det gode, så håper jeg også, men tror dessverre fremtiden vil vise at det fort blir slik at man blir nødt til å velge side, og uansett hva man velger, så vil det koste.

Uansett godt å lese at du som kristen leder faktisk tenker mye på disse tingene :)

Gå til kommentaren
Geir Wigdel – gå til den siterte teksten.
et tilbakeskritt om dagens (relativt) avslappede holdning til tekstilbruk under bading ble reversert. Men et enda verre tilbakeskritt vil det være å bruke forbud for å oppnå frigjorthet.

Ja, nettopp, godt poeng! :) :)

(Antar det bl.a. var mitt innlegg du besvarte.)

Prinsippet jeg prøver å synliggjøre, er: For å unngå potensiell fremtidig illiberalitet og totalitarisme, så må (nok) mennesker allerede i dag benytte seg av hele spekteret av frihet, de må rett og slett forsyne seg av friheten.

  • Noen må fortsatt bade og sole seg toppløse.
  • Noen må fortsatt gå med bikinier som nesten ikke skjuler noen ting.
  • Disse må fortsette å gjøre det tross mobbing og kritikk.

Hvis ikke nok mennesker i dag bruker hele spekteret av frihet, kan det i fremtiden skje at noen avvikler friheten til fordel for mer ensretting, mer monokultur, mer sosial kontroll - og det vil skje lekende lett, for ingen bryr seg lenger. Altså smooth transition til en trangere samfunn. Og som Murphys lov sier: Hvis noe kan skje, så vil det før eller siden skje. Karthago ble til slutt ødelagt.

--

Prinsippet om å forsyne seg av friheten kan etter min mening med hell overføres til og fra andre samfunnsområder, jeg mener dette er et almenngyldig prinsipp:

- Loven om hevd (se f.eks. http://www.paragrafen.no/?id=62): Hvis du eier en eiendom, men bare sitter passivt på eiendomsretten din og ikke forhindrer andre i å bruke eiendommen, så kan etter hvert en annen, hvis han/hun sammenhengende gjennom mange år bruker en del av eiendommen din til ferdsel, båtplass el.l., hevde eiendomsrett til den delen han/hun bruker. Dette kan du forhindre ved å aktivt bruke eiendommen din og ta opp plassen som den andre ville brukt. Dette krever aktiv handling - altså aktivt eierskap.

- Regnskap/budsjett: Hvis en enhet ikke bruker opp hele budsjettet sitt i et regnskapsår og det ellers er trangt om midlene, risikerer enheten å bli underbudsjettert i neste periode. Det blir altså enhetens aktive bruk av tildelte midler som til slutt blir det avgjørende argumentet for videre tildeling.

- Ytringsfrihet: Hvis et samfunn har en lov om ytringsfrihet som gir stort rom for religionskritikk og blasfemi, men ingen - eller veldig få - faktisk velger å være "drittsekken" som bruker hele dette rommet, så kan man med rette påstå at det utøves selvsensur. Andre vil si at nei, det utøves tvert i mot respekt for andres følelser. Men uansett hvem av disse som har rett, så kan konsekvensen ultimativt bli at politikere vedtar blasfemilover, nærmest som en formalitet, uten at det påvirker folks hverdag, og uten at noen egentlig bryr seg. Smooth transition til mer teokrati og mindre demokrati. Murphys lov kan vel anvendes også her?

--

For å vende tilbake til mitt anliggende ift. denne trådens tema:

Trådstarters argumentasjon for sitt valg om å dekke seg til på badestranda, gir bare mening hvis andre utenforliggende faktorer er på plass - i dette tilfellet at mange nok andre bruker den samme friheten til å gjøre det motsatte enn trådstarter. Hennes frie valg hviler på skuldrene til en hardt tilkjempet frihet som spenner mye videre. Det kan derfor bli problematisk - og kanskje også farlig - å påstå, som hun gjør, at det ikke spiller noen rolle hvor påvirkningen kommer fra. (Hun sier rett nok at det for henne ikke spiller noen rolle, men det ligger vel en appell til andre kvinner gjemt et sted mellom linjene?) Det var dette jeg i utgangspunktet reagerte på.
Pluss, selvsagt, det litt overraskende faktum at et plagg som i utgangspunktet har til hensikt å begrense og avgrense seg mot frigjorthet, vinner gjenklang og popularitet hos moderne, frigjorte norske kvinner.

Gå til kommentaren

Økland uansvarliggjør terroristen ?

Publisert over 5 år siden
Ben Økland – gå til den siterte teksten.
Det var intet undervisningsopplegg som kunne gi unge mennesker tilstrekkelig ballast i deres møte med styggedommen. Det var ingen psykiatrisk disiplin som var skodd til å behandle folk som led av islam-skrekk. Rettsvesenet hadde ingen praksis eller hjemmel for sanksjoner mot rasistisk propaganda på nettet. Derfor kunne 22. juli skje.

Hei Ben Økland.

Jeg opplever at din forklaring bidrar til å uansvarliggjøre terroristen. Gitt hans personlighet i kombinasjon med et sykt samfunn som ikke i sterk nok grad holder guarden oppe mot islamofobi, så blir dette for deg et regnestykke som går perfekt opp - tydeligvis.

En "kjemisk prosess" der du har full oversikt over alt - både alle stoffene som tilføres, hva som gjøres med dem, og hvilke energiutløsninger og forbindelser som kommer ut på høyre side av pilen.

Er det ikke nettopp denne typen retorikk som også vil bli brukt av Breivik-sympatisører, eller generelt, sympatisører av all terrorisme? Bare invertert? Samfunnet var blitt slik og slik.. derfor måtte den grusomme handlingen bare utføres.. kanskje grusomt, men en nødvendighet for å endre retningen og sette en støkk i folk.

Også her en kjemisk formel der man later som man kjenner nåværende tilstand med nøyaktighet, og også nøyaktig hvilke stoffer som skal tilføres og nøyaktig hvilket reagensrør man skal stikke fyrstikken borti for å lage det smellet som trengs og den illeluktende røyken som trengs..

Hvorfor kan vi ikke bare erkjenne at hele 22/7-hendelsen er totalt meningsløs, jævlig, grusom, og resultatet av én manns valg - som fant sted i et samfunn som allerede, stort sett, fungerte slik et demokrati skal fungere - med en passende dose av alle de forskjellige stemmene, alt etter hva hver sak fortjente?

Kan vi ikke erkjenne at samfunnet vårt var og er ganske friskt - vi hadde og har åpenhet og demokrati, i og med at alle de forskjellige stemmene faktisk hørtes og fortsatt høres - og åpenlyst krangler om retten til å definere sannheten. Akkurat slik det skal være!
- Og midt i dette inntraff meningsløsheten.

Kanskje det er for vondt for mange å redusere 22/7 til meningsløshet? Da vil plutselig alle ofrene ha dødd uten å ha dødd "for noe". De bare døde, fordi, "shit happens". Én person blant en befolkning på millioner fant ut av at han skulle drepe mange som følge av sin verdensanskuelse, og trente seg dermed opp til dreping. Hvordan kan noen påstå at de har den komplette formelen/forklaringen på hvorfor akkurat denne ene mannen skulle velge akkurat dette?

(I parentes bemerket: Islamsk terrorisme er også meningsløs, men ikke på samme måte; der er det faktisk en slags grunn-idé som forener terroristene, og som gir terroren et visst preg av et krigsanslag mot sivile, fordi angriperne i større grad opptrer som en hær, selv om de er spredt og har store individuelle forskjeller. 22/7 var enestående - i negativ forstand - og jeg håper det fortsetter å være slik, hvis ikke er vi riktig ille ute...)

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Det er en felles oppgave for alle mennesker av god vilje, som paven bruker si, å stå sammen i kampen for å hegne om og utvide rammen for slike fundamentale verdier i vår tid. Det gjelder både kristne, humanetikere og muslimer. Muslimer hører naturlig med i et slikt felles prosjekt. I kampen mot de som misbruker religionen til romantisering av vold og terror og som underkjenner og motarbeider menneskerettighetene.

Tor Berger Jørgensen, du sier mye vist og klokt i innleggene dine i denne tråden (det mener jeg!), men jeg må bare få si én ting:

Jeg skulle ønske at du som prest/prost/biskop rett og slett kunne si at hovedmålet burde være å vinne muslimer for Jesus!

Så kunne alt det andre kommet i annen rekke.

Jeg skjønner dine formaninger om å ikke stigmatisere, å vise mellommenneskelighet, å utøve samarbeid og dialog osv osv, men jeg skulle ønske ditt hovedfokus som kristen leder, når du ble spurt om hva du mener om islam, kunne være at du inderlig ønsket at muslimer kunne få oppdage Guds nåde, og at kanskje kirken kunne gi dem den dype freden og den frelsesvissheten som islam ikke tilbyr.

"Kom til meg, så skal jeg gi dere hvile."

Jeg skal som en vanlig "lekmann" slett ikke skryte på meg noe sterk tro selv - jeg ber nok ikke så mye som jeg burde, og jeg lever et typisk materialistisk liv med mine små daglige bekymringer. Men langt bak i bevisstheten min ligger fortsatt en trygghet på at Gud fortsatt har kraft til å utføre mirakler og at alt det han har sagt, til slutt skal gå i oppfyllelse, og at han til slutt skal skal seire. (Med eller uten min hjelp - og uavhengig av mine synspunkter..)
På tross av - eller på grunn av? - min egen svake og dårlig praktiserte tro, lengter jeg etter at kristne ledere - prester, biskoper osv. - i større grad målbærer Guds kraft, at fokuset deres er et annet sted enn all "menneskefornuften" man hører så mange andre steder. Tenk: Vi tror på det utrolige - hvorfor ikke snakke som om det utrolige allerede er en realitet?

Ja, så er det kanskje menneskelig talt usannsynlig med en vekkelse blant muslimer, og ja, så trengs det kanskje et kjempemirakel. Men det betyr vel ikke at en prest, som tross alt forkynner noe som er komplett umulig for et menneskesinn å forstå, og nesten er for godt til å være sant, ikke skal snakke om det!

"Vil også dere forlate meg?" - "Nei, hvem andre skal vi gå til?? Det er du som har det evige livets ord!"

Alle mennesker står til slutt nakne og ribbet tilbake, med ett eneste spørsmål: Hvor er Livet og Evigheten?

--

Kanskje dette er et sidespor fra trådens hovedtema, i så fall - beklager.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere