Thomas Fjelde Krog

Alder: 6
  RSS

Om Thomas Fjelde

Følgere

Publisert rundt 5 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Ateister,humanister og andre som har tatt avstand fra kristendommen har en lei tendens til å putte all tro samme sekk.

Det er et fenomen det er vanskelig å fatte årsaken til.

Alle ser...eller bør i hvert fall se  de enorme forskjellene på land og kulturer der kristendom og islam dominerer.

Derfor vil jeg gjerne få si at jeg fullt ut støtter trådstarters religionskritiske ånd. Det er tilbakemeldinger og kritikk som gjør at religionen utvikler seg til noe stadig bedre. (Jeg driver selv med programvareutvikling og vet hvor sant dette er!)

Samtidig vil jeg gjerne nevne (og håper trådstarter leser dette) den velkjente fortellingen om mannen som en sen kveld sto og lette etter femmeren sin i lyset fra en lyktestolpe. Så kom en annen og spurte:
- Hvor var det du mistet femmeren din?
- Der borte, svarte mannen og pekte på en bekmørk grøft.
- Hvorfor står du da og leter her, spurte den andre.
- Jo, for her var det så lyst og godt og behagelig å lete, svarte mannen.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Som kristne tror vi på et kongerike, som riktignok ikke er av denne verden, men som likevel er av enorm betydning for denne verden på absolutt alle områder. Dette står alltid i opposisjon til det som er "keiseren" i den rådende tidsånden. I vår tid er det sekularismen som har denne posisjonen, som ikke er nøytral.  Den er en ideologi i seg selv, som nå kanskje til og med har fått et anstrøk av nasjonalisme

Jeg holdt på å si: Hadde bare noen kunnet garantere meg en sekulær stat i uoverskuelig fremtid! Det er alternativene jeg (en ganske vanlig mann med min kristne barnetro i behold) er mest redd for.

Når jeg leser åpningsinnlegget, får jeg litt "pusteproblemer". I mitt "svartsyn" ser jeg to mulige fremtidige utfall:

(1) Enten er det trådstarter og hans likesinnede som får sette premissene for utformingen av fremtidens sekularisme, og med den tonen han legger opp til, så kan vi vel regne med at all gudstro (uansett styrke! uansett hvilke kvaliteter guden har!) blir sett på som, i beste fall sinnsykdom, i verste fall ekstremisme.

(2) Eller så blir det sterkt religiøse krefter som setter premissene, og disse kommer effektivt til å skyve alt som heter "religiøst nøytralt sivilsamfunn" ut i mørket, og selv gripe rommet og etablere nye religiøst ladede arenaer. De kan ikke annet, det er deres natur, og de vil helst også ha offentlige instanser med på dette.

Jeg trenger hjelp til å håpe på en tredje vei. Altså et samfunn der de selverklært mest intelligente og intellektuelle blant oss faktisk greier å se forskjell på det virkelig gode og det virkelig onde, det virkelig sunne og det virkelig usunne.

Gå til kommentaren

Innholdet har ALT å si

Publisert rundt 5 år siden
"Det jeg har problemer med er ikke så mye religion eller Gud, men religiøs tro i seg selv. Når du sier at du tror noe i ditt hjerte, og at du derfor kan handle på grunnlag av det, da har du helt og fullt rettferdiggjort 9/11-terroristene. Du har rettferdiggjort Charles Manson. Dersom det er sant for deg, hvorfor er det da ikke også sant for dem? På hvilken måte er du annerledes? Hvis du sier "Jeg tror det finnes en allmektig kraft av kjærlighet i Universet som binder oss alle sammen; jeg har intet bevis for dette, men jeg tror det i mitt hjerte", da er det også like logisk å tro i ditt hjerte at Sharon Tate fortjener å dø. Det er helt i orden å tro i ditt hjerte at du er forpliktet til å styrte passasjerfly inn i bygninger for Allah."

Kristendommens grunnlegger sa en gang i en kjent tale at du skal elske dine fiender, be for dem som forfølger deg og vende det andre kinnet til.
- Da en sint mobb med menn bragte en kvinne til kristendommens grunnlegger som etter Moseloven (og all religiøs logikk på den tiden) burde blitt steinet til døde, husker du hva som da skjedde?
- Husker du hvem kristendommens grunnlegger var hardest i sin kritikk mot? Synderne eller de som påla andre lover og regler?
- Og den natten han skulle pågripes av romeske soldater, så ville Peter forsvare ham med et sverd. Han angrep øversteprestens tjener og kuttet øret av ham. Husker du hvordan kristendommens grunnlegger reagerte på dette, og hva han sa?

Hvis du ikke gir disse forholdene noen vekt overhodet, altså begynner å vurdere selve innholdet i religionen, så mener jeg argumentasjonsrekken din blir et eneste langt, meningsløst prinsipprytteri.

Nå er jeg langt i fra noen KrF-velger, men når det er sagt har jeg langt mindre problemer med at en politiker sverger høyeste lojalitet overfor en gud som ber menneskene om å tilgi og elske hverandre, enn en god del andre grunnholdninger en politiker kan anta, for ikke å snakke om guder en politiker kan sverge troskap mot...
- Ikke dermed sagt at den kristne gudfryktige politikeren alltid tar de riktige valgene (burde være unødvendig å si, da jeg er sterkt uenig med KrF i en del saker;).

Egentlig skulle jeg ønske dere ateister, i stedet for å bruke all deres tankekraft og intellektuelle kapasitet på å angripe gudstro generelt, brukte deres åpenbart høye IQ og tankekapasitet på å forsøke å sammenligne hvilken effekt de forskjellige religionene, hver for seg, faktisk har på forskjellige samfunn. Kanskje dere da vil konkludere med det som vi andre allerede tydelig ser - at det ikke er selve gudstroen som utgjør problemet, men hvilke egenskaper guden man tror på, har, og hvordan man tror at denne guden tenker om mennesket, herunder hvordan denne guden mener at mennesker bør handle overfor andre mennesker?

Men det er kanskje for mye å forvente?

Det ligger to epler foran deg på bordet. Det ene er nettopp hentet inn fra hagen, det er spiselig, bare du kutter vekk et par flekker og brune partier. Det andre har ligget over vinteren og er helt brunt og fullt av makk. Hva gjør du? Jo, du dekker øyene, holder deg for nesa, snur deg vekk og sier: "Jeg liker ikke frukt!"

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Hermod Herstad – gå til den siterte teksten.
neste omgang nekter han så sin Dodge-eiende nabo å benevne sitt eget kjøretøy som bil! :-)

Stemmer, hvilket da gjør naboens Dodge til en av-bil. :)

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.
Det tydeligste «beviset» på at de små sentrumspartiene ikke befinner seg i sentrum for det folk faktisk er opptatt av, er nettopp det at de er små. Hadde de vært i det politisk sentrum, hadde folk i større grad identifisert seg med dem og stemt på dem.

Jeg mener dette bare er halve forklaringen. Ikke for å være slem og vise mine landsmenn liten tillit, men jeg tror veldig mange stemmer på "de to store" stort sett fordi de alltid har gjort det. Av gammel vane, eller fordi deres fedre og formødre har gjort det før dem. De store partiene får etter min mening en god del "gratis" stemmer fra velgere jeg litt flåsete vil kalle 'lite risikovillige'.

Dette kommer i tillegg til at mandatfordelingsalgoritmen (1.4 - 3 - 5 - ...) favoriserer de store partiene enda litt - de får forholdsmessig litt flere mandater enn stemmeprosenten tilsier - ut fra en litt utdatert tanke om å skape et styringsdyktig flertall. (Vi har rett nok utjevningsmandater som har vært avgjørende for noen regjeringskonstellasjoner.) Sjekk Wikipedia-siden for Stortingsvalget 2013 / Resultatsammendrag.

Dette kommer igjen i tillegg til at de relativt Ap-tunge fylkene i nord har et forholdsmessig større antall mandater enn folketallet tilsier, slik at en stemme i nord kan telle et par ganger mer enn stemme i sørøst.

Sagt på en annen måte; jeg tror f.eks. flere enn 5.2% av velgerne vil være positive til Venstre, hvis de et øyeblikk ser helt bort fra sine sympatier, antipatier og blokk-dragning.

Bare se hvordan MDG har seilt opp - kanskje det er en heads up på at fremtidens velgere i mindre grad vil stemme av gammel vane - og det er jo bra.

Ellers tror jeg du har rett når det gjelder en evt. modell for det politiske landskap. Petter Kvinlaug har en interessant todimensjonal modell i Globalismens venstreside / #39 som blir videre kommentert nedover i tråden, men etterhvert mener jeg en god modell konvergerer mot at modellen får like mange dimensjoner som det finnes store enkeltsaker/saksfelt. Man er jo ikke nazist selv om man er nasjonalist og sosialist.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere