Thomas Fjelde Krog

Alder: 7
  RSS

Om Thomas Fjelde

Følgere

Er Gud Charlie?

Publisert over 6 år siden

Jeg sitter igjen litt forvirret som kristen etter å ha lest dette.

Det som beskrives, er en generell varhet overfor spesielt følsomme ting og ting som det kan være forbundet med risiko å uttale seg om. Videre begrunnes denne varheten i kristen brorskapsetikk. Alt dette er det, på helt generelt grunnlag, vanskelig å være direkte uenig i.

Men så tenker jeg på det som skjedde i januar. Alle skulle plutselig være Charlie - et satiremagasin som er ukristelig, usolidarisk og som setter andres menneskeverd i fare.

Forvirringen min, forsøkt uttrykt på én måte: Hva var det at alle skulle være Charlie, et uttrykk for? Var det kun en spontan medmenneskelighet og solidaritet med terrorofrene? Eller var det en slags utvidet brorskapsforståelse, der man har en idealistisk tro på at absolutt alle bør tåle å få sin tro krenket - siden vi alle, nå en gang, uansett, sitter i samme båt? Eller var det en slags politisk tilslutning til en idé om at religiøse autoriteters overdrevne makt bør innskrenkes? (Er dette siste en moralsk høyverdig eller forkastelig idé, sett fra et kristent ståsted?)

Forvirringen min, forsøkt uttrykt på en annen måte: Hvilken side er Gud på? Er han Charlie, eller er han alle som blir krenket av Charlie?

Synder jeg mot Gud og mot menneskeheten ved å si at jeg er Charlie?

Gå til kommentaren
Det er gode grunner til å tro at er det fordi Islam-kritikken fremstår som dobbeltmoralsk så lenge den ikke kombineres med kritikk av Kristendom.

Jeg oppfatter deg diten at du (virkelig!) tror verden ville vært et mye bedre sted dersom vi hadde rendyrket det utglattende, nøytrale språket og forsøkt å gjøre fallet så mykt som mulig for de ekstreme.

Med andre ord, dersom vi hadde fulgt Gahr Støres "Resept 2006" og hele tiden fastholdt at "ekstremister på begge sider" har skylden for alt det kjipe. Dersom vi hele tiden insisterer på å snakke om "religiøs ekstremisme", "religiøs vold" osv. i stedet for å lade uttrykkene med den religionen som konteksten tilsier.

Dette prøves jo ut i en viss grad allerede i dag. Synes du det går så bra? (Ledende spørsmål.) Du synes kanskje vi ikke prøver hardt nok? Du synes kanskje alle burde etterstrebet et sånt diplomatisk "legge seg på motpartens nivå"-språk.

For hvert eneste terroranslag som begås av islamister skal vi altså kryste Bibelen for alle tekster som - bare remotely - kan linkes til vold begått i den "kristne" delen av verden. For, som sagt, å glatte ut, å vise at vi forstår, å fastholde at "vi er like ille selv". Selv om argumentasjonen henger i verdens tynneste tråd, er den ok, så lenge hensikten bak er edel, nemlig å glatte ut, å legge seg flat.

Lite overraskende tror jeg det er ganske naivt å tro at det du antyder ville nyttet. Ekstremister er ekstremister, og slutter ikke å være ekstremister selv om vi gjør alt vi kan for å fôre dem med ting vi tror får dem til å slutte å være ekstremister. Hvis vi konsentrerer oss for mye om hva vi skal besvare ekstremistene med, så gir vi dem mer innflytelse og makt enn de fortjener, vi gjør oss på en måte til slaver av dem. Hvis vi prøver å komme dem i møte med at "vi har også våre personlige problemer, vi har ingen rett til å dømme dere", så vil de antagelig bare le av oss.

(Alt dette forutsatt at jeg har tolket deg riktig.)

Gå til kommentaren

DNK har faktisk gjort leksene sine.

Publisert over 6 år siden
Helge Simonnes – gå til den siterte teksten.
Prestene i Den norske kirke har fått lønnsøkning som følge av at bopliktene er opphevet. Kulturdepartementet mener at disse 
ekstrakostnadene ikke skal regnes inn i potten når fordelingen skal gjennomføres.

Men så er også DNK en av de flinke elevene i klassen når det gjelder likestilling og andre ting som seiler under flagget "politisk korrekt". Store deler av DNK faktisk har tatt et oppgjør med tanker som i politikernes og skattebetalernes øyne for lengst er gått ut på dato! Det er stor plass til kvinner i alle posisjoner. Den tilbyr mange steder rikelige muligheter for homofile og lesbiske. Det er plass til de fleste i Kirken; takhøyden er meget lav. Den er til og med rund i kantene nok til å romme to diametralt motsatte syn på en bestemt sak! Et slikt mangfold finner du ikke i noe politisk parti. Kort sagt: Det er mye å glede seg over; fordi DNK har vært gjennom en lang og grundig "slipe- og pusseprosess".

Dette er mer enn man kan si om mange andre trossamfunn og mange av de religiøse minoritetene!

Jeg tenker: Skulle bare mangle at Den norske kirke ikke fikk en ekstra påskjønnelse! Jeg har hvertfall intet problem med den forskjellsbehandlingen du problematiserer.

Du bruker ordet "slavisk" om slik du mener staten burde gjennomføre pengefordelingen mellom trossamfunnene. Det er i mine øyne et negativt ladet ord, men passer kanskje likevel fint til den politikken som pr. dags dato etterstrebes -- at trossamfunn som motarbeider de demokratiske prisipper, skal motta like mye som trossamfunn som i større grad spiller på lag med dem.

Skal vi ikke av og til spørre oss om den statlige støtten til trossamfunn tilhører en tidsalder som snart er forbi? Er dette egentlig riktig bruk av skattepenger, når det allerede er stor rift om denne potten til velferd og andre samfunnsbyggende formål? Tenk bare på den enorme nøden som banker på Europas dør. Er det trossamfunn vi i fremtiden skal bruke fellesskapets penger på?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Dag Løkke – gå til den siterte teksten.
Jeg er tilhenger av gangbroer

Dagens latter nr. 2

:-D

(Som understreker poenget mitt??)

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Marianne Solli – gå til den siterte teksten.
og da tenker jeg på opprettelse av kattehjem for våre såkalte villkatter

Ha ha! Dagens "katte-latter"!

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere