Thomas Fjelde Krog

Alder: 7
  RSS

Om Thomas Fjelde

Følgere

Robin Tande – gå til den siterte teksten.
Vil noen muslimer - eller andre som ikke ser slike problemer - melde seg på her med meninger: og tilrettevisning av misoppfatninger. Jeg stiller altså kun spørsmål som grunnlag for saklig og målrettet dialog. Og målet bør vel være å få greie på hva de muslimene som kommer hit og vil leve sammen med oss, bringer med seg av religiøse holdninger, kultur, forestillinger, menneskesyn og i det hele tatt; grunnlag for fredelig og nødvendig sameksistens.

For å understreke viktigheten av dette spørsmålet:

Hvis vi ser for oss at Norge i et dystopisk fremtids-scenaruim innfører straffelover som bygger på islamisme - enten på nasjonalt nivå eller på regionalt nivå, så tar jeg det for gitt at folk, ikke minst mange muslimer, i beste fall utviser sivil ulydighet, i verste fall setter seg til fysisk motverge mot myndighetene.

Jeg inkluderer "muslimer selv" i avsnittet ovenfor fordi dette ikke er ment som et hat-utspill mot muslimer eller islam, men heller ment som et forsøk på å spille på lag med alle frihetselskende mennesker, uansett livssyn.

Selvfølgelig - mest av alt håper jeg (jeg skal forhåpentlig vis leve noen år til, for ikke å snakke om den oppvoksende generasjon) at det aldri kommer så langt at man blir nødt til å trosse en myndighet som rett nok kan være demokratisk valgt, men som går langt over streken når det gjelder inngripen i folks liv og menneskerettigheter.

Men hvis, hvis, *hvis*, det noen gang kommer så langt, så vil det altså være i alles, inkludert muslimers, interesse at både lovgivere og utøvende myndigheter stoppes, om nødvendig med makt. Da regner jeg med å stå skulder ved skulder i kampen sammen med både Sultan, andre kjente moderate muslimer, og kanskje også Ejaz?

Nøyaktig så viktig som det jeg uttrykker her, er det å få en avklaring på spørsmålet som Robin Tande reiser.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Rune Tveit – gå til den siterte teksten.
Egentlig bør vi vel tapetsere Europa med Muhammed tegninger, de kan jo ikke drepe oss alle?

Helt riktig. Det er nettopp det samtlige medier burde gjort dagen etter angrepene i fjor.

De burde smurt alle de krenkende tegningene opp på hver eneste forside, på hver eneste lyktestolpe, på hvert eneste gatehjørne. For å sende et klart signal om at "hvis dere skal drepe noen, så får dere drepe oss alle".

Det ville vært ekte solidaritet.

I stedet ble "je suis charlie" noe folk slengte rundt seg i hytt og pine, i en slags "begeistrings-rus" over at nå kunne alle uttrykke solidaritet via en tom floskel, og slippe å gå inn i selve kjernen av saken, som nettopp handler om anstøt, latterliggjøring, krenkelse, spott.

Det er uendelig lite forpliktende å begynne å si at man er charlie, og det er uendelig lite forpliktende å slutte å si at man er charlie, når man til slutt har gått lei.

Jeg har i andre tråder skrevet at jeg tror ytringsfriheten kommer til å gå tapt i relativt nær fremtid, nettopp fordi folks holdninger er så lemfeldige og slappe som dette. Det er bare å la tiden og naturen gå sin gang, og så kommer det etter hvert et lovforslag om å beskytte folks religiøse følelser, med andre ord, kriminalisere blasfemi. De som ønsker slike lover velkommen, sitter i dette øyeblikk og bereder retorikken sin og skjerper argumentene sine. De fleste av oss andre kunne ikke brydd oss mindre. Innerst inne er vi mest opptatte av å sikre livene våre og våre umiddelbare omgivelser, derfor godtar vi det når myndighetene bryter prinsipielle grenser for å roe gemyttene og sikre lov og orden. Så får det heller være at vi ikke kan si noe stygt om noen hellige kuer. En liten pris å betale, spesielt fordi det stort sett er noen andre som betaler den.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Har også fulgt med i denne tråden, og Nygaard har svart på spørsmålene fra trådstarter så det holder. Men han svarer utfra et faglig ståsted , og det er vel det mest hensiktsmessige stedet å svare fra? Lovverket er (heldigvis) ikke styrt av følelser. Han har også delt av sin erfaring fra feltet, som heller ikke er å kimse av.

Slik sett kan denne tråden stå som en god illustrasjon på hvordan det fortoner seg når det faglige og det følelsesmessige møtes.

Gå til kommentaren

'katofobi'??? really!?

Publisert rundt 6 år siden

Takk for lenken.

Følgende setning må jeg innrømme utløste en god latter:

"Han trækker tråde ind i den katolske kirkes protestmarcher mod homoseksuelle i Frankrig, hvor slagordet ’katofobi’ er ved at vinde frem."

Og det er vel ikke noe galt i å le litt. Hele denne saken handler jo nettopp humor og satire, terroristenes desidert verste fiende.

- Men er det virkelig sant at noen har greid å lansere begrepet 'katofobi'.. jøsses.. (ha meg unnskyldt den kraftige ordbruken..)

Gå til kommentaren

Her kommer et alternativ til Nisis innfallsvinkel. La oss snakke om reproduksjon!

Jeg viser til følgende setning i Shohaib Sultans "Fagnotat Stiklestad":

"Et flerkulturellt samfunn vil automatisk utvide grunnfortellingen over tid, men det er bedre og riktigere å la den endringen komme naturlig."

Her tenker jeg: Ja, la oss ta dette utsagnet på ordet, helt bokstavelig, og forstå ordet "naturlig" som det mest naturlige av alt, nemlig å begynne med kjærlighet, ekteskapsallianser, forplantning og reproduksjon.

Skal vi som multikulturelt samfunn klare å komme ut på andre siden med en ny, felles og videreutviklet grunnfortelling, så må vi rett og slett blande oss bedre. Få slektstrærne til å vokse inn i hverandre. Alle må tillate å "bli befruktet" av fremmede gener.

I mine øyne er få ting mer nedbrytende og blokkerende for et fungerende multikulturelt samfunn enn at hver enkelt subkultur begrenser sine sønner og døtre fra å bli kjæreste med eller gifte seg med de andre. Man kan bortforklare og unnskylde seg så mye man orker med å kalle det for "utøvelse av religionsfrihet", men i realiteten er dette internalisert rasisme og fremmedfrykt! Foreldre burde i mye større grad godta at deres barn, døtre som sønner, gifter seg og får barn med mennesker av en annen kultur, "rase" og etnisitet. I stedet gjør de den største bommerten av alle, nemlig å la sine egne fordommer mot de andres levesett og verdier gå i arv til den oppvoksende generasjon, ja, noen bruker til og med religiøse påbud, trusler om emosjonell utestengelse fra familien og jeg vet ikke hva, som våpen! Slik skaper man effektivt et segregert samfunn, der hver "klan" bor i sitt eget område, med sin egen kultur og logikk, sine egne normer, "lover" og lover. Bidrar dette til et samfunn der alle til slutt skal dele ett felles narrativ om hvordan nasjonen er blitt bygd og fortsatt skal bygges??

Lenger oppe i tråden har det versert noen kommentarer ang. en fiktiv "Fatima". Men jeg ser ingen grunn til å gjøre dette spesifikt. Dette gjelder begge parter, alle parter. Hvis vi skal greie å bygge en felles fortelling om Norskheten som skal stå seg i en turbulent fremtid, så må alle parter faktisk oppleve at ikke bare dem, men også alle andre har bidratt like mye til den "smakfulle gryteretten".

Og for å si det litt brutalt: da gir man med glede av sitt eget avkom.

Da må "Fatimas" storfamilie med glede ønske "Lars Petter" velkommen som ny svigersønn, så vel som at "Carolines" familie med glede ønske "Anwar" velkommen som ny svigersønn. Og det må bli fullstendig akseptert at en etnisk blandet småbarnsfamilie både feirer Id og går i kirka på julaften, uten at dette skal vekke reaksjoner fra religiøse lærde eller slektninger.

Men. Nok drømming for i kveld.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere