Toril Søland

Alder: 72
  RSS

Om Toril

Beskriv deg selv her
Jeg er blitt bedt om å skrive litt her:
Lærerskole , kr.dom gr.fag ved lærerakademiet i Bergen. Norsk, Spes.ped og halvt statsvitensk. i Oslo. Har flest år som lærer i grunnskolen, men har jobbet noen år i forsikring og noen år som ålefisker. Gift, tre døtre. Har sluttet å røyke og jobber for å bli frisk etter sykdom.

Følgere

Godt å lese dette!

Publisert over 3 år siden

Å vandre i hele Bibelen er rikdom, som å vandre i Guds skaperverk. Det ene har Han sagt, det andre har Han skapt. Begge deler uutgrunnelige og overveldende ! Vi er en del av skaperverket og lever ved hans ord. Takk for de herlige tankene dine om gleden i ordet!


Gå til kommentaren

Enten de hindres av "politisk faktafortielse" eller "politisk forskning" så springer de ut av samme tanke: at folk ikke vet hva som er best ..... egentlig sier man da at demokratiet ikke er godt nok, fordi folk er for dumme og trenger en opplyst elite til å lede seg. Dette synet har igjen noen røtter i "maktutredningen" som kom på 1970tallet, om "hvordan få folk til å velge det de ikke vil ".....(sterkt forkortet konklusjon av Hernes' utredning.) Vi bør nok se litt på den politiske makts ideologi...

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Jeg tenker tilbake, til dengangen vi startet med å utvinne olje. Vi fikk stortingsmeldinger som fortalte oss at når vi tjente så mange penger, måtte vi bli flere mennesker. Hvor mange fler mennesker vi trengte, ble regnet ut etter hvor mye oljeinntektene var. Man regnet ut antallet  man trengte av importert arbeidskraft.

Fordi dette var en ny situasjon for oss, og LO dengangen  var en sterk fagforening, ville LO  overvåke situasjonen og i begynnelsen være den som rent praktisk håndterte  innvandringen.

 Journalist Ragnar Kvam Jr.  skildret  en import av 35 jugoslavere til Askim Gummivarefabrikk.  Det var den første store arbeidskraftimporten til Norge.   Han har også skrevet en grundig analyse av «Den billige arbeidskraften», Pax forlag 1971,  hvor han også viser EEC -landenes bruk av fremmedarbeidere.   

  Den gangen hadde vi 6000 fremmedarbeidere i Norge,  og Kvam gir oss en grundig innføring i de problemene  landet vårt burde gjennomtenke, drøfte og  forholde oss til.  Han avslutter boken med å be om at denne prosessen må skje raskt, så vi ikke skaper de rasistiske premissene i landet vårt. Han viser til at uredelig informasjon og udemokratiske prosesser gir grobunn for rasisme.

Boken er fremdeles er svært aktuell, desverre! jeg er redd vi ikke er mindre «rasistiske» i dag.

Boken var fra 1971. Og jeg husker hvordan alle diskusjoner den gangen ble brakt til taushet av : » Frykten for å være rasistisk.»

Man måtte ha arbeidsinnvandring pga oljeinntektene, man ville ikke diskutere dette i landets demokratiske organer. Man ville ikke snakke høyt om egne motiver for innvandringen og holdt debattene unna ved å bruke folks frykt for rasismestempelet. Slikt er ødeleggende for et demokratisk samfunn! Og de fleste forsto den gangen at det er slik man skaper rasisme.

Jeg tok et tilleggsfag på Sagene lærerskole  den gangen, og laget særoppgaven (som det het den gangen) om innvandrerbarna i norsk skole.  Det var ikke så mange den gangen,  det var mest et storbyfenomen, men vi hadde allerede hatt ett integreringsforsøk og ett segregeringsforsøk for disse barna og var i sterk villrede om hvor man ville med dette.

Vanskeligst var det at lærerlaget ikke ville ta opp saker som angikk fremmedarbeiderbarn.

Skolene fikk direktiver fra et eget kontor som tok seg av dette.  Direktivene inneholdt alt vi skulle vite for å organisere undervisningen for disse barna. De inneholdt også hva vi skulle si på foreldremøtene om fremmedarbeiderbarna, og hvordan vi skulle snakke om det i klassene: » De fremmede kom fordi de hadde det vondt der de kom fra. De var fattige og hadde ikke arbeid. Derfor kunne de få arbeid hos oss, som var et rikt land .Vi  hjalp dem.»  

 Selv barn blir rasistiske av denslags prat!

Jeg besøkte dette kontoret som ble kalt en grasrotbevegelse som spontant hadde tatt ansvar fordi det var behov for det!

 Denne grasrotbevegelsen hadde fått all myndighet i fremmedarbeidersakene.

Ved nærmere ettersyn fant jeg at grasrota som drev kontoret, var en mann som tidligere hadde vært  skoledirektør, Helge Sivertsens  sekretær.

Det var hele grasrota.

På grunn av dette kontoret ble fremmedarbeiderspørsmålet en «ikke sak» i alle demokratiske fora,( lærerlaget var bare en av alle fagforeningene). I alle LOs lag var det likedann. Jeg sjekket det året også statens blad over saker som var til behandling.   Hver gang det kom saker om fremmedarbeiderne sto det: «Ikke behandlet»

De første 10 årene med arbeidsinnvandrere i Norge unndro man dette fenomenet all offentlig debatt!  De spørsmålene befolkningen hadde i saken skulle normalt hatt sine demokratiske prosesser, men dette ble sabotert av egne fagforeninger. 

Det har nok ikke vært lett å styre et land som plutselig blir «mangemilliardær». Man måtte kanhende sluke noen kameler man ikke ville vedkjenne seg.

At arbeidsinnvandringen reddet landet fra økonomisk kaos(inflasjon), og derfor  var et «must», ble  vanskelig å diskutere.

LO viste sitt menneskesyn på sin første arbeidskraftimport fra Jugoslavia:  Helsesjekk og tannsjekk , amerikanske tester og krittkryss på ryggen til dem  som «holdt mål»!   Det var nok ansett som en katastrofe å la folk med slike holdninger lede diskusjonen i de mange lokallagene i landet vårt.   Innsyn i at det var våre offentlige ledere som opptrådte slik, måtte avverges.

Det er lett å forstå at politikerene valgte å kneble all debatt, men det var ikke riktig å gjøre det slik!

Slik skaper man rasisme i folket.

Slik svekker man demokratiet og tilliten til politikerene.

Dersom Hvermansen hadde fått luftet sine bekymringer, og sin private rasisme, i sitt eget fagforbund, og der fått riktig informasjon fra sine fagforeningsledere, så ville Hvermansen kjent sitt demokratiske ansvar og opptrådt ryddig og fornuftig, vel vitende om at hans stemme ville telle på valgdagen. Hvermansen er ikke rasistisk av natur! Tvert om er  han blitt rasistisk fordi han ikke har blitt tatt på alvor, og fordi han  ikke  ble vurdert som «skikket» til å få » riktig informasjon. Denne nedvurderingen av Hvermansen og hans demokratiske evner har vært en politisk feilvurdering!


Gå til kommentaren

Endelig en som ser hva som skjer!

De tunge politiske sakene, de som vil sette standarden for Norges fremtidige selvråderett, drukner i tøv.  Både Senterpartiet og Rødt har fått mange stemmer fra befolkningen fordi de ville kjempe for Norges selvråderett, og så opplever vi at de vekter "ta enkeltperson" som viktigere enn å holde medienes fokus på Acer rett før stortinget stemmer over saken! 

Gå til kommentaren

Enten er dette etnisk rensing

Publisert over 4 år siden

eller masseangrep på alt liv.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere