Toril Søland

Alder: 72
  RSS

Om Toril

Beskriv deg selv her
Jeg er blitt bedt om å skrive litt her:
Lærerskole , kr.dom gr.fag ved lærerakademiet i Bergen. Norsk, Spes.ped og halvt statsvitensk. i Oslo. Har flest år som lærer i grunnskolen, men har jobbet noen år i forsikring og noen år som ålefisker. Gift, tre døtre. Har sluttet å røyke og jobber for å bli frisk etter sykdom.

Følgere

Publisert over 3 år siden
hvor har du det fra i Guds ord at vi er troende i dag er "grekere"?

Vi er ikke grekere, men vår religiøse tradisjon bygger på GTs hebraiske språk og NTs greske språk. Vår tenkning og våre filosofiske røtter hviler i stor grad i det greske. Platons akademia og kirkens teologiske utdannelsestradisjon har preget hele mellomalderen og opp til vår tid. Vi har arvet deres kunnskaper og deres paradokser. Jeg ser på Paulus som den Gud valgte til å fullføre Guds ord, og et av aspektene ved hans brev er nettopp den vanskelige teologiske tenkningen rundt paradokset lov/nåde. Det er her Thorleif Boman gir oss et innblikk i språkenes egenart og hvordan ordets ulike innhold legger føringer for tanken. 

Og ved denne forståelsen kan enhver prøve seg selv i om han er "gresk"i sin tro eller "hebraisk "i sin tro, eller begge deler..... Vi har sikkert noen "latinere "også.... men i Kristus er det ikke "Jøde eller greker" der er vi alle ett i ham.


Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Petter Olsen – gå til den siterte teksten.
«Gud er den som virker i dere», understreker Paulus i v. 13, også når det gjelder evnen og viljen til lydighet.

Takk for godt innlegg!

Det fikk meg til å tenke på Thorleif Bomans avhandling om forskjellen på det greske og det hebraiske språk, og hva det kan bety for vår forståelse av Paulus.

Særlig dette at ordene i det greske språket uttrykker et ideinnhold, en abstraksjon , altså formidler den ord til tanke og forståelse. Det hebraiske språket uttrykker handlingen, gjerningen. 

Han belyser dette bl a med ordet "dabar", Gud sa og det ble!.... selvet ordet innebar handlingen.

I dette spennet mellom "tro og gjerning" ligger også spennet mellom "jøde og greker"..... 

Vi er heldige som har fått begge deler! Gud frelser! Og vi får gleden av å tro det, utforske for å forstå det, og gledes så man takker for at det er Guds verk, ikke vårt!!

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Jeg er heller ikke teolog, men jeg er en som leser. Jeg har merket meg at i historiens eldre/eldste tid ble fortellingen om en fyrstes komme, fødsel eller store gjerninger ofte markert med fortellingen om en drøm. Drømmen sa noe om fyrstens storhet, eller legitimerte hans rang. Dette er ikke lenger tatt med som en del av vår historieformidling for fyrstene i verdenshistorien, men vi har bevart dette i fortellingen om vår egen kongeslekt, fra Harald Hårfagre, og formidler fremdeles den vakre "Dronning Ragnhilds drøm"til alle norske skolebarn. Det er ikke stort pensum fra Snorre som videreformidles, og det morer meg og gleder meg at denne drømmen er hovedformidlingen, med både med tekst og bilde.

Vi vet fra vår gamle sagalitteretur hvor sentralt drøm og drømmetydning sto i folketroen. De var profetiske, de var varsler, de var sjebnetunge råd fra gudene.

Slik møter vi dem også i Bibelens eldste beretninger. 

Der merker jeg meg at drømmetydning var en egen profesjon med høy status, men at disse drømmetyderne faktisk ikke kunne tyde Faraos drømmer. Da Josef ble tilkalt for å tyde Faraos drøm sa Farao til ham: "Jeg har hatt en drøm, og det er ingen som kan tyde den; men jeg har hørt si om deg at så snart du hører en drøm, kan du tyde den."

Og Josef svarte Farao og sa:" Det står ikke til meg; Gud vil gi et svar som spår lykke for Farao."

Senere ( i 1.Mos.41, 32) sier han : "At drømmen kom to ganger for Farao, det vil si at saken er fast besluttet av Gud, og at Gud vil gjøre det snart."

Vi ser her at profesjonen ikke strakk til, bare Gud kunne formidle Guds hensikt og vilje. Vi er i vårt daglige liv mer henvist til hva Predikeren 3,2+6 sier:" For av meget strev og kav kommer drømmer.....og...hvor der er mange drømmer, er det også megen tomhet....frykt heller Gud!"

De personlige drømmene vi vanligvis har er vår flotte hjernes måte å bearbeide våre innrtykk på, og jeg tror at dette er en viktig og berikende del av livet vår.  Når vi ønsker å finne ut av våre personlige drømmer,  du nevner f. eks ordet "innbruddstyv", er det i første rekke hva drømmeren selv forbinder med innbruddstyven som er avgjørende for forståelsen. Hjernen bruker først og fremst egne bilder og symboler når den arbeider. Det er for å skjule, eller åpne, for egen bearbeiding, egen problemløsing og eget strev ettersom enhver tåler det. Det er en fantastisk mulighet Skaperen har gitt oss til å bli kjent med oss selv, men altså helt personlig.

Forøvrig slutter jeg meg til predikerens oppfordring "Frykt heller Gud". 

 

 

Gå til kommentaren

Her er link til kinesernes pilotprosjekt

Publisert over 3 år siden

https://www.nrk.no/urix/kina-har-begynt-a-rangere-borgere_-straffes-med-reiseforbud-og-skolenekt-1.13997936

"Det nye systemet ble varslet i 2014, og skal være innført innen 2020. Da vil det være en enorm, nasjonal database der alle kinesere er rangert etter troverdighet.

Innføringen skal skje gradvis, og nå er det innført som en obligatorisk prøveordning for flere millioner kinesere. Samtidig har flere av straffetiltakene blitt kjent, skriver Business Insider:

  • Reiseforbud på fly og tog: Ni millioner mennesker skal allerede være rammet. I tillegg skal tre millioner være bannlyst fra reiser på første klasse. Blant overtredelsene er sniking og røyking.
  • Treg nettilgang: Ifølge Foreign Policy og Wired kan myndighetene strupe båndbredden til brukere som ikke betaler regningene sine i tide, bruker for mye tid på dataspill og sosiale medier, kaster bort penger på «fjollete kjøp» eller sprer falske nyheter, spesielt om terrorangrep og sikkerhet på flyplasser.
  • Utestengelse fra skoler: Militærnektere er bannlyst fra å ta høyere utdanning, og borgere med dårlig sosial kreditt skal ikke få lov til å sende barna sine på dyre privatskoler, skriver Wired.
  • Dårligere jobbmuligheter: Rangeringen kan påvirke mulighetene til å få sjefsstillinger i statlige selskaper og banker.
  • Utestengelse fra gode hoteller: Enkelte skal ha blitt bannlyst fra reiser og hoteller, mens en god rangering kan gi raskere behandling av søknader for reiser til andre kontinenter.
  • Svarteliste: Dårlige borgere kan havne på en svarteliste som firmaer oppfordres til å sjekke før de ansetter noen.
Gå til kommentaren

Zuckerberg

Publisert over 3 år siden
Vi vet også bl.a. at Zuckerberg er venn med Clintons

Er han fremdeles gift med en kinesisk dame...?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere