Toril Søland

Alder: 72
  RSS

Om Toril

Beskriv deg selv her
Jeg er blitt bedt om å skrive litt her:
Lærerskole , kr.dom gr.fag ved lærerakademiet i Bergen. Norsk, Spes.ped og halvt statsvitensk. i Oslo. Har flest år som lærer i grunnskolen, men har jobbet noen år i forsikring og noen år som ålefisker. Gift, tre døtre. Har sluttet å røyke og jobber for å bli frisk etter sykdom.

Følgere

Så sant...men...

Publisert rundt 3 år siden
Her (v. 26) ser vi at Paulus ikke fullførte Guds ord som for ham var GT, som du skriver. Nei, han avdekker en "hemmelighet" (v. 27) som har vært SKJULT FRA EVIGE TIDER AV OG GJENNOM ALLE SLEKTER, altså var det skjult i hele GT også. Dette var NÅ  blitt åpenbart for hans hellige. 

Det Paulus fikk i oppgave var å bringe det som var skjult fra evige tider åpent frem og slik fullføre det allerede guds åpenbarte ord, loven og profetene, det vi kaller GT.


Gå til kommentaren

Ja...det er underlig

Publisert rundt 3 år siden
Henrik Syse – gå til den siterte teksten.
At partiet nå i tillegg kan komme til å kaste en regjering som i stor grad aktivt oppfyller mye av det KrF er mest opptatt av å oppnå, er noe nær et mysterium.

og det er en svikt i den realpolitiske orienteringen. Hareide har snakket om et politisk sentrum, som om det fantes, og bedt Erna velge deres lille parti i bytte med et voksent Frp. 

Her ser jeg bare smerten over at man ikke lenger klarer å forankre partiet i det polititiske landskapet. Det er sørgelig i en tid hvor verdispørsmål er viktigere enn noensinne.

Skulle ønske Hareide ikke hadde hatt det så travelt. Saken, Krfs verdier og  fremtidige politikk og mulige veivalg burde vært startet for lenge siden og tatt nødvendig tid. Nå får vi bare en kjapp opptelling av krfs politiske sympatier....og denne prosessen er kastet på dem, i all offentlig beskuelse....i hvilken hensikt? Jeg er redd denne fremgangsmåten har like dårlig realpolitisk forankring som de valg som er gjort tidligere.

Gå til kommentaren

Takk for en spennende tråd

Publisert rundt 3 år siden
Mogens Müller – gå til den siterte teksten.

I dag kan vi selvfølgelig ikke arbeide ut fra den forutsetning at jøder ikke forstår sine egne hellige skrifter. Den slags forestillinger kan ikke utlegges som noe annet enn bibelimperialisme. Vi må i stedet tale om to ulike tolkningsfellesskap – hvor de kristne har innført Kristus-troen som den i alt bestemmende tolkningsnøkkelen.

Lest på sine egne betingelser gir GTs bøker utrykk for antikk jødedom, ikke kristendom. Derfor hører opplesningen av disse ikke hjemme som et fast ledd i gudstjenesten, der de blir for en «fremmed røst» å regne. Det finnes en kristen tolkning av Det gamle testamente. Men teksten i seg selv er ikke kristen.

Jeg savner bare gleden over tekstene, og at vi kan finne så mange lag av betydninger og tolkninger selv om vi bare baserer oss på norsk oversettelse. Jeg tenker litt på lignelsen om såmannen som sådde korn i sin aker, her tolker Jesus selv lignelsen og sier blant annet at "såkornet er ordet". Jeg skal ikke prøve meg på å utlegge lignelsen, men selve bildet, at såkornet er ordet, vil jeg gjerne tenke litt på. Her er naturens store under, såkornet, frøet, naturens rause spredning av livsmulighet, bildet på ordet! Skal vi da begrense dette? Skal vi fjerne den spede begynnelse fordi "vi nå har spirt frem og ikke lenger ligner frøet "?  Ordet er vårt liv, sier GT, og mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som utgår av Guds munn. Vi er gjenfødt ved ordet, og det opprettholder vårt liv. Hvorfor skal vi fjerne fra Gudstjenesten de få skriftlesningene som skjer, når det er de (og ikke ritualene og prestens tolkninger) som gir og bevarer liv og gir vekst.  Paulus sa at han var satt til å "fullføre" Guds ord. Guds ord for ham var GT. Paulus skulle ikke fjerne det for å sette sitt i stedet, nei, han skulle fullføre det. Gjøre det helt. Skulle vi da fjerne det han fullførte? 

Gå til kommentaren

Ja....det er bare det at dommet rammet Jesus,

Publisert rundt 3 år siden

altså den dom som dømmer enhver skyldig for gud, den rammet Jesus. Det er hans nåde, at han tok dommen på seg. Og det er frelsen. Står vi i den dommen, da står vi i nåden og oppstandelsen.

Gå til kommentaren

Det er dommen som frelser

Publisert rundt 3 år siden

Vi står kontinuerlig i Guds dom, den som rammet Jesus, i den er vi og med i hans  oppstandelse.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere