Toril Søland

Alder: 72
  RSS

Om Toril

Beskriv deg selv her
Jeg er blitt bedt om å skrive litt her:
Lærerskole , kr.dom gr.fag ved lærerakademiet i Bergen. Norsk, Spes.ped og halvt statsvitensk. i Oslo. Har flest år som lærer i grunnskolen, men har jobbet noen år i forsikring og noen år som ålefisker. Gift, tre døtre. Har sluttet å røyke og jobber for å bli frisk etter sykdom.

Følgere

Svar til Marit.

Publisert nesten 11 år siden

Ja... som sagt, jeg er ikke politiker og har ingen agenda utover dette å være en sint privatperson. Det er vel  tillatt?

Så får du ordne med politikerne, som vet hvordan det gjøres. Og der ønsker jeg deg lykke til.

Gå til kommentaren

Svar til Espen, Anders og Marit

Publisert nesten 11 år siden

Takk for gode og hyggelige kommentarer.

Jeg tror av og til at ansvaret bør settes der det er.

Det er Jens som har øverste politiske ansvar her i landet, nå og gjennom mange og store avgjørelser  og EUreformer i mange år.  Han har såvisst ingen "uskyldig nese"...

Og ifølge den Islandske tradisjonen skulle man nettopp gå etter "nesene" når man klaget på sakene.

Ellers må jeg si at jeg liker Lilletuns moral veldig godt, og har tro på at han ville hatt mange politiske innvendinger mot Jens' politikk, om han enn ville anvendt en mer politisk klok og  korrekt fremgangsmåte enn min.

Jeg er ikke politiker, har ingen ambisjoner,er ikke knyttet til noe parti eller noen gruppe, men jeg føler av og til sterkt som privatperson, som mor, som lærer, som norsk. Så da blir min reaksjon  personlig, med min måte å si min mening på.

Gå til kommentaren

Svar til Kjellrun

Publisert over 11 år siden

Takk for hyggelig kommentar!

Beklager at jeg ikke har svart før, men jeg har hatt endel pc-trøbbel og vært på ferie.

Ja, jeg har brukt sølv med hell mot fotvorter. Den ble påført etter å ha bløtet vorten og skrapt litt i overflaten av den. Dette ble gjentatt noen ganger, noen dager utover.

Min mann brukte det på et leggsår som ikke ville gro, og det fungerte bra. Det grodde da etterhvert.

Jeg har to former for dette sølvet. Det ene er en krukke sølvnitrat bestilt på apoteket, dyrt, men drøyt, for man  løser noen korn av sølvnitratet  i vann.

Så er det en stift , lapis heter den, den består av halvparten sølvnitrat og halvparten kaliumnitrat. Her slipper man å blande selv, den er klar til bruk, men den har jeg akkurat kommet over, så jeg har ikke like lang erfaring med denne.

Gå til kommentaren

Hvem diskriminerer

Publisert over 11 år siden

Hei, Eivind Bade.

Takk for svar og en god link.

Jeg ga min erfaring av hvordan den tidligste innvandringen ble håndtert , arbeidsinnvandringen, ikke assylsøkerne. Den gangen manglet debatten i fagforbundene, lærerlaget drøftet ikke med sine medlemmer hvordan vi skulle håndtere dette i skolen, f.eks.  Arbeidsinnvandringen var kun drøftet av hvermansen i drosjekøen, i baren, i selskapslivet, men Hvermansen fikk ikke drøfte dette (lufte problemer ol) i eget fagforbund, der man normalt skulle drøfte dette.

Slik ble Hvermannsens røst ikke hørt i hans fagforeninger, men bare på "gata", og der fisket Frp mange Hvermannser nettopp fordi Hvermannsen måtte tumle med sine tanker "alene".

Den demokratiske prosess har vi ikke lenger slik den dengang var. Nå er prinsippet ledelse og retten til å bli hørt, ikke reell innflytelse, men dengangen savnet vi å bruke det politiske verktøyet vi faktisk hadde.

Vi mente at når man bare serverte løsningene uten faglig debatt for utførelse og konsekvenser i det arbeidet som skulle gjøres, skapte man en unødig frustrasjon og mange sinte Hvermannser.

Vi mente dengangen at dette demokratiske underskuddet ville føre til/og øke rasisme i befolkningen, og at det å innskrenke de demokratiske prosessene var å diskriminere Hvermannsen og å undervurdere hans evne til å føre en konstruktiv debatt.

Nå er vi så vant til ledelsesprinsippet at vi ikke lenger vet hva demokratiet var. Vi er fornøyd med å "klage til drosjesjåføren ", blogge meningen vår og dermed ligge åpen for partienes stemmefisking.

Gå til kommentaren

Jeg er for blandingsøkonomi

Publisert over 11 år siden

Jeg er  for den blandingsøkonomien vi har utviklet her hjemme i Norge. 

Jeg er skeptisk til EUs  form for kapitalisme.

Det er trist når fri flyt av arbeidskraft, varer ,kapital og tjenester tvinger oss til å tilpasse vår gode økonomiske politikk til EUs gjennomgripende, detaljregulerte økonomi.

I tillegg liker jeg  de økonomiske tankene til Dybwad Brochmann. Han viser hvordan man kan styre "kapitalen" .

Da jeg skrev diktet "En kapitalists trosbekjennelser" tok jeg utgangspunkt i den som tror på kapitalismen som en overordnet maktfaktor, og som tror at denne kapitalismen vil gjøre deg rik, som om det vil være en naturlig følge av å "betjene" kapitalen helt og fullt.

Jeg er ikke "rød eller blå", men likte den ballanserte blandingsøkonomien vi hadde her i landet før medlemsskapet i EØS.  Ved dette medlemsskapet ble vi forpliktet til å legge tilrette for EUs kapitalisme.

Denne kapitalismen har sitt overordnede, uttalte mål:

Å legge medlemslandenes økonomi tilrette for  de store multinasjonale selskapene.

Dette har blitt trofast administrert av våre politikere enten de er "blå, eller røde".  De kan nok begrunne sine politiske valg noe ulikt, men de må begge parter tilrettelegge for EUs målsetninger på de aller fleste områder i samfunnslivet.

For å si det kort: Jeg diktet om den "blindt " troende kapitalisten, for å tydeliggjøre "troen", ved å sette det på spissen.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere