Toril Søland

Alder: 72
  RSS

Om Toril

Beskriv deg selv her
Jeg er blitt bedt om å skrive litt her:
Lærerskole , kr.dom gr.fag ved lærerakademiet i Bergen. Norsk, Spes.ped og halvt statsvitensk. i Oslo. Har flest år som lærer i grunnskolen, men har jobbet noen år i forsikring og noen år som ålefisker. Gift, tre døtre. Har sluttet å røyke og jobber for å bli frisk etter sykdom.

Følgere

To veier.....

Publisert rundt 3 år siden
Poenget mitt med å vise til dette er det bibelsynet som mener vi skal helliggjøre oss selv ("uten helliggjørelse skal ingen se Gud" tror jeg i farta det står), som jeg forstår som messiansk jødedøm. 

I GT kan vi følge troen og løftets vei, gjennom Abraham. Det var før loven kom.

Da loven kom, og Israel forpliktet seg på den, skulle også den kunne føre til fullkommenhet, slik det sies om Noah, Daniel og Job. De kunne ved sin rettferdighet frelse seg selv, heter det. For de andre ville det ført til dom om ikke ofringene (som er Kristusbilder) sonet det.

Jesus tar lovens fullkommenhetskrav og skjerper det i Bergpreknen, og så oppfyller han det. Paulus utdyper hva det betyr for oss alle: De( i GT) levde i tro på det som skulle komme, vi lever i tro på det som skjedde, og det som skal komme. 

For oss gjelder det at vi skal helliggjøre oss fordi vi i Kristus er helliggjort.  Det er grunnvollen vi bygger på.....og den står i dommen, dommen over Guds hus vil åpenbare om vi har bygget videre på grunnvollen, eller om vi har bygget med egen rettferdighet. 

Gå til kommentaren

Takk for fin samtale.

Publisert rundt 3 år siden

Har lyst til å minne om "det litt upopulære" skriftstedet Ef.522-33 der Paulus formaner hustruen til å underordne seg sin mann, og ektemannen til å elske sin hustru sitat 23v:.."for mannen er hustruens hoved, likesom Kristus er menighetens hoved, han som er sitt legemes frelser...28v.." så er mennene skyldigeå elske sine hustruer som sine egne legemer...." 32v..."denne hemmelighet er stor; men jeg tenker herved på Kristus og på menigheten."

Her er brukes bildet om menigheten som Kristi legeme, for å utdype kjærligheten mellom ektemann og hustru, for også i dette bildet "mann og hustru" er Kristus og menigheten. 

Til ettertanke vil jeg også nevne 1 Kor 12...hvor det skrives om de åndelige gaver som er ulike, men ånden er den samme. Her sammenlignes igjen menigheten med Kristi legeme, hvor hvert lem har ulik funksjon. der heter det i v13: .."for vi er jo alle døpt med en  Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, ......"

Fil 3.3 .."for vi er de omskårne, vi som tjener Gud i hans Ånd og roser oss i Kristus Jesus....   

og Ef. 1.5->..."idet han i kjærlighet forutbestemte oss til å få barnekår hos seg ned Jesus Kristus.......idet han kunngjorde oss... om en husholdning i tidenes fylde: at han atter vilde samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden; han i hvem vi også har fått arvelodd.....han som er pantet på vår arv til  eiendomsfolkets forløsning.....

Av disse ord kan vi se at jordiske forhold som barn, arvinger, hans legeme, og hustru er bilder som benyttes for at vi skal se at alle løfter har sin oppfyllelse i ham. GTs løfter har sin oppfyllelse i ham......han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning.

Gå til kommentaren
Spennende å se om de våger seg på denne - her går grensen for politisk "mismanagement" sekundert av aktivistorganisasjoner..

Jeg har tenkt at ting tar tid, men med denne plattformen kan ting skje fort.  Her er regjeringens presentasjon, en artikkel på regjeringens utenriksside:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/fn/plattform_migrasjon/id2617886/

Selve plattformens tekst har jeg ikke funnet,  men vi kan jo håpe på en redelig presse og debatter om konsekvenser av dette. Gå til kommentaren

Desverre.

Publisert rundt 3 år siden
Ja, sjølv NRK-Dagsrevyen byrjar å likne tabloide TV2, som i tillegg til politisk kommers har spesialisert seg på drap og ulykker.

Jeg hørte på høringen de(NRK) hadde pga klager over dårlig dekning av ACER. Det var et trist skue! De fleste mente virkelig at det var viktigere å dekke "Me too/Giske" Der var tilogmed en der som på sleivet måte sa et han ikke visste hva ACER dreide seg om.(underforstått: hvem bryr seg)

 

Gå til kommentaren

Enig

Publisert rundt 3 år siden
Uten de alternative mediene hadde vi antagelig ikke blitt litt  kjent med denne saken.

Har funnet det omtalt på regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/fn/plattform_migrasjon/id2617886/

Det er artikkel om FNs migrasjonsplattform, men ikke selve plattformen. Men den sier noe om hvordan vår regjering ser på dette.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere