Toril Søland

Alder: 72
  RSS

Om Toril

Beskriv deg selv her
Jeg er blitt bedt om å skrive litt her:
Lærerskole , kr.dom gr.fag ved lærerakademiet i Bergen. Norsk, Spes.ped og halvt statsvitensk. i Oslo. Har flest år som lærer i grunnskolen, men har jobbet noen år i forsikring og noen år som ålefisker. Gift, tre døtre. Har sluttet å røyke og jobber for å bli frisk etter sykdom.

Følgere

"He is the Hearing, the Knowing...."

Publisert over 5 år siden

 Takk for et flott innlegg!  Du siterer bl a

- Surah 6:115 «And the word of your Lord has been fulfilled in truth and in justice. None can alter His words, and He is the Hearing, the Knowing.»

Dette ordet knytter forbindelsen direkte til Ismael og til Abrams Gud: 1.mos 16.11 Gud sa (til Hagar, Ismaels mor) Se, du er fruktsommelig og skal føde en sønn, og du skal kalle ham Ismael(navnet betyr Gud hører), for Herren har hørt din nød."

Det er første gangen Hagar rømmer ut i ørkenen. Andre gangen er Gud den som ser. Jeg vektlegger dette, fordi det er att av kjennetegnene ved Paulus omvendelse. Det ligger sterke løfter om Ismaels ætt i urhistorien.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
både i Afrika og i vestlige land er lei det de anser som den kosmopolitiske liberale elitens formynderskap og definisjonsmakt. Kanskje kan fattigdom for mange være lettere å svelge enn følelsen av urettferdighet og nedlatenhet. Og dermed følger kanskje ikke de dypeste skillene sosial og økonomisk klasse, men virkelighetsforståelse, verdier og tro.

Takk for et svært godt innlegg!

Det siterte her vil jeg gjerne fremheve. Det sier kort og presist hva som er situasjonen.

Jeg husker godt Nyerere. Han talte stadig til oss om råvareprisene: Om de kunne få bare noen ører mer pr enhet råvare de solgte til vesten, ville Tanzania ikke ha behov for bistandsmidler, men klare seg selv.

Da Romatraktaten ble trykt på norsk, før EFavstemningen i 1972, forkynte den at vestens handelspolitikk overfor Uland skulle stå fast til evig tid.

Slike verdiladde eksempler er det mange varianter av, og slike verdier stikker dypt i folkesjelen.

Slik er det også med kristentroen. De verdiene jeg lærte på skolen som barn, å elske Gud og fedrelandet, regnes nå som skadelig for utviklingen av det globale samfunnet.

Jeg ser Mette nevner Jesu gjenkomst. Ja, alle religionene venter en frelser nå, fordi den nye "eonen/tiden" er kommet.

Både naturreligionene, astrologien, Bibelen, Koranen og Mahabarata skildrer /Guds rike/Fredsrikets komme i den kommende tid, Vannmannens tid i den store sidssyklusen
Man har noe ulikt syn på hvordan dette riket kommer og hvem som er den rette herskeren der.

Å være den som har makten, å være den som skaper "Utopia", ble viktig også politisk. Kanskje et forsøk på å bringe visjonene ut av den religiøse konteksten? Eller, som Mahabarate spør om: Hvem er den rette arvingen?

I hvertfall har streben etter verdensherredømme ikke bare preget den sterke mann.

Våre to ytterliggående politiske strømninger, nazismen og kommunismen, deretter EF, hvor arbeiderne samarbeidet med kapitalen om et felles marked, og tilsist det globale prosjektet.

Og slik er vi midt i en fortelling som fremkommer selv hos en "nøktern" mann som Pandit Nehru. Han skriver verdenshistorien for sin datter, og tidlig i fortellingen avslutter han et av kapitlene med utsagnet: Men i den kommende tid er det Asia som skal være den herskende, det er noe alle vet.

Gå til kommentaren

Takk for klar tale.

Publisert over 5 år siden

Den deler jeg på FB.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden

Vi bør se nøye etter hva det er som skaper dårlige forhold i et samfunn...og passe på så vi ikke kopierer det.

Vet vi om vi selv deltar i en del av en interessekonflikt?

Er det noe en rik elite er redd for, så er det de mange fattige som krever sitt.... vi er blant verdens rike....og de rike eier mediene som tolker og formidler verdens hendelser for oss!

I hele den vestlige verden øker fattigdommen og den rike eliten blir færre, rikere og reddere! Ikke rart de vil ha all makt i en "global" ordning. .....og demoniserer alt som truer globaliseringen.

Men dette, å demonisere en farlig motstander", er jo ikke noe nytt.

Nå er det snart 500års jubileum for Martin Luther, han var en modig talsmann for individets rett til å tro annerledes enn maktapparatet, og han forsvarte dette med eget liv som innsats, men da hele den fattige og sterkt utnyttede bondestanden reiste seg etter ham og krevde sitt, ble han redd og ba makteliten meie dem ned. 

 

Gå til kommentaren

Og Abrams Gud velsignet Ismael

Publisert over 5 år siden
Abraham stammer fra Tarahs slekt, hennes fedreland var Ur i Kaldea.

Takk for at du bringer inn urhistorien!

1.mos 16 om da Hagar rømte fra Sara:..."Herrens engel fant henne ved vannkilden......og Herrens engel sa til henne: Jeg vil gjøre din ætt så tallrik at den ikke skal kunne telles for mengde... du skal føde en sønn og du skal kalle ham Ismael; for Herren har hørt din nød.....og hun ga Herren som talte med henne navnet "Du er Gud den som ser" ......

Fra kap 18:  Og Abraham sa til Gud: Måtte bare Ismael få leve for ditt åsyn..... og Gud sa:......." Ismael - også om ham har jeg hørt din bønn: Se jeg vil velsigne ham og gjøre ham fruktbar og gi ham en såre tallrik ætt; 12 høvdinger skal han bli far til, og jeg vil gjøre ham til et stort folk. Men min pakt vil jeg opprette med Isak....

Om Islam, Kr.dom og jødedom idag tolker Gud på ulikt vis, så er det likevel av verdi å tenke over urhistorien vi har felles. Her er det ingen tvil om at Gud Herren er Gud for Ismael og hans etterkommere, men at han har en annen velsignelse enn den Gud gir Isak. 

Her er altså Gud den samme, men Guds vei med Isaks og Ismaels ætt er forskjellig.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere