Retningslinjer

Velkommen til Vårt Lands debattsider. Her kan du sende inn ditt innlegg. Direkte kommentering av innleggene er avviklet. Du har likevel muligheten til å svare på innlegg, men det må gjøres som et selvstendig debattinnlegg som vil bli vurdert av redaksjonen i forkant av publisering. Det kan ta opptil 12 timer arbeidstimer før innlegget blir publisert, gitt at det er i samsvar med retningslinjene for forumet.

 1. Innlegget må være et debattinnlegg, en kronikk eller et essay, og kan normalt ikke overskride 6000 tegn inkl. mellomrom.
 2. Innlegget må være argumenterende og påstander må belegges.
 3. Innlegget må være på norsk.
 4. Innlegget må ikke fordreie eller karikere andres synspunkter.
 5. Innlegget må være saklig og ikke spekulere i bakenforliggende motiver.
 6. Innlegget må rettes mot en identifiserbar og gjenkjennelig posisjon.
 7. Innlegget må ikke generalisere enkeltpersoner ut fra gruppetilhørighet.
 8. Innlegget må ikke være utleverende.
 9. Innlegget må etterleve Åndsverkslovens krav til opphavsrettigheter.
 10. Innlegget må ikke inneholde noe som kan medføre straffeansvar, er ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller på annen måte er i strid med norsk lov.
 11. Innlegget må ikke inneholde reklame.
 12. Dersom innlegget inneholder beskyldninger mot juridiske personer som utløser retten til samtidig imøtegåelse i henhold til Vær Varsom-plakatens 4.14, vil innlegget ikke bli publisert før redaksjonen har innhentet dette.

Verdidebatt.no er også et arkiv over offentlig debatt i Vårt Lands nettforum. Profiler slettes derfor i utgangspunktet ikke, og tekster blir stående i forumet etter at de er publisert og redigeringstiden er over. Tekster kan bare slettes dersom det er særdeles gode grunner for det:
Artikkelen kan slettes helt eller delvis når den i sitt vesen er feilaktig på en måte Vårt Land har ansvar for eller på andre måter er brudd på retningslinjene for verdidebatt.no.
Artikkelen kan slettes helt eller delvis dersom den er basert på opplysninger om private forhold uten offentlig interesse og som kan være til sterk belastning for den som er omtalt.
En artikkel kan endres hvis det oppdages feil eller har skjedd en vesentlig faktisk utvikling i en sak, og denne utviklingen ikke er beskrevet i andre artikler.
I tilfeller hvor noen for eksempel har skiftet mening eller argumentasjon, slettes artikkelen ikke, men det kan legges ut en kommentar med lenker og merknader som gjør rede for meningsutviklingen, synlig også for dem som leser det opprinnelige innlegg.
Bilder av eller utsagn fra mindreårige kan slettes.
Ved spørsmål om endring: Ta kontakt med redaksjonen på debatt@vl.no. Endringer som gjøres i tekst i ettertid, må opplyses om i artikkelen.

Åndsverkslovens bestemmelser om opphavsrettigheter blir respektert av avisen Vårt Land. Hver skribent eier sitt eget åndsverk – i den forstand at ingen kan videreselge disse tekstene uten forfatterens tillatelse, heller ikke Vårt Land.

Vårt Land forbeholder seg muligheten, som alle andre medier, til å sitere tekstbidrag eller hele innlegg publisert i dette forumet på papiravisens debattsider. Du har ikke krav på økonomisk godtgjørelse for dette, men du har krav på tydelig kreditering. Vårt Land kan, for å tilpasse teksten til formatet det publiseres i, redigere teksten og trekke ut enkeltdeler av samme. Det skal da gis mulighet via en opplyst profil-adresse til å lese opprinnelig innlegg.

All deltagelse krever registrering av en profil og innlogging. Profilen skal inneholde fullt navn. Profilbilde er ønskelig, og må være et portrett av profilinnehaveren. En profil bør også inneholde mer informasjon enn fullt navn for at forveksling av debattanter skal unngås.

Egenerklæring
Jeg gir mitt samtykke til at jeg identifiseres med fullt navn som deltaker på verdidebatt.no. Jeg vil ikke skrive noe jeg ikke kan stå for med fullt navn. Jeg er klar over at mitt navn uten varsel kan endres til fullt navn eller at min profil blir blokkert dersom jeg bryter med kravet om fullt navn.  
Jeg plikter å oppgi – og oppdatere – et mobiltelefonnummer og en epostadresse som gir redaksjonen adgang til å få kontakt.
Jeg tar personlig ansvar for det jeg skriver. Vårt Land har det redaksjonelle ansvaret for verdidebatt.no i samsvar med Redaktørplakaten.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere