Trond Hans Farner Kverno

Alder: 76
  RSS

Om Trond Hans Farner

Komponist. Professor em.

Følgere

Tekster for 8. mai?

Publisert over 3 år siden

Noen på et facebook-forum spurte om tekster på 8. mai. Ut fra hele dagssituasjonen sprakk jeg, og postet følgende. (Lang og provoserende):


(Joh. 18, 36 ff.): Jesus svarte: «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, hadde mine menn kjempet for meg, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men mitt rike er ikke herfra.» 37 «Så er du da konge?» sa Pilatus. «Du sier det,» sa Jesus. «Jeg er konge. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» 38 «Hva er sannhet?» sa Pilatus.
---
Jeg ønsker med dette å sette et spørsmålstegn ved forestillingen om at Gud vant andre verdenskrig forat vi skulle få det bra, mens alle de andre var det ikke så farlig med. Ta en Anders Hovden-strofe og sett den inn i en annen kontekst: "Herre vår Gud, vårt Serbias Gud". Eller "Herre vår Gud, vårt Libanons Gud." Kommentarer til 8. mai? En slags kristen"sionisme" på våre egne vegne? Kan palestinere, kristne syrere mm. synge "har den Herre stille lempet/ så vi vant vår rett"?
Jens Bjørneboe kalte det 20. århundre for "bestialitetens århundre".
Dersom Gud virkelig sparte Norge, må det har vært med henblikk på noe annet enn at vi skal snu ham ryggen i slapp, giddaløs , likegyldig laïcité. Kyrie eleison. Gospodij pomiluj. Der vormorghia. Herre miskunne deg.

Gå til innlegget

Carmina Burana - i Trefoldighetskirken, Oslo?

Publisert nesten 5 år siden

Carl Orffs sceniske verk fra 1930-tallet er planlagt oppført i Trefoldighetskirken.

 Dette verket har absolutt ikke noe i noen kirke å gjøre, og jeg utfordrer: Hvem har gitt tillatelse til dette? Eller er det så at Trefoldighetskirken skal det noen kaller "avvigsles"? Hva blir da det neste? Litteraturkvelder der med lesning av Agnar Mykles hovedverk "Sangen om den røde rubin"?.
En prøvesten på hva som kan oppføres i en kirke kan godt være: Det som ikke motsier det sentrale alterbildet i vedkommende kirke. Tidemanns åndelige altertavler i Trefoldighetskirken, Oslo, eller for den del Bragernes kirke, Drammen - vil skape en uomgjengelig referanse og kulisse rundt og bak det som synges og spilles. Her brekker Carmina Burana sammen fra første øyeblikk. Man synger rett og slett ikke hymner til Skjebnegudinnen foran et hellig ikon. For det er det Tidemanns alterbilder er - så nær det russerne kaller "akademistilen" som man kan komme.

Gå til innlegget

Åpen og inkluderende

Publisert rundt 5 år siden

- med rom for to syn....

Det er formelig så man kan gråte. Og det er det også noen som gjør. Men i etpar saker var det frontet med begreper som "åpen folkekirke", og "én kirke, to syn". Disse begrepene skulle være garantien for at man fortsatt skulle være snille mot hverandre om man enn var uenige. Men de er ikke verd den servietten det ble skrevet ned på (- manus til festtalen -) når pressen naturlig nok kaster seg over slike saker. Det er formelig så man kan gråte. Noen og enhver. Dersom nemlig kvinner i prestetjeneste hadde vært innført i Den romersk-katolske kirke (hvilket ifølge en pater-venn skjer den dagen hønene får tenner) - ville det ikke vært rom for noen opposisjon mot et slikt lærevedtak. Jeg betrakter forholdene innen Den norske kirke fra utsiden. Men jeg ser at dersom "to syn" alltid skal være dømt til at det ene av dem er fritt vilt for journalister og synsere og nettroll, er det "åpen og inkluderende" som har tapt. Med glans. Da er det bare et skriblenotat på en en serviett under en festmiddag (eller to). For ordens skyld - dette gjelder oppfordringen til Samemisjonen om å melde seg ut av Den norske kirke. Jeg legger ikke ut link, fordi det er umulig uten at et stort portrett av en lovlig tilsatt prest kommer i fokus.
Gå heller på NRK, på iFinnmark eller Dagbladet og se selv. Dette handler ikke om lovlig tilsatt prest. Det handler om en kirke som snubler i sine egne ben.

Gå til innlegget

Jeg leser til min forskrekkelse at bystyret i Drammen skal kutte bidraget til kirken i Drammen radikalt - for å få "friske midler" til kulturen.


Av Trond H. F. Kverno, kirkemusikkprofessor em.


  Dette vil i så fall bli å ta livet av et allerede velfungerende kulturarbeid for å opparbeide noe helt annerledes. Bildet her er fra en helt enestående anledning i Bragernes kirke for en stund siden: Bachs store H-mollmesse oppført under gudstjeneste - med profesjonelle musikere og solister, og med kirkens egne korkrefter. Bachs H-mollmesse har jeg opplevd gjiort i liturgien to ganger i mitt liv. Én gang i Salzburg domkirke, og neste gang i Bragernes kirke ca. 40 år senere.
Kormiljøene i Bragernes er et gedigent kulturarbeid som genererer det som må være drømmen for enhver norsk kommune: samarbeid mellom profesjonelle og frivillige - om prosjekter drevet av ildsjeler som brenner for sin sak og sitt arbeid. Ved å kutte bidraget til kirken vil kommunestyret komme til å legge et slikt arbeid brakk, og dessuten kan man ikke regne med at noe slikt lar seg bygge opp igjen uten videre. Erfaringen tilsier at det tar 14 dager å ødelegge noe som det tar mer enn 15 år å bygge opp. Flukt av profesjonelle musikere som hittil har vært i kirkens brød - vekk fra Drammen og fra raseringen av deres arbeidsplass - er bare en side. Her snakker vi om et kirkelig trosopplæringsprosjekt der barn og unge finner en plass i kirkens blomstrende barne- og ungdomskorvirksomhet - istedet for å havne på torget i kjedsomhet. Barn, ungdom og voksne utfører en gedigen frivillig kortjeneste de aller fleste søn- og helligdager - og beriker gudstjenestelivet på en måte som gjør at folk strømmer til - også fra andre deler av landet for å se, høre, lære og bli inspirert.
Kirken har nettopp igangsatt en stor revisjon av salme- og gudstjenestebøker. Må korene nedlegges pga. "kulturelle omplasseringer", har kirken mistet hele det verktøyet den har for å kunne gjennomføre revisjonene. Ved siden av dette er kordriften den mest velfungerende trosopplæring kirken har - for såvel barn som voksne - i en tid da trosopplæring er blitt tabu i skolestuen.
Høyre har vært et verdikonservativt parti. Gjennomfører man denne snuoperasjonen, vil mange kunne si at den verdikonservative arven er kastet ut - til fordel for usikker populisme. Men dette burde være en tankevekker for politikere fra flere partier - som ønsker en åpen og inkluderende folkekirke. For den åpneste kirken som tenkes kan - er ruinen. Der det ikke er noe tak til beskyttelse. Og hvor det ikke går an å være inne, fordi det ikke går an å arbeide.
Det er mitt inderlige håp at byens politikere snur i dette spørsmål.

Gå til innlegget

"Høytstående diakon"....????

Publisert rundt 8 år siden

http://www.vl.no/troogkirke/fader-paolo-er-i-live_3/

I denne artikkelen dukker det opp en "høytstående diakon". Og jeg tenker først - ettersom det dreier seg om opplysninger om en savnet katolsk prest - at det må være en diakon som står på en taburett. Men nei. Lenger ned leser jeg om "erkediakon Emanuel Youkhana i Den assyriske kirken i øst."
Og finner det nødvendig å bedre avisens kunnskaper om Østens kirke en smule. Himmelretningen er faktisk en delo av kirkens offisielle navn - Church of the East.  Av og til finner vi at man bruker tilleggsbetegnelsen Assyrian - for å markere en gammel etnisk tilhørighet. Eller man bruker tilleggsbetegnelsen Nestorian - for å markere dens dogmatiske standpunkt. Østens Assyriske Kirke hadde vært en adekvat norsk oversettelse.

Og så til den høytstående diakonen. En erkediakon er i mange kirker - bysantinske og orientalske - en overordnet diakon som assisterer biskopen med administrasjonen av stiftet. I Østens Kirke - som også i den anglikanske kirke - er erkediakon en særskilt prestetjeneste for en.som assisterer biskopen. Østens kirke har forøvrig et ni-delt embete, der erkediakon er den øverste tjenesten innen presteembetet. 
Dette som en liten hjelp til research om en kirke som har vært en av de forfulgte - både av tyrkerne i 1915 - og både før og senere av andre omkringboende.

Værsågod. Her er lett tilgjengelig info om en av de gamle kirkesamfunnene som nå er i knipe under borgerkrigen i Syria:
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_the_East
 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere