Tor Bruheim

Alder:
  RSS

Om Tor

Følgere

Når kristne uten psykologutdanning opptrer som psykologer

Kristne som tillater seg å være en annens psykolog uten nødvendig utdanning har hatt sin renessansetid. Dette skjer gjerne fordekt bak såkalte gaver de mener å ha til å hjelpe kristne som sliter. Resultatet er i noen tilfeller at skadene blir uopprettelige. Kanskje vi burde få kvakksalverloven tilbake igjen for å få et minimum av beskyttelse, eller finnes det andre løsninger?

Kunnskapsord
Kunnskapsord er en overnaturlig kunnskap som gis ved Den Hellige Ånd ment for hjelp til å avdekke hva som er galt med noen. Problemet er at noen kristne sier de har fått et kunnskapsord, mens de i virkeligheten ikke har fått det. De sier dette fordi de ønsker oppmerksomhet og anerkjennelse. I kjølvannet av en slik situasjon er det at stor skade kan påføres mennesker. De ekte gavene skader ikke, men hjelper, men de falske gavene i noen tilfeller kan ødelegge mennesker.

Jeg har erfart at mange kristne (meg selv inkludert dessverre) ønsker å hjelpe dem i deres psyke, og intensjonen er god. Dessverre mangler ofte både gavene og en adekvat utdanning innenfor psykologifaget. En del prøver seg i psykologifaget med dårlige resultater. Har du ikke gaver gitt av Gud til å hjelpe, samt manglende psykologiutdanning burde du som gjør dette tenke på skadene du påfører andre (Peker like mange fingrer på meg selv også her).

Hvorfor har det blitt slik?
Hvorfor oppsøker ikke kristne en psykolog eller psykiater (via lege) med en gang? Istedenfor går går noen til såkalt sjelesorg  i en menighet med ukyndige uten gaver av Gud eller innehar psykolog utdanning. Kanskje gjøres det i håp om at vedkommende i menigheten virkelig hører fra Gud. Kanskje akkurat i dag drar jeg vinnerloddet når pastoren skal be for syke. Jeg kan faktisk forstå hvorfor det er blitt slik. Hva skal du si til en ufrelst psykolog hvis ditt problem er bibelsk relatert, og du er kommet i dyp syndenød, og er livende redd for fortapelsen eller helvete som noen også kaller det? Den ufrelste psykologen stakkars får et sant strev med å forholde seg til noe han/henne ikke tror på.

Hva er løsningen?
Hvis løsningen ikke er bibelsk relatert, så bruk psykiatrien. Er løsningen bibelsk relatert, så begynn selv å lese bibelen grundig. Å la noen be for deg er en bra ting, men vær på vakt at de kan dette med bønn i Jesu navn. Hvis noen gir deg et kunnskapsord, så skal du bruke følgende test: Jesus sier du skal kjenne de på frukten. Har andre mennesker fått hjelp fra vedkommende du oppsøker i menigheten? Har vedkommende tidligere gitt nøyaktige kunnskapsord til andre? Hvis nei, hvorfor skal du være vedrommenes prøvekanin?

Hva er en god sjelesørger og forbeder i menigheten?
Hvis vedkommende lytter til deg, og tar notater er dette bra. Vedkommende må også be for deg, og i minst mulig grad prøve å være en din rådgiver. Ordet og Den Hellige Ånd er dine rådgivere i den rekkefølgen. Bønn bør være slik at ditt problem dekkes av løfter i skriften.

Det er ingen skam å bruke medisiner
For mange tusen år siden da gammeltestamentet ble til, så fantes ikke moderne medisiner mot psykiske lidelser. Det de brukte var alkohol. Heldigvis trenger vi ikke å ty det slikt i dag, men hør hva skriften sa til lidende mennesker for mange tusen år siden:
Ordsp 31,6 Gi sterk drikk til den som holder på å gå under, og vin til dem som er bitre i sjelen.

Poenget er at å bruke medisiner er ikke galt. Bedre det, enn å gå til grunne. I dag finnes medisiner som virkelig er til hjelp mot uro og angst. Det har jeg selv erfart. Når du begynner å kjenne deg bedre, så blir det lettere for deg å lese din bibel, og få hodet over vannet.

Sluttord, og bibelens klare advarsel
Hør hva Guds ord sier:
1 Tim 4,1 Ånden sier uttrykkelig at i de siste* tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger.
Hvorfor kan dette skje med troende? Jo fordi de forlater ordet, og blir slike som lytter seg inn i åndeverden der disse forførende åndene finnes. Det er aldri stille i åndeverdenen. Hvis du utslokker ditt eget åndsliv med å ikke lese din bibel, så er det ikke Den Hellige Ånd du hører, men forførende ånder du hører. Slik blir du psykisk syk som en kristen og forført og lurt.

Sett ordet før Den Hellige Ånd. Derfor sier Jesus:
Joh 6,63 Det er Ånden som gir liv. Kjødet gagner ingenting. De Ord som Jeg taler til dere, er ånd, og de er liv.

Den Hellige Ånd skal minne oss om ordet. Da må vi også ha ordet i oss:
Joh 14,26 Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere.

Joh 15,7 Hvis dere blir i Meg og Mine ord blir i dere, kan dere* be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere.

Gå til innlegget

Så har altså vi kommet dit av vi har fått flere såkalte sikre kirker/menigheter for skeive. Vel og hva så? Hva slags forkynnelse og teologi vil finnes i disse kirkene/menighetene? Skal bibelen nå skrives om slik at den tilpasses like-kjønnet samliv? Noen forslag?

Jeg og mange andre ønsker å vite hvordan såkalte sikre menigheter for skeive skal drives teologisk. Da snakker jeg om teologi for like-kjønnet samliv/seksualliv i menigheten. Får vi nå A og B menigheter i Norge? Etterlyser noen som har dyp innsikt i dette. Er det noen bibelkyndige som vet noe om dette?

Selve saken:
Det er jo ikke til å stikke under en stol at bibelen ikke er særlig vennligsinnet til like-kjønnet praktiserende samliv. Du trenger jo bare å lese i bibelen litt for å se dette. Det kan da umulig være særlig hyggelig for de skeive selv å vite om disse skriftstedene. Hva sier pastoren selv når en skeiv ønsker å diskutere disse skriftstedene? Betyr det at følgende skriftsteder nå må skrives om?

Mark 10,6-8 Men fra skapelsens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne.* 7 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin hustru, 8 og de to skal være ett kjød.* Derfor er de ikke lenger to, men ett kjød.

Rom 1,26 På grunn av dette overgav Gud dem til vanærende* lidenskaper. For til og med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv** med et som er i strid med naturen.


Rom 1,27 Det samme gjorde også mennene. De forlot det naturlige samliv* med kvinnen, og de ble opptent i sin lyst** etter hverandre, så menn drev skammelig utukt med menn. Og den velfortjente straffelønn for sin villfarelse fikk de på seg selv.

1 Kor 6,9 Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn* som lar seg bruke til unaturlig utukt med menn, eller menn som driver utukt med menn,

1 Tim 1,10 for horkarer, for menn som har seksuell omgang med menn,* for folk som driver med menneskehandel, for løgnere, for slike som sverger falskt, og hva ellers som er imot den sunne lære.

HJELP OSS Å FORSTÅ ISTEDENFOR Å KRITISERE OSS SOM SPØR
Jeg forsøker ikke å være ufin, men savner noen fornuftige svar om den bibelske teologien rundt like-kjønnede ekteskap. Kan noen forklare dette for meg, og vise meg skriftsteder? Alt mange av oss har gjort er egentlig bare å lese bibelen bokstavrett, og det vi leser er ikke spesielt koselig vedrørende like-kjønnet sex for å si det mildt. Synes ikke det ser alt for lovende ut for de som vil leve i homofilt/lesbisk samliv skal vi tro bibelen slik den er skrevet, og det er ikke jeg som har skrevet bibelen. Synes det er uhyggelig lesning.

Det burde ikke være merkelig for noen at vi som tror bibelen bokstavrett vegrer oss for å gå på kompromiss med Guds ord. Skal vi tvinges til å lyve mot det vi leser rett fra bibelen? Håper noen har svar som faktisk kan bidra til å oppklare. Jeg er åpen jeg så lenge jeg finner det i ordet. Skal ikke stå på meg.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere