Kirsten Schei

Alder: 54
  RSS

Om Kirsten

Følgere

Geni ?

Publisert nesten 6 år siden

Mens debatter raser rundt alle mulige tema, sitter jeg og leser igjen og igjen Kong Salomos klokskap.Han omtaler blant annet : Visdommen som egen identitet.....Hvem er Visdommen ? Og hvem/hva er Geni?

Disse spørsmålene er for min del av dyp interesse, fordi de er overordnet alle våre handlinger , verdens utfordringer og våre debatter.

Genialt?

Kort sagt, så tror jeg verden hadde sett ganske så annerledes ut om vi hadde tilstrebet rett kilde for kunnskap, visdom og forståelsen av hva det er å være intelligent- hvorfor og hvordan forstår vi intellekt og hvem /hva er Geniet?

Menneskelig svøpe.

Jeg har i mange mange år undret meg over de enkeltmenneskelig valg, som fører situasjoner og skader med seg de samme menneskene til overmål blir overrasket over kom som konsekvens av deres egne valg og handlinger. Det spiller åpenbart ingen rolle hvilken kultur ,nasjon ,eller famile , .....gjentagelsen av forventning /handling ser ut for å være den samme .Hvordan oppstod slike handlingsmønstere?  Ikke vet jeg,- er det noen som vet?

Ondskap.

Jeg tror ikke jeg tar så feil, om jeg våger meg til å si at vi alle sammen har opplevet dette vanvittige handlingsmønster som ligger i menneskehetens metodikk  når de ønsker å oppnå det ene eller det andre. 

Hvor mange av oss har ikke opplevet  motsatsen til klokskap ....ondskap/dumhet som metode tilknyttet et forventet resultat om noe godt???

Salomo.

Den kloke -den vise, som var så klok at man valgte å kanonisere hans visdom sier også dette helt klart og utvetydig f.eks i Ordsp .14,22

*Den som tenker ut ondt, farer vill, de som har godt i sinne møter miskunn og troskap*

Etter 2000 år, har menneskene fortsatt ikke lært at ondkap leder oss vill som Salomo sier.

Det hjelper åpenbart lite for menneskeheten at de gang på gang får visdommen i Salomos ord rett i ansiktet som et piskeslag  ved å ikke oppnå det de ønsket seg ved hjelp av ond metodikk. Jeg behøver vel ikke utrykke alle slag metodikk, det holder vel med utpessing, argumetasjoner, behov for å ha "rett" osv..... listen er lang.

Sant Geni.

Vi behøver vel heller ikke å være overmåte språkmektige for å forstå at ordet:Geni utrykker et usedvanlig høyt intellekt.

Ser vi på hvor ordet Geni er hentet fra, bekrefter det seg selv enda en gang.

Selvsagt er ordet hentet fra :Genesis -Skapelsen. Således også fornorskningen : Genial. Synonymt er det fortsatt utrykk for noe som er skapende av høy intelligens som byr oss gode løsninger. Slik Herren gav oss på lik linje med sin Far- vår gode Skaper.

Om en lege i dag kunne vekke de døde, slik Herren gjorde- ville han/hun også selvsagt blitt betraktet som et Geni.

Sannheten gyser oss rett i ansiktet også fra Salomo. Han forstod også ordet Geni!

Kort sammenfattet God skapelse!

Geni står ergo tilbake som et synonym med Guds verk.

Tilbake sitter jeg enda en gang med spørsmålet jeg håper å få svar på:

Hvordan i all verden kan mennesker fortsatt etter 2000 år, ........begå ondt og vente godt, for så å mene seg intelligente? Er det noen som kan forklare meg dette?

Kirsten Schei

14.12.2015


Gå til innlegget

Den hvite grav.

Publisert rundt 6 år siden

Også denne gangen forlot jeg kirkegården med tårene silende nedover kinnene ikke bare av savnet etter min vakre datter, men også av Kirkens manglende tro på Herrens enkle ord.

Som mange  vet, er jeg en av de som steller mitt barns grav. Jeg har vel også i likhet med mange foreldre i samme situasjon brukt mye tid og omtanke på mitt barns gravminne.

Det betyr mye for de fleste (tror...eh..håper jeg) å få dette så riktig og beskrivende som mulig om den vakre det skal minne om. Og samtidig forhåpentlig bekrefte Gud Herrens løfter og ord.

For meg var dette like viktig som å beskrive min datter, fordi jeg ble skjenket det enorme privilegium å følge min datter opp, oppleve Himmelsk trøst, og sannheten i Herrens ord!

Derfor både designet jeg selv og fant firma som kunne hjelpe, og måtte sågar be om hjelp fra den andre siden av kloden  for å få det slik det skulle være.

Til syvende og sist ble det så riktig det kunne bli ,av hva man kan hugge i sten og si med blomster.

Selvsagt ble det et troende gravminne.  

Det ble hvitt! Det reneste hvite man kunne oppdrive av både marmor og blomster. 

Flere ganger har  ansatte på kirkegården kommet bort til meg og sagt det er det vakreste de har sett der. Ja ja... tenker en. Det er hyggelig  de sier noe pent og kanskje liker det, men.... man vet jo at mennesker sier mye for å være hyggelige også. Så jeg la ikke så mye i det, annet enn at det nok ikke ble så ille, selv om det nederst på stenen ligger en brutal tekst gjemt bak hvite roser og et teppe av hvite  surfina,  man må se bak for å få sannheten....

Men denne siste gangen jeg var der, og en ansatt igjen kom bort for å si: Det er mange som er bortom for å se på det, og synes det er vakkert, -begynte jeg å spørre:

Hvorfor? bruker man sort ? Hvorfor er gravene så dystre ? når man tror Gud Herren?? HVORFOR??

Den ansatte ble ganske så ettertenksom, og mumlet at : ja det kan du si, -det forsøker jeg å si noe om også til ulike prester..... Men du vet..... de er ikke lette å diskutere med....

Du vet vi har jo vår tradisjon, vår liturgi ved gravferder . Det er som det har vært i uminnelige tider. .......

Av jord er du kommet- til jord skal du bli, og fra jord skal du igjen oppstå!!

Ja vi kan det vel alle sammen sa jeg. Det er bare det at : Den jenta som "ligger" der døde ikke,-sa jeg. - Hun reiste rett opp! Hun ligger IKKE i jorden! ---Hun LEVER!... høyt oppe i Himmelen. Hun er hjemme der hun kom fra!!.... Ord kan vel ikke beskrive min takknemmelighet overfor Herren Gud over den vakre visshet Han skjenket meg i min mørkete natt her i dette livet- sa jeg....

Den ansatte kremtet, og sa .... ja men du vet prestene tviler også, og blir heller ikke enige seg imellom om hva man skal mene...men..SIER DU DET ALTSÅ?? Man ligger ikke død i jorden til oppdtandelsen???...(tenke tenke) Ja det har jeg undret meg på jeg også -sa han. Vi hører jo så mange som sier både så og si - vet du...

Med ett var vel ordtaket  :To sjeler og en tanke gyldig herfra til månen. Vi så begge utover den mørke tunge kirkegården , vi så og så.... alt hva den sier om manglende tillit til Herrens ord.

Nesten i munnen på hverdandre tok vi opp Herrens løfte til oss som tema: Hver den som tror på meg skal ALDRI i evighet dø, men ha evig liv!!!!

Ja.... for det er det Herren sier : ALDRI!! ...Vi var så skjønt enige. ALDRI ..-er IKKE : Død en stund /i 1000 vis av år/100 år eller hva man i sin skriftlærde forvirring skulle finne på å gå seg bort i.

Aldri er og forblir aldri. Det betyr heller ikke noe annet. Det kan heller ikke forståes/tolkes som noe annet! Men likevel gjør Kirken og de "kyndige" dette og ved det derfor etterlater mange uten tro, håp og visshet de hadde hatt behov for.

Herren bruker ordet aldri når Han snakker til oss. Hører vi ikke ordentlig etter? ...Og om vi ikke hører etter, lytter og tror Ham, hvorfor i all verdens navn og riker skulle Han bruke tid på å snakke til oss?....Og...kan ordet ALDRI noen gang komme inn under relativitet? Kan det språklig brukes på den måten?

Neppe...

Så kjære Kirke og kirkesamfunn : Kan vi snart i all enkelhet tro Herren? ...Så trøst er å hente og sorg finner hvile? For Herren snakker sant- fra evighet til evighet. Kan vi være så elskverdige at vi slipper Herren til i all vår "kirkelighet" så Han får tørket tårene Han har lovet å tørke bort?

28.09.2015

Kirsten Schei

 

Gå til innlegget

La mannen være nå Norge!

Publisert nesten 7 år siden

I noen år har vi bevitnet en strid vi ikke kan oppfatte som annet enn uverdig. Det faktum at Norske myndigheter haler en enkel mann inn for retten fordi han har tatt seg friheten å bevege seg slik han ønsker: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/her-t

I årene som har gått, har mine spørsmål rundt Norske myndigheters behandling av Jarle Andhøy blitt fler og fler.

Striden har så langt jeg kan se vært utkjempet av myndigheter som ønsker å administrere mennesker som"detaljhandel" fra en gammel tid vi ikke ønsker å identifisere oss med i dag.

Så langt vi kan se, er Andhøy i sin fulle rett i å reise uten å søke noen om noen verdens ting i medhold av grunnloven § 110c.

At det likevel i 2015 reageres med bot, for så å hale en mann som går utenpå dem femti ganger inn for retten, gir assosiasjoner man umulig kan se seg selv i speilet og stå for.

Spørsmålet bli således :Hva er Norske myndigheters problem?

Hvorfor i all verden kan de ikke la mannen være? 

Hva er det for slags svarteperspill man holder på med? Kirsten Schei

Gå til innlegget

Om å vite hvem ISIL er når man debatterer...

Publisert nesten 7 år siden

Debatt på debatt møter vi begreper om ISILs virksomhet, det være seg terror, type Islam,verdisyn, religion, ekstremisme, mv. Listen over tema man roter seg bort i, er så lang som herfra til månen. Ingen av disse er i dagens situasjon av betydning!

Fakta vi bør forholde oss til, er på tide å spore debatten over på.

Ser vi litt på håndgripelige fakta, finner vi fort ut at den terror og ekstremisme vi i dag ser fra Islamister er at det her er tale om en kjent terrororganisasjon som har byttet navn.

Jeg tror man vet hvilken.

Så til hva jeg ønsker meg en debatt om, fordi vi da kan nærme oss å debattere de reelle fakta når man vet hvem vi her har med å gjøre som har vært i stand til å begå disse grufulle handlingene i Europa og USA.

ISIL er ikke lenger en "vanlig/kjent" terrorgruppe! Tvert om!!!!

Hva vi her må se i øynene, bør etter mitt skjønn være de fakta vi bør forholder oss til i slike ordskifter.

ISIL er et kalifat blitt. Et kalifat som i styrke og økonomi er langt bedre stillet enn mange stater her på jorden. Også i Europa!

De eier egen oljeutvinning og foredling, mengder av annen virksomhet og  har etterhvert fått en ganske så stor "regjering" dvs: MINISTERE er på plass

. Ministere som er organisert og har ansvarsområder som i de fleste andre normale stater.

Disse har i oppgave å organisere deres områder, kontakt med verden, skaffe militærmakt, og selvsagt en  Finansminister med budsjettansvar. Dvs,... også å opparbeide "stastinntekter" og forvalte dem.

Så langt har ISILs finasminister gjort en .... for ISIL god jobb.

De tjener ulovlig/lovlig 2000,000,- US Dollar PR. DØGN! 

Samtidig bør man være klar over at ISIL har like mange medlemmer som en stor Europeisk stat.

Jeg kan ikke forstå annet enn at DETTE bør bekymre oss langt mer, enn hvilke verdier som er best, hvordan bekjempe terror, Islam verus kristen, mv. av tematikk som på ingen måte står i forhold til de reelle utfordringene verden står overfor i forhold til ISIL!

Kan vi ha noen konstruktive samtaler om de faktisk truslene og de reelle utfordringene verden står overfor?

For dette kalifatet som er av en slik karakter har verden ikke sett før. Jeg ser foreløpig ingen tegn til at våre Statsledere og vår befolkning forholder seg til de faktisk forhold ,siden de foreløpig ikke har tatt i bruk metoder en slik situasjon nødvendiigvis må bemøtes med.

Vårt Land 

19.02.2015. kl.00.18

Kirsten Schei

Gå til innlegget

Tenk om alle hadde respekt for sin Gud.

Publisert nesten 7 år siden

Det raser utallige debatter i media , om både felles Gud mellom kristen og Muslimer og den rake motsetning: At hver har sin Gud og følgelig krangelen om hvem som har rett Gud.

Eldgammel løsning.

Gang på gang ser vi det samme. Mange lyse hoder og lyse ideer med nye løsninger. Ære være alle som legger så mye tid og krefter i å forsøke å skape en balansert fredelig verden. Men vi må nok enda lenger ned i roten av problemet for å komme ondet til livs.

Vi nærmer oss nok en noenlunde felles opplevet forståelse enkelte steder her, men jeg tar et skritt til. Ett skritt tilbake til fortiden. 

Hvilken Gud gav oss lov?

Jeg starter med et enkelt spørsmål : Hvilken Gud har noen gang hevdet i noen skrift at alle vi som bor på Jorden har bestemte rettiggheter overfor Gud? Ingen så langt jeg kan se.

Roten av ondet.

Så ser vi da. Hvor langt kom vi? ...Egentlig står vi på stedet hvil.  Hvorfor det ?

Jo, vi kan debattere i det uendelige, frembringe all verdens kunster i både krig, fred og alt det andre om vi vil, uten at det hjelper et dugg.

For på ferden gjennom alle medier som tjener penger på å holde liv i både det ene og det andre glemte alle det aller mest viktige for all tro, all fred, og alle Guds navn:

Å HA RESPEKT FOR SIN GUD! ...RESPEKT JA! 

For uansett hvilken Gud man mener er Gud, har Gud ett felles budskap til oss alle:

Gud er skaper, og allt hører Gud til.  

Spørsmålet blir da : Hvem i all verden fikk tillatelse fra sin Gud til å krenke GUDS EIENDOM?

Mitt håp er at alle etterhvert gjenvinner respekten for sin Gud og respekterer Hans skaperverk.

Kirsten ScheiGå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere