Tor Fagerhaug

Alder: 68
  RSS

Om Tor

Jeg studerer urkristendom, og har interessert meg for Islam. Jeg følger med i debatter,er generelt samfunnsinteressert. Jeg har valgt å følge Zarathustras lære og som konsekvens av det konvertert.

Følgere

Starten på jødehatet

Publisert nesten 12 år siden

Jeg vil begynne med Barnabas epistel som portretterer jødedommen som en falsk religion helt fra starten. Ifølge forfatteren hadde jødene brutt pakten helt fra begynnelsen. De hadde aldri vært guds utvalgte folk, de hadde heller ikke forstått sine egne hellige skrifter. GT var egentlig en kristen bok.

For dagens ører virker Barnabas epistel uvirkelig. Hva vi idag vet er at slike angrep mot det jødiske folk har ledet til utenkelige hatfulle angrep på jødene helt til vår tid.

Jeg vil fortsette med Melitos påskeskrift, jeg skriver den på engelsk da jeg sikkert ikke får med helt hva teksten sier.

Melito av Sardis døde ca 190 AD så hans skrift ble til noenlunde i midten av det andre århundre. Dette er det første skriftet hvor de kristne anklaget jødene for å ha myrdet Jesus, mordet på Gud. Denne anklagen sammen med Barnabas er grunnlaget for jødehatet og jødeforfølgelsene til og med holocost. Les denne gripende men skremmende retorikken.

This one was murdered. And where was he murdered? In the very city of Jerusalem! Why? Because he had healed their lame and had clensed their lepers, and had guided their blind with lightand had raised up their dead. For this reason he suffered...... kapittel 72

Why, O Israel did you do this strange injustice? You dishonored the one who had honored you. Yoy held in contempt the one who held you in esteem. You denied the one who publicly acknowlegded you. You renounced the one who proclaimed you his own. You killed the one who made you to live. Why did you do this, O Israel? Kapittel 73

It was necessary for him to suffer yes, but not by you; it was necessary for him to be dishonored, but not by you; it was necessary for him to be crucified, but not by you, not by your right hand, O Israel. Kapittel 75-76

Therefore hear and tremble because of himfor whom the earth trembled. The one who hung the earth in space is himself hanged; the one who hung the earth in space is himself hanged; the one whowho fixed the heavens in place, is himself impaled; the one who firmly fixed all things, is himself firmly fixed to the tree. The Lord is insulted, God has been murdered, the king of Israelhas been destroyed, by the hand of Israel..... kapittel 95-96

Nå må jeg i rettferdighetens navn si at disse skriftene ble skrevet i en tid hvor de kristne var en marginal bevegelse, skviset av jødene som ikke aksepterte at de trodde på samme gud og hadde en messias som var henrettet som en kriminell. Og romerne som ikke aksepterte at de kristne ikke ville ofre til deres guder.

Problemet er bare at da ting endret seg og de kristne hadde makten og jødene et forsvarsløst mindretall begynte jødeforfølgelsene. Jødene hadde aldri før den tid vært forfulgt.

Det som jeg undrer meg over er: Er den uforbeholdne støtten til Israel et resultat av absolutt historieløshet eller utrolig dårlig samvittighet?

Gå til innlegget

Jesus og den utro kvinnen

Publisert nesten 12 år siden

Kvinnen som ble grepet i utroskap.

Dette er vel en av de mest populære historier i NT,s evangelier. De jødiske myndigheter tar en kvinne til Jesus og forteller han at hun er tatt i utroskap. Moseloven krever at hun skal steines, men hva sier Jesus? Myndighetene prøver å sette opp en felle for han; hvis han sier «stein henne» da bryter han med sin egen lære om tilgivelse og kjærlighet. Hvis han sier «tilgi henne» bryter han moseloven. Hva skal han gjøre? Jesus bøyer seg ned og skriver på bakken, så ser han opp og sier: La den som er uten synd kaste den første stein. Han bøyer seg ned igjen og fortsetter og skrive, og en og en forlater arenaen sannsynligvis for at de føler seg skyldige for sine egne synder.

Jesus ser opp og ser at kvinnen er alene og spør henne:Hvor har de gått, er det ingen igjen her til å fordømme deg? Hun svarer: Nei Herre ingen. Da svarer han: Det gjør ikke jeg heller, gå og synd ikke mer.

Dette er en fantastisk vakker historie, men desverre ikke en original historie fra Johannes evangelium eller noen av de andre evangeliene.

Den er ikke funnet i de tidligste og beste manuskripter av Johannes evangelium. Skrivestilen og vokabularet skiller seg signifikant fra resten av evangeliet.

Den begynner ikke å vise seg regelmessig før omtrent det niende århundre i greske manuskripter ca 800 år etter at evangeliet ble skrevet.

Dette er en historie som ble lagt til evangeliet av en senere skriver, og ble populær hos de som leste bibelen fra middelalderen til i dag

Gå til innlegget

Teologer har poengtert flere steder i NT for å støtte under deres syn at Gud er tredelt, tre personer. Faderen ,sønnen og den hellige ånd-som er sammen i en gud. Dette dogmet er ikke spesielt fremhevet i bibelen uten i noen senere tekster annet enn i Johahannes første brev kapittel 5 vers 7-8

Gjennom den latinske middelalder trodde man at teksten sa: Det er tre som er vitner i himmelen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Aha her har vi det, dogmet om treenigheten. Men dette er funnet kun i de latinske manuskripter. Overhodet ikke i de greske manuskriptene i NT.

Da det nye testamentet av de greske manuskriptene ble offentliggjort i 1516, en skriftlærd som het Erasmus inkluderte ikke disse versene til stor ståhei av sine teologiske motstandere som fastholdt at han hadde på en ondskapsfull måte fjernet treenigheten fra bibelen,. Erasmus svarte at han kunne ikke finne denne delen i noen av de greske manuskriptene han kjente til. Og her fortsetter historien. Han utfordret sine motstandere til å fremskaffe et gresk manuskript med treenigheten.Hvis de greide det ville han inkludere det i det neste opplaget av NT. Som svar produserte hans motstandere et manuskript eller i det minste de fikk et produsert.Noen kopierte Johannes første brev fra gresk og la til disse versene, og presenterte dem til Erasmus. Som den hederlige mannen han var inkluderte han disse versene i neste opplag.

Det var denne versjonen som ble grunnlaget for King James versjon som ble viktig i den historiske bibelen på engelsk. Disse versene er fremdeles i King James versjon men ikke i nyere og mer pålitelige oversettelser.

Dette er årsaken til at en eldre generasjon lesere av den engelske bibelen antok at bibelen lærte dogmet om treenigheten selv om dette ikke er funnet i noen greske manuskripter i mer enn tusen år.

Så hva er mest pålitelig? De greske manuskriptene eller de mye senere latinske?

Gå til innlegget

To nøtter fra Johannes evangeliet

Publisert nesten 12 år siden

Her er to nøtter fra Johannesevangeliet.

Nøtt nr. 1

I kapittel 5:1 Går Jesus til Jerusalem hvor han bruker hele kapitlet på å helberede og undervise.

Johannes kommentar etter dette er litt merkverdig.

I kapittel 6:1 drar Jesus til den andre siden av Gallileasjøen.

Hvordan kunne han dra til den andre siden hvis han ikke var på den ene siden? Faktum er at han var ikke i nærheten av Gallileasjøen, han var i Jerusalem i Judea

Nøtt nr. 2

I kapittel 2:23 er Jesus i Jerusalem, hovedstaden i Judea hvor han er i en diskusjon med Nikodemus som varer til kapittel 3:22

Etter dette sier teksten at Jesus og hans disipler dro til Judea 3:22

Problemet er at de allerede er i Judea til og med i hovedstaden.

Her må jeg si at noen moderne oversettere har gått rundt problemet ved å feiloversette vers 22 at de dro ut på landsbygda i Judea. Men det er faktisk ikke meningen med det greske ordet for «land»

Dette er ikke for å provosere, men for å kanskje få en liten diskusjon om hvordan dere tolker dette.

Gå til innlegget

Gnostikerne

Publisert rundt 12 år siden

En av de mer kjente Jesusbevegelsene i oldtiden er Gnostikerne. De bestod av en rekke forskjellige sekter som hadde en ting felles. De hevdet at man måtte ha «gnosis» (Gresk for kunnskap) for å bli frelst. Vi vet at Gnostikerne var utbredd rundt mestparten av middelhavsområdet, særlig i de større byene i Egypt, Syria, Lilleasia og Gallia i det andre og tredje århundre.

Gnostikerne var svært ulike og trodde radikalt forskjellige ting. Noen var enig med Markion at Jesus var ånd og ikke menneske. Jesus representerte en helt annen gud enn den som hadde skapt verden. Andre derimot hevdet at Jesus besto av to forskellige vesener, den menneskelige Jesus og den åndelige Kristus. Disse gnostikerne var enige med adopsjonistene (som jeg skal skrive om i neste tråd) at Jesus var det mest rettferdige mennesket i verden og at noe spesielt hadde skjedd da han ble døpt.De hevdet at under dåpen steg den hellige Kristus ned i mennesket Jesus og ga han evnene til å helberede, og spesielt til å undervise. Rett før Jesus døde på korset steg Kristus opp fra mennesket Jesus og for til himmelen. Dette var grunnen til at Jesus ropte i smerte fra korset. « Min gud, min gud, hvorfor har du forlatt meg» (Markus 15:34)

Hvem var denne guddommelige Kristus? For mange Gnostikere var han en av mange himmelske vesener som representerte den himmelske virkelighet. Dette var helt ulikt de jødekristne (adopsjonistene) som hevdet at det var en gud, og Markionittene som hevdet at det var to. Gnostikerne aksepterte eksistensen av mange guder. I noen av de Gnostiske trossystemene var det 30 ulike guder, i andre opptil 365. Uansett, den sanne gud var ikke GT,s gud. Ulikt Markionittene trodde de ikke at GT,s gud kun var hevngjerrig og rettferdig. En gud med høy standard (loven) og liten tålmodighet med de som ikke overholdt den.

For mange av Gnostikerne var skaperguden i GT ond og verden han hadde skapt likeså.

Gnostikerne følte seg fremmed fra denne materielle verden og de visste at de ikke tilhørte denne virkeligheten. De var åndelige vesener fra den himmelske virkelighet som hadde blitt fanget i den materielle virkelighet av den onde Gud og hans medhjelpere.

En Gud fra den himmelske virkelighet hadde tatt bolig i mennesket Jesus og forlatt han rett før hans død for at han kunne dele kunnskap (gnosis) med de fengslede sjeler slik at de kunne unslippe den materielle verden.

Dette var en hemmelig kunnskap som ikke innbefattet alle mennesker, selv ikke alle kristne. Den var ment for de få utvalgte, Gnostikerne. De benektet ikke at Jesus hadde undervist mange andre mennesker, men at han reserverte de hemmelige kunnskapene (gnosis) som ledet til frelse kun for de utvalgte som kunne leve opp til dem.

Gnostikerne formidlet sitt budskap muntlig og hevdet at ved en nøye og varsom lesning av apostlenes skrifter ville finne et skjult budskap under overflaten. For Gnostikerne var det ikke den bokstavelige mening som gjaldt. Sannheten for å oppnå frelse lå i det skjulte budskapet, et budskap som kun var tilgjengelig for de Gnostiske fortolkerne

Siden de ikke var bundet til den materielle verden var de heller ikke så opptatt av å samle tekster som var autorative. Flere Gnostikere satte stor pris på Johannesevangeliet samt en rekke andre evangelier som Thomasevangeliet, Mariaevengeliet, Filips evangelium, Judasevangeliet og Sannhetens evangelium. Disse ble funnet i Nag Hammadi i 1948. Hvert evangelium var ment til å åpenbare de skjulte sannhetene som Jesus og apostlene formidlet

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere