Svein Nyborg

Alder: 65
  RSS

Om Svein

Følgere

Til den som tenker -og forstår.

Publisert nesten 10 år siden

Nøkkelen til å forstå hvem han er, er å tenke etter, studere og grunne på hva de sier de som har oppdaget hva et menneske er.
Den som flyktig les el hører et budskap vil sitte igjen med innpakningspapiret, den som tenker etter vil avsløre innholdet.

Edens hage er menneskets sinn, det ble i utgangspunktet forfrisket av vann fra kilden, men den som spiser av det fysisk opplagte vil tørke inn og tankelivet vil oppleves tørt som en ødemark, ønskene blir egoistiske og han sitter der med sine agner.

Den som tenker etter er en som åpner en vanningskanal og etter en tid vil han høste korn. 

 

Gå til innlegget

Med lukkede øyne.

Publisert nesten 10 år siden

Verden omkring oss er i ferd med å gå i oppløsning; den arktiske isen er tynn og råtten,Europas befolkning opplever i dag en epidemi av psykiske og nevrologiske sykdommer, da nesten 165 millioner mennesker eller 38 prosent av befolkningen hvert år lider av psykiske sykdommer som depresjon, angst, søvnløshet eller demens. Økonomer jobber på spreng for å holde liv i økonomien, vi kjemper alle for å oppnå et behagelig liv, de fleste av oss har for lite til å være tilfreds mens noen har så mye at de er i ferd med å drukne i fortvilelse over at det de har ikke gir det de håper på. Det underlaget vi har bygd våre liv på er syltynt og råttent.

Vi er skapninger , deler av et stort velfungerende hele, men det ser vi ikke, vi slåss mot hverandre, klatrer på den andre og har ingen medlidenhet om en annen går under bare vi selv klarer oss greit gjennom dagen, vi sender kanskje en fint utsmykket tanke til de som ligger nederst, men det blir med tanken, den er tom for handlingskraft og uten evne til å løfte en venn.

Vi er vant til at ”Systemet” tar hånd om oss; om vi behøvde bedre helse el økonomi var det staten el banken som villig stillte opp. Systemet vårt svikter, offentlige helseforetak er ikke i stand til å levere og finansmarkedene prøver å overleve ved å bare låne ut til de som har fra før, den med behov passer ikke inn i systemet, et menneske som ikke kan levere er ikke et interessant investeringsobjekt.

Med lukkede øyne deltar vi i krigen for å overleve, med ord skarpe som sverd tar vi håpet fra vår neste, vi vet ikke, at skal sverdet bli en plog som vender situasjoner til det bedre, må jernet smeltes, vi vil ikke utsette oss selv for slike prosesser, så lenge jeg har det greit velger jeg lukkede øyne.

Mon tro om Naturen vil fyre opp under oss til øynene blir store og forskremte, kanskje vi da ser løsningen?

Gå til innlegget

Kopien

Publisert nesten 10 år siden

Hvorfor skaper mennesket seg et bilde av gud når Skaperen ønsker en kopi av seg selv?

Mon tro hvem som er mest utholdende -skaperen som vi ha sin like el mennesket som tviholder på sin oppfatning?

Dersom mennesket utviklet sitt gudsbilde og antok likhet i form med skaperen ville tiden stoppe, men så lenge kunnskapen om den fysiske verden fortsetter å øke vil tiden gå.
Hendelser oppleves i sekvenser, hendelsene støter bort i hverandre og holder tiden i bevegelse.
Om mennesket forsto å holde tritt med farten til hendelsene og ikke alltid registrere de i hjernen et nanosekund for sent ville det være i sentrum av hendelsen, en skaper av tiden og tiden ville stå stille.

Det har skjedd før, men det er for utrolig for oss derfor undersøker vi heller ikke muligheten, vi holder oss til vårt begrensede bilde ;-) 

Gå til innlegget

Hva er poenget med livene våre?

Publisert nesten 10 år siden

Noen ønsker svar på dette, noen stiller ikke slike spørsmål, andre tror de har svaret men er slett ikke komfortabel med det, de erkjenner det bare ikke, atter andre er veldig tilfreds med sitt svar og tror det livet de har oppleves likt for alle, ingen kjenner svaret og utvikler seg defor heller ikke.

Bibelen har svaret men ingen har sett det, de som hevder å ha sett det slår ihjel seg selv og andre med påstander og tomme ord, spørsmålet er; når vil vi ønske et svar?

Alle løper vi med tunga ut av munnen i håp om å nå et mål, men hva målet egentlig er se det, det sier denne idretten som kalles livsløpet ingen ting om. 

Gå til innlegget

Venn el fiende.

Publisert nesten 10 år siden

Kan noen si meg hvilken bragd som er størst; å beseire Satan, Dødsengelen -eller å gjøre han til en venn som man kan omvende til å bli en Hellig engel igjen?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere