Svein Nyborg

Alder: 65
  RSS

Om Svein

Følgere

Spørsmål til deg som ikkje er kristen resulterte i oppriktige svar, la oss nå se om kristne har like stor selvinnsikt.

Hva er innvendingen din mot å bli som Gud?
Hva er det som foran alt hindrer deg i å akseptere at du kan komme til himmelen i løpet av ca 3 år?
Hva hindrer deg i å følge Mesteren og bli spirituelt bevisst, tviler du siden du ikke enda er over din mester?

Bibelen underviser om hvordan skapningen og skaperen skal bli ett, “Ett i Kristus” er et kjent kristent uttrykk, Jesus sa: “Jeg og Faderen er ett”, er kristne identisk med Skaperen, har du nådd målet.
Israelsfolket brukte 2,5 år fra de ble frelst til de sto på grensen til Landet (“Det Lovede Landet” er synonymt med Den Spirituelle Virkelighet -Himmelens rike), men gikk ikke inn, Jesu disipler brukte 3,5 år på å motta de samme egenskaper som læreren og gikk inn i Hans rike, mange kaller seg kristne hele livet uten å gå gjennom Døren og oppnå spirituelle egenskaper, den som har en god læremester blir bedre enn sin lærer.

Det sentrale i Bibelen er å utvikle seg fra egoist (synd er å motta) til altruist (rettferdighet er å gi), dvs bli et Nytt Menneske. Det er skrevetat vi sitter i mørke og må motta lys, Lyset er skaperens giveregenskap. Mørket er skapningens egenskap, å motta uten å gi (egoisme) siden vi ikke har dette lyset er synd, hvorfor tror kristne at de er et Nytt menneske, de hevder det uten å erkjenne at de Er Lys.
Som vi har forstått så opphøyer kristne personen Jesus, hvorfor bruker de ikke "veien, sannheten og livet" til å stige opp på minst samme høye nivå, hvorfor tvile og vente??

Gå til innlegget

Endetidens avsløringer ..

Publisert over 9 år siden

.. er vel de siste ting som kommer til syne etter å ha vært skjult en viss tid, de siste ting må vel da bli utviklingen av de forrige (og nåværende) ting, blir ikke da "enden" begynnelsen på det som var målet for The Big bang?? 
Da blir vel begynnelsen identisk med slutten som alikevel ikke er enden men starten, hvem tør å slippe seg ned i et slikt svart hull?? -vet man egentlig om det er lys på andre siden før man har erfart mørket??

 

Gå til innlegget

Avgudsdyrkelse

Publisert nesten 10 år siden

er å danne seg et bilde av en hendelse uten å ha opplevd erfaringen av hendelsen.

Gen 1:1 IN THE beginning God (prepared, formed, fashioned, and) created the heavens and the earth.
Heb 11:3 By faith we understand that the worlds [during the successive ages] were framed (fashioned, put in order, and equipped for their intended purpose) by the word of God, so that what we see was not made out of things which are visible.

Den som tror det her er snakk om skapelsen av fysisk skapelse har dannet seg et forfalsket bilde, han praktiserer en blind tro og tror det er noe som har skjedd for lenge siden -og går selvfølgelig glipp av opplevelsen når det skjer. Slike har dannet seg en avgud, de bruker sine fysiske sanser og låser seg inne i fornuftens teologiske (konkluderende) begrensning, de tror Skapelsen skjedde for 6000år siden og går glipp av det under det er når ens indre blir opplyst og en kan skille mellom det øvre (heavens) og det nedre (earth), slik eksisterer den blinde mannen i sitt mørke og tror han er på rett vei (og dét uten å ha begynt på veien :-)).

Nøkkelen er “faith” ('ĕmûnâh ), et ord som ikke sier at en må tro på den generelle og bokstavelige teksten (forfalskningen), men bli bevisst en komplett spirituell inspirasjon som ligget hakket over fornuften, den beseirer det vi i farten tror når teksten ruller over skjermen. Sjelens styrke, vår evne til å fange det over-naturlige, fører til en tro som gir resultat, dette bare hos den som ikke lar seg lure av innpakningen men tenker seg om til han har avslørt hva som ligger inne i. Han er ikke en avgudsdyrker men en Skaper av hendelser.

Gå til innlegget

Hva er en korsfestelse?

Publisert nesten 10 år siden

Lyden av fjern torden

"MANGE ER OVERRASKET over hvordan økonomiske og politiske kriser «plutselig» dominerer verdensbildet. Men lyden av fjern torden har vært mulig å registrere lenge: Finanskollapsen i Asia i 1997, internettbobla som sprakk i 2000, finanskrisa i 2007- 08 og de pågående gjeldskrisene i Europa og USA. Hver for seg var krisene ille nok, men utløsende for dagens uro er politikernes manglende evne til å håndtere dem. Da kapitalismen gikk inn i sin største krise siden 1920-åra, hadde de ikke noen alternativ vei eller visjon. Regningen blir etter boka sendt til folket. Derfor pågår det for tida en økonomisk deklassering av middelklassen og en politisk avvæpning av det som er igjen av arbeiderklassen. Veivalget betyr også at millioner av unge mennesker ikke lenger kan regne med et liv som gir jobb, sikkerhet og utvikling. Slikt skaper usikre og sinte mennesker."

Om en milliarder taper på børsen og 500 millioner forsvinner vil han miste nattesøvnen og troen på at han kan overleve -han har jo mistet “alt”, han vet ikke hva han skal spie i morgen.

Hva er en korsfestelse?
Når Bibelen snakker om at Jorden ble skapt er det ikke den fysiske det er snakk om, men “Ønsket om å nyte”, “Jorden” er avsløringen/ skapelsen/ åpenbaringen av menneskets drivkraft, det underliggende Ønsket om å motta, noe som resulterer i utviklingen av vårt Ego.
Vi frarådes å spise, dvs nyte det materielle, det som Egoet så gjerne vil mettes med, da vil vi “dø”, noe som er aldri å bli levende og tilfreds, bare nesten, stykkevis og delt men ikke Helt og Fullt Menneske.

En korsfestelse kan gå to veier;
A: Vi kan korsfeste vårt egoistiske ønske om å nyte, dvs avsløre at den underliggende drivkraften er egoisme, korrigere denne og uansett usikker jobb, økonomi, helse og framtid nyte livet.
B: Vi kan korsfeste andre mennesker som hevder vi har alt vi behøver, vi er bare for blinde (pga egoismen) til å se det -når vi ikke ser helheten er vi usikker, frustrert, vi lider når det materielle svikter og hater når det påpekes at vi er blinde vantro materialister og pines når sukkertøyet blir tatt fra oss- derfor korsfester vi de som forsøker å rive i stykker vår religion.

Etter korsfestelse A vil vi leve som en gud, en såkalt Messias, dét er å dø en gang for så å Leve og nyte Livet her og nå i det uendelige, det er ett hakk over Denne Jorden.
Etter korsfestelse B har vi fortsatt ikke annet enn det materielle å nyte, det er ett hakk under den Jorden Bibelen snakker om, selvet (Egoet) begjærer uopphørlig mer, men uansett hva vi gjør vil vi savne Livet, dét er som å dø to ganger.

 

Gå til innlegget

Gud

Publisert nesten 10 år siden

Er det noen som vet hva "Gud" er?

Bibelen bruker begrep som "Skaperen" og "Naturen", hebraiske ord som er uforenlig med fx den kristne definisjonen på Gud, en definisjon som er uthamret i en 1700år lang tradisjon, til sammenligning så er den hebraiske versjonen milliarder av år.

Kan vi i det hele tatt avsløre hva et menneske er før vi vet hva dets skaper er, et resultat speiler vel utgangspunktet?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere