Svein Nyborg

Alder: 65
  RSS

Om Svein

Følgere

Prester evangeliserer i Betlehem

Publisert over 9 år siden

Dettte er vel det beste bevis på at kristendommen har enhet  som mål og resultat?

Eller har de forstått den rette betydningen av "herrens stridsmenn" og forsøker å rense tempelet for motstandere av fred.   

Gå til innlegget

Å gå rundt grøten.

Publisert over 9 år siden

Abrahams reise fra Babylon og inn i det lovede landet er en undersøkelse av den virkeligheten som skaper vår verden.
Vår verden skapes av de inntrykk vi mottar gjennom våre fem sanser, de omdannes til elektrokjemiske koder som hjernen tolker og danner seg et bilde av. Programmet som tolker signalene er bygget opp gjennom erfaring, ubevisst og bevisst læring, ord og handlinger fra våre foresatte/ forbilder vi har sett og hørt, inntak av sansbar kunnskap og vår trang etter å fylle vårt vitebegjær har dannet programvaren i hjernegrøten.
Våre fem sanser er «vinduene» signalbølgene fra omstendighetene kommer inn gjennom, problemet er at alle fem vinduer er stengt av en tynn membran; trommehinne, hornhinne, hud, lukt og smaksløker, dette begrenser bølgene og vi mottar bare en brøkdel av de frekvenser som treffer oss, vi får et sterkt begrenset bilde av verden. Andre vesen, fx hunder «ser» en helt annen verden siden de danner sitt bilde av duftstrømmer som kommer inn, flaggermus av lydbølger og bier fra bildebiter -pixsler. Vi mennesker lever også i ulike verdener, alt etter programvaren vi har, vi tror på det vi ser og lever i blinde, uvitende om andres virkelighet tror vi vår verden er den rette, vi kan umulig vite noe annet heller uten å være på innsiden av den andre og der vurdere de innkommende data med deres tolkningsprogram.

I Bibelen kalles en slik tilstand «babylon», forvirrende siden den gir bare litt informasjon om virkeligheten, alt kun fra oss selv, våre konklusjoner, og hele tiden noe avvikende fra andres oppfatninger om en og samme sak og ytterligere stressende siden vi ikke kan stole på noe av det, det er begrenset og kalles også «dyrefòr». «Babylon» er en mix av begrensede inntrykk på nivå med fòr underutviklede skapninger fyller seg med.

Derfor uttrykket «svinefor» og forbudet mot å ete «svinekjøtt». Svin fyller seg med og tror på det de kun oppfatter via sine fysiske sanser, spiser ukritisk kunnskap som kun kommer via de fysiske kanaler, inntar holdninger, konkluderer og tror, har oppfatninger som gir påstander vanlige intelligente normale oppegående svin (mennesker) har. Slike som spiser bare den kunnskapen som kommer inn gjennom vinduene -ufullstendig fysisk kunnskap, kalles også mørkemenn, blinde, fordreide i sitt sinn og falske lærere, de setter sin religion foran seg som en sannhet, de ser ikke bak fasadene.

Denne, sterkt hemmende og falske tilstanden var det Abraham forlot for å granske den verden vi ikke sanser med våre fulle fem, heller enn å gå rundt grøten, klatret han ut gjennom nåløyet og inn i hjernemassen, den virkeligheten som skaper den vi lettlurte blindt tror på, for å oppsøke smørøyet.
Virkeligheten vet vi ingen ting om før vi våkner og setter oss inn i den skjulte informasjonen Bibelen gir, en opplyst kunnskap om virkeligheten som kan registreres «bakerst»/ inne i hjernen, i den delen vi ikke har lært å bruke, men i enfoldighet har dannet oss vrengebilder av.
Ingen ting åpner seg opp for mennesket før det presser seg gjennom et av sine nåløyer og hører usigelige ord og kan nyte smørøyets gleder.

Hvordan spise av grøten? -ja det er også en hittil skjult hemmelighet for den som spiser kun av det ene treet som står midt i hagen.

Det hebraiske ordet chăzı̂yr; “gris”, er et partået hovdyr (to bein og slik sett veldig likt mennesket) som ikke tygger drøv, det evner ikke ettertenksomhet -kan ikke kontemplere- det skjuler misligheter, har (svin) på skogen, det evner ikke å leve sant, tror selv dette men det fordi han ikke er bevisst sin synd. Synd er fravær av innsikt og kjennskap til virkeligheten.
Et «svin» er en rå, hensynsløs person, innesluttet bak sine vinduer i sin boks, en storeter av bokstavelig kunnskap som fremmer egoismen og gir makt, pynter seg i fine klær for å gi et inntrykk av visdom og gjør synlige handlinger for oppmerksomhets skyld, er empatisk og human der alt dreier seg om egen person, egen frelse, egen tro som han selvfølgelig har monopol på.
Chaziyr inneholder 5 «lys», dvs vinduer han betrakter virkeligheten gjennom, små glugger som gir sterkt begrenset innsikt i utsikten, ønsker han sannheten må han gjennom en dør, han er halvveis på evolusjonens stige, men behøver å lære å lytte til sitt innerste hjerte for å bli fri sin GALe utsikt fra SKAPet.

Gå til innlegget

Du kristne og synden.

Publisert over 9 år siden

verdidebatt.no debatterer kristen og ikke kristen, de kristne påberoper seg retten til himmelen, påstår at andre er syndere og evangeliserer om at disse andre behøver en sup blod og noe kjøtt av en avdød om de skal få sin sak med gud i orden.

Den ikke kristne forteller om mottatt kjærlighet fra gud og tillit til at skaperen sørger for forsyning og velvære, de vitner om lysbølger av barmhjertighet som strømmer i mot oss og deler med oss en opplyst foråelse av den visdommen Bibelen formidler til den som ønsker å høre. De sier at vi alle er ett, at ingen lever alene, mens den kristne hevder der er et skille.

Du kristne, hvorfor tviholder du på en illusjon om en synd som må sones?
Hvorfor ikke akseptere at skaperen er en Giver som ikke kan gi annet enn gode gaver, kan du si meg; Hvor tar du det fra at du er en synder?? 

Hva skal til for at kristne skal gi/ utvise den kjærligheten de sier de har monopol på?

Står de kristne i fare for å drukne i en syndeflod og andre som har gått inn i ordet seile ut av det og opp?

Gå til innlegget

Hvem hørte dette bli sagt?

Publisert over 9 år siden

Gen 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion ..

Hvem «hørte» og begynte «å gjøre» om det ikke var de lydige som gikk ut på åkeren og dyrket fram «såkornet»? 

Hevm èr disse sønnene som hører slikt?

Gen 1:26  God said, Let Us [Father, Son, and Holy Spirit] make mankind in Our image, after Our likeness, and let them have complete authority

Mat 21:28 Men hvad tykkes eder? En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa: Sønn, gå idag og arbeid i min vingård!

Men han svarte: Jeg vil ikke. Men siden angret han det og gikk.

Og han gikk til den andre og sa det samme til ham. Han svarte: Ja, herre! men gikk ikke.

Hvem av de to gjorde nu farens vilje?

Gå til innlegget

Hvor intelligent er vi?

Publisert over 9 år siden

 

Mennesket er The Intelligent Parasite.

"Hvisdet moderne mennesketutvidersinøkologiskenisje,sine egnegener, kvitter seg med sine barnesykdommer, er hani stand til åkompensere,korrigeresitttankesett ogå inkluderedeti deverdifulleretningslinjer somauto-evolusjonæremetoder foroverlevelse ogtilpasning har fulgt i milliarder av år."

Hva tenker du, vil du tro deg ut av den globale krisen mennesket har skapt eller er du intelligent nok til å korrigere og tilpasse deg ett helt nytt paradigme?

Store omveltninger er allerede godt i gang, det som skjer ett sted får umiddelbare konsekvenser på et helt annet sted på kloden. Noe vi alle (?) ser er; «I løpet av de neste to tiårene vil en rekke ytre faktorer, som klimaforandringer, artsutryddelse, vannmangel, fattigdom og overbefolkning, tvinge oss over kanten eller inn til fornuften.»
I min ungdom forkynte den omreisende emissæren at i endetiden ville krig, rykte om krig, jordskjelv og all verdens naturkatastrofer ødelegge jorden og at det eneste som ville frelse oss var tro. Det vi ser i dag er økonomiske jordskjelv og sosiale katastrofer, arbeidsledighet og depresjon er det 20´ende århundres svartedauden, barn ned i 8 års alder går hjem fra skolen og henger seg, folkeskarer gjør opprør men vet ikke hvordan hverken styre sitt liv el sitt land. Hvor lenge tror du oljemilliardene garanterer oppdrift for luftslottet vårt.

Er vi intelligent nok til å utvikle oss og overleve oss selv, -eller er vi oss selv nok og tror at stormen angår andre mens vi, i blind tro, nekter å ta del i gjenopprettelsen av de skader vi har påført helheten og derfor venter på en alien i skyen som skal løfte spesielt oss opp uten bruk av vår iboende intelligens?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere