Svein Nyborg

Alder: 65
  RSS

Om Svein

Følgere

Dødsengelen.

Publisert rundt 9 år siden

En slik engel er alltid velkommen hos den som ønsker frelse, han vil opplyse oss om dysfunksjon og det gir oss mulighet til å velge korrigering.

Både Israel før utgangen av Egypt og David før nestenødeleggelsen av Jerusalem nøt fordel av dødsengelen som påpekte hva som kunne korrigeres, uten lyset ser vi jo ikke mørket vi med fordel kan forlate. 

Vi oppdager vår onde tilbøyelighet med hjelp av lyset. Dette lyset kalles ”dødsengelen”. På den ene siden viser det mennesket at han er spirituelt død, og på den andre siden hjelper det til å drepe hans egoistiske ønske. Det er slik vi utvikler oss.

Denne dødsengelen er ingen ringere enn han som kaller seg selv "Herren".

Vi som ikke forstår er opplært til å frykte "mannen med ljåen", men bønder som tenker langsiktig ønsker han velkommen når slåtten nærmer seg :-), husdyra -og folket, blir frelst.

1Ch 21:15 Og Gud sendte en engel .., .. Herrens engel

Gå til innlegget

Jordefart.

Publisert over 9 år siden

Vi har lett for å tro på en historisk oppdiktet himmelfart slik at de som har et behov for å sende andre nedover i dimensjonene, oppnår følelsen av en opprykkelse, vi har en hang til å adressere andre til en slik nedstigning grunnet behov for opplevelsen av å være på toppen. Det kan vise seg at de som på denne måten sendes ned til helvete ikke er så borte vekke likevel :-)

Jordefart (yârad)-descending, nedstigning, er omtalt minst 194 gng. i Bibelen. Resultatet av en slik jordefart er første gang beskrevet i Gen 1:26 og resulterer i at Skaperen -i form av menneske, undertvinger seg jorden.
En slik dominans (râdâh) som legger jorden under seg, resulterer i at vi «knuser», «plukker i småbiter» skaperverket og avslører alle dets detaljer ned til minste elektron, kvark og andre småttiser.

I våre dager er det lite igjen vitenskapen kan granske uten å komme i kontakt med de skapende kreftene -den Naturen som er bak vår synlige. Skaperen -populært kalt Gud/ guder, er de skapende kreftene som samhandler og gjennom evolusjon har utviklet oss ved og «stige ned».

Alle de naturlige systemene er et resultat av balansen mellom de fire interaksjoner:
1 Gravitasjonskraften streber etter å komprimere
2 Den elektromagnetiske kraften skaper indre press
3 Kraften frigjøres i kjernefysiske prosesser
4 Kraften av de sterke og svake kjernefysiske interaksjoner.

Disse 4 samhandlende vekselvirkningene kalles på hebraisk JHVH, dèt er «Han som kom ned» og tar herredømme over alt skapt, slik at all skapning fungerer optimalt.

Skal denne «Han» kunne stige opp igjen -komme i innbyrdes balanse, må det bli som ferdig utviklet menneske, et identisk «bilde» samsvarende de egenskaper som skaperkreftene inneholder.

Og i religiøs iver sende annerledes troende ned til et helvete er umulig, alt, alle og selvsagt vi, er allerede i helvete fordi Gud kom ned hit og skapte oss, det som gjenstår er at vi blir dette bevisst -oppnår fri vilje til å stige litt i gradene. Forstår vi ikke dette forblir vi på vårt sted uten den himmelen vi er i stand til å bestige, vi må ved å elske den andre som oss selv -ved å samhandle skape den først :-)

Det som er den store fordelen med at religiøse i stadig sterkere grad henviser andre til helvete er at etter hvert er vi fler enn dem, da kan vi gjennom felles skjebne ta kontroll over alle de lunefulle gudene deres og skape noe som fungerer for oss alle.

Gå til innlegget

En lampe -

Publisert over 9 år siden

.. er verdiløs uten tilførsel av energi.
Lampen i seg selv er selvsagt mulig å verdsette av andre lamper, de vil foreta en sammenligning ut fra egen oppfatning av verdier og slik opphøye (motvillig) eller nedvurdere (gladelig) den aktuelle lampen.

Først når lampen blir tilkoblet og tilført energi vil den ha verdi for eieren, men det vil selvsagt være pga dens nye funksjon og ikke dens materielle form -den opplyser og verden ser totalt annerledes ut. Det finurlige er at lampen også vil se seg selv i sitt lys, energien smelter lampen og lyset til en enhet slik at alt blir korrigert (opplyst), mørket som før tilkoblingen var virkeligheten er nå «en tidligere sannhet» endret til et falskt og forvrengt bilde sett fra dens tidligere uopplyste tilstand. De lampenes som enda ikke mottar kraft vil enten avsky lyset fra den opplysende lampen -lyset er avslørende og derfor uønsket når strålen kommer utenfra- eller oppsøke det, dette er de som misliker sin mørklagte tilstand, de vil søke lyset for om mulig oppnå tilkobling til den bakenforliggende energien slik at livet blir opplyst og derav nytt.

1. De lampene som enda ikke mottar kraft evner ikke å se hverken den lysende lampens nye egenskaper el. lysets fantastiske effekt på omgivelsene, noen oppfatter opplysningen som en alternativ forfalskning til virkeligheten sin og, for om mulig, befeste sin formørkete tilstand, forsøke å slukke el. i beste fall utestenge lyset.
2. De som erfarer sitt mørke som mørkhet åpner seg for en alternativ måte å eksistere på og gjør hva som helst for å oppnå energiens egenskaper og dèt ved å forene seg med noe som en ikke riktig vet hva er, forstår eller har kontroll på, men synes forlokkende pga. lysets tilfredsstillende effekt.

Den ene som nyter sitt mørke og opplever det lyst nok vil selvsagt ikke ha et ønske om kraft, mens derimot den andre som fortviler i sitt mørke gjør hva det enn skal være for å finne lysets kilde.

Kan du si meg hvem av dem som gjør rett?

Om lampen var et menneske og lyset kunnskap, kjenner du en effektiv måte å stenge energitilførselen på, el. om den er ønsket, kjenner du en sikker prosedyre som kobler de to sammen, slik at mennesket og kunnskapen ikke lengre er to adskilte enheter?

Og, hvem har størst verdi (og for hvem), det forseggjorte etterlengtede og elskede mennesket uten kunnskap, eller den nakne simple lysende pæra?

Gå til innlegget

Fatteevne.

Publisert over 9 år siden

Hva er fatteevne og hvem har det.

Kan du fatte det som er utenfor din synsrand, under de frekvenser du evner å høre, bak de luktene du fanger opp, over de smaker du nyter, kan du føle dybdene i det du berører?

En flaggermus fatter lyder du ikke kan, en hund fatter en verden av lukt du ikke ser, en blekksprut kan berøre og føle om maten er fersk, næringsrik og hensiktsmessig. En bie har bildet delt opp i pixsler, ser du noe av hennes bilde og har tålmodighet til å lage din egen honning. En ku drøvtygger det som kommer inn og mottar energi som du må på butikken for å få tak i, men før det må du skaffe deg penger, jobb og utdannelse, gå på skole, lære å gå, men før det må du fatte at det er det du vil; må du fatte mer el mindre enn kua for å oppnå melk.

Kuer leser ikke bøker for å fatte sin oppgave, bier dør i milliarder, fatter de hvorfor og hva det vil medføre for andre.

I Gen 1:2 står det to ganger at vi mangler fatteevne, at vi er i kaos, vi har både form og lys men fatter det ikke; er det noe vi er ment å fatte?  

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere