Svein Nyborg

Alder: 66
  RSS

Om Svein

Følgere

RE: RE: Hvor lenge må en tro?

Publisert over 11 år siden

05.04.10 kl. 13:13 skrev Magnus Leirgulen:
Interessant definering på begrepet tro.  Bibelen sier også at: "Tro er full visshet om det en håper, overbevisning om det en ikke ser" Heb.   En interessant setning var denne at : "til og med kristne som ikke lever selv" .  Hvis du med det mener at det finnes kristne (eller kaller seg kristne) som ikke lever selv, men har en død tro, da har du desverre rett. Det finnes nok mange av den typen, men å plukke dem ut av mengden er ingen av oss kompetente til, selv om noen oppfører seg litt for underlig av og til.

Din definisjon og oppsummering av trospersonlighetene i Bibelen var derimot rimelig søkt og tendensiøs. Men la nå det gå - det er jo din mening. 

Du spør, hvor lenge må en tro for å få resultater?  Gud er ikke resultatorientert, han er nådeorientert. Å tro er å vende seg til Jesus slik som røveren på korset. Han var den første som kom inn i himmelen etter at soningsverket ble fullbrakt. Han hadde nå i hvert fall ingen "resultater" å vise til.  Å tro er altså bare en vilje til å ta i mot en gave.  Troen er å strekke ut en tom hånd for å ta imot. Men om den også er fylt med andre ting så er det jo ikke plass.

 Når det gjelder kristendommen som sådan etter 1700 år, (og vi kan godt legge til enda trehundre år), så har heller ikke jeg sett noen kaniner hverken her eller der.

Derimot har jeg lagt til merke samfunnsutviklingen i de land som i dag kaller seg kristne i relasjon til de land som klynger seg til andre religioner.  Da tenker jeg mest på sosiale og menneskelige kår, menneskeverdet, omsorgstanken, sykehus og - pleie av syke som allerede de første kristne viet seg til med fare for sitt eget liv.  Nå må du legge merke til at jeg skrev: "i relasjon til" ikke at alt er fullkommet i de "kristne" land heller. Så har jeg fått punktert ihvertfall ett motargument.

MVH magnus L

PS Hvis det likevel plutselig skulle dukke opp en kanin så vær snill med den :-)  

Ja alle Moses sine definisjoner er utrolig interessante, snur opp ned på det meste, og ingen ting av det jeg skriver her eller andre steder er min mening, synes du det er søkt og tendensiøst så må det tas opp med Moses.

Mulig dere ute i Blomsterdalen er fornøyd med bare nåde, men hadde ikke Gud vært resultatorientert så hadde hverken du eller jeg sett dagens lys, enda. 

Røveren i Luk 23:42 var nok den i bibelen som hadde den raskest voksende tro, etter å ha bøyd egoet, ser han saken fra andre siden, tar et funksjonelt valg ut i fra hjertet og i åndelige perfeksjon tar han umiddelbar kontroll over livet sitt.  Han konkluderer på samme måte som Samson; "liten og stor er likestilt og har evig favør hos deg Gud, den genetiske intelligensen i hjertet er åpenbart, la meg ta i bruk den iboende energi og bli bevisst min guddommelige kraft."  Jesu svar bekrefter at røveren fikk umiddelbart resultat (kjipt om korsfestelsen ikke gav resultat). I røverens tilfelle kan vi vel si at han fikk resultat like raskt som offiseren i Kapernaum.

 

Iflg kirkehistorien ble kristendommen sammenskrudd omkring 324 for at keiseren kunne slå to fluer i en smekk, resultatorientert han også, men kaninen (Messiasbevissthet) som kristendommen har prøvd å oppnå lar tydeligvis vente på seg. Enig i at mye er blitt bedre, materielt sett, men registrerer at mnsk i kristne land har samme holdning og agenda som ikkekristne, ytre ord og vendinger som passer inn i mønsteret, men de går over lik om egenrettferdighet og makelighet utfordres, - stolte av sin sterke tro på – noe.

Men hundretusener verden over har fått taket på det, bevisstheten om hvem de ER vokser overalt, undrer meg på hvor lenge kristne skal høre og høre før de hører. 

Gå til kommentaren

RE: Ingen fremgang uten meningsbrytning

Publisert over 11 år siden

04.04.10 kl. 01:35 skrev Ruben Solvang:

Jeg tror på en kontinuerlig prøving og tolkning av Skriften. Dette er noe som bør utføres også av 'folket' og ikke utelukkende de profesjonelle som har en posisjon eller stilling som gir dem talerett. Uten både enkle og dype spørsmål fra fellesskapet, står man i fare for å gradvis gjøre kristenlivet til en upersonlig rutine. Disse rutinene er ikke verdiløse, men de blekner allikevel i sammenligning med den organiske formen hvor deltagelse og nysgjerrighet spiller en viktig rolle.

Har du lyst til å teste ut din evne til å tenke/prøve/tolke selv?

A: I Joh 8 fortelles det om en kvinne som blir grepet i hor, etter at saken er vurdert gir Jesus henne beskjed om å gå bort og ikke synde mer. Den godkjente predikantforklaring er at J bad henne om å ikke hore mer, er dette en troverdig konklusjon? 

B: J skrev også noe på tempelplassen, hva skrev han? Et pastorsvar her er at det var sandgrunn og det han skrev er borte, underforstått at et jødenes stolthet, tempelet var bygd på sandgrunn!

Forstår du ikke A så forstår du ikke Jesu livsoppgave.

Forstår du ikke B så får du ikke glede av troen din.

Gå til kommentaren

Utfordring til Elias!

Publisert over 11 år siden

03.04.10 kl. 01:15 skrev Elias Per Vågnes: 
 Moses er då eit skrekkeksempel av ein navigatør. Han leia isrealittane på kryss og på tvers i ørkenlandskap frå han var 80år til han runda 120år.

 Hadde du hatt tålamot i 40år, - med vrange og ikkebetalende passasjerer, - uten annen proviant enn det som flaug opp på dekk i løpet av natta, - uten tillatelse til kaiplass hverken der du kom fra eller dit du skulle, - med kun to lojale dekksgutter, - og samtidig skulle du dikte opp et eventyr som skulle lure millioner av mnsk. til kirke og bedehus i 3000år framover, - og eventyret måtte ha nummeriske koder slik at en til enhver tid kunne sjekke om det var slik du mente det du skrev, - mytene du diktet opp måtte også stemme med oppdagelser og hendelser mange tusen år fram i tid?

Gå til kommentaren

RE: RE: Til Elias!

Publisert over 11 år siden

02.04.10 kl. 17:42 skrev Elias Per Vågnes:

Navigasjon er: Å vite kar ein er, å vite kar ein skal og viktigaste av alt, ha ein god plan til å gjennomføre reisa. Di beretning er eit skrekkeksempel!

Det er mange skrekkeksempel på hva religionen har gjort med menneskers forståelse av Moses sin undervisning om hvordan man skal komme fra A til B. Moses beskriver detaljert i sitt alfabets første bokstav hvordan DNAtråden med sine gener er satt sammen, og hvordan potensialet i kromosomet har styrke til å gjennomføre reisen fra start til slutt i et evig kretsløp. At vankunnige har brukt de "uforståelige" beskrivelsene til å snekre i hop en religion (eller tre) som enda mer vankunnige  tilhørere har trodd/ikke trodd på er ikke det samme som at Moses hadde peiling.

Alle står jo fritt til å gå inn i tekstene og avsløre at kartet gir nøyaktige beskrivelser av alle kvanteverdenens usynligheter.

Gå til kommentaren

RE: Skaper av ... alt? Ansvarlig for ... alt?

Publisert over 11 år siden

Her finner du hva Moses legger i ordet sjel:  http://svnyborg.blogspot.com/2010/01/fyllesjuke-bibeloversettere.html

29.03.10 kl. 03:49 skrev Ruben Solvang:

Mitt hovedpoeng var at man ikke, ut ifra Bibelen, kan underbygge ideen om ildsjøen som en evig pine – men en evig og endelig dom. Stor forskjell. Evig eksistens i en grusom tilværelse i motsetning til en avsluttende dom som fører til total tilintetgjørelse. Ideen om den udødelige sjel er gresk (gnostisk) og er ikke inspirert av Jødenes Torah eller Apostlenes skrifter.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere