Svein Nyborg

Alder: 66
  RSS

Om Svein

Følgere

Nâbı̂y

Publisert nesten 8 år siden
Jeg tviler sterkt på

«Profet» (Nâbı̂y', første gng. omtalt i Gen 20:7) er Ordet (stemmen) fra Punktet. Dette avslører at en Profet ikke er en fysisk person som sier el skriver synlige ord på fysisk papir, men en stemme i vårt indre (fra Punktet i hjertet)som veileder til nytt liv om den høres og gjøres.

Spiser vi Ordet slik som barn spiser mat så vil kunnskapens lys utvikle vår stadig økende egoisme til altruisme. Uten innrømt egoisme (ondskap) vil vi ikke kunne korrigeres til givere lik Giveren, når egoet blir stort nok vil vi ønske å "drukne" det slik som Moses druknet Farao.

Gå til kommentaren

Shem

Publisert nesten 8 år siden
Hvorfor tviholder kristne kun på navnet Jesus?

Det hebraiske ordet Shem betyr "Your revelation of Yourself".

Når Bibelen sier vi skal få et nytt Navn er det slett ikke meningen at vi skal tilbe navnet til en annen person (det er avgudsdyrkelse), men at vår egenskap (egoismen) skal bli ny, bli korrigert til i balanse med altruisme, som er Skaperens egenskap. Når vi så har fått dette Navnet er vi i mål, lik den Adam Gud sier han skal skape. Adam kommer av ordet Domeh som betyr Lik Skaperen.

Josef sa, når han oppdaget hvem han i virkeligheten var: "Jeg Er", i betydningen; Jeg Er En, Gud er En og Hans Navn er Ett, skapningen og Skaperen var erkjent å være en Enhet.

Kristne tviholder på Jesunavnet all den tid de ikke vet/våger å la Gud endre deres egenskaper, det oppleves som å gi fra seg sitt liv og man vet ikke hva man får -derfor sammenligningen med et hvetekorn som dør :-)

Gå til kommentaren

Kanskje flere vil nyte godt av utdannelse :-)

Publisert nesten 8 år siden
Du må gjerne skaffe deg litt mer kunnskap og ydmykhet før du skriver mer nå. Lykke til !

Psa 139:16  Thine eyes did see my substance, yet being unperfect; and in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them.

Når det er snakk om et menneske, så er vi i flg Bibelen ikke et menneske før vi har mottatt Lyset, blitt korrigert og utviklet til likhet i form med Skaperen.

De skapninger Monsen tar i forsvar er i Guds øyne ikke mer verdt enn gresstrå.

Først når "strået" har blitt befruktet, våknet og blitt sin kilde bevisst, fått substans lik det himmelske, har det pr definisjon en verdi som menneske, det enten dette skjer i 12 års alder eller senere.

Å ikke forstå dette vitner om verdslighet og total mangel på spirituell (guddommelig) innsikt.

Kansje vi alle behøver å "stikke fingeren i jorden" for om mulig oppnå kontakt med virkeligheten :-))

Gå til kommentaren

Det har du rett i,

Publisert nesten 8 år siden
Plutselig forsto jeg! Alle kan ikke fatte alt.

derfor et kaos når fx en som trådstarter oppdager sine "klær" som utilstrekkelige. Både i kropp og sinn må vi ha motsetninger for å oppnå utvikling, balanse er umulig uten å avsløre sine egenskaper som egoistiske (fillete klær) for så å gi seg hen til en enhet (kirke) større enn den man forlot, og det med sine egenskaper intakt, men korrigert.

Trådstarter beskriver hvordan han selger sine gjennomsiktige klær for så å kjøpe seg medlemskap i en gruppe hvor han føler seg skjult -det hadde vært gøy om han fant tid til å besvare kommentar 15 (før moderator kvalitetsikret dette som avsporing).

 

Gå til kommentaren

En Kvinne

Publisert nesten 8 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Jeg gidder heller ikke å prøve.

er i flg Bibelen Menneskets (Adams) velutviklede Sjel.

Gidder vi ikke undersøke og lære deg at Bibelen kun omtaler den usynlige virkeliogheten vil du aldri forstå, vi vil da forbli blinde og døve i denne verden.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere