Svein Nyborg

Alder: 66
  RSS

Om Svein

Følgere

"Å komme til himmelen"

Publisert nesten 8 år siden

-er å oppnå en høyere bevissthet enn den vi har i verden.

Spørsmålet "Kommer fosteret til himmelen?" blir som å spørre om fosteret blir seg bevisst å leve i vår verden om det ikke kommer ut til denne.

Det vil ikke bli bevisst hverken vår verden el evt en over om det ikke først kommer til bevissthet i vår, ingen kan hoppe over sine utviklingtrinn, det blir som å si at frø som ikke spirer skal kunne bli åker dagen etter våronna.

Gå til kommentaren

Hvilket språk snakker vi?

Publisert nesten 8 år siden
Baha'u'llah betyr rett og slett: "Guds Herlighet"

Det virker litt, hva skal vi si -egoistisk, å starte en tråd og så ville at moderator skal stenge den når den ikke utvikler seg som tenkt, kanskje den utvikler seg akkurat som nødvendig for vår felles utdannelse ;-)

Språket vi snakker formidler mentale bilder og ikke det det utenpå ser ut som, da spørs det om vi er villig til å lete bak bokstaven, knuse "steinene" og finne betydninger, krefter og egenskaper som fyller oss med nettopp herlighet.

Mette sier Baha'u'llah (hvilket språk er det -Arabisk?) betyr Guds Herlighet. På hebraisk blir det; Kabod Elohiym. Elohiym kan oversettes med Naturen el Skaperen.

Kabod betyr riktigvekt,i overført betydning engod følelse,altså balanse. Vekten er i Bibelen symbolisert med korset, ikke et torturredskap men en balansert vektstang. Når vi balanseres, vår egoisme korrigeres, kan det for den motvillige oppleves som forbigående tortur, men korset er en loddrett stang med en balansert tverrstang. Å "henge på korset" blir da en behagelig følelse, personen er korrigert og i samsvar med Skaperen, hans egenskap er endret til å inneholdepraktellerrikelighet, en giver medære og herlighet.

Dette betyr at hemmeligheter i Torah er avslørt bare til dem som frykter Hans navn, som holder hans herlighet med sine hjerter og sjeler, og som aldri begår noe blasfemi. Blasfemi er bla å tilbe en person el hans navn, uansett hvor høyt det henger i enkelte religioner. En slik tilbedelse vil hindre oss i å balanseres - korsfestes.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Og når det hevdes at Jesus ikke er navnet,må du regne med at det kommer motsigelser på et forum som dette.

Å hevde at et personnavn frelser bygger på vår opptatthet av oss selv -Jeg vil frelses og det uten kostnad for selvet.

Da er det perfekt å ha en annen som kan ta jobben slik at jeg kan skli inn uten å måtte gi mitt liv, når noen da pirker borti dette navnet vil man blant tilbederne få motbør, de føler seg og sin frelse truet, de har bygd seg opp et stort mentalt byggverk som rystes.

Vår verden er i dag i ferd med å kollapse og det på grunn av vår egoistiske væremåte, når det er i ferd med å skje vil vi måtte utvikle en ny egenskap der alle innlemmer alle til enhet, det er denne nye egenskapen som kalles "Et nytt Navn", en menneskelig egenskap som vil sette oss fri fra undergangen truer.

Et "Navn" i Bibelsk forstand er ikke navnet på en person, men egenskapen til Ett Nytt Menneske, en menneskehet i enhet som En kropp.

Gå til kommentaren

Ser ut for at Mette klarere seg bra,

Publisert nesten 8 år siden
Ser du, Mette, problemet med å forholde deg anerkjennende til det Svein N skriver.

hun forholder seg ikke til det jeg skriver men til det hun kjenner når hun les hva som skrives :-)

Gå til kommentaren

Så lenge det er liv i egoismen-

Publisert nesten 8 år siden
Vi bør passe oss for å skrive så esoterisk at vi bare ender opp med å viske ut alt og alle.

så er det ingen fare med at du forsvinner i løse luften :-))

Egoismen er steintung, det er den onde kraften (slangen) som forteller oss hva vi "må" ha.

Bibelen snakker utelukkende om den kommende verden, vårt mål, hvor vi kommer når vi lærer å kjenne Skaperen. Det er selvsagt ikke snakk om å tilintetgjøres, men det motsatte -virkeliggjøres.

Det har vært vanlig at vi i generasjoner har mistrodd Bibelen å snakke om fysiske personer, materielle ting og geografiske steder, derav fremvekst av ulike religioner, men den underviser om vårt indre, om hvordan gå bort fra våre begjær (den tunge materien) og ved det motta kunnskap om skaperkreftene og tanken. Den virkeligheten som er lett, over den vi har vært fanget i hittil.

Religioner har i sin uvitenhet trodd på profeter (andre; såkalte sendebud) og ved det blitt holdt fanget i materien. Fra Adam av så har "Læren om hvordan motta kunnskap", om vårt neste utviklingstrinn, ledet mange fram til erkjennelsen "Jeg Er", det vanlige har vært at studenter med punktet i hjertet (kalles også Moses, punktet som løfter) har brukt 2-3 år på å oppnå kontakt med virkeligheten og lært Skaperen å kjenne. Det er da ikke snakk om å lære å kjenne en annen, men lære å kjenne hvem vi virkelig Er, Gud er som kjent ikke delt opp, det er ikke skaperen og skapelsen, meg og deg, men En. Dette krever lydighet til "den tause stemmen, den stille hvisken", kalles omskjærelse.

Det er kun egoisten som oppfatter delingen, korriger denne oppfattelsen og alt oppfattes Helt.

Læren, beskrevet i Deu 31:30 og flg er læren om hvordan vi skal motta å bli Menneske.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere