Svein Nyborg

Alder: 66
  RSS

Om Svein

Følgere

Å krysse en grense

Publisert over 7 år siden

Jøde, ”Ivrim”, fra det hebraiske ordet ”Laavor”, å krysse grensen.

Om Putin har krysset den grensen det her er snakk om vites ikke, men en (gjen)forening vil alltid resultere i utvikling.

Gå til kommentaren

Det er bare det

Publisert over 7 år siden
Espen Ottosen – gå til den siterte teksten.
Tvert imot trenger vi å bli frelst før vi skal møte for Guds domstol.

at i en slik påstand ligger det u-uutalt at et slikt møte vil skje etter døden (den fysiske), dèt skaper likegyldighet til livet i dag.

"Dommen" er at vi ikke tar signalene skapelsen tydelig forteller oss, samhandler med Naturen og blir frelst. Dette har ikke med religion å gjøre, det være seg kristendom el andre likegyldiggjørende teorier, men den altomfattende integrerte Naturen som vi skader og derved utsletter oss selv, ved å ikke spille på lag med Alt og Alle.

---

"Naturen" er iflg Torah (Bibelen) lik Skaperen. Den som ikke ser dette lever i beste fall i dødelig uvitenhet, han er allerede dømt. Naturen følger en lov; Likhet for alle deler -balanse, det som skaper ubalanse fjernes.

Gå til kommentaren

Hvem vet han er et svin?

Publisert over 7 år siden
Jan Bording – gå til den siterte teksten.
vi skal ikke kaste perler for svin

En hebreer ville beskrevet et svin slik:

"En “gris” -chăzı̂yr; er et partået hovdyr ("to bein" og slik sett veldig likt mennesket) som ikke tygger drøv, det evner ikke ettertenksomhet -kan ikke kontemplere- det skjuler misligheter, har (svin) på skogen, det evner ikke å leve sant, tror selv dette men det fordi han ikke er bevisst sin synd. Synd er fravær av innsikt og kjennskap til virkeligheten.

Et «svin» er en rå, hensynsløs person, innesluttet bak sine vinduer i sin boks, en storeter av bokstavelig kunnskap som fremmer egoismen og gir makt, pynter seg i fine klær for å gi et inntrykk av visdom og gjør synlige handlinger for oppmerksomhets skyld, er empatisk og human der alt dreier seg om egen person, egen frelse, egen tro som han selvfølgelig har monopol på.

Chaziyr inneholder 5 «lys», dvs vinduer han betrakter virkeligheten gjennom, små glugger som gir sterkt begrenset innsikt i utsikten, ønsker han sannheten må han gjennom en dør, han er halvveis på evolusjonens stige, men behøver å lære å lytte til sitt innerste hjerte for å bli fri sin GALe utsikt fra SKAPet."

Dette er selvsagt umulig for "svinet" å vite fordi han enda ikke har utviklet sin 6 sans, den sansen som sanser virkeligheten -den er usynlig.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Finn Jacobsen – gå til den siterte teksten.
Nei, nettopp. Det prøver biologene etter fattig evne, og det virker ganske plausibelt. Men hvor mener du kreasjonistene henter sine argumenter fra?

sitt eget hode, religion, gud vet hvor

Gå til kommentaren

Det kan den ikke være,

Publisert over 7 år siden
Finn Jacobsen – gå til den siterte teksten.
Bibelen er deres vitenskapelige grunnlag.

for Bibelen forteller ingen som helst ting om den fysiske evolusjon, kun om vår utvikling fra Homo Sapiens til Homo Innoxius, altså fra det nivået vi er på i dag (og var på dengang Abraham begynte å skrive Bibelen) til et der vi ikke dreper hverandre av ulike egoistiske årsaker.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere