Svein Nyborg

Alder: 66
  RSS

Om Svein

Følgere

Publisert nesten 8 år siden

Det er best å ikke lete etter det skjulte bak våre kirkers rike språkdrakt (og klesdrakt), la de som er opptatt av ytterligheter sulle med sitt, det blir så lett avsporinger :-))

Dingstad fant noe i sin søken, moderator vil ikke vi skal lete dypere ;-)

Gå til kommentaren

Bokstaven slår ihjel

Publisert nesten 8 år siden
Forøvrig en latterlig debatt og ikke innlegget verdig.

Når folket ikke forstår det indre språket til bilder og bokstaver slår de seg selv og hverandre ihjel med uttrykksformene, det blir som han som slo eselet, han så ikke det skjulte :-)

Gå til kommentaren

"Gud" kjenner ikke Jorden

Publisert nesten 8 år siden
Tore Hansen – gå til den siterte teksten.
Da Gud skapte Jorden, så satte Han inn tiden.

Han er utenfor den slik som Han er utenfor tiden.

Det er vi, vi som oppfatter tiden, som oppfatter Jorden og dermed setter inn tid, Skaperen er over og tanken er at vi, skapningen, skal utvikle oss opp på Hans nivå, slutte å bli tidsbegrenset og smalsporet.

Gå til kommentaren

Spørsmål

Publisert nesten 8 år siden
Er det fordi jeg nå står på giganters skuldre?

Jeg vet ikke.

Jeg vet bare at jeg har søkt våre fedres tro, og erkjenner at jeg midt oppi alt ikke ville ha søkt og funnet den uten – nettopp – min fars tro.

Å gå fra protestanttro til katolsktro, via ulike grupper, er det annet enn å endre uttrykksformen på sin tro?

En annen vei man kan gå er, fra tradisjonell Luthersk bedehustro via ulike grupper som Vestlandske Indremisjon - Den Karismatiske Bevegelse - Oasebevegelsen og ende opp i Trosbevegelsen, et slikt "steg" oppleves tilsvarende det mellom Den Norske og Den Katolske Kirke.

Har du egentlig tatt et steg, bare gått fra et sauefjøs til et annet, kjøpt andre giganters tankegods?

Gå til kommentaren
Gunnar Lund – gå til den siterte teksten.
Men det betydde ikke at det ikke fantes en allmektig Gud, en ånd større enn vår egen. Og han forklarte den vesle jenta: "Selv en som seriøst beskjeftiger seg med vitenskaplig arbeid, blir overbevist om at en ånd manifesterer seg i universets lover – en ånd som er enormt overlegen menneskets, og en som vi med våre beskjedne evner må føle oss ydmyke overfor".

“24. januar 1936

Kjære Phyllis,

Jeg skal prøve å besvare spørsmålet ditt så enkelt jeg kan. Her er svaret mitt:

Forskere tror at alt som skjer, menneskelige anliggender inkludert, er forårsaket av naturlovene. Forskere kan derfor ikke være tilbøyelige til å tro at begivenhetenes gang kan påvirkes avbønn, dvs, av et overnaturlig manifestert ønske.

Vi må imidlertid innrømme at vår reelle kunnskap om disse kreftene er ufullstendig, så troen på en endelig, grunnleggende ånd hviler til syvende og sist på en form for tro. Slik tro er fortsatt utstrakt, selv med aktuelle oppnåelser innenfor forskning.

Men også, alle som er seriøst involvert i vitenskapelig aktivitet blir overbevist om at en ånd manifesterer seg i universets lover, en som er umåtelig overordnet mennesket. På den måten fører jakten på vitenskapen  til en spesiell religiøs følelse, selv om den sikkert er veldig forskjellig fra religiøsiteten hos en mer naiv person.

De hjerteligste hilsener

din A. Einstein.”

---

I flg Einstein ser det ut for at heller ikke mennesket eksisterer, bare Nissen;

“Et menneske er en del av helheten, det vi kaller “universet”, en del begrenset av tid og sted. Det oppfatter seg selv, sine tanker og følelser, som adskilt fra resten – en form for optisk vrangforestilling i bevisstheten. Denne vrangforestillingen er et slags fengsel for oss, som begrenser oss til våre personlige ønsker og hengivenhet overfor noen få mennesker som står oss nærmest. Vår oppgave er å befri oss fra dette fengselet ved å utvide vår omkrets for medfølelse til å gjelde all levende skapning og hele naturen i dens skjønnhet. Ingen er istand til fullstendig å oppnå det, men å kjempe for å oppnå det er i seg selv en del av frigjøringen og et grunnlag for indre trygghet.”

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere