Svein Nyborg

Alder: 66
  RSS

Om Svein

Følgere

å tolke

Publisert over 6 år siden

enn om begrepet "Å tolke" betyr å overføre verdien/kraften i ordet slik at det som overføres (rett/feil) transformeres til gjerning.

100% korrekt oversatt gir da 110% feil gjerning

Gå til kommentaren

alternativer?

Publisert nesten 7 år siden

Det finnes mange naturlige faktorer som kan være mer truende for menneskeheten enn Ebola. Eksperter forventer, feks, et stort vulkanutbrudd i California. Vulkanaktiviteten er stadig økende der, og et utbrudd kan være nært forestående.

Hvis det skjer, kan asken dekke himmelen i en slik grad at vi ikke kommer til å se solen. Temperaturen vil synke til minus 50 grader celsius. Det er uklart hvordan vi vil klare å overleve under slike forhold.

Motsatt global oppvarming kan en si :-)

---

Ettersom mennesket utviklet seg innenfor ett samlet system, hevet det seg over hele dette. Alle naturens komponenter er koblet til ett og samme system; atmosfæren, havet og kontinentene. Jorden eksisterer ikke i henhold til lovverket i stater og nasjoner som er atskilt av grenser, men som en planet med èn økologi og generelle, kollektive, naturlige prosesser. Det er menneskene som bor på denne planeten som forstyrrer balansen.

Dette systemet ("Gud") har ingen intensjon om å straffe oss – det reagerer i forhold til våre handlinger. Derfor får vi det vi fortjener. Det slår tilbake på oss når vi på menneskelig nivå forstyrrer denne balansen. Lik en negativ faktor som forårsaker ubalanse, får menneskeheten et tilbakeslag.

Gå til kommentaren

sannhetens sverd

Publisert rundt 7 år siden

før kirken introduserte sine sannheter med sverd, i de tidligste tider, hva var sant da?

Gå til kommentaren

Har vi ikke svaret på;

Publisert over 7 år siden
Hva er jeg egentlig?

-er det naturlig å søke videre.

At vi avslører og kvitter oss med religiøs tankegods er et viktig steg på veien, men å avsløre noe som lureri er ikke det samme som å ha funnet sannheten, den kan ligge skjult under flere lag med overmalte bilder.

Inlegget vekker ikke ubehag.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Gunnar Søyland – gå til den siterte teksten.
Det maskuline flertallsordet Ivrim bør vel snarere oversettes med

“Jew” comes from the word “Ever,” to cross, so a Jew is a person who has crossed the Machsom.

Yuhudi” comes from the word “Ihud,” meaning “union” (with the Creator). All these notions are properties of love, bestowal, or altruism.

”Hebrews – Ivrim – עברים,” fra den hebraiske roten “å overskride – maavar – מעבר, fordi de ønsket å overskride fra ett nivå til et annet.

Først blir du jøde så hebreer, dette har ingenting med etnisitet å gjøre, men med utvikling "oppover", altså i kvalitet; en "jøde" er en som overskrider (blir hebreer) sin egoistiske begrensning og blir altruist. Dette er det bare jøder (de som smelter sammen med Skaperen) som kan, altså er alle hebreere jøder, men ikke alle jøder er hebreere.

Igjen: Det er ikke snakk om fysisk avstamming, men spirituell utvikling ved forening/enhet. Gud er som kjent En og grensene mellom verdens nasjoner er i ferd med å utviskes fordi vi i det skjulte evolver oppover til En Menneskehet. I denne verden vil dette oppleves som overtramp, angrep, tyrranni, krig og borgerkrig, i virkeligheten er det avdekkelse av den nye verden, altså positive trekk som varsler overgang.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere