Sven Larsen

Alder:
  RSS

Om Sven

Følgere

Voksne stjeler kloden fra barn og unge

Publisert rundt 10 år siden

Dere voksne stjeler kloden vår! Dere har laget et system som gjør at barn og ungdom er stemmeløse i møte med vår egen framtid. Vi vil ha klimarettferdighet nå.

Vi er en gjeng ungdommer fra Norges KFUK-KFUM som er med på klimakaravanen fra Nairobi til Durban, hvor FNs klimatoppmøte, COP 17, finner sted nå. Karavanen er en del av kampanjen “We have faith – act now for climate justice”, som er et afrikansk ungdomsinitiativ.

Det urettferdige systemet som dere voksne har skapt gjør at dere nyter godt av kloden, mens vi stemmeløse må betale regningen i framtiden. Vi stemmeløse er barn og ungdom, men også de millioner av fattige mennesker verden over som allerede lider av klimaendringer. Det er urettferdig at vi skal betale regningen til dere voksne. Derfor ber vi dere: hør vår stemme! Vi vil ha klimarettferdighet!

Gud skapte kloden for at alle skal leve godt, ikke bare de nålevende voksne i rike land. Klimaendringer forverrer fattigdommen for millioner av mennesker, fordi endrede regnmønstere, flom og tørke gjør at avlinger slår feil. I utviklingsland lever de fleste på bygda hvor de er helt avhengige av avlingene sine for å bli mette. Klimaendringer er en katastrofe for dem, men også barn og unge i alle land, fattig eller rik, fordi vi har bare én klode.

Denne urettferdigheten kan vi ikke leve med! Nå er vi i Durban på COP 17, og her har vi tre hovedkrav. Vi krever en rettferdig og lovmessig bindende klimaavtale som følger opp Kyoto protokollen. Vi krever både kortsiktige og langsiktige mål for kutting i klimautslipp, slik at den globale gjennomsnittstemperaturen ikke øker mer enn 1,5 grader celcius. Vi krever finansiering av klimatilpasningstiltak i Afrika. Disse tiltakene skal betales av rike land som er ansvarlig for mest klimautslipp. 

I går snakket vi med biskop Ingeborg Midttømme om vår opplevelse på klimakaravanen og om klimaendringer. Vi fylles med håp når vi treffes voksne som Ingeborg, hun er virkelig opptatt av klimarettferdighet! Det er bra at noen i kirken tar ansvar. Vi vil at flere av dere voksne skal bli mer engasjert og høre vår stemme. Ikke stjel fra barna deres!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere