Arnhild Gjendem

Alder:
  RSS

Om Arnhild

Følgere

Gjengifte, helt uproblematisk?

Publisert over 9 år siden

Vårt land kjører i dag frem på første side Odd Bondevik som gifter seg.Det er godt at mennesker er lykkelige.Men er det uproblematisk å gifte seg med en fraskilt?

Media er et sterkt påvirkningmiddel! Det som kommer på første side i avisen får MYE oppmerksomhet!

I menighetene, som i samfunnet ellers, er det desverre mange mennesker som lider p.g.a. skilsmisse.Det er MYE smerte.Det er voksne som lider, OG det er MANGE barn og ungdommer!Denne smerten skulle jeg ønske menighetene tok mer tak i.

Jeg ønsker ikke å være en "festbrems" for Bondevik!Jeg ønsker ham all den lykke han kan få! Men er det uproblematisk?

Det er MANGE kristne der ute som er skilt og lurer på veien videre.Og det er MANGE der ute som har møtt en skilt og lurer på om det er grerit å gifte seg?Det er også mange som ikke lurer, men gifter seg uten å reflektere så mye på det, det er jo så mange andre som gjør det.

Ifølge Bibelen er det IKKE uproblematisk!

"Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor.Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor." Lukas 16,18.

Vi leser tilsvarende i Matt 5,32 "Den som gifter seg med en fraskilt kvinne, driver hor."

Det er bare sannheten som setter fri (Johannes 8,32).

Vi kan ikke og MÅ ikke underslå Bibelen.

Et slikt oppslag som dette som Vårt Land i dag har gitt denne saken kan ikke stå uten en kommentar.Vårt Land stiller riktignok spørsmålet:"Var det vanskelig for deg å planlegge ekteskap med en skilt kvinne, Odd Bondevik?"

Hva med den menige mann, når den tidligere konservative biskopen gifter seg med en fraskilt?

Folk må jo bli fullstendig FORVIRRET på Guds Ord!Og det er akkurat det som skjer!

Slike eksempler svekker desverre folks tillit til Guds Ord!

Gå til innlegget

Islam fornekter Jesus som Gud og Frelser!

Publisert over 9 år siden

Islam og kristendom er to helt forskejllige religioner.Uforståelig at en i et land med kristen grunn(§2) kan velge en leder for den norske kulturen som fornekter det helt sentrale:Jesus som Gud og Frelser!

Tragisk at vi har fått en kulturminister som fornekter det helt sentrale i vår egen kultur kristendommen, nemlig at Jesus er Gud og Frelser!

Dette vitner om en historieløshet og en kulturløshet som jeg desverre ikke kan finne ord for!

Gå til innlegget

De roper høy fordi de går i moskeen!

Publisert over 9 år siden

Jeg har møtt overraskende mange muslimer som ikke kjenner særlig til hva som står i Koranen.Koranen skal egentlig leses på arabisk noe flere av dem jeg har snakket med ikke behersker særlig.

Flere av disse liker Norge og demokratiet og ikke mist friheten!

Men jeg har også møtt muslimer som kjenner Koranen og som går i moskeen og som oppriktig ønsker å praktisere det de har lært og hørt.Disse muslimene skremmer meg! Deres syn på jøder er svært negativt.De kjenner Allahs syn på jøder: som aper og svin.Deres målbevisste arbeid for på sikt å innføre sharia lovgivning i Norge er også trist!

De kjenner også Koranens syn på vantro(ikke muslimer):Sure 9,5:"...fight and slay the Pagans wherever ye find them....." De vantro skal drepes, står det altså skrevet i Koranen.Deres unnskyldinger av gjentatte drap på uskyldige mennsker rundt om i verden, som de ser på som vantro, er forferdelig!

Gå til innlegget

""Ikke grip inn!Hun er en fiende av Islam!"

Publisert over 9 år siden

Rapporter avdekker tragisk kristenforfølgelse i muslimske land. Lenke:.raymondibrahim.com/12215/muslim-persecution-of-christians-july-2012

Dette innlegget blir nok kuttet ganske snart!Det er ikke mainstream verken i Vårt Land eller i andre norske aviser å stille spørsmål eller kritisere Islam.

Men vi kan ikke være tause når kristne voldtaes, tortureres og tvinges til å konvertere til Islam!

Av denne artikkelen (lenken) av Raymond Ibrahim avdekkes den tragiske virkelighet i mange muslimske land."especially woman and children- are beeing abducted, tortured, raped, forced to convert to Islam, and/or enslaved."

Artikkelen viser at dette ikke "kun er snakk om enkelte element som har misforstått Islam"!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere