Asle Finnseth

Alder:
  RSS

Om Asle

Følgere

Publisert nesten 10 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.

At de kristnes viktigste oppgave var å kjempe for de sjelene som enda ikke er reddet for evigheten....
Tror dere virkelig ikke Gud har kontroll på jordens ressurser,og har forutsett hva mennesket trengte i sin tid her på jorda ?
Det virker på meg som at deler av kirkens folk er mer opptatt av ting UTENFOR sjelen.

Hei Rune,

Det er et ganske vanlig tankespor du er inne på. For eksempel i mye av bedehuskulturen - som jeg skylder mye godt - har det vært vanlig å tenke at kristen tro og misjon handler om å "redde sjeler for himmelen". Men det rimer dårlig med Bibelens samlede budskap å spille sjelen ut mot resten - og avgrense hva Gud brenner for å redde?

Ifølge klassisk jødisk-kristen forståelse har syndefallet skadet alt det skapte, ikke bare menneskers sjel. Alle våre relasjoner - inkludert den til alle andre levende skapninger - er merket av menneskenes opprør mot skaperen. Derfor skriver Paulus i romerbrevet at "alt det skapte stønner og sukker samstemt, som i fødselsrier" i påvente av at menneskene skal omvende seg og komme i et rett livsforhold til Skaperen og skaperverket.

I Guds store redningsplan inngår derfor alt som lever, frelsen er ikke "bare åndelig". Da Gud kom til oss som Jesus fra Nasaret var det for å forsone alle ting med seg selv, "alt i himmelen og på jorden". Det kristne håpet er ikke primært et "evakueringshåp" - at vi skal bli reddet bort fra en jord som så blir kassert, men et "invasjonshåp": Med Jesus begynte himmelen å invadere jorden. Alle som tar imot ham blir delaktig i en stor gjenopprettelsesprosess. Den munner uti "en ny himmel og en ny jord". Og i store forvandlingen er menneskets sjel en sentral størrelse. Sjelen er jo det i oss som lengter etter å høre til - i beste fall i den store, gudskapte sammenhengen og hos Gud selv.

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere