Terje Johs. Johansen

Alder: 69
  RSS

Om Terje Johs.

Følgere

Israel og deres frustasjon

Publisert nesten 12 år siden

Denne dagen har vært trist når jeg leser dette i VL.

Gå til innlegget

Palestinsk barne-tv

Publisert nesten 12 år siden

Nå er den palestinske barne-tv`n i gang igjen med trussel om å drepe og utslette jødene i barne-tv. Tv- bamsen, Nassur, sier til en jente som ringer inn, at løsningen på palestinakonflikten er å slakte jødene. Dette kommer opp i førstesiden i "Norge idag"

Videre skriver avisen at de setter søkelyset på norske myndigheter som sponser dette. De norske skattebetalerne som også er de eneste i Europa, betaler over 700 millioner årlig til Hamas,og skolebøker som lærer jødehat på skolen, og gjennom tv oppfordres til et nytt Holocost. Alle jøder må bli utryddet av vårt land, sier tv-bjørnen Nassur, som palestinske barn elsker på barne-tv.

Er det ikke snart på tide at norske myndigheter hopper av denne pengetransporten til et jødefiendtlig land? Hva vil de norske myndigheter oppnå med dette? Står det ikke at de som velsigner Israel, skal selv bli velsignet, og de som forbanner Israel, skal selv bli forbannet?

Jeg mener bestemt at Norge er medskyldig i jødehatet i Midt-Østen, hvor de deltar med pengestøtte i kampen for jødehat. Dette må da få konsekvenser for oss som land. Ved å bruke barn som springbrett til jødehat, er like ille som om  at myndighetene her til lands ville støtte lommemannen med midler. Jo, fler han ville forvolde, jo mer penger i lommemannens kiste klinger. Dette blir motbydelig. Bare denne meldingen her om jødehat, kvalifiserer regjeringens avgang.

Gå til innlegget

Klimaforvirring?

Publisert nesten 12 år siden

Nå må vel klimaforskerne klø seg i hodet. Les dette:

http://www.abcnyheter.no/node/98271

De som mener at klimaendringer er skapt av mennesker må da virkelig få ett skudd for bauen. Dengang var det vel ingen biler eller andre utslipp som kunne omdanne arktis fra solfylte strender til ett isøde. Det nevnes vulkanutbrudd som årsak... vel, vel! De 53 millioner av år er vel  også noe eller kanskje kraftig overdrevet?

Gå til innlegget

Har saltet mistet sin kraft?

Publisert rundt 12 år siden

Jesus sier: Dere er jordens salt; men når saltet mister sin kraft, hva skal det så saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten å kastet ut og tredes ned av menneskene... Matt.5,13.

For å illustrere det fra Gt var det presten Esra som sammen med Nehemias og en flokk jøder som var i landsflyktighet i Persia, skulle få etter Guds befaling, reise til Jerusalem for å sette byen i stand, for Perserne hadde revet nesten hele byen ned. Dette skulle bety en ny æra for jødene. Nå arbeidet Gud med dem for at jødene skulle atter vende tilbake til sitt land, Israel. Presten Esra la dette ut for kongen i landet, kong Artaxerxes. Gud hadde begynt å arbeide på hans hjerte slik at han gikk god for jødenes bønn. For at de skulle klare seg i oppbyggningsfasen måtte de har med seg provianter. Her skulle det være rikelig med mat og drikke som kongen skulle sende med dem. Her skulle det være nøyaktig mål og vekt av talenter, sølv,hvete, vin og olje. Men de skulle også ha salt med seg, uten foreskrevet mål. Altså så mye salt som de klarte å få med seg. Dette saltet ble jo brukt mot forråtnelse slik at maten skulle holde i lengre perioder, et slags kjøleskap i vår tid. Her var saltet meget viktig, for som sagt skulle dette demme opp om forråtnelsen. Esra. 7. Det var vel dette Jesus tok som en lærdom når han nevnte dette i Matteus. Verden er jo som sagt i forråtnelse. Den åndelige mann og kvinne som har fått DHÅ i frelsen har fått saltet uten foreskrevet mål. Vi har fått saltets kraft til å stå ugudligheten og verdsligheten i mot. Men dessverre ser vi at det motsatte skjer. Saltet holder på å miste sin kraft i det vi ser at vi kristne blir mer og mer tafatte og liberale. Vi aksepterer et liberalt levesett som verden aldri har sett maken til.

Det første vi ser når saltet mister sin kraft er et ytre frafall. Det kjennetegner avvik fra kristne normer og lover. Vi har merket oss det liberale synet om ekteskapsloven hvor homobryllup blir sidestilt med ekteskapet mellom mann og kvinne som etter bibelen er skaperens vilje. Vi merker  det på at såkalte kristne forvrenger og gjør bibelens ord til intet ved å fjærplukke ut sannhetene i skriften. Har Gud virkelig sagt? osv.. Vi godtar heller andre lands religioner og forkaster sannheten om Faderen, Sønnen og DHÅ. Vi merker ordet synd er snart et fremmedord blant de troende. Jeg hørte her om dagen at mange ungdommer i kristen og ikke kristne familier som søker menighets tilhørighet, lyver for sine foreldre og sier de er på kveldssamlinger i menighetene sine. Men sannheten er at de er ute å drikker seg fulle. Ungdomsmiljøer i kristne kretser er så forgiftet og samtidig verdsliggjordte at de har mistet sin saltholdig liv med Gud. Når Ånden viker, som han vil automatisk gjøre i slike sammenhenger, mister ungdommen autoriteten og dømmekraften i sitt videre liv. De merker antagelig det ikke selv, men det liberale standpunkter som de får kommer snikene og ubemerket. Det de før var opptatt av å forsvare, har blitt for dem en dårskap. Nå er de på lik linje med verden med de samme meninger. Alt har nå blitt lagt i grus. Saltet duger ikke lenger. Menneskene får merkelige meninger, og bli oppfordret til å studere bibelen, kommer gjerne i slike tider med himling med øyne og ett skuldertrekk. Frafallet har begynt! Er det noen som kjenner seg igjen?

Emanuel Minos skriver i sin bok som jeg oppfordrer alle til å lese, "Det har ringt for tredje gang",tar han opp dette med bruden og skjøgen. Han spør: Hvem er bruden? Jo, det er de som er tro mot hans ord som frelste, mens skjøgen er de utroe som går på kompromiss og gjør skriften til usannheter. De er ikke  de sanne og  trofaste. De fornekter sannheten og lar det verdslige styre tankene rundt det hellige. Verden er som sagt på vei ned i stupet. Det eneste som kan redde menneskene fra evig fortapelse, er en vekkelse som kan føre de liberale tilbake til Jesus.

Gå til innlegget

"For så høyt har Gud elsket oss..

Publisert rundt 12 år siden

I Johs.3,16 sies det at det står følgende: For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn,den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

For så høyt har Gud...  Hvor står det i bibelen? Jeg har hørt at alle siterer dette verset med,for så høyt.... Hvor høyt? Så høyt, men ikke så høyt?

Jeg kan ikke annet forstå at når man siterer Guds ord slik, begrenser man Gud. Ordet høyt har jo en begrensning. Jesus elsket oss så mye at han døde for oss. Bibelen taler vel om dybde,høyde og bredde hans kjærlighet er. Men dette kan ikke måles. Han nevner i salm.103, at så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Jorden er jo rund slik at øst og vest kan jo ikke måles. Det går rundt alt sammen. Slik er også Guds kjærlighet. Den kan ikke måles i meter eller km. Den er uendelig. Derfor når vi sier: Så høyt elsker Gud oss, blir det en begrensning i vantro. I Johs. 3,16 står det: For så har Gud elsket verden... Det er mye større enn så høyt. Så Høyt har heller ingen jemmel i grunnteksten. Det er et ukjent begrep som menneskene har lagd.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere