Terje Johs. Johansen

Alder: 69
  RSS

Om Terje Johs.

Følgere

Publisert over 5 år siden
Spørsmål: Abraham var jo far til Ismael også. Er det ikkje Ismaels etterkomarar, arabarane, som rår over over desse store landområda - i tråd med pakta?

Abraham fikk disse løftene fra Gud at han skulle bli far til mange, og selvfølgelig gjelder det araberne som folk, altså de som vil tro, men det var jødene som er arvingen til løfteslandet Israel. Dette landområdet det står skrevet om i 1.Mos 15.18 har vært under Salomon. Senere ble jo Israel spredt for alle vinder og de mistet sitt land. Nå har Israel kommet tilbake som land, men her ser vi at de har fått bare et lite område igjen. Men Gud glemmer ikke sine løfter, og disse landområder som mangler er under arabiske eiendom idag. Men det vi også skal huske er at disse områdene som det kriges om i dag tilhører mye det gamle Israel. Derfor vil jødene ta snart sin bolig igjen til eie uten å sloss for det, for det sørger andre for. Etter utdelingen av arven på Abrahams tid skulle Ismael bo østenfor sine Israelske brødre. Dette skjer ikke til d.d, men en dag skal Gud rydde opp i dette. Derfor er det i tråd med Guds vilje at araberne skal ha landområder som ligger øst for Israel. Derfor er hele palestina,Libanon og nesten hele Syria det gamle Israel som de eier. Derfor okkuperer Israel ingenting, for det første er ikke Palestina noe eget land, men et landområde som tilhører Israel. Palestinerne har fått tildelt Jordan som sitt land fra 1948, men de ville ikke dra ditt. Derfor må verdensamfunnet begynne å heller presse dem til å forlate palestina og dra ned til sitt opprinnlig land enn å angripe jødene. Syria eier kun et lite stykke land i nord. Israels grenser skal nå helt til Irak til elven Eufrat.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Er det ikke også slik Nygaard at det gjerne skal være litt uro i den israelske leir, litt kamp før Armageddon? Jeg har fått inntrykk av at kampen mot alle fiender er viktig i seg selv for at frelsen og Messias' komme ikke kan skje før kampen er fullendt. Fordi ingen vet når Messias kommer må det aldri være fred i ordets rette forstand

Dette er et rent "jalla" svar. Har du ikke litt sympati når en kvinne blir stukket i magen og fosteret dør? Her i dette forumet er det mange såkalte anti-Israelske personer som påstår at Israel dreper palestinere, og det skjer med store protester fra palestinavennene. Nå forsvarer jeg ikke drap, men noe sympati må dere også vedkjenne, at slikt er helt på tryne å drepe uskyldige med barn i magen uansett folkegruppe de kommer fra? Å bruke ord som at det må alltid være ufred i dette området før Jesus kommer igjen, er og blir fordummende. Med slik uttalelse er dere ikke et spøtt bedre enn det IS står for.

Gå til kommentaren

Profetiene

Publisert over 5 år siden
Muld skal være slangers føde:)
På buken skal du krype og muld skal du ete alle dine dager.
1.Mos.3:14

Det står ikke slangers føde i flertall, men det står i entall i 1.Mosebok.3. Det er riktig at han talte til slangen, djevelen, som hadde lurt Adam og Eva. Dengang gikk vel denne slangen som ble et redskap for satan på ben, men ble fra da av beinløs. Her taler Gud til en åndsmakt hvor han sier at han skal være nedtrått i støvet. I.v.15 sier Gud at han skal sette fiendskap mellom din ætt og hennes ætt. Her taler han om frelseren Jesus som skal knuse hans hode og at han skal gi oss makt til å trå satan under våre føtter. Djevelen har idag innflytelse på de ufrelste, mens vi frelste har han ingen makt eller innflytelse på uten at vi selv vil innlate oss med ham, men Jesus har seiret over ham, og denne profetien ble oppfylt på Golgata.

Og du (Abram) skal gå bort i fred til dine fedre; i en god alderdom skal du gå i grav. I det fjerde slektsledd skal de komme hit igjen; for amorittenes syndeskyld har ennå ikke fylt sitt mål.
1.Mos.15:15-16
(Josef hørte til 4. generasjon etter Abraham, og det var enda lenge til Moses førte folket ut...)

Nå var det vel ikke Josef som ble regnet som det 4 ættledd, men Juda. se. Matt.1.3 Jesus kom fra Juda stamme. Det var Juda stamme som fikk innta landet Kanaan senere Israel. Dom.1. 1-2

Den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: "Din ætt gir jeg dette landet, fra Egypterelven helt til Storelven, Eufrat,..."
1.Mos.15:18
(Israelittenes territorium har aldri vært så stort.)

Dette hele riket hadde Kong Salomon, og dette vil igjen bli intakt i 1000 års riket. Husk at bibelen taler om fortid,nåtid og framtid.

Gud sa til Abraham: "Din kone Sarai skal du ikke lenger kalle Sarai; Sara skal være hennes navn. Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn med henne også. Ja, jeg vil velsigne henne så hun blir mor til mange folk; konger over folkeslag skal gå ut fra henne."
1.Mos.17:15-16
(Sara ble kun "mor til ett folk"; Israelittene.)

Løftene gjalt Abraham og Sara. Det var ikke bare israelittene disse skulle bli foreldre til, men til alle som tror og for del i Abrahams velsignelse. Og Abraham trodde Gud, og dette er troen på frelseren Jesus.Denne velsignelsen gjelder alle folkeslag, jøder som hedninger.

Så sa Herren: "Jeg har sett hvor vondt mitt folk har det i Egypt, og hørt hvordan de klager over fogdene. Jeg vet hva de må lide. Jeg har steget ned for å fri dem fra egypterne og føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Der bor kanaaneerne og hetittene, amorittene og perisittene, hevittene og jebusittene."
2.Mos.3:7-9
(Særlig vidstrakt var ikke Kanaan; et goldt og ufruktbart område... for det meste...)

Du kan lese om disse områdene i Josv.12-19. Det var ikke akkurat noe småtteri. Det levde jo mennesker der og jeg tror ikke de sultet ihjel. De hadde sikkert det de trengte til.

Se, nå er det ute med Damaskus! Byen skal bli en ruinhaug.
Jes.17:1
(Det er nå gått mer enn 2500 år siden denne profetien så dagens lys, og Damaskus eksisterer fortsatt...)

Jeg tror dette skriftstedet henviser til vår tid. Vi vet ikke utfallet av krigen i Syria og hva som vil skje med Damaskus i det nærmeste.Byene rundt Damaskus ligger i grus idag, og ingen vet om dette vil snart ramme Damaskus også.

Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel og plante det der. De skal få bo i sitt land og aldri bli uroet mer.
Voldsmenn skal ikke lenger plage dem som i gamle dager.
2.Sam.7:10
(Historien har vist at det stikk motsatte skjedde.)

Dette har begynt idag og vil strekke seg gjennom hele 1000 års riket.

Se, Herren farer på lette sky og kommer til Egypt. Egypternes guder skjelver for ham, og egypterne mister motet.
...
Da tørker vannet i Nilen bort, elven blir tom og tørr.
Elvefarene ligger og stinker, Nilens armer minker og tørker ut, rør og siv blir svarte og visner.
...
For egypterne skal ingenting lykkes, enten det er hode eller hale, palmegren eller siv som gjør det.
Jes.19:1,5-6,15
(Historiebøkene har enda til gode å berette om at disse plager er blitt egypterne til del....)

Neida. Dette skjedde i år 700 f.kr. Assyrererne angrep Egypt og Etiopia. De demmet opp Nilen slik at den ble tørr. Derfor denne stanken. Når vannet fjernes fra landet, vil alt liv bli dødt. Dette var assyrernes måte å krige på.

For det folk og det kongerike som ikke vil tjene deg (Jerusalem), det skal gå til grunne, og folkeslag skal ryddes ut.
Jes.60:12
(Det drøyer stadig. "Hedninge"- kulturer har blomstret like til i dag...)

Dette gjelder også i 1000 års riket

(Har ikke mer tid idag.)

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Jeg jobber som prest, og jeg vil ikke være en vranglærer.

Nei, men å være prest i Dnk i dag innebærer å gå på kompromiss med hele Guds ord. Som utenforstående til kirka oppdager vi fort at det kirken står for i dag er vranglære. Jeg vet at dere forkynner og tror på Jesus som Guds Sønn, men vranglæren er hvordan dere fører disse menneskene til frelse. Du snakker om døpte barn som kirken karaktriserer som frelste. Dette er vranglære. Ingen blir frelst som barn i dåpen. Dette er kirkens lære og hvor dere fører folk på ville veier. Frelsen kommer av hørelsen av ordet og frukten av det er TRO. Alle vet at et lite barn kan ikke tro for de fortår knapt at de eksisterer. Derfor må de tro før de døpes.

Vi ser  ekteskap av likekjønnede. Noen prester kjemper kampen mot dette, og Gud velsigne dem for det, men jeg tror at dette får full gjennomslag om kort tid. Homo prester og lesbe prester får tilgang til prekestolen hvor de forkynner et evangelium etter menneskesmak og ikke etter Guds vilje. Dette er regelrett avskyelig for Gud. Husk forkynnelsen om Sodoma og Gomorra. Les Rom.1

Ikke minst forkynner DNK mot Israel. De holder igjen sannheten om dette velsigna folket som er og blir Guds øyensten. Israel har fått igjen sitt land og Jerusalem er igjen i jødenes hender. Dnk fortår ikke dette, derfor har de latt seg lure av djevelen til å praktisere erstattningslæra hvor de påstår at kirken har tatt over Israels funksjon. De mener de er det riktige Israel. Dette er bare tull og tøys, derfor er dette en vranglære. Bare se til Luther som kirken har som en ikon. Han drepte like godt jødene og kalte de for pakk, avskum osv. Det vi ser idag er frukter av at kirken aldri har gått til rette med seg selv og bedt Gud om tilgivelse for dette. Kirken har regelrett kastet DHÅ ut av kirkedøra med sine liturgiske ritualer, et karneval som de har dratt med seg fra den Katolske kirken. Guds nådegaver med tunger og tydninger blir av kirken sett på som noe som engang var men nå er borte. Dette er vranglære på sitt høyeste. Nådegavene er i full aktivitet blant de som tror på dette og som er gjenfødt og døpt i ånden. Nå idag ser vi at kirken går sine egne veier. Prester som ikke er gjenfødt begynner nå å lifle med koranen. Dette går en vei, nemlig rett i helvete. Det verste Gud visste var at de som bekjenner Jesu navn begynner å lifle med andre guder. Det første Gud sa var at vi ikke skulle ha andre guder enn Han. Snart begynner kirken å bruke navnet Allah som Guds navn, noe Gud selv vil slå hardt ned på. Følgen av dette vil vi se en "død" kirke. Det blir bare navnet igjen, ikke noe annet. Kirkene bortover vil stå som monumenter over en svunnet tid, til hån og spott for menneskeheten.

Til deg som er prest i dette kirkesamfunn: Ta din hatt å gå. DNK har ingenting å tilby deg lenger enn et lønnstrinn i statens reglative. Skal du følge Jesus må du utenfor leieren gå. Der vil du finne en hjelp som kommer i fra Jesus selv. Han vil føre deg til hvilens vann.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.
Blir profetien i Esekiel 38 i dag oppfylt foran våre øyne? Er det Russland som snart går til angrep på Israel og innleder 3. verdenskrig? Trolig et aktuelt spørsmål som er umulig å besvare!

Damaskus skal bli en ruinhaug før tidenes ende i følge Jesaia 17, og Jakob (Israel?) skal bli mager? Disse profetiene kan gå i oppfyllelse når som helst.

Plagene som Gud skal slå Israels fiender med, står omtalt i Sakarja 14:12 og 13 og forteller om den siste krig. Er den nær forestående, mon tro? Se nedenunder!

Vi trøstes med at det er en person som kan ordne opp i uføret, den jødiske og kristne Messias, Jesus Kristus! Det er det fullt mulig å tro på!

­Er krigen, som Sakarja omtaler i kapittel l4 i GTs nest siste bok, den vi i Midtøsten ser konturene av nå? Vanskelig å spå?

Jeg vl gjerne svare deg på disse profetiene.

Det er riktig at Damaskus i dag er i fare for å bli til en grushaug,men disse profetiene i kapt.17 i Jeremias henspeiler seg til Damaskus fall i 732 f.kr hvor Israel får den samme skjebnen av Assyrerne. Men det står at Jakobs herlighet skal bli ringe. Dette angår de 10 stammer på den tid. Videre sies det at landet Israel skulle bli en ørken. Dette skal ikke skje noe mer i tiden. Selv om Israel kommer inn i den store trengsel vil de ikke miste landet og bli til en ørken. Derfor henspeiler denne profetien ikke for denne tiden. Israel har nå fått sitt land igjen som igjen vil bestå til Herren kommer igjen.

Før profetiene hos Sakarja blir oppfylt vil det skje at de kristne blir tatt bort fra jorden før dette skjer. Dette er Harmangeddo krigen, den siste krigen hvor alle i verden går i krig med Israel på harmangeddo sletta. Da skal Jesus selv stige ned for å frelse Israel. Dette skjer minst 7 år etter bortrykkelsen av de frelste.

Om vi ser konturene av krigen Sakarja så, er svaret nei. Men vi ser konturene av Gog krigen hvor Russland sammen med Irak, etiopere,libere og andre arabiske nasjoner, skal angripe Israel på Israels fjell (vestbredden) Her skal de bli knust av Gud selv. Esek.38-39. Det er dette som vi venter på i dag.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere